Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Wysoki Cholesterol Objawy

Wysoki Cholesterol Objawy
19.06.2024
Przeczytasz w 5 min
Co znajduje się w tym artykule?
  1. Jak czytać kartę SCORE2?

Jak czytać kartę SCORE2?

Skale oceny ryzyka SCORE2 oraz SCORE2-OP zostały stworzone dla krajów europejskich w celu określenia 10-letniego ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego. Ocenia się, że Polska należy do krajów o dużym ryzyku choroby sercowo-naczyniowej. Aby oszacować ryzyko u konkretnego pacjenta, należy wprowadzić odpowiednie parametry do karty SCORE2, takie jak płeć, wiek, palenie tytoniu, ciśnienie tętnicze oraz stężenie cholesterolu nie-HDL.

Na podstawie tych parametrów można określić, czy ryzyko choroby sercowo-naczyniowej u danej osoby jest małe do umiarkowanego, duże lub bardzo duże. Decyzja o konieczności modyfikacji stylu życia lub włączenia leczenia farmakologicznego zależy od całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego pacjenta. Im większe ryzyko, tym intensywniejsze działania należy podjąć. U pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi związanymi z miażdżycą ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych jest bardzo wysokie, dlatego leczenie farmakologiczne powinno być rozpoczęte niezależnie od początkowych wartości cholesterolu.

Podstawowa ocena parametrów lipidowych obejmuje stężenia cholesterolu całkowitego, LDL (zły cholesterol), triglicerydów, HDL (dobry cholesterol) oraz cholesterolu nie-HDL. W leczeniu stosuje się głównie statyny, jako leki pierwszego wyboru, a w przypadku niewystarczającego działania można dodatkowo podać inne leki obniżające stężenie cholesterolu, takie jak ezetymib, inhibitory PCSK9, fibraty, kwasy omega-3, kwasów żółciowych oraz inklisiran.

Statyny są zazwyczaj dobrze tolerowane i bezpieczne, chociaż mogą wystąpić działania niepożądane, jak miopatia lub zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych. Istotne jest unikanie leków, które mogą wchodzić w interakcje ze statynami. Oceniając ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, trzeba brać pod uwagę nie tylko stężenie cholesterolu, ale także inne czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie papierosów czy otyłość. Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego powinna opierać się na zdrowym stylu życia, regularnej aktywności fizycznej, zdrowej diecie i unikaniu używek.