Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Choroba Niedokrwienna Serca

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Xaloptic Free

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zylaki

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Mupirox Maść

15.07.2024
Choroba Niedokrwienna Serca
26.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co to jest choroba wieńcowa? Co to jest choroba niedokrwienna serca?

Choroba wieńcowa (ChW) jest to termin obejmujący wszystkie przypadki niedokrwienia serca, niezależnie od ich przyczyny. Najczęstszą przyczyną ChW jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Blaszka miażdżycowa rozwija się przez wiele lat i prowadzi do niedokrwienia mięśnia sercowego przez zmniejszanie dopływu krwi.Chorobę niedokrwienną mogą również powodować inne czynniki, takie jak skurcz tętnicy wieńcowej, zapalenie tętnic wieńcowych, zmiany w tętnicach związane z zaburzeniami metabolizmu, zakrzepica tętnicza oraz zmniejszona podaż tlenu w stosunku do zapotrzebowania.W zależności od tempa rozwoju choroby oraz stopnia niedotlenienia wyróżnia się dwie główne postaci: przewlekłe zespoły wieńcowe, charakteryzujące się występowaniem niedokrwienia podczas wysiłku fizycznego lub o niewielkim nasileniu, oraz ostre zespoły wieńcowe, gdzie niedobór tlenu jest duży, a niedokrwienie stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Do tej drugiej grupy należą zawały serca.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Co to jest dławica piersiowa?

Dławica piersiowa to przejaw zaburzeń krążenia serca. Charakteryzuje się bólem w klatce piersiowej (lub innymi objawami o takim samym znaczeniu), spowodowanym niedotlenieniem mięśnia sercowego. Ból ten pojawia się zazwyczaj podczas wysiłku fizycznego lub w stresie (choć może również występować spontanicznie) i nie jest związany z martwicą komórek mięśnia sercowego. Objawy dławicowe wynikają z niewystarczającego dopływu tlenu w stosunku do zapotrzebowania mięśnia sercowego.

U kogo występuje choroba wieńcowa? Jakie są przyczyny choroby wieńcowej?

Choroba wieńcowa często występuje w Polsce w przedziale od 20 do 40 przypadków na 1000 osób. Zazwyczaj pojawia się u mężczyzn po 40. roku życia i u kobiet po 50. roku życia. Częstość dławicy piersiowej rośnie z wiekiem u obu płci, osiągając od 5 do 7% u kobiet i 10–12% u mężczyzn w wieku 45–64 lat oraz od 4 do 7% u kobiet i 12–14% u mężczyzn w wieku 65–84 lat.

Ryzyko choroby wieńcowej zwiększa obecność różnych czynników ryzyka, takich jak predyspozycje genetyczne (występowanie choroby w rodzinie przed 55. rokiem życia u mężczyzn i przed 60. rokiem życia u kobiet), wiek (od 45. roku życia u mężczyzn i od 55. roku życia u kobiet), płeć (większe ryzyko u mężczyzn przed menopauzą), nieprawidłowe odżywianie, mała aktywność fizyczna, wysoki poziom cholesterolu LDL-C, podwyższone stężenie triglicerydów, stan przedcukrzycowy lub cukrzyca, nadwaga, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, obecność miażdżycy tętnic mózgowych lub obwodowych, zmiany w elektrokardiogramie czy nieprawidłowa funkcja lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym.

Jakie są objawy choroby wieńcowej?

Choroba wieńcowa manifestuje się jako przewlekłe zespoły wieńcowe lub ostre zespoły wieńcowe. W przypadku przewlekłych zespołów wieńcowych, które pojawiają się w momencie nasilenia niedokrwienia mięśnia sercowego, mówimy o dławicy piersiowej. Objawy dławicowe mogą być różne, ale najczęściej pojawia się ból w klatce piersiowej. Jest on spowodowany wysiłkiem fizycznym i ustępuje w spoczynku. Drugim czynnikiem wywołującym ból może być stres emocjonalny. Typowy ból dławicowy jest bardziej powszechny u mężczyzn niż u kobiet. Ostre zespoły wieńcowe obejmują zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI), zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) oraz niestabilną dławicę piersiową. Objawy ostrej choroby wieńcowej mogą być podobne do objawów dławicy piersiowej, ale ból utrzymuje się dłużej i może wystąpić również w spoczynku. U pacjentów z cukrzycą, w podeszłym wieku lub u kobiet mogą pojawić się nietypowe objawy. W przypadku zawału serca z uniesieniem odcinka ST objawy są bardziej nasilone.

Co robić w przypadku wystąpienia objawów choroby wieńcowej?

Jeśli osoba z diagnozą choroby wieńcowej odczuwa jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak nagły silny ból w klatce piersiowej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe. Nie należy bagatelizować symptomów, ponieważ mogą one być związane z zagrożeniem życia.

W przypadku utraty przytomności lub objawów nagłego zatrzymania krążenia należy natychmiast udzielić pierwszej pomocy zgodnie z procedurami. Ważne jest, aby zapewnić choremu komfort i dostęp do świeżego powietrza.

Należy mieć na uwadze, że zawał serca może być pierwszym sygnałem choroby wieńcowej.

Jak lekarz stawia diagnozę choroby wieńcowej?

Badanie niestabilnej choroby wieńcowej i zawału serca, zwykle jest przeprowadzane w szpitalu, najczęściej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Natomiast w przypadku stabilnej choroby wieńcowej konieczne jest przeprowadzenie szeregu dodatkowych badań diagnostycznych. Mogą to być badania laboratoryjne, takie jak pomiar stężenia cholesterolu, trójglicerydów, lipidogram, glukozy, kreatyniny, czy hormonów tarczycy. Dodatkowo wykonywane są badania obrazowe, w tym echokardiografia, scyntygrafia i koronarografia. Poza tym konieczne jest również przeprowadzenie badania rentgenowskiego klatki piersiowej oraz elektrograficznej próby wysiłkowej. W niektórych przypadkach, np. gdy niemożliwe jest wykonanie echokardiografii, konieczne jest zastosowanie rezonansu magnetycznego serca. Natomiast pozytronowa tomografia emisyjna jest bardzo dokładnym, lecz drogim i trudno dostępnym badaniem diagnostycznym.

Profilaktyka choroby wieńcowej

Choroba wieńcowa jest zazwyczaj wynikiem miażdżycy. Zatem zapobieganie chorobie wieńcowej jest zapobieganiem miażdżycy.

Jak długo można żyć z chorobą wieńcową?

Nie sposób jednoznacznie określić odpowiedzi na to pytanie. To zależy od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania choroby wieńcowej, stan ogólny pacjenta, jego serce i układ krążenia, a także przyczyna samej choroby wieńcowej. W większości przypadków choroba ta wynika z miażdżycy. Dlatego też kluczowa jest profilaktyka miażdżycy. Prawidłowe postępowanie może zwolnić postęp choroby oraz zapobiec powikłaniom, takim jak zawał serca.

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł