Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ventolin Aerozol

Ventolin Aerozol
05.07.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Ventolin - aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina?

Składnikiem aktywnym preparatu jest salbutamol, substancja rozszerzająca oskrzela z grupy sympatykomimetyków, należąca do kategorii beta2-mimetyków. Mechanizm działania leku polega na pobudzaniu receptorów adrenergicznych. Receptory adrenergiczne są obecne na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych i gruczołowych. W warunkach normalnych są one stymulowane przez adrenalinę lub noradrenalinę, które są uwalniane po aktywacji układu nerwowego sympatycznego. Salbutamol podany w formie inhalacyjnej działa poprzez aktywację receptorów adrenergicznych typu beta2 w mięśniach gładkich oskrzeli. Inhalacja ma na celu umożliwienie szybkiego i skutecznego dotarcia leku do obszaru jego działania w drogach oddechowych oraz zmniejszenie ryzyka działań niepożądanych na poziomie całego organizmu. Aktywacja receptorów beta2 w oskrzelach powoduje rozkurcz mięśni i poszerzenie oskrzeli, co ułatwia swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych i poprawia wentylację płuc.

Działanie preparatu zazwyczaj występuje po kilku minutach i utrzymuje się przez 4 do 6 godzin.

Kiedy stosować Ventolin - aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina?

Preparat jest zalecany dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 4. roku życia do leczenia skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych. Może być również używany do zapobiegania atakom astmy wywołanym wysiłkiem lub alergenami.

U niemowląt i małych dzieci można stosować preparat z komorą inhalacyjną Babyhaler.

Kiedy nie stosować preparatu Ventolin - aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do zastosowania preparatu, nie zawsze można go używać. Nie jest zalecany dla osób uczulonych na którykolwiek składnik preparatu.

Preparatu nie powinno się stosować w celu zapobiegania zagrożeniu poronieniem ani przedwczesnemu porodowi. Salbutamol hamuje skurcze macicy. Tylko podawany dożylnie bywa stosowany w tych przypadkach.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ventolin- aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina?

Niektóre schorzenia lub inne sytuacje mogą uniemożliwić stosowanie lub wymagać zmiany dawkowania preparatu. W niektórych przypadkach konieczne może być regularne wykonywanie określonych badań kontrolnych. Jeśli masz astmę, pamiętaj o regularnych wizytach kontrolnych u lekarza, nawet jeśli objawy choroby są dobrze kontrolowane. Regularna ocena czynności płuc jest konieczna, aby zmniejszyć ryzyko ciężkiego napadu astmy mogącego doprowadzić do zgonu. W przypadku ciężkiej lub niestabilnej astmy, salbutamol nie powinien być stosowany jako jedyny lek. Zazwyczaj konieczne jest leczenie skojarzone z innymi lekami, takimi jak kortykosteroidy przeciwzapalne. Jeśli zauważysz, że zwykła dawka preparatu nie przynosi ulgi, natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Podobnie, jeśli musisz zwiększyć dawkę preparatu lub stosować go coraz częściej, to konieczna jest wizyta u lekarza. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela może świadczyć o nasileniu objawów astmy i zwiększyć ryzyko napadu. Lekarz oceni Twoją sytuację i dostosuje dalsze leczenie. Ostrożnie stosuj preparat u osób z nadczynnością tarczycy, cukrzycą, guzem chromochłonnym nadnerczy, przyjmujących glikozydy nasercowe oraz u osób ze zmniejszonym stężeniem potasu we krwi.

Preparat, podobnie jak inne leki, może prowadzić do hipokaliemii (zmniejszenie stężenia potasu we krwi). To może powodować zaburzenia rytmu serca, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Osoby z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego powinny natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku bólu w klatce piersiowej, duszności lub innych objawów. Po przyjęciu preparatu może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli, który może zagrażać życiu. W takiej sytuacji należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Preparat zawiera składniki mniej szkodliwe dla środowiska i nie różniące się w działaniu od poprzednich składników. Przy stosowaniu preparatu należy opanować technikę inhalacji. Stosując preparat, pamiętaj o regularnych wizytach kontrolnych u lekarza, aby monitorować swoje zdrowie i adekwatnie dostosowywać leczenie.

Dawkowanie preparatu Ventolin - aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina

Stosowanie leku według zaleceń lekarza jest bardzo istotne. Koniecznie stosuj preparat tylko do inhalacji. Nie przekraczaj zaleconych dawek, aby uniknąć ewentualnych szkód dla zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze skonsultuj się z lekarzem. Dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia zaleca się 1-2 dawki (100-200 µg) w celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli. W przypadku stosowania zapobiegawczego przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem, zalecane jest podanie 2 dawek (2 razy po 100 µg) 10-15 minut przed planowanym wysiłkiem lub kontaktem z alergenem. Dla dzieci poniżej 12. roku życia, zarówno w celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli, jak i przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem, zaleca się podanie dawki 100 µg, ewentualnie z możliwością zwiększenia do 200 µg w razie potrzeby. Nie należy podawać częściej niż 4 razy na dobę. Dla leczenia długotrwałego stosuje się do 200 µg 4 razy na dobę, nie przekraczając 800 µg na dobę. Podawanie dawek dzieciom powinno odbywać się pod kontrolą osoby dorosłej. Dla niemowląt i małych dzieci zaleca się stosowanie preparatu z wykorzystaniem komory inhalacyjnej Babyhaler.

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu: - Przed pierwszym użyciem należy wstrząsnąć inhalator i uwolnić 1 dawkę aerozolu w kierunku powietrza. - Jeśli inhalator nie był używany przez 7 dni lub dłużej, należy wstrząsnąć inhalator i uwolnić 2 dawki aerozolu w kierunku powietrza. - Chory podczas inhalacji powinien siedzieć lub stać. - Należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą przyjmowania dawki leku, przestrzegając kolejności czynności. Dzień dobry.ować dawkę leku, należy zapytać specjalistę ozdrowie i życie. W razie problemów z synchronizacją wdechu i uwolnieniem dawki, szczególnie u dzieci i osób starszych, warto skonsultować się z lekarzem w sprawie zastosowania komory inhalacyjnej Babyhaler.

Czy można stosować Ventolin - aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina w okresie ciąży ikarmienia piersią?

Podczas ciąży ważne jest skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku!

Przed użyciem leku w okresie ciąży lub przy karmieniu piersią należy skonsultować się z lekarzem, aby omówić potencjalne zagrożenia i korzyści. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj lekarza o tym, gdy przepisuje lek.

Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży nie zostało ustalone. Nie powinno się go stosować w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne po rozważeniu korzyści i ryzyka.

Salbutamol przechodzi do mleka matki. Przed użyciem leku podczas karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni ryzyko i korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję o stosowaniu tego leku.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Powiedz lekarzowi o wszystkich ostatnio zażywanych lekach, łącznie z tymi bez recepty.

Nie łącz salbutamolu z lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, ponieważ mogą one hamować jego działanie. Leki beta-blokery, takie jak propranolol, mogą zmniejszyć skuteczność salbutamolu i wywołać skurcz oskrzeli u chorych na astmę.

Bądź ostrożny przy stosowaniu salbutamolu z innymi lekami aktywującymi receptory adrenergiczne, ponieważ mogą one powodować działania niepożądane dla serca i naczyń krwionośnych.

Stosowanie salbutamolu może prowadzić do hipokaliemii, szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych, teofiliny lub kortykosteroidów. Skonsultuj się z lekarzem w celu monitorowania stężenia potasu we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Ventolin- aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina?

Podobnie jak każdy lek, Ventolin może wywołać niechciane skutki uboczne, jednakże nie u wszystkich osób. Należy pamiętać, że korzyści z jego stosowania zazwyczaj przewyższają ewentualne szkody spowodowane przez działania niepożądane.

Do częstych lub stosunkowo rzadkich działań niepożądanych związanych z Ventolinem należą: drżenie mięśni, kurcze mięśni, bóle głowy, kołatanie serca, tachykardia, suchość oraz podrażnienie jamy ustnej i gardła.

W przypadkach rzadkich można zaobserwować obniżone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia) oraz poszerzenie naczyń obwodowych.

Wyjątkowo rzadko, podobnie jak w przypadku innych leków wziewnych, Ventolin może powodować podrażnienie dróg oddechowych oraz gwałtowny skurcz oskrzeli (tak zwany paradoksalny skurcz oskrzeli), prowadzący do trudności w oddychaniu. W przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy przerwać stosowanie leku, aplikować inny lek rozszerzający oskrzela i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

W przypadkach bardzo rzadkich mogą pojawić się nadmierne pobudzenie, zaburzenia snu, zaburzenia rytmu serca (takie jak migotanie przedsionków), reakcje alergiczne (w tym reakcje anafilaktyczne) oraz inne działania niepożądane, jak niedokrwienie mięśnia sercowego czy hiperglikemia.