Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Grupy Krwi

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Xaloptic Free

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zylaki

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Mupirox Maść

15.07.2024
Grupy Krwi
28.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Czym są grupy krwi?

Grupy krwi są determinowane przez obecność lub brak określonych antygenów we krwi oraz związane z nimi przeciwciała. Istnieje kilka układów grup krwi, a w każdym z nich występują różne grupy. Najbardziej znane to układ AB0 (z grupami: A, B, AB, 0) oraz układ Rh (z grupami: Rh+, Rh–).

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Układ grupowy AB0

Układ grupowy AB0, pierwszy odkryty układ grupowy, pozostaje nadal kluczowy w dziedzinie transfuzjologii i transplantologii. Składa się on z dwóch głównych antygenów (cząsteczek obecnych na krwinkach): A i B. W układzie AB0 występują cztery grupy krwi:

  • A – z antygenem A
  • B – z antygenem B
  • AB – z antygenami A i B
  • 0 – bez antygenów A i B.

Antygeny układu AB0 nie tylko znajdują się na krwinkach czerwonych, lecz także na innych komórkach krwi oraz na komórkach innych tkanek. W Polsce częstość występowania poszczególnych grup krwi układu AB0 wynosi:

  • grupa 0 – 33%
  • grupa A – 40%
  • grupa B – 19%
  • grupa AB – 8%.

Osoby, które nie posiadają na swoich krwinkach antygenu A lub B, zaczynają produkować odpowiednie przeciwciała – anty-A lub anty-B – w trzecim lub czwartym miesiącu życia. Oznacza to, że osoby z grupą krwi A wytwarzają przeciwciała anty-B, osoby z grupą krwi B wytwarzają przeciwciała anty-A, osoby z grupą krwi AB nie wytwarzają tych przeciwciał, natomiast osoby z grupą 0 wytwarzają zarówno przeciwciała anty-A, jak i anty-B.

Dziedziczenie grup krwi AB0

Dziecko dziedziczy grupę krwi po swoich rodzicach. Wszyscy ludzie mają dwa allele warunkujące ich grupę krwi - jeden od matki, drugi od ojca. Allele dominujące mają przewagę nad recesywnymi. Osoby z allelami dominującymi i recesywnymi mają grupę krwi zgodną z dominującym allelem. A więc, osoby o różnych kombinacjach alleli mają różne grupy krwi: A, B, AB lub 0.

Grupy krwi w układzie Rh

Antygeny systemu Rh są związane z krwinkami czerwonymi i występują tylko na nich. Antygen D decyduje o przynależności do grupy krwi w systemie Rh. Osoby posiadające ten antygen mają Rh+ (Rh-dodatnią), natomiast osoby go nieposiadające mają Rh– (Rh-ujemną). Większość osób rasy białej jest Rh+, podczas gdy 15% jest Rh–. Przeciwciała anty-D, w przeciwieństwie do przeciwciał anty-A i anty-B, nie występują naturalnie, lecz powstają w wyniku kontaktu z krwią Rh-dodatniego płodu w organizmie kobiety Rh-ujemnej podczas ciąży lub po porodzie, bądź po przetoczeniu krwi Rh+ osobie Rh–. System Rh jest istotny dla kobiet w ciąży, gdyż niezgodność grup krwi matki i płodu może prowadzić do konfliktu serologicznego. To szczególnie ważne, gdy matka ma grupę Rh–, a płód ma Rh+.

Grupy krwi w układzie Rh – dziedziczenie

Dziedziczenie grupy krwi w systemie Rh przypomina dziedziczenie w systemie AB0. Istnienie antygenu D oznacza grupę krwi Rh+, gdzie allel Rh+ (D) dominuje nad allelem Rh– (d), który nie zawiera antygenu D. Każdy rodzic przekazuje dziecku jeden allel, co oznacza, że jeśli oboje rodzice mają Rh+ lub jeden z rodziców ma Rh–, dziecko może posiadać zarówno Rh+ jak i Rh–. Natomiast gdy oba rodzice mają Rh–, dziecko też będzie Rh–.

W Polsce najczęstszą grupą krwi jest A Rh+, a najrzadszą AB Rh–.

Wpływ grupy krwi na zdrowie

Podejrzewa się, że posiadanie określonej grupy krwi może wiązać się z predyspozycją do pewnych chorób, zwłaszcza związanych z układem AB0.

Naukowcy sugerują, że osoby z grupą krwi A mogą być bardziej narażone na rozwój raka żołądka, podczas gdy grupa 0 może zwiększać ryzyko choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Natomiast rak trzustki wydaje się częściej dotykać osób o grupach krwi innych niż 0 (A, AB lub B).

W trakcie pandemii COVID-19 zauważono, że posiadacze grupy krwi 0 mogą być mniej podatni na zarażenie wirusem, co może wiązać się z mniejszym ryzykiem zachorowania. Istnieją także różnice w śmiertelności z powodu COVID-19 w zależności od grupy krwi, jednakże inne czynniki, takie jak cechy demograficzne, mogą mieć wpływ na ten wynik.

Badacze przypuszczają również, że osoby z grupą krwi 0 mogą mieć mniejsze ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej.

Inne układy grupowe

Obok systemu AB0 i Rh istnieją także inne systemy grupowe, ale ich rola jest mniej istotna i nie podlegają one rutynowym badaniom krwi w celu ich identyfikacji. Należą do nich między innymi systemy Kell, Duffy, Kidd, MNS, Diego i Colton.

Grupy krwi a przetaczanie krwi

Oznaczenie grupy krwi jest niezwykle istotne. Przed przetoczeniem krwi lub jej składników u pacjenta, konieczne jest określenie grupy krwi AB0 i Rh oraz badanie na obecność przeciwciał odpornościowych. Test ten polega na sprawdzeniu reakcji krwinek biorcy na krwinki wzorcowe oraz krwinki dawcy. Dzięki temu można ustalić, czy istnieje ryzyko niepożądanych reakcji związanych z przetoczeniem krwi.

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł