Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Telfexo

Telfexo
26.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Telfexo 180 mg - tabletki powlekane?

Składnikiem aktywnym produktu jest feksofenadyna, lek przeciwhistaminowy nowej generacji. Feksofenadyna blokuje receptory histaminowe typu 1, co pozwala na łagodzenie objawów alergicznej reakcji.

Preparat feksofenadyny dobrze się wchłania po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenie w ciągu 1-3 godzin. Działanie leku zaczyna się po około godzinie, osiąga maksymalne działanie po 6 godzinach i utrzymuje się przez 24 godziny. Feksofenadyna jest wydalana głównie z żółcią i w małym stopniu z moczem.

Kiedy stosować Telfexo 180 mg - tabletki powlekane?

Preparat jest przeznaczony do leczenia objawów długotrwałej pokrzywki idiopatycznej u dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 roku życia.

Kiedy nie stosować preparatu Telfexo 180 mg - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeśli są wskazania do korzystania z produktu, nie zawsze można go używać. Nie wolno stosować preparatu, jeśli masz alergię (jesteś nadwrażliwy) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Telfexo 180 mg- tabletki powlekane?

Niektóre schorzenia i inne okoliczności mogą być przeciwwskazaniem do stosowania lub wskazaniem do zmiany dawkowania preparatu. W niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.Ostrożność należy zachować podczas stosowania preparatu:- u osób z zaburzeniami czynności nerek- u osób z zaburzeniami czynności wątroby- u osób w podeszłym wieku.Osoby z zaburzeniami czynności serca i chorobami układu sercowo-naczyniowego powinny być świadome, że stosowanie leków przeciwhistaminowych może powodować niepożądane skutki uboczne, takie jak zwiększenie częstości rytmu serca (tachykardia) i uczucie kołatania serca.Czy ten preparat wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów?Preparat nie wykazuje wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na lek oraz zachowanie ostrożności przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem urządzeń/maszyn.U niektórych osób preparat może wywołać senność i inne działania niepożądane, które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną, zdolność koncentracji i reakcji, a także zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Telfexo 180 mg - tabletki powlekane

Preparat jest dostępny w formie tabletek przeznaczonych do zażycia doustnego. Należy pamiętać, aby nie przekraczać zalecanych dawek, ponieważ nie przyniesie to dodatkowej skuteczności, a może być szkodliwe dla zdrowia i życia. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dawka dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia wynosi 180 mg raz dziennie.

Należy zażywać preparat przed jedzeniem.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 12. roku życia.

Ostrożność powinna być zachowana przy stosowaniu preparatu u osób starszych oraz u pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek lub wątroby.

Czy można stosować Telfexo 180 mg - tabletki powlekane w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży nie powinno się zażywać żadnych leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem!

Jest istotne, aby przed rozpoczęciem stosowania jakichkolwiek leków w trakcie ciąży lub laktacji skonsultować się z lekarzem w celu wyjaśnienia potencjalnych zagrożeń i korzyści związanych z danym lekiem. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, koniecznie poinformuj lekarza przepisującego receptę o tym fakcie.

Nie należy stosować tego preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Informuj swojego lekarza o wszystkich lekach, które ostatnio przyjmowałeś, nawet tych bez recepty.Feksofenadyna nie ulega metabolizmowi w wątrobie, więc nie ma interakcji z innymi lekami metabolizowanymi w ten sposób.Stosowanie feksofenadyny jednocześnie z ketokonazolem lub erytromycyną może zwiększyć stężenie feksofenadyny we krwi, ale nie stwierdzono wpływu na odstęp QT w zapisie EKG ani na nasilenie działań niepożądanych w porównaniu z sytuacją, gdy leki były stosowane osobno.Nie znaleziono interakcji między feksofenadyną a omeprazolem, lekiem będącym inhibitorem pompy protonowej stosowanym w leczeniu nadkwaśności i zgagi.Leki zobojętniające sok żołądkowy (zawierające glin i magnez) mogą zmniejszyć dostępność biologiczną feksofenadyny. Zalecane jest zachowanie 2-godzinnej przerwy między przyjęciem tych leków a feksofenadyną.Preparat może wpłynąć na wyniki testów skórnych na alergie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Telfexo 180 mg- tabletki powlekane?

Jak w przypadku każdego leku, Telfast 180 mg może wywołać efekty uboczne, choć nie wystąpią one u wszystkich pacjentów stosujących ten środek. Należy pamiętać, że korzyści wynikające ze stosowania leku z reguły przewyższają szkody związane z możliwością wystąpienia działań niepożądanych.

Do najczęstszych skutków ubocznych należą: senność, bóle głowy, zawroty głowy i nudności. Nieco rzadziej występuje zmęczenie. Dodatkowo, mogą pojawić się działania niepożądane, których częstość występowania nie została określona: nerwowość, bezsenność, zaburzenia snu, przyspieszenie akcji serca (tachykardia), uczucie kołatania serca, biegunka, wysypka, świąd, reakcje alergiczne i reakcje anafilaktyczne (takie jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ucisk w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry, wstrząs anafilaktyczny).