Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Dławica Piersiowa

Dławica Piersiowa
22.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co to jest dławica piersiowa stabilna i jakie są jej przyczyny?

Dławica piersiowa to objaw niedokrwiennej choroby serca, który manifestuje się bólem w klatce piersiowej spowodowanym brakiem tlenu dostarczanego do mięśnia sercowego w wystarczającej ilości. Ból zazwyczaj pojawia się podczas wysiłku fizycznego lub pod wpływem stresu, ale może też wystąpić spontanicznie.

Diagnozę stabilnej dławicy piersiowej stawia się, jeśli objawy nie nasilają się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Najczęstszą przyczyną dławicy piersiowej jest miażdżyca, czyli przewlekła choroba zapalna tętnic prowadząca do powstania blaszek miażdżycowych w ich ścianach, co prowadzi do zwężenia tętnic.

Jak często występuje dławica piersiowa stabilna?

Dławica piersiowa może być pierwszym sygnałem choroby wieńcowej. U kobiet zdarza się to częściej niż u mężczyzn, może także wystąpić u osób, które już wcześniej otrzymały diagnozę choroby wieńcowej. Typowo dławica piersiowa stabilna pojawia się po 40. roku życia u mężczyzn i po 50. roku życia u kobiet. Ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej wzrasta wraz z wiekiem oraz obecnością czynników ryzyka, takich jak: wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, historia choroby wieńcowej w rodzinie, obecność miażdżycy tętnic mózgowych lub obwodowych.

Jakie są objawy dławicy piersiowej stabilnej?

Najczęstszym symptomem dławicy piersiowej jest dyskomfort w klatce piersiowej.Cechy typowego bólu wieńcowego:- uczucie ucisku, dławienia lub gniecenia (zwykle nieostry ani kłujący)- lokalizacja za mostkiem, z możliwością promieniowania do szyi, żuchwy lub ramion (najczęściej lewego), czasem także w górnej części brzucha- wywoływany wysiłkiem fizycznym lub stresem emocjonalnym, ustępujący w spoczynku- trwający zwykle kilka minut, nie zależny od pozycji ciała czy fazy oddechu, ustępujący po przyjęciu nitroglicerynyTypowy ból dławicowy częściej występuje u mężczyzn, podczas gdy u kobiet może trwać dłużej i być bardziej związany z emocjami. Może być też wywoływany przez leżenie, występować w nocy i częściej dotyczyć osób starszych o ograniczonej aktywności fizycznej.Oprócz typowego bólu, można również zaobserwować inne objawy niedokrwienia serca, takie jak duszność podczas wysiłku, zmęczenie, bóle brzucha czy nudności.Cechy bólu w klatce piersiowej niecharakterystyczne dla dławicy piersiowej:- ostry, kłujący ból związany z oddychaniem- lokalizacja nad koniuszkiem serca, odczuwalny w małej powierzchni- ból wyzwalany zmianą pozycji ciała lub uciskiem- stały ból trwający wiele godzin- krótkotrwały ból (kilka sekund)

Co robić w przypadku wystąpienia objawów dławicy piersiowej?

Należy szybko skonsultować się z lekarzem.

Jeśli czujesz nagły, silny ból w klatce piersiowej, szczególnie jeśli towarzyszy mu osłabienie lub inne niepokojące objawy, natychmiast zadzwoń po pomoc ratunkową (999 lub 112). Podobne symptomy mogą być spowodowane przez inne, życie zagrażające czynniki. Nie zwlekaj z wezwaniem pomocy, ani nie próbuj samodzielnie szukać rozwiązania medycznego.

Podczas oczekiwania na pomoc medyczną, zapewnij choremu wygodną pozycję oraz dostęp do świeżego powietrza. Jeśli osoba straci przytomność, ułóż ją w ustalonej pozycji bocznej.

W przypadku nagłego zatrzymania krążenia, natychmiast udziel pierwszej pomocy zgodnie z zaleceniami dla takiej sytuacji.

W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie?

Pacjent z podejrzeniem choroby wieńcowej powinien zostać skierowany na dalszą diagnostykę w poradni kardiologicznej. Pierwszym krokiem jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego charakteru bólu w klatce piersiowej i innych objawów towarzyszących. Wszyscy pacjenci z podejrzeniem dławicy piersiowej powinni mieć wykonane EKG. Wynik EKG może być prawidłowy, ale nie wyklucza to niedokrwienia mięśnia sercowego. Lekarz może zlecić również wykonanie echo serca w celu wykrycia innych przyczyn bólu dławicowego.Jeśli wynik spoczynkowego EKG jest prawidłowy, dalsze postępowanie zależy od prawdopodobieństwa choroby wieńcowej. Podstawowym badaniem jest próba wysiłkowa, która jest wykonywana u pacjentów podejrzewanych o stabilną dławicę piersiową. Przed badaniem należy przygotować pacjenta poprzez ogolenie skóry w miejscu naklejenia elektrod, odstawienie leków oraz unikanie alkoholu i palenia papierosów.Przed rozpoczęciem próby wysiłkowej pacjent musi spełniać odpowiednie kryteria, a badanie nie może być wykonane u wszystkich pacjentów. W niektórych przypadkach, zaleca się inne formy prób obciążeniowych. U pacjentów z dużym ryzykiem choroby wieńcowej zaleca się koronarografię, która pozwala na ocenę tętnic wieńcowych, rokowanie oraz możliwości leczenia inwazyjnego. Koronarografia to badanie polegające na podaniu do tętnic wieńcowych kontrastu umożliwiającego uwidocznienie ich za pomocą promieniowania rentgenowskiego.

Jak leczy się dławicę piersiową?

Leczenie dławicy piersiowej może być podzielone na dwie główne metody: inwazyjną i zachowawczą.

Leczenie inwazyjne obejmuje przezskórną angioplastykę wieńcową (PCI) oraz pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG). Angioplastyka wieńcowa polega na rozszerzeniu zwężonej lub całkowicie zamkniętej tętnicy wieńcowej za pomocą specjalnego cewnika z balonikiem. Stent, czyli proteza naczyniowa, jest wprowadzany do tętnic wieńcowych w celu utrzymania ich drożności i zapobieżenia ponownemu zwężeniu naczynia.

Pomostowanie tętnic wieńcowych, znane jako by-passy, polega na wszczepieniu pomostów do tętnic wieńcowych w celu omijania zamkniętych obszarów. Jest to zabieg wykonywany przez kardiochirurga i wymaga rozcięcia klatki piersiowej.

Preferowaną metodą leczenia dławicy piersiowej jest angioplastyka wieńcowa ze względu na jej mniejszą inwazyjność. Jednakże czasami konieczne jest również wykonanie pomostowania tętnic wieńcowych. Decyzję o metodzie leczenia podejmuje tzw. Kardiogrupa, składająca się z kardiochirurga, kardiologów inwazyjnych i nieinwazyjnych, oraz innych specjalistów.

Leczenie zachowawcze obejmuje farmakoterapię oraz zmianę stylu życia w celu zmniejszenia czynników ryzyka choroby wieńcowej, takich jak palenie tytoniu, otyłość, wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie stabilnej dławicy piersiowej?

Choroba nie jest całkowicie uleczalna, jednak możliwe jest spowolnienie jej postępu poprzez działania mające na celu zahamowanie rozwoju miażdżycy. Konieczna jest regularna kontrola w gabinecie kardiologicznym, systematyczne zażywanie zaleconych leków, w tym aspiryny i preparatów obniżających poziom "złego" cholesterolu do właściwych wartości.

Co robić, aby uniknąć zachorowania na stabilną dławicę piersiową?

Najważniejszym celem jest zapobieganie postępowi miażdżycy poprzez zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Podstawowe środki obejmują:

  • rzucenie palenia tytoniu (zarówno aktywnego, jak i biernego)
  • redukcję nadwagi lub otyłości
  • wprowadzenie zdrowej diety zawierającej jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ograniczenie tłuszczów nasyconych i trans, a także zmniejszenie spożycia soli
  • zwiększenie aktywności fizycznej, w tym ćwiczenia aerobowe o umiarkowanej intensywności przez co najmniej 30 minut, minimum 5 razy w tygodniu