Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Perazin

Perazin
01.07.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Perazin 25 mg - tabletki?

Perazyna jest substancją pochodną fenotiazyny, charakteryzującą się średnim działaniem uspokajającym, przeciwlękowym, przeciwwymiotnym oraz łagodnie pobudzającym. Ma minimalny wpływ na układ pozapiramidowy i autonomiczny. Ponadto wykazuje właściwości przeciwhistaminowe, przeciwskurczowe i przeciwwymiotne. Perazyna jest powszechnie stosowana w leczeniu zaburzeń urojeniowych ze względu na swoją niską toksyczność i zrównoważony profil działania.

Kiedy stosować Perazin 25 mg - tabletki?

Lek ten jest przepisywany do leczenia różnych postaci choroby psychicznej, w tym epizodów psychotycznych i maniakalnych. Może być również stosowany w przypadku innych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe czy katatonia.

Kiedy nie stosować preparatu Perazin 25 mg - tabletki?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie można go stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu lub inne leki przeciwpsychotyczne, szczególnie pochodne fenotiazyny. Przeciwwskazania do stosowania preparatu obejmują również złośliwy zespół poneuroleptyczny w wywiadzie, ciężkie uszkodzenie szpiku kostnego lub komórek krwi, stany śpiączkowe, ciążę i okres karmienia piersią, ostre zatrucia jednym z wymienionych środków: leki nasenne, opioidy, inne leki neuroleptyczne, leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, alkohol, guzy zależne od prolaktyny, ze względu na zwiększone wydzielanie prolaktyny pod wpływem stosowania preparatu, ciężką niewydolność wątroby i stany depresyjne.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Perazin 25 mg- tabletki?

Informacje dotyczące konieczności ostrożności i przeciwwskazań do stosowania preparatu muszą zostać uwzględnione. Badania kontrolne są wymagane w trakcie terapii. Niebezpieczne jest łączenie leczenia z alkoholem. Przyjmowanie Perazyny wymaga nadzoru lekarza i może wiązać się z ryzykiem w przypadku różnych schorzeń, takich jak zaburzenia układu krwiotwórczego, uszkodzenie mięśnia sercowego czy jaskra. Lekarz powinien monitorować pacjentów pod kątem ciśnienia krwi, czynności wątroby i obrazu krwi podczas terapii. W przypadku wystąpienia niepożądanych objawów, takich jak zmiany w obrazie krwi, depresja czy gorączka, konieczne jest natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem. Przedłużone stosowanie leku może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Aby uniknąć skutków ubocznych, należy unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i zachować ostrożność przy zaburzeniach nerek.

Dawkowanie preparatu Perazin 25 mg - tabletki

Preparat jest dostępny w postaci tabletek doustnych. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dawek, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność leku mogą być zagrożone przy przekroczeniu zaleconych ilości. W przypadku wątpliwości co do stosowania preparatu zaleca się konsultację z lekarzem.Początkowa dawka wynosi 50–100 mg/dobę, a następnie może być stopniowo zwiększana przez lekarza do 300–600 mg/dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka terapeutyczna to 800 mg/dobę w dawkach podzielonych, a dawka podtrzymująca to od 75–300 mg/dobę.U pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się zmniejszenie dawki o około 50%. W przypadku leczenia ambulatoryjnego należy rozpocząć od mniejszych dawek, stopniowo je zwiększając. Natomiast u pacjentów hospitalizowanych zaleca się większe dawki na początku leczenia dla szybszego efektu terapeutycznego. Nie zaleca się gwałtownych zmian dawek.Największy efekt przeciwpsychotyczny występuje zwykle w ciągu 1–3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po uzyskaniu pożądanego efektu dawki mogą być stopniowo zmniejszane do minimalnej skutecznej dawki. W przypadku zakończenia leczenia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki pod kontrolą lekarza przez kilka do kilkunastu miesięcy.

Czy można stosować Perazin 25 mg - tabletki w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży nie należy przyjmować żadnego leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem!
Należy upewnić się, że przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w czasie ciąży lub karmienia piersią skonsultowano się z lekarzem w celu wyjaśnienia potencjalnych zagrożeń i korzyści związanych z danym lekiem.
Nie zaleca się stosowania produktu podczas ciąży i karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Informuj lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, również tych, które można zdobyć bez recepty. Kombinacja perazyny z innymi neuroleptykami może zwiększyć ich działanie przeciwpsychotyczne i ryzyko działań niepożądanych. Należy być ostrożnym przy jednoczesnym stosowaniu perazyny z lewodopą, cymetydyną, węglanem litu, lekami blokującymi receptory ß-adrenergiczne, lekami przeciwpadaczkowymi, lekami przeciwcukrzycowymi i innymi. Preparat może również wpływać na wyniki testów ciążowych, dlatego zaleca się powstrzymanie się od spożywania alkoholu podczas leczenia.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Perazin 25 mg- tabletki?

Jak każdy lek, również Perazin może powodować skutki uboczne, chociaż nie wystąpią one u wszystkich pacjentów stosujących ten preparat. Pamiętaj, że korzyści płynące z terapii lekiem zazwyczaj przewyższają ewentualne szkody związane z wystąpieniem działań niepożądanych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących skutków ubocznych należy skonsultować się z lekarzem.
Bardzo często może wystąpić upławy.
Często mogą wystąpić: wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, obrzęk błony śluzowej nosa, zaparcie, trudności z oddawaniem moczu, przyrost masy ciała, suchość błon śluzowych jamy ustnej, wzmożone pragnienie, zaburzenia funkcji seksualnych.
Niedokładnie może wystąpić: dyskinezy, objawy zespołu parkinsonizmu, zaburzenia snu, niepokój, koszmary senne, rozdźwięk, osłupienie.
Rzadko może wystąpić: zaburzenia czucia w dłoniach i stopach, napady padaczkowe, nadwrażliwość oczu na światło, poważne reakcje fototoksyczne z odkładaniem pigmentu, zapaść naczyniowa, ginekomastia, epizody majaczenia, splątanie.
Bardzo rzadko może wystąpić: obrzęki, agranulocytoza, objawy pozapiramidowe manifestujące się akatyzją, często towarzyszące depresji, zwykle po fazie maniakalnej psychozy, złośliwy zespół neuroleptyczny, zaburzenia oddychania, problemy żołądkowo-jelitowe, nudności, zgorzelinowe zapalenie jelit, toczeń rumieniowaty, cholestaza.
Skutki uboczne o nieznanym częstości występowania: fałszywe wyniki testów ciążowych, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi, zmniejszenie liczby leukocytów i/lub płytek krwi, zmiany skórne typu pokrzywka lub podrażnienie, krwawienia z nosa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i żółtaczka, zaburzenia miesiączkowania, powiększenie gruczołów piersiowych u kobiet.