Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Asertin 100

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Asertin 100
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Refluks

19.06.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Neurovit Cena

19.06.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zatrucie Jadem Kiełbasianym

16.06.2024
Asertin 100
24.01.2024
Przeczytasz w 7 min

Co zawiera i jak działa Asertin 100

Asertin 100 to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną o nazwie sertralina. Sertralina należy do grupy leków znanych jako selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). SSRI są często stosowane w leczeniu depresji oraz innych zaburzeń, takich jak zaburzenia lękowe.

Mechanizm działania sertraliny polega na zwiększeniu stężenia serotoniny w mózgu. Serotonina jest jednym z neurotransmiterów, substancji chemicznych, które umożliwiają komunikację między komórkami nerwowymi. Uważa się, że niski poziom serotoniny jest związany z objawami depresji i niektórymi zaburzeniami lękowymi. Poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny, sertralina zwiększa jej dostępność w przestrzeni synaptycznej, co może poprawić nastrój i zmniejszyć objawy depresji.

Asertin 100 jest zazwyczaj stosowany w leczeniu:

- Depresji i prewencji nawrotów depresji,
- Zaburzeń lękowych, takich jak zespół lęku napadowego, zaburzenia lękowe społeczne, zespół stresu pourazowego czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Ważne jest, aby lek ten stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Niektóre osoby mogą doświadczać skutków ubocznych podczas stosowania sertraliny, takich jak nudności, bezsenność, biegunka, suchość w ustach, zmęczenie, zawroty głowy czy zmiany w libido.

Lek może nie być odpowiedni dla wszystkich osób, a jego stosowanie wymaga regularnego monitorowania przez lekarza, szczególnie na początku terapii i podczas zmian dawek. Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent zaczyna się lepiej czuć, ponieważ nagłe odstawienie może prowadzić do objawów odstawiennych.

ROZPOCZNIJ KONSULTACJĘ

Kiedy stosować Asertin 100

Asertin 100, zawierający sertralinę, jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Oto główne wskazania do stosowania tego leku:

1. Depresja: Jest często przepisywany w leczeniu epizodów depresyjnych, zarówno w ostrym okresie, jak i w prewencji nawrotów.

2. Zaburzenia lękowe: W tym zespół lęku napadowego (paniczny), zaburzenia lękowe społeczne (fobia społeczna), zespół stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD).

3. Inne zastosowania: Może być stosowany także w innych stanach, w zależności od oceny lekarza, na przykład w leczeniu zaburzeń nastroju, w niektórych przypadkach zaburzeń odżywiania czy w kontroli impulsów.

Ważne jest, aby pamiętać, że stosowanie Asertinu 100 powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza. Lekarz decyduje o rozpoczęciu leczenia na podstawie dokładnej diagnozy i oceny stanu zdrowia pacjenta. Należy również pamiętać, że leki SSRI, takie jak sertralina, mogą nie być odpowiednie dla wszystkich pacjentów i mogą interagować z innymi lekami.

Podczas stosowania sertraliny ważne jest regularne monitorowanie efektów leczenia i ewentualnych skutków ubocznych. Lekarz może dostosować dawkowanie lub zalecić zmianę leczenia w zależności od reakcji pacjenta na lek.

Należy również zwrócić uwagę na to, że leki przeciwdepresyjne, w tym sertralina, mogą potrzebować kilku tygodni, aby zacząć działać, i nie należy przerywać ich stosowania bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli nie obserwuje się natychmiastowej poprawy. Nagłe odstawienie leku może prowadzić do objawów odstawiennych.

Kiedy nie stosować preparatu Asertin 100

Asertin 100, zawierający sertralinę, jest lekiem przeciwdepresyjnym, który ma swoje przeciwwskazania. Istnieją pewne sytuacje i warunki, w których stosowanie Asertinu 100 może być niewskazane lub wymagać szczególnej ostrożności. Oto kilka głównych przeciwwskazań i sytuacji, w których nie należy stosować tego leku:

1. Alergia na sertralinę lub inne składniki leku: Jeśli pacjent ma stwierdzoną alergię na sertralinę lub jakikolwiek inny składnik preparatu, nie powinien go stosować.

2. Jednoczesne stosowanie z niektórymi innymi lekami: Asertin 100 nie powinien być stosowany w połączeniu z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), które są również stosowane w leczeniu depresji, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, poważnego stanu zagrażającego życiu.

3. Zaburzenia czynności wątroby: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby mogą potrzebować dostosowania dawki lub nie mogą być w stanie bezpiecznie stosować sertraliny.

4. Zaburzenia czynności nerek: W przypadku istotnych zaburzeń funkcji nerek konieczna może być modyfikacja dawkowania.

5. Zaburzenia krwawienia: Osoby z zaburzeniami krwawienia lub przyjmujące leki rozrzedzające krew mogą być bardziej narażone na krwawienia podczas stosowania sertraliny.

6. Epilepsja: U pacjentów z epilepsją lub historią napadów drgawkowych sertralina powinna być stosowana z ostrożnością.

7. Choroby serca: Pacjenci z niektórymi schorzeniami serca powinni konsultować stosowanie sertraliny z lekarzem.

8. Zaburzenia maniakalno-depresyjne (bipolarne): U osób z chorobą afektywną dwubiegunową sertralina może wywołać epizod manii.

