Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Polmatine

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Xaloptic Free

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zylaki

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Mupirox Maść

15.07.2024
Polmatine
28.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Polmatine - tabletki powlekane?

Substancją aktywną preparatu jest memantyna, lek stosowany do leczenia choroby Alzheimera, będącej chorobą neurodegeneracyjną. W zaburzeniach otępiennych związanych z neurodegeneracją obserwuje się zaburzenia przekazywania impulsów poprzez glutaminę, neuroprzekaźnik aktywujący receptory NMDA. Zwiększone stężenia glutaminianu i nadmierna aktywacja receptorów NMDA mogą prowadzić do zaburzeń czynności komórek nerwowych i neurodegeneracji. Memantyna działa jako antagonist receptorów NMDA, blokując aktywację przez glutaminian. Stosowanie memantyny u pacjentów z Alzheimera prowadzi do stabilizacji stanu ogólnego, aktywności codziennej oraz funkcji poznawczych.Po podaniu doustnym memantyna jest wchłaniana w całości z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga się po 3-8 godzinach po podaniu. Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie leku. Memantyna w 80% krąży w formie niezmienionej, przede wszystkim jest wydalana z moczem. W przypadku alkalicznego moczu (np. w wyniku przyjmowania leków lub zmiany diety) szybkość wydalania memantyny przez nerki może wzrosnąć nawet kilkukrotnie.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Kiedy stosować Polmatine - tabletki powlekane?

Preparat jest przeznaczony do terapii pacjentów cierpiących na zaburzenia poznawcze o umiarkowanym lub zaawansowanym stopniu zaawansowania.

Kiedy nie stosować preparatu Polmatine - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do korzystania z produktu, nie zawsze jest możliwe jego zastosowanie. Nie wolno stosować produktu, jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Polmatine- tabletki powlekane?

Niektóre schorzenia oraz inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub sugerować konieczność zmiany ilości preparatu. W niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.Należy zachować ostrożność u pacjentów cierpiących na padaczkę, u osób, u których wcześniej wystąpiły drgawki oraz u osób z czynnikami ryzyka predysponującymi do wystąpienia drgawek.Unikaj używania jednocześnie innych leków wpływających na aktywność receptora NMDA, np. amantadyny, ketaminy czy dekstrometorfanu. Współużywanie tych leków może prowadzić do nasilenia skutków ubocznych, przede wszystkim ze strony ośrodkowego układu nerwowego.Bardzo ostrożnie należy postępować u osób, u których może wystąpić alkaliczacja moczu, ponieważ może to znacząco spowolnić usuwanie memantyny. Alkaliczacja moczu może mieć miejsce przy drastycznej zmianie diety (np. z diety mięsnej na wegetariańską) lub przyjmowaniu preparatów zobojętniających sok żołądkowy, a także przy ciężkich infekcjach dróg moczowych czy kwasicy kanalikowo-nerkowej.Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u osób po niedawno przebytej chorobie wieńcowej, z nierównoważoną niewydolnością serca lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. Pacjenci z wymienionymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego powinni podczas stosowania preparatu pozostawać pod stałą obserwacją lekarską.Dodatkowe informacje dotyczące innych składników preparatu:- preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.Czy ten preparat wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów?Zazwyczaj w przebiegu choroby Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim stopniu nasilenia występuje upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Dodatkowo, memantyna może dodatkowo wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawkowanie preparatu Polmatine - tabletki powlekane

Preparat jest dostępny w postaci tabletek powlekanych do przyjmowania doustnego. Nie należy przekraczać zalecanych dawek, ponieważ może to zaszkodzić zdrowiu. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania preparatu, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

Właściwe leczenie powinno być rozpoczęte i monitorowane przez doświadczonego lekarza specjalizującego się w diagnozie i leczeniu choroby Alzheimera. Konieczny jest stały nadzór nad przyjmowaniem leku przez pacjenta.

Dla dorosłych:

Zaleca się stopniowe zwiększanie dawki zgodnie z zaleceniami lekarza, zgodnie z następującym schematem:

- w 1. tygodniu: 5 mg raz na dobę przez 7 dni;
- w 2. tygodniu: 10 mg raz na dobę przez 7 dni;
- w 3. tygodniu: 15 mg raz na dobę przez 7 dni;
- od 4. tygodnia: 20 mg raz na dobę.

Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę, co jest dawką maksymalną.

Specjalne grupy pacjentów:

U pacjentów w podeszłym wieku lub z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek i wątroby nie ma konieczności dostosowywania dawki.

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirensem kreatyniny 30-49 ml/min) zaleca się dawkę 10 mg na dobę; po co najmniej 1 tygodniu leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę; u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirensem kreatyniny 5-29 ml/min) zaleca się dawkę 10 mg na dobę.

Nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Sposób stosowania:

Tabletki należy przyjmować doustnie o tej samej porze dnia, raz na dobę. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłku. Okres leczenia ustali lekarz, który będzie kontynuował terapię, o ile będzie ona dobrze tolerowana i będzie przynosiła korzystne efekty.

Czy można stosować Polmatine - tabletki powlekane w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży zaleca się unikanie stosowania leków bez konsultacji lekarskiej.

Jest istotne, aby przed podjęciem decyzji o zażyciu jakiegokolwiek leku w trakcie ciąży lub okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem w celu omówienia ewentualnych zagrożeń oraz korzyści związanych z przyjmowaniem danego leku. Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o stanie ciąży lub planowanym zajściu w ciążę.

Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Powiadom swojego lekarza o wszystkich niedawno przyjmowanych lekach, nawet tych bez recepty.

Memantyna może wzmocnić efekt leków takich jak:

• lewodopa i leki stymulujące receptory dopaminowe

• leki przeciwmuszarynowe (np. atropina, benzatropina, skopolamina, biperyden, orfenadryna, triheksyfenydy)

Memantyna może osłabić działanie barbituranów i leków przeciwpsychotycznych (neuroleptyków); w rzadkich przypadkach może spowodować zaostrzenie objawów psychotycznych.

Memantyna może oddziaływać na działanie leków zmniejszających napięcie mięśni szkieletowych, takich jak dantrolen i baklofen; może być konieczne dostosowanie dawki tych leków.

Nie należy łączyć memantyny z następującymi lekami:

• amantadyna; możliwe nasilenie działań niepożądanych i wystąpienie psychozy farmakotoksycznej;

• ketamina

• dekstrometorfan

• fenytoina.

Leki eliminowane przez nerki za pośrednictwem transporterów kationowych, takie jak cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina, nikotyna, mogą oddziaływać z memantyną, prowadząc do zwiększenia stężenia tych leków we krwi.

Memantyna może zmniejszyć stężenie hydrochlorotiazydu (również w preparatach zawierających ten składnik.

U pacjentów leczonych warfaryną stosowanie memantyny może zmieniać parametry krzepnięcia krwi (zwiększenie wartości INR). Należy regularnie monitorować czasy protrombinowe lub wartości INR u pacjentów przyjmujących jednocześnie memantynę i doustne leki przeciwzakrzepowe.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Polmatine- tabletki powlekane?

Polmatine, podobnie jak każdy inny lek, może wywoływać reakcje niepożądane, choć nie u wszystkich pacjentów. Należy pamiętać, że oczekiwane korzyści z jego stosowania zazwyczaj przeważają nad ewentualnymi szkodami wynikającymi z działań niepożądanych.

Do częstych skutków ubocznych należą: zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia równowagi, senność, nadciśnienie tętnicze, duszność, zaparcia oraz zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Skutki uboczne, które występują rzadziej, to między innymi: dezorientacja, omamy (szczególnie u pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera), nietypowy chód, zmęczenie, niewydolność serca, zakrzepica/zatorowość żylna, wymioty, zapalenie wątroby, infekcje grzybicze oraz reakcje alergiczne.

Wyjątkowo rzadko mogą wystąpić napady padaczkowe.

Ponadto istnieją potencjalne działania niepożądane, których częstość występowania nie została określona, takie jak reakcje psychotyczne czy zapalenie trzustki. Istnieje również ryzyko wystąpienia depresji, myśli samobójczych i prób samobójczych, które mogą być związane z przebiegiem choroby Alzheimera i mogą pojawić się podczas terapii memantyną.

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł