Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Apo Napro

Apo Napro
13.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Apo-Napro - tabletki?

Składnikiem aktywnym preparatu jest naproksen, lek przeciwzapalny niesteroidowy z grupy pochodnych kwasu propionowego. Jego działanie polega na hamowaniu aktywności enzymów cyklooksygenaz, co prowadzi do zmniejszenia objawów zapalnych. Preparat jest przeznaczony do leczenia stanów zapalnych i bólowych, zarówno reumatycznych, jak i niereumatycznych. Nie wykazuje działania przeciwdrobnoustrojowego ani przeciwbakteryjnego.

Kiedy stosować Apo-Napro - tabletki?

Preparat jest zalecany w leczeniu symptomatycznym:
• reumatoidalnego zapalenia stawów i innych schorzeń reumatycznych (młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa)
• ostrych schorzeń mięśniowo-szkieletowych, bolesnych miesiączkowych dolegliwości oraz ostrych ataków dny moczanowej
• gorączki różnego pochodzenia.

Kiedy nie stosować preparatu Apo-Napro - tabletki?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go zastosować. Nie wolno stosować preparatu jeśli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do zastosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją (2 lub więcej potwierdzonych epizodów owrzodzenia lub krwawienia), w tym po zastosowaniu NLPZ
­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca
oraz
­ u kobiet w III trymestrze ciąży.

Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apo-Napro- tabletki?

Niektóre choroby i inne sytuacje mogą być przeciwwskazaniem do stosowania albo wskazaniem do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych przypadkach konieczne może być wykonywanie określonych testów kontrolnych.

Stosowanie minimalnej skutecznej dawki preparatu przez krótki czas zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Należy unikać stosowania preparatu razem z innymi lekami niesteroidowymi przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko działań niepożądanych).

Szczególnie ostrożne postępowanie i regularne monitorowanie medyczne jest zalecane przy stosowaniu preparatu u osób starszych, u których ryzyko działań niepożądanych jest większe (szczególnie krwawienia i owrzodzenia, które mogą być przyczyną śmierci).

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeśli podejrzewasz zakażenie, skonsultuj się z lekarzem, ponieważ może być konieczne podjęcie leczenia. Preparat nie działa przeciwbakteryjnie.

Naproksen hamuje sklejanie się płytek krwi i wydłuża czas krwawienia, co należy uwzględnić przy badaniach laboratoryjnych.

U niektórych pacjentów konieczna jest kontrola funkcji nerek przed rozpoczęciem i w trakcie stosowania preparatu. W przypadku potrzeby lekarz zaleci zmniejszenie dobowej dawki. Do tej grupy należą osoby:

 • z niewydolnością nerek
 • z marskością wątroby
 • z ograniczeniem sodu w diecie
 • z niewydolnością serca
 • z wcześniejszymi problemami z nerkami
 • przyjmujące leki moczopędne
 • w podeszłym wieku z zaburzeniami nerek

Długotrwałe stosowanie dużych dawek naproksenu może zwiększyć ryzyko zawału serca lub udaru.

Szczególnie ostrożne postępowanie i regularne monitorowanie medyczne jest zalecane przy stosowaniu preparatu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub mózgowymi, a także u osób z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (np. cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia).

Stosowanie leków niesteroidowych wiąże się z ryzykiem krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą być przyczyną śmierci i nie zawsze muszą poprzedzać je objawy. Konieczne jest natychmiastowe poinformowanie lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). W razie krwawienia z przewodu pokarmowego należy przerwać stosowanie preparatu.

U pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. Konieczne jest stosowanie najmniejszych skutecznych dawek. Duże dawki i wiek pacjenta zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu jednocześnie z innymi lekami zwiększającymi ryzyko działań niepożądanych przewodu pokarmowego. W takich przypadkach lekarz czasem zaleca stosowanie leków ochronnych.

Osobom z astmą, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, obrzękami, niewydolnością wątroby, zaburzeniami nerek, zaburzeniami krzepnięcia krwi, toczniem rumieniowatym układowym lub w podeszłym wieku zaleca się ostrożność przy stosowaniu preparatu. W przypadku podejrzenia któregokolwiek z tych stanów przed zastosowaniem preparatu, należy skonsultować się z lekarzem.

Preparat może wywoływać reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy lub ciężkie reakcje anafilaktyczne. Może również powodować ciężkie reakcje skórne, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. W przypadku pojawienia się pierwszych objawów reakcji skórnej lub nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Jeśli lekarz zaleci zmniejszenie dawki steroidów podczas stosowania naproksenu, należy rygorystycznie przestrzegać zaleceń. Zmniejszanie dawki sterydów doustnych powinno być kontrolowane przez lekarza. Nagłe zaprzestanie stosowania sterydów może prowadzić do powikłań. Rekomendowane jest stopniowe zmniejszanie dawki. Przywrócenie prawidłowej funkcji nadnerczy może wymagać czasu, a wystąpienie objawów niewydolności kory nadnerczy lub zaostrzenie objawów zapalenia stawów jest możliwe.

Preparat może powodować zaburzenia widzenia i inne dolegliwości oka, które wymagają konsultacji z lekarzem okulistą. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet planujących ciążę ze względu na ryzyko zaburzeń płodności.

U niektórych osób preparat może wywołać efekty uboczne, takie jak zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy, zmęczenie i inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, co może obniżyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Z tego powodu nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwanie maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Apo-Napro - tabletki

Tabletki są dostępne w postaci preparatu doustnego i mają różne zastosowania w leczeniu chorób mięśniowo-szkieletowych. Dorośli powinni stosować preparat zgodnie z zaleceniami lekarza, nie przekraczając zaleconych dawek, a dzieci - zgodnie z wagą ciała. W przypadku problemów z funkcjonowaniem nerek lub wątroby, należy skonsultować się z lekarzem w celu odpowiedniego dostosowania dawki leku. Preparat należy przyjmować w czasie posiłku lub po nim, a czas trwania leczenia powinien być ustalony przez lekarza.

Czy można stosować Apo-Napro - tabletki w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży zaleca się skonsultowanie każdego planowanego leczenia z lekarzem!
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w czasie ciąży lub laktacji, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu omówienia potencjalnych zagrożeń i korzyści wynikających z podania leku. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz zajście w ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na dany lek.

Należy unikać stosowania leku w trzecim trymestrze ciąży ze względu na ryzyko zamknięcia u płodu przewodu tętniczego oraz hamowania czynności skurczowej macicy. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży możliwe jest zastosowanie leku wyłącznie zdecydowanego polecenia lekarza i pod jego ścisłą kontrolą, w sytuacjach, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Decyzję o stosowaniu leku w takich przypadkach powinien podjąć wyłącznie lekarz, oceniając indywidualny przypadek pacjentki.
Preparatu nie wolno stosować podczas karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Powiadom swojego lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, także o tych, które są dostępne bez recepty.

Używanie leków zobojętniających sok żołądkowy lub cholestyraminy może opóźnić wchłanianie naproksenu.

Należy unikać stosowania preparatu z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko poważnych działań niepożądanych).

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu naproksenu z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku; chory powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim)
 • lekami moczopędnymi, np. fursoemidem (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (ryzyko wystąpienia hiperkaliemii)
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami angiotensyny oraz beta-blokerami (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
 • metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)
 • probenecydem (nasilenie i wydłużenie czasu działania naproksenu)
 • glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
 • cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
 • zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)
 • pochodnymi hydantoiny lub sulfonamidami (ryzyko nasilenia ich działania)
 • kwasem acetylosalicylowym (kwas acetylosalicylowy osłabia działanie naproksenu)
 • antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek)
 • kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
 • pochodnymi sulfonylomocznika

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych:

Zaleca się przerwanie przyjmowania naproksenu na 48 godzin przed oceną czynności kory nadnerczy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Apo-Napro- tabletki?

Podobnie jak każdy lek, Apo-Napro może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich pacjentów, którzy go stosują. Warto pamiętać, że korzyści z przyjmowania leku zazwyczaj przeważają nad ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.

Najczęściej obserwowane skutki uboczne dotyczą układu pokarmowego. Mogą wystąpić: niestrawność, zgaga, ból brzucha, nudności, biegunka, zaparcia, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzody żołądka i/lub dwunastnicy, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie chorób przewodu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, rzadziej zapalenie błony śluzowej żołądka, a bardzo rzadko zapalenie trzustki. Mogą również pojawić się bóle głowy, zawroty, ospałość, bezsenność lub senność. Rzadsze skutki uboczne to m.in.: zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, problemy z nerkami, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, problemy hematologiczne, zapalenie naczyń, astma, nawracające zapalenie płuc, różne zaburzenia układu nerwowego, problemy ze wzrokiem i słuchem oraz reakcje alergiczne skórne. Długotrwałe stosowanie naproksenu w dużych dawkach może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca lub udaru.