Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Madopar

Madopar
19.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Madopar - kapsułki?

Choroba Parkinsona dotyczy dorosłych powyżej 25 roku życia. Lek w formie o natychmiastowym uwalnianiu należy przyjmować przed posiłkiem lub godzinę po nim, a w przypadku objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego można przyjmować go z niewielkim posiłkiem lub napojem. Dawkę leku należy stopniowo zwiększać w zależności od odpowiedzi klinicznej. Preparat Madopar HBS można zażywać niezależnie od posiłku. Leczenie podtrzymujące zwykle polega na przyjmowaniu leku 3-6 razy dziennie. Z kolei zespół niespokojnych nóg dotyczy osób dorosłych powyżej 25 roku życia i zalecana dawka wynosi maksymalnie 500 mg na dobę. Dla chorych z trudnościami z zasypianiem dawka zalecana wynosi 62,5-125 mg na dobę, a w przypadku braku efektu zwiększa się do 250 mg. Dla osób z zespołem niespokojnych nóg związanym z niewydolnością nerek wymagającą dializoterapii zaleca się przyjmowanie leku przed dializą.

Kiedy stosować Madopar - kapsułki?

Produkt Madopar jest zalecany do terapii choroby Parkinsona. Produkt Madopar w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej jest szczególnie zalecany u pacjentów z dysfagią (problemami z połykaniem) lub gdy konieczne jest szybkie działanie leku, na przykład u pacjentów z wczesnoporanną lub popołudniową akinezją, lub u pacjentów doświadczających opóźnionego działania leku ("delayed-on") lub hipokinezji na końcu dawki ("wearing-off"). Produkt Madopar HBS jest polecany u pacjentów z różnymi wahaniami działania leku (np. "dyskinezją maksymalnej dawki" i "pogorszeniem przy końcu działania dawki", które mogą być związane ze zmniejszoną sprawnością motoryczną w ciągu nocy).

Zespół niespokojnych nóg (RLS): Produkt Madopar 125 mg, 100 mg + 25 mg, kapsułki; Madopar, 200 mg + 50 mg, kapsułki oraz Madopar HBS, 100 mg + 25 mg, kapsułki są także zalecane w leczeniu objawowym zespołu niespokojnych nóg (Restless Legs Syndrome - RLS), w tym:

  • idiopatycznego RLS,
  • RLS związane z niewydolnością nerek wymagającą dializy.

Kiedy nie stosować preparatu Madopar - kapsułki?

Nadwrażliwość na którekolwiek składniki preparatu, jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO, zaburzenia endokrynologiczne, niewydolność nerek, wątroby lub serca, zaburzenia psychiczne, jaskra, wiek poniżej 25 lat, ciąża, karmienie piersią. Nie zaleca się kobietom w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod antykoncepcji. Preparatu Madopar HBS nie dla osób z alergią na orzeszki ziemne lub soję.

Dawkowanie preparatu Madopar - kapsułki


Kapsułki należy połykać w całości, natomiast tabletki można rozkruszyć. Tabletki przeznaczone do sporządzenia zawiesiny doustnej należy rozpuścić w 25-50 ml wody, przyjmując w ciągu pół godziny od przygotowania, należy je również zamieszać przed użyciem. Nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek. Należy jednak pamiętać, że brak jest badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w przypadku zaburzeń czynności wątroby.