9. W ciąży i podczas karmienia piersią: Stosowanie sertraliny w ciąży i podczas karmienia piersią wymaga starannej oceny korzyści i ryzyka przez lekarza.

10.*Dzieci i młodzież: Sertralina jest zazwyczaj niezalecana dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, chyba że istnieją specyficzne wskazania medyczne.

Pamiętaj, że to tylko ogólne wytyczne. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego decyzję o stosowaniu Asertinu 100 powinien podjąć lekarz, który bierze pod uwagę całościowy stan zdrowia pacjenta oraz potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Asertin 100

Stosowanie Asertinu 100, który zawiera sertralinę, wymaga szczególnej ostrożności w pewnych sytuacjach. Oto kilka okoliczności, w których należy zachować szczególną uwagę:

1. Zmiany w zachowaniu i myślach samobójczych: SSRI, w tym sertralina, mogą zwiększać ryzyko myśli samobójczych lub samouszkodzeń, szczególnie na początku leczenia lub przy zmianie dawki. To ryzyko jest wyższe u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Ważne jest, aby bliscy pacjenta i on sam monitorowali wszelkie zmiany w zachowaniu.

2. Zespół serotoninowy: Rzadki, ale poważny stan, który może wystąpić, zwłaszcza przy stosowaniu sertraliny w połączeniu z innymi lekami wpływającymi na poziom serotoniny (np. inne SSRI, SNRI, tryptany).

3. Interakcje z innymi lekami: Asertin 100 może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może zmieniać ich działanie lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach.

4. Zaburzenia elektrolitowe: Niski poziom sodu we krwi może być efektem ubocznym sertraliny, szczególnie u osób starszych.

5. Zaburzenia krwawienia: Sertralina może zwiększać skłonność do siniaków lub krwawień, dlatego należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami krwawienia lub stosujących leki przeciwzakrzepowe.

6. Diabetes: Sertralina może wpływać na poziomy glukozy we krwi, dlatego osoby z cukrzycą powinny monitorować poziom cukru i, jeśli to konieczne, dostosować dawkowanie insuliny lub innych leków hipoglikemizujących.

7. Zaburzenia czynności wątroby i nerek: U osób z problemami z wątrobą lub nerkami może być konieczna modyfikacja dawkowania sertraliny.

8. Ciężkie choroby somatyczne: Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi chorobami somatycznymi.

9. Wiek: U osób starszych częściej mogą występować efekty uboczne leku.

10. Ciąża i karmienie piersią: Sertralina może być przepisywana w ciąży lub podczas karmienia piersią tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

W każdym przypadku decyzja o stosowaniu Asertinu 100 powinna być podjęta przez lekarza, który oceni wszystkie ryzyka i korzyści, biorąc pod uwagę indywidualny stan zdrowia pacjenta. Regularne kontrole i konsultacje są kluczowe w bezpiecznym stosowaniu tego leku.

Dawkowanie preparatu Asertin 100

Dawkowanie Asertinu 100, który zawiera sertralinę, zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju leczonego zaburzenia oraz reakcji na leczenie. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące dawkowania, ale zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza, który może dostosować dawkowanie do konkretnego przypadku:

1. Dorośli:
- Depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg na dobę, która może być stopniowo zwiększana, w zależności od odpowiedzi na leczenie, do maksymalnie 200 mg na dobę.
- Zespół lęku napadowego, zaburzenia lękowe społeczne, zespół stresu pourazowego: Początkowa dawka wynosi zwykle 25 mg na dobę, która po tygodniu może być zwiększona do 50 mg na dobę. Dawkę tę można następnie stopniowo zwiększać, w zależności od odpowiedzi na leczenie, do maksymalnie 200 mg na dobę.

2. Osoby starsze (powyżej 65 lat):
- Zazwyczaj zalecana jest niższa dawka początkowa, na przykład 25 mg na dobę, ponieważ osoby starsze mogą być bardziej wrażliwe na działanie sertraliny.

3. Dzieci i młodzież:
- Sertralina jest zazwyczaj niezalecana dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, z wyjątkiem leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych w niektórych przypadkach. Dawka i stosowanie w tej grupie wiekowej powinny być ściśle monitorowane przez lekarza.

4. Dostosowanie dawki w przypadku problemów z wątrobą lub nerkami:
- U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek może być konieczne dostosowanie dawki.

Sertralina jest zazwyczaj przyjmowana raz dziennie, rano lub wieczorem. Lek można przyjmować z jedzeniem lub na czczo, ale ważne jest, aby robić to konsekwentnie każdego dnia.

Pamiętaj, że nagłe przerwanie leczenia sertraliną może prowadzić do objawów odstawienia. Jeśli konieczne jest zaprzestanie leczenia, dawka powinna być stopniowo zmniejszana pod nadzorem lekarza.

Należy również pamiętać, że pełny efekt terapeutyczny sertraliny może być widoczny dopiero po kilku tygodniach stosowania. Ważne jest, aby regularnie kontaktować się z lekarzem w celu monitorowania postępów leczenia i ewentualnego dostosowania dawki.