Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Pelavo Oskrzela

Pelavo Oskrzela
19.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Esetin - tabletki?

Terapia wspomagająca pierwotnej hipercholesterolemii (heterozygotycznej rodzinnej lub nierodzinnej) przy użyciu inhibitora reduktazy HMG-CoA (statyny) i diety u pacjentów, u których monoterapia statyną nie przynosi odpowiedniego obniżenia poziomu lipidów. Monoterapia pierwotnej hipercholesterolemii (heterozygotycznej rodzinnej lub nierodzinnej) jako wsparcie diety u osób, które mają złe tolerancję lub przeciwwskazania do stosowania statyn. Redukcja ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie (u osób, które były już leczone statynami lub rozpoczynają terapię w skojarzeniu ze statyną). Terapia wspomagająca homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej z wykorzystaniem statyny i diety (możliwe jest również zastosowanie dodatkowych metod leczenia, takich jak afereza LDL). Dla dorosłych. 10 mg raz dziennie, o dowolnej porze, niezależnie od posiłków, w połączeniu z odpowiednią dietą. W przypadku stosowania w skojarzeniu ze statyną należy utrzymać zalecaną dawkę początkową lub wyższą dawkę statyny. Lek należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po preparatach wiążących kwasy żółciowe. Nie ma konieczności modyfikowania dawki u osób starszych, z niewydolnością nerek ani łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Nie zaleca się stosowania przy umiarkowanych lub ciężkich zaburzeniach czynności wątroby. Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone; brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Kiedy stosować Esetin - tabletki?

Hipercholesterolemia pierwotnaEsetin stosowany w połączeniu z inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyną) jest zalecany do stosowania jako lek wspomagający wraz z dietą u pacjentów cierpiących na pierwotną hipercholesterolemię (rodzinną heterozygotyczną lub niezwiązaną z rodziną), u których nie udało się odpowiednio obniżyć poziomu lipidów przy użyciu samej statyny.

Esetin w monoterapii jest zalecany do stosowania jako lek wspomagający wraz z dietą u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (rodzinną heterozygotyczną lub niezwiązaną z rodziną), u których stosowanie statyny jest niezalecane lub lek ten jest źle tolerowany.

Zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowymEsetin stosowany dodatkowo u pacjentów leczonych wcześniej statyną lub włączany do terapii jednocześnie ze statyną jest zalecany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową (CHD) i ostrym zespołem wieńcowym w historii choroby (ACS).

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinnaEsetin w połączeniu ze statyną jest zalecany do stosowania jako lek wspomagający wraz z dietą u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinna.
U pacjentów mogą być również stosowane dodatkowe metody leczenia (np. afereza LDL).

Kiedy nie stosować preparatu Esetin - tabletki?

Alergia na dowolny składnik produktu. Kiedy stosuje się go w połączeniu ze statynami, należy unikać w czasie ciąży, laktacji, czynnych chorób wątroby lub niewyjaśnionego i utrzymującego się wzrostu aktywności aminotransferaz we krwi.