Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Statyny

Statyny
02.07.2024
Przeczytasz w 5 min

Co to są statyny?

Statyny to leki, które obniżają poziom tzw. "złego cholesterolu" (cholesterol LDL) we krwi, który jest odpowiedzialny za rozwój miażdżycy. Są one preferowanym lekiem stosowanym w hipercholesterolemii. Ich stosowanie zmniejsza ryzyko chorób spowodowanych miażdżycą, takich jak choroba niedokrwienna serca.

Jak działają statyny?

Statyny obniżają produkcję cholesterolu w wątrobie poprzez hamowanie działania odpowiedniego enzymu. Dodatkowo, pomagają one usuwać "zły cholesterol" z krwi i zapobiegają pękaniu blaszki miażdżycowej, co zmniejsza ryzyko zawału serca. Statyny są skuteczne w zapobieganiu chorób układu sercowo-naczyniowego.

U kogo stosuje się statyny?

Statyny są używane do leczenia wysokiego poziomu cholesterolu oraz chorób wynikających z miażdżycy, takich jak choroba wieńcowa.

Statyny – rozpoczęcie leczenia

Przed rozpoczęciem leczenia statynami konieczne jest wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia poziomu lipidów oraz aktywności enzymów ALT i CK. W wyjątkowych sytuacjach, u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym lub wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, lekarz może zdecydować o natychmiastowym podaniu statyny bez wcześniejszych badań.

U kogo nie należy stosować statyn?

Istnieje bardzo niewiele przeciwwskazań do korzystania z leków statynowych. Jednym z nich jest aktywna choroba wątroby, gdy stężenie aminotransferaz we krwi przekracza trzykrotnie górną granicę normy. Innym jest ciąża oraz okres karmienia piersią.

Jakie są działania niepożądane leczenia statynami?

Działania niepożądane:

1. Wzrost aktywności enzymów wątrobowych we krwi może być wynikiem uwolnienia enzymów z komórek wątroby i może świadczyć o ostrym uszkodzeniu wątroby.

2. Mialgia, czyli ból mięśni, występuje u około 10-15% pacjentów.

3. Miopatia, czyli uszkodzenie mięśni, objawia się bolesnością, tkliwością i osłabieniem mięśni.

W przypadku ciężkiego uszkodzenia mięśni można dojść do rozpadu mięśni i martwicy nerek.

Czynniki zwiększające ryzyko uszkodzenia mięśni:

- Zaawansowany wiek, drobna budowa ciała, upośledzona czynność nerek, choroba wątroby, niedoczynność tarczycy, choroby zapalne mięśni, okres okołooperacyjny, stosowanie leków zwiększających stężenie statyn we krwi, nadużywanie alkoholu, intensywna praca mięśni. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach przed rozpoczęciem leczenia statynami.

Statyny mogą mieć wpływ na poziom glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2, dlatego ważne jest monitorowanie tej wartości.

Statyny – interakcje z innymi lekami

Statyny mogą mieć interakcje z różnymi lekami. Są to między innymi:

 • atorwastatyna i digoksyna
 • warfaryna i statyny
 • cyklosporyna, ewerolimus, takrolimus, sirolimus i statyny
 • sakubitril/walsartan i statyny.

Jeśli przyjmujesz te leki, koniecznie poinformuj o tym lekarza!

Jakie preparaty statyn są dostępne na rynku?

 • atorwastatyna
 • lowastatyna
 • prawastatyna
 • rozuwastatyna
 • simwastatyna
 • fluwastatyna
 • pitawastatyna.

Obecnie zaleca się głównie stosowanie atorwastatyny i rozuwastatyny.