Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Helicobacter Pylori

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Xaloptic Free

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zylaki

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Mupirox Maść

15.07.2024
Helicobacter Pylori
20.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co to jest bakteria Helicobacter pylori i na czym polega jej związek z wrzodami żołądka i dwunastnicy?

(znana również jako ) to bakteria odkryta stosunkowo późno. Pierwsi, którzy wykryli w ludzkiej błonie śluzowej żołądka, byli dwaj australijscy uczeni, Marshall i Warren. Nazwa nawiązuje do spiralicznego kształtu bakterii, który ułatwia jej penetrację w głąb błony śluzowej przewodu pokarmowego.

najczęściej wykrywa się w części żołądka, która przechodzi w dwunastnicę, ale może także zakażać inne tkanki, takie jak wątroba czy oko. Ona jest obecna u osób cierpiących na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i wrzody żołądka. Odkrycie tej bakterii, która jest przystosowana do przeżycia w żołądku człowieka, było zaskoczeniem, ponieważ dotychczas uważano, że kwas solny w żołądku tworzy środowisko bardzo nieprzyjazne dla bakterii. Jednak kolonizuje błony śluzowe o niskim pH (kwaśnym) i zaskakująco kwas nie tylko nie szkodzi, ale jest wręcz niezbędny do rozwoju tej bakterii.

Badania wykazały związek pomiędzy obecnością w górnym odcinku układu pokarmowego a wrzodami żołądka i dwunastnicy. Niemniej jednak samo zakażenie bakterią nie jest jednoznaczne z rozwojem choroby wrzodowej. W Polsce 67% dorosłych i 30% dzieci jest zakażonych . Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy dotyka 5–10% dorosłych osób zakażonych i tylko co dziesiąta osoba zakażona rozwinie tę chorobę. Dodatkowo u niektórych chorych na wrzody nie stwierdza się obecności . Nie można więc przypisać tej bakterii wszystkich wrzodów żołądka i dwunastnicy.

Przebieg zakażenia Helicobacter pylori w układzie pokarmowym jest zazwyczaj bezobjawowy, pojedyncze przypadki mogą objawiać się bólem w nadbrzuszu, nudnościami i wymiotami, ale zazwyczaj bez gorączki.

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Jak można zarazić się bakterią Helicobacter pylori?

Do zakażenia zazwyczaj dochodzi w okresie dzieciństwa. Zakażenie przekazywane jest drogą pokarmową, na przykład przez korzystanie z tych samych naczyń lub butelki do picia.

Stara reguła, że nie ma wrzodu trawiennego bez kwasu, jest nadal aktualna. Natomiast ryzyko wystąpienia choroby znacznie wzrasta u osób zakażonych (lub będących nosicielami tej bakterii).

Wrzód żołądka jest stanem przedrakowym, dlatego zakażenie może sprzyjać rozwojowi raka żołądka. Ogólnie rzecz biorąc, zakażenie praktycznie podwaja całkowite ryzyko zachorowania na raka żołądka.

Z kolei rak zazwyczaj nie rozwija się w dwunastnicy. Powody tego nie są do końca jasne, ale w przypadku ludzkiego przewodu pokarmowego często występuje rak jelita grubego, odbytu, żołądka oraz przełyku, podczas gdy rak jelita cienkiego (w tym dwunastnicy) jest rzadkością. Dlatego zakażenie może sprzyjać chorobom wrzodowym żołądka i dwunastnicy, a w mniejszym stopniu rakowi żołądka, ale nie ma związku z rakiem dwunastnicy, który praktycznie nigdy nie występuje.

Dlaczego Helicobacter pylori jest groźnym czynnikiem chorobotwórczym?

Komórki błony śluzowej żołądka wytwarzają kwas solny, który służy do trawienia pokarmów w żołądku. Aby ochronić się przed działaniem kwasu, są one pokryte warstewką śluzu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, co może prowadzić do powstania wrzodów, poprzez hamowanie produkcji śluzu. Bakteria Helicobacter pylori potrafi dostosować się do warunków żołądka, unikając obszarów o niskim pH i migrując w stronę ściany żołądka.U osób wydzielających większe ilości kwasu solnego bakteria kolonizuje odźwiernik, a gdy jest ono mniejsze, kolonizuje cały żołądek. Bakteria przylega do komórek nabłonka i wykorzystuje amoniak do neutralizacji kwasu solnego w swoim otoczeniu. Stymuluje także miejscowy stan zapalny, który może prowadzić do rozwoju komórek nowotworowych.Zależność między zakażeniem Helicobacter pylori a rakiem żołądka polega na promowaniu nowotworzenia poprzez utrzymanie przewlekłego stanu zapalnego, co może prowadzić do powstania raka.

Testy na obecność H. pylori i inne badania diagnostyczne

W diagnostyce stosuje się różne metody, które można podzielić na inwazyjne i nieinwazyjne:

Metody inwazyjne (wymagające wykonania endoskopii):

  • test ureazowy – wykonywany z wycinka błony śluzowej pobranej podczas gastroskopii,
  • badanie histologiczne wycinka z części odźwiernikowej – analiza pod mikroskopem wycinka pobranego podczas gastroskopii,
  • hodowla bakteryjna – badanie celem ustalenia lekooporności, wykonywane na wycinkach z błony śluzowej żołądka pobranych podczas gastroskopii.

Metody nieinwazyjne:

  • testy oddechowe – np. oddechowy test ureazowy, w którym doustnie podaje się choremu mocznik znakowany radioaktywnym izotopem węgla,
  • test wykrywający antygeny w kale – oznaczanie antygenów w próbce kału,
  • testy serologiczne – badanie krwi na obecność przeciwciał przeciwko .

Przed wykonaniem badań należy wyłączyć stosowanie antybiotyków, preparatów bizmutu oraz inhibitorów pompy protonowej (IPP) przez odpowiednio określony czas.

Co zrobi lekarz po stwierdzeniu, że chory jest zakażony Helicobacter pylori?

W tego typu przypadku lekarz wprowadzi terapię eradykacyjną. Terapia ta ma na celu całkowite wytępienie bakterii Helicobacter pylori z przewodu pokarmowego pacjenta.Terapia eradykacyjna polega na stosowaniu schematu leczenia przeciwbakteryjnego, który obejmuje kilka leków przez określony czas. Wszystkie schematy zawierają lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku (np. inhibitory pompy protonowej, czyli IPP).W Polsce zalecanym leczeniem pierwszego wyboru jest terapia poczwórna z bizmutem, polegająca na podawaniu przez 14 dni leku hamującego wydzielanie kwasu solnego w żołądku (IPP), cytrynianu bizmutu oraz dwóch antybiotyków - metronidazolu i tetracykliny.Jeśli pacjentowi nie można zastosować takiego schematu, lekarz dobiera inne odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne. W przypadku braku skuteczności pierwszego leczenia, zaleca się leczenie drugiego wyboru, zależne od rodzaju podanych leków w pierwszym leczeniu.Usunięcie H. pylori zmniejsza ryzyko nawrotu wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz ryzyko ponownego krwawienia z wrzodu nawet 10-15-krotnie.Po zakończeniu leczenia przeprowadza się badania potwierdzające skuteczność eradykacji, ponieważ zakażenie H. pylori może powrócić.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł