Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Polprazol

Polprazol
26.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Polprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde?

Preparat zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol, która należy do grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP). Omeprazol blokuje enzym zwanym pompą protonową w komórkach błony śluzowej żołądka, co prowadzi do zmniejszenia wydzielania kwasu solnego. Działanie to zależy od dawki i obejmuje zarówno podstawowe, jak i stymulowane wydzielanie kwasu solnego.
Omeprazol jest podatny na oddziaływanie kwasu obecnego w soku żołądkowym, dlatego podawany jest doustnie w postaciach dojelitowych. Po podaniu doustnym szybko jest wchłaniany z jelita cienkiego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1-2 godzinach. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną omeprazolu. Po jednorazowym podaniu zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego utrzymuje się przez całą dobę. Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale cytochromu P450, a większość metabolitów jest wydalana z moczem, a częściowo z żółcią.

Kiedy stosować Polprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde?

Lek ten jest przewidziany do zastosowania u pacjentów dorosłych w terapii objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga czy zarzucanie kwaśnej treści z żołądka.

Kiedy nie stosować preparatu Polprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do stosowania środka, nie zawsze można go używać. Nie wolno stosować preparatu, jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik lub inne leki będące pochodnymi benzimidazolu.Preparat jest przeciwwskazany, gdy jednocześnie stosuje się nelfinawir (lek przeciwwirusowy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Polprazol Max- kapsułki dojelitowe twarde?

Niektóre schorzenia i inne sytuacje mogą być przeszkodą do stosowania lub wskazówką do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych przypadkach może być niezbędne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest wykluczenie nowotworowego charakteru choroby. Przyjmowanie preparatu może maskować objawy choroby nowotworowej, w tym raka żołądka i opóźniać poprawne rozpoznanie. Skonsultuj się z lekarzem jeśli:- zmienił się charakter dolegliwości lub pojawiły się nowe objawy- wystąpiły niepokojące objawy, takie jak znaczna utrata masy ciała, nawracające wymioty, problemy z połykaniem, krwawe wymioty, anemia, ciemne stolce- miałeś chorobę wrzodową żołądka lub przeszedłeś zabieg chirurgiczny związany z przewodem pokarmowym- miałeś żółtaczkę, poważne schorzenia wątroby lub wystąpiły zaburzenia funkcji wątroby (łącznie z podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych)- cierpisz na inne poważne choroby- leczenie objawów niestrawności lub zgagi trwa dłużej niż 4 tygodnie.Jeśli objawy zgagi lub niestrawności utrzymują się długo lub mają nawracający charakter, należy pozostać pod opieką lekarza. Osoby po 55. roku życia, regularnie przyjmujące preparat lub inne leki przeciwniestrawne lub przeciwwrzodowe bez recepty, powinny skonsultować się z lekarzem.Preparatu nie należy stosować profilaktycznie.Paralelne stosowanie preparatu z atazanawirem nie jest zalecane. Jeśli jednak konieczne jest takie leczenie skojarzone, należy pozostać pod stałą kontrolą medyczną. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki leków przeciwwirusowych. Nie należy przekraczać dawki omeprazolu 20 mg na dobę.Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie za pomocą enzymów cytochromu P450 i wpływa na hamowanie aktywności izoenzymu 2C19. Możliwe są interakcje omeprazolu z innymi lekami metabolizowanymi przez ten izoenzym; należy brać to pod uwagę przy rozpoczynaniu lub kończeniu stosowania preparatu.Może wystąpić interakcja między omeprazolem a klopidogrelem; dla zachowania ostrożności należy unikać jednoczesnego stosowania obu leków.Jeśli omeprazol jest stosowany co najmniej 3 miesiące, lub dłużej, zaleca się okresową kontrolę stężenia magnezu we krwi. Podczas długotrwałego leczenia mogą wystąpić niedobory magnezu i ciężka hipomagnezemia. Objawy hipomagnezemii mogą obejmować zmęczenie, dny moczanowe, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i zaburzenia rytmu serca. W przypadku hipomagnezemii konieczne jest uzupełnienie niedoborów magnezu, a czasem zaprzestanie stosowania inhibitorów pompy protonowej. Stosowanie preparatu równocześnie z niektórymi lekami (takimi jak digoksyna lub leki moczopędne) może dodatkowo zwiększyć ryzyko hipomagnezemii; w takim przypadku zalecana jest regularna kontrola stężenia magnezu we krwi.Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może prowadzić do zwiększenia ilości bakterii naturalnie występujących w przewodzie pokarmowym, a także niewielkiego wzrostu ryzyka zakażeń związanych z bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.W przypadku długotrwałego leczenia, zwłaszcza trwającego ponad rok, zaleca się regularną opiekę lekarską.Zwiększone stężenie chromograniny A (CgA) może wpłynąć na wyniki badań wykrywających obecność guzów neuroendokrynnych. Aby temu zapobiec, należy przerwać stosowanie preparatu co najmniej 5 dni przed pomiarem stężenia CgA. Jeśli po pierwszym pomiarze stężenia CgA i gastryny wyniki nadal wykraczają poza normę, badanie należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania stosowania preparatu.Bardzo rzadko podczas leczenia może wystąpić postać podostrotna rumieniowego toczenia skóry (SCLE). W przypadku pojawienia się zmian skórnych, zwłaszcza na obszarach eksponowanych na działanie słońca, z towarzyszącym bólem stawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, który zaleci zakończenie terapii preparatem. Wystąpienie SCLE w wyniku wcześniejszego leczenia innym inhibatorem pompy protonowej może zwiększyć ryzyko jego wystąpienia przy stosowaniu innych leków z tej grupy.Preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi schorzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinny przyjmować preparatu; preparat zawiera barwnik żółci pomarańczową, który może wywołać reakcje alergiczne; 1 kapsułka zawiera 0,33 mg sodu.Czy ten preparat wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów?U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i inne objawy mogące wpłynąć negatywnie na zdolności psychofizyczne. W przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Dawkowanie preparatu Polprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde

Preparat występuje w postaci kapsułek dojelitowych, które są przeznaczone do przyjmowania doustnego. Zaleca się stosowanie preparatu zgodnie z zaleceniami lekarza, unikając przekraczania zalecanych dawek. Dla dorosłych zalecana dawka to 20 mg raz dziennie przez okres 14 dni. Zgaga zazwyczaj ustępuje po 7 dniach stosowania. Po ustąpieniu objawów należy przerwać leczenie. Nie ma potrzeby modyfikacji dawki u osób starszych lub z zaburzeniami nerek. Przed zastosowaniem preparatu osoby z zaburzeniami wątroby powinny skonsultować się z lekarzem, który dostosuje dawkowanie. Preparat należy przyjmować rano, popijając go szklanką wody. Kapsułki nie powinny być rozgryzane ani żute. W celu ułatwienia połykania można otworzyć kapsułkę i połknąć zawartość z wodą. Preparatu nie należy spożywać z wodą gazowaną ani mlekiem.

Czy można stosować Polprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży nie powinno się przyjmować żadnych leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem!
Bardzo istotne jest skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w trakcie ciąży lub laktacji, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące potencjalnych zagrożeń i korzyści związanych z zażyciem danego leku. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Lekarz podejmie decyzję, czy można stosować preparat w trakcie ciąży.
Omeprazol przenika do mleka matek karmiących, jednak wpływ leku przyjmowanego w zalecanych dawkach na dziecko jest mało prawdopodobny.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Omeprazol ma negatywny wpływ na działanie niektórych leków, dlatego ważne jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Preparat jest przeciwwskazany przy stosowaniu nelfinawiru oraz nie zaleca się łączenia omeprazolu z atazanawirem. Istnieje ryzyko zwiększenia stężenia niektórych leków podawanych jednocześnie z omeprazolem, dlatego należy zachować ostrożność przy stosowaniu digoksyny, warfaryny, cilostazolu, diazepamu, fenytoiny, takrolimusu, sakwinawiru i metotreksatu. Omeprazol może także zmniejszać skuteczność klopidogrelu i wchłanianie innych leków, takich jak azole przeciwgrzybicze czy erlotynib. Warto również uważać na interakcje omeprazolu z lekami metabolizowanymi z udziałem cytochromu P450, takimi jak fluwoksamina, ketokonazol, worykonazol, klarytromycyna, ryfampicyna i ziele dziurawca. Należy pamiętać o możliwości konieczności dostosowania dawek lub przerwania leczenia w przypadku wystąpienia interakcji.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Polprazol Max- kapsułki dojelitowe twarde?

Jak każdy lek, również Polprazol Acidcontrol, Polprazol Max może wywołać efekty uboczne, jednak nie u wszystkich osób korzystających z tego preparatu. Należy pamiętać, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku z reguły przewyższają negatywne skutki ewentualnych działań niepożądanych.

Do częstych lub mniej częstych działań niepożądanych zalicza się: nudności, wymioty, biegunkę, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, problemy ze snem, senność, drętwienie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka), ogólne złe samopoczucie, opuchnięcia kończyn.

Rzadkimi lub bardzo rzadkimi efektami ubocznymi są: zaburzenia krwi (pancytopenia, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość), reakcje nadwrażliwości i anafilaksji (w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), niedobór sodu i/lub magnezu we krwi, halucynacje, splątanie, pobudzenie, depresja, agresja, zaburzenia smaku, zaburzenia wzroku, suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, grzybica przewodu pokarmowego, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby, zaburzenia nerek, ginekomastia, nadmierna potliwość, łysienie, nadwrażliwość na światło, poważne reakcje skórne.