Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Eliquis 5 Mg Cena

Eliquis 5 Mg Cena
14.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Lipanthyl 267 M - kapsułki?

Substancją czynną preparatu jest fenofibrat. Należy do grupy leków zwanym fibratami, które zmniejszają stężenie lipidów we krwi, w tym cholesterolu i triglicerydów. Zwiększone stężenie lipidów, zwłaszcza cholesterolu LDL, zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna serca. Fibraty aktywują w komórkach wątroby syntezę białek i enzymów odpowiedzialnych za metabolizm lipidów, co prowadzi do zmniejszenia stężenia niektórych lipoprotein we krwi, a także zwiększenia stężenia lipoprotein o dużej gęstości, które chronią naczynia krwionośne. Fibraty są stosowane w leczeniu wysokiego cholesterolu i triglicerydów, a także redukują ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych.

Kiedy stosować Lipanthyl 267 M - kapsułki?

Preparat jest zalecany do leczenia ciężkiej hipertrójglicerydemii z normalnym lub niskim poziomem cholesterolu HDL, mieszanej hiperlipidemii w przypadku nietolerancji statyn lub przeciwwskazań do ich stosowania, oraz mieszanej hiperlipidemii u osób z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, jako uzupełnienie terapii statynami w sytuacji braku odpowiedniej kontroli stężenia trójglicerydów i HDL.

Kiedy nie stosować preparatu Lipanthyl 267 M - kapsułki?

Niestety, chociaż mogą być wskazania do użycia produktu, nie zawsze jest to możliwe. Nie wolno stosować preparatu, jeśli jesteś uczulony na którąkolwiek z jego składników. Ponadto nie wolno go stosować w przypadku:
· ciężkiej niewydolności wątroby
· ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min)
· chorób pęcherzyka żółciowego
· marskości wątroby
· przewlekłego lub ostrego zapalenia trzustki, z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki w wyniku ciężkiej hipertriglicerydemii
· nadwrażliwości na światło lub reakcji fototoksycznych po stosowaniu fibratów lub substancji o podobnej strukturze chemicznej, np. ketoprofenu.
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.
Przyjmowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i laktacji.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lipanthyl 267 M- kapsułki?

Niektóre schorzenia oraz inne sytuacje mogą uniemożliwić stosowanie lub wymagać zmiany dawkowania preparatu. Czasem konieczne może być przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.
Przed rozpoczęciem terapii farmakologicznej zaleca się zastosowanie terapii niefarmakologicznej, np. stosowanie odpowiedniej diety o niskiej zawartości tłuszczów, redukcję masy ciała oraz zwiększenie aktywności fizycznej. Dieta ta powinna być kontynuowana podczas przyjmowania preparatu. Ponadto, leczenie innych chorób, mogących prowadzić do zaburzeń lipidowych, takich jak: cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z zastojem żółci oraz alkoholowa choroba wątroby, powinno być rozpoczęte.
W przypadku równoczesnego stosowania innych leków, należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem w sprawie możliwych interakcji lekowych.
U pacjentów z zaburzoną funkcją nerek, zaleca się regularne monitorowanie stężenia kreatyniny we krwi, aby dostosować dawkę preparatu w razie nieprawidłowych wyników badań. W takich sytuacjach zaleca się stosowanie preparatu o niższej zawartości substancji czynnej, np. Lipanthyl, kapsułki 100 mg. W przypadku wzrostu stężenia kreatyniny we krwi, zwłaszcza u osób starszych, może być konieczne zmniejszenie dawki lub przerwanie przyjmowania preparatu.
Przed rozpoczęciem terapii oraz w jej trakcie lekarz zaleci regularne badania czynności wątroby (co 3 miesiące przez 1 rok leczenia). Stosowanie preparatu może spowodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, co może być łagodne i przejściowe. W przypadku zwiększonej aktywności aminotransferaz (AST lub ALT), przekraczającej normę trzykrotnie, lekarz może zalecić przerwanie stosowania preparatu.
Przyjmowanie preparatu może wiązać się z zapaleniem trzustki. Objawy takie jak silny ból w środkowej części brzucha, czasem promieniujący do pleców, wzdęcia, nudności oraz znaczne osłabienie, mogą świadczyć o zapaleniu trzustki. W takich sytuacjach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Ryzyko zapalenia trzustki zwiększa się u osób z kamieniami żółciowymi lub złogami w drogach żółciowych.
Fenofibrat, podobnie jak inne fibraty, może prowadzić do uszkodzenia mięśni i bardzo rzadko do rabdomiolizy, stanu związanego z uszkodzeniem i rozpadem mięśni. Objawy takie jak tkliwość mięśni, ból, skurcze lub osłabienie mięśni, wymagają konsultacji lekarskiej. Rabdomiolizie może towarzyszyć ostre uszkodzenie nerek. W przypadku znacznie podwyższonej aktywności kinazy kreatynowej, lekarz zaleci zaprzestanie stosowania preparatu.
Należy zachować szczególną ostrożność u osób zwiększonym ryzykiem rabdomiolizy, takich jak osoby starsze (powyżej 70 roku życia), z zaburzeniami nerek, ze zmniejszonym poziomem albumin we krwi, z niedoczynnością tarczycy, dziedzicznymi chorobami mięśni oraz u osób, u których wcześniej leczenie fibratami czy statynami wywołało niepożądane objawy mięśniowe.
Lekarz zaleci okresowe badania lipidów we krwi (cholesterol całkowity, LDL, triglicerydy). Jeśli po 3 miesiącach stężenie lipidów nie ulegnie znacznemu zmniejszeniu, lekarz może zalecić inny rodzaj leczenia.
Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny regularnie kontrolować parametry krzepnięcia krwi.
Należy poinformować lekarza o stosowaniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub estrogenów, które mogą wpływać na poziom lipidów we krwi.
Preparat zawiera laktozę; osoby nietolerujące galaktozy, z niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinny go stosować.
Lek prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Lipanthyl 267 M - kapsułki

Preparat występuje w postaci kapsułek i jest przeznaczony do przyjmowania doustnego. Kapsułki należy zażywać podczas posiłku, popijając je wodą. Ważne jest, aby nie przekraczać zaleconych dawek, ponieważ może to zaszkodzić zdrowiu. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania preparatu zaleca się skonsultowanie się z lekarzem, który dobierze odpowiednie dawkowanie. Podczas leczenia ważne jest zachowanie właściwej diety o niskiej zawartości lipidów oraz regularna aktywność fizyczna.

Dorośli:

Zalecana dawka początkowa wynosi 1 kapsułka 200 mg lub 1 kapsułka 267 mg raz na dobę. U osób starszych z prawidłową funkcją nerek nie jest konieczne dostosowywanie dawki.

W przypadku zaburzeń czynności nerek lekarz zaleci regularne monitorowanie stężenia kreatyniny i dostosowanie dawki preparatu. Dla osób z klirens kreatyniny mniejszym niż 60 ml/min ale większym niż 20 ml/min zaleca się stosowanie Lipanthyl kapsułki 100 mg. Dawkowanie to wynosi 200 mg na dobę (czyli 2 kapsułki po 100 mg). Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu przy klirensie kreatyniny poniżej 20 ml/min.

Brak danych dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami funkcji wątroby.

Czy można stosować Lipanthyl 267 M - kapsułki w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży nie należy zażywać żadnych leków bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem!
Nie istnieją wystarczające badania dotyczące stosowania tego preparatu u kobiet w ciąży. Wyjątkiem od tej zasady może być sytuacja, gdy lekarz uważa, że jest to absolutnie konieczne. Jeśli podejrzewasz, że jesteś w ciąży, skonsultuj się z lekarzem, który przepisał Ci ten lek.
Nie zaleca się stosowania tego preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Powiedz lekarzowi o wszystkich niedawno przyjmowanych lekach, także tych bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza, jeśli stosujesz:
· substancje wchodzące w skład fibratów
· statyny
· leki przeciwzakrzepowe
· kolestyraminę lub inne żywice jonowymienne
· leki immunosupresyjne, w tym cyklosporynę
· glitazony.
Nie zaleca się równoczesnego stosowania innych fibratów lub statyn. W przypadku konieczności podobnego leczenia należy zachować szczególną ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko miopatii i rabdomiolizy. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie niepokojące objawy mięśniowe i pozostawać pod ścisłą opieką lekarską.
Fenofibrat może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) i wydłużać czas protrombinowy, zwiększając ryzyko krwawień. U pacjentów stosujących takie leczenie skojarzone wymagane jest regularne monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi (czasu protrombinowego) zalecane przez lekarza. Zazwyczaj konieczne jest dostosowanie dawek leków przeciwzakrzepowych przez lekarza.
Przy stosowaniu żywic jonowymiennych (np. kolestyraminy) należy zachować odpowiedni odstęp czasowy. Preparat można przyjmować nie wcześniej niż jeden godzinę przed lub nie później niż cztery godziny po przyjęciu żywic jonowymiennych.
Przy stosowaniu leków immunosupresyjnych, w tym cyklosporyny, wzrasta ryzyko ostrej niewydolności nerek. W okresie leczenia należy ściśle monitorować funkcje nerek.
Równoczesne stosowanie leków z grupy glitazonów może prowadzić do celowego zmniejszenia poziomu frakcji HDL cholesterolu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Lipanthyl 267 M- kapsułki?

Jak każde lekarstwo, Lipanthyl 200 M-267 M może powodować efekty uboczne, chociaż nie wystąpią one u wszystkich pacjentów stosujących ten preparat. Należy pamiętać, że potencjalne korzyści z leczenia zazwyczaj przewyższają szkody wynikające z ewentualnych działań niepożądanych.
Najczęstsze działania niepożądane to: problemy trawienne (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki, wzdęcia), umiarkowane podwyższenie aktywności aminotransferaz we krwi.
Rzadziej mogą wystąpić: bóle głowy, zapalenie trzustki, tworzenie się kamieni żółciowych, świąd, wysypka, pokrzywka, choroby zakrzepowo-zatorowe (np. zator tętnicy płucnej, zakrzepica żył głębokich), rozsiane bóle mięśni, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni, problemy z potencją, podwyższenie stężenia kreatyniny we krwi.
Bardzo rzadko mogą się zdarzyć: obniżenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby krwinek białych, reakcje nadwrażliwości, zapalenie wątroby, nadwrażliwość na światło, łysienie, podwyższenie stężenia mocznika we krwi.