Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ospen

Ospen
02.07.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Ospen 1000 - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest penicylina fenoksymetylowa. Znajduje się w niej penicylina o naturalnym pochodzeniu, która jest odporna na kwas żołądkowy. Jest przeznaczona do stosowania doustnego. Jej mechanizm działania polega na blokowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia ich namnażanie się. Penicylina fenoksymetylowa należy do antybiotyków beta-laktamowych, które zawierają w swojej strukturze pierścień beta-laktamowy. Ta struktura może być niszczona przez enzymy beta-laktamaz, produkowane przez niektóre bakterie, co prowadzi do unieczynnienia antybiotyku. Dlatego obecność beta-laktamaz jest jednym z powodów, dla których bakterie stają się odporne na antybiotyki beta-laktamowe. Penicylina fenoksymetylowa jest skutecznym antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich.

Kiedy stosować Ospen 1000 - tabletki powlekane?

Preparat jest skuteczny w leczeniu różnych zakażeń spowodowanych przez bakterie wrażliwe na penicylinę, takie jak zapalenie gardła, migdałków, zatok, ucha, oskrzeli, płuc oraz różne infekcje skóry i tkanek miękkich. Ponadto może być stosowany w zapobieganiu gorączce reumatycznej.

Kiedy nie stosować preparatu Ospen 1000 - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeśli są wskazania do używania produktu, nie zawsze można go stosować. Produkt nie może być stosowany, jeśli jesteś uczulony na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe. Nie można go również stosować, jeśli masz zaburzenia żołądkowo-jelitowe z wymiotami i utrzymującą się biegunką (ze względu na zmniejszone wchłanianie preparatu).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ospen 1000- tabletki powlekane?

Niektóre schorzenia i inne sytuacje mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania leku. W niektórych przypadkach konieczne może być również regularne wykonywanie odpowiednich badań kontrolnych.Przed zastosowaniem leku koniecznie skonsultuj się z lekarzem i poinformuj go, jeśli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje alergiczne na inne antybiotyki (np. penicyliny, cefalosporyny) lub inne substancje. Stosowanie penicylin wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych, które mogą zagrażać życiu. Należy być szczególnie ostrożnym u osób uczulonych na wiele różnych alergenów oraz u pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową. W przypadku pojawienia się objawów nadwrażliwości należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.W przypadku podejrzenia zakażenia spowodowanego przez gronkowce, lekarz najprawdopodobniej zaleci wykonanie badania mikrobiologicznego.Osobom, które stosują penicylinę w profilaktyce nawrotów gorączki reumatycznej przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, zwykle zaleca się podwojenie dawki leku w ramach profilaktyki okołooperacyjnej.Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli podejrzewasz lub zostało zdiagnozowane u Ciebie zakażenie mononukleozą zakaźną; istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia rumieniowych zmian skórnych, podobnych do objawów odry.Długotrwałe stosowanie antybiotyków może prowadzić do nadmiernego rozwoju opornych na leczenie bakterii i grzybów. W przypadku pojawienia się nowych zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.Jeśli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, ale skonsultować się z lekarzem. Istnieje ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, które może być zagrożeniem życia.Leku nie należy stosować w zapobieganiu zakażeniom związanym z wziernikowaniem esicy, porodem lub operacją chirurgiczną w okolicach układu moczowo-płciowego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego.Nie należy stosować leku w ostrej fazie ciężkich stanów chorobowych, takich jak ropień, bakteremia, zapalenie osierdzia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenie stawów.Należy zachować ostrożność u osób z ciężkimi chorobami, nudnościami, wymiotami, rozszerzeniem żołądka, achalazją lub nadmierną motoryką jelit, ponieważ wchłanianie substancji czynnej może być zmniejszone.W przypadku stosowania dużych dawek leku lub terapii o długotrwałym charakterze zaleca się regularną kontrolę parametrów krwi, funkcji nerek i wątroby. Czy lek ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?Dotychczas nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawkowanie preparatu Ospen 1000 - tabletki powlekane

Preparat występuje w postaci tabletek powlekanych i jest przeznaczony do stosowania doustnego. Zaleca się stosowanie preparatu zgodnie z zaleceniami lekarza, unikając przekraczania zaleconych dawek, które mogą zaszkodzić zdrowiu. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, który dobierze odpowiednie dawkowanie w zależności od potrzeb pacjenta. Konieczna może być modyfikacja dawkowania w przypadku różnych grup pacjentów. Dla dorosłych i dzieci dawki mogą się różnić, dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem.

Czy można stosować Ospen 1000 - tabletki powlekane w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży nie powinno się zażywać żadnych leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem!
Należy pamiętać, że przed zastosowaniem jakiejkolwiek substancji w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem w celu zrozumienia potencjalnych zagrożeń i korzyści związanych z jej stosowaniem. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz zajście w ciążę, koniecznie poinformuj lekarza o tym przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.
Zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.
Przed zażyciem leku w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i korzyści związane z jego stosowaniem w Twoim konkretnym przypadku. Penicylina fenoksymetylowa przenika do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj swojego lekarza o wszystkich lekach, które przyjmujesz, włącznie z tymi dospoza recepty. W szczególności zwróć uwagę na leki:- o działaniu bakteriostatycznym- inne antybiotyki- probenecyd- leki przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwgorączkowe- doustne preparaty antykoncepcyjne- doustne leki przeciwzakrzepowe- metotreksat- sulfinpirazon.Nie stosuj jednocześnie antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym, ponieważ mogą one zmniejszyć skuteczność fenoksymetylopenicyliny. Unikaj także mieszanek z innymi antybiotykami. Istnieje ryzyko interakcji z innymi lekami. Niektóre substancje, takie jak probenecyd czy leki przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwgorączkowe, mogą opóźnić usuwanie penicyliny, prowadząc do przedłużenia jej działania. Fenoksymetylopenicylina może wpływać na skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. W przypadku stosowania metotreksatu, zwiększa się ryzyko jego toksycznego działania. Sulfinpirazon może zmniejszać wydzielanie penicylin. Pamiętaj także, że guma guar może zmniejszać wchłanianie fenoksymetylopenicyliny.Oprócz tego, penicylina fenoksymetylowa może wpłynąć na wyniki badań laboratoryjnych, takich jak stężenie glukozy w moczu, urobilinogenu i aminokwasów. Przed wykonaniem tych badań warto poinformować personel medyczny o przyjmowaniu penicyliny fenoksymetylowej.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Ospen 1000- tabletki powlekane?

Jak każdy lek, Ospen również może wywoływać niepożądane skutki, choć nie u wszystkich pacjentów. Warto pamiętać, że korzyści z jego stosowania z reguły przewyższają ewentualne szkody związane z wystąpieniem działań niepożądanych.
Często można zaobserwować: nudności, biegunkę, wymioty, uczucie pełności w żołądku; w przypadku biegunki może wystąpić podejrzenie rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka.
Mniej często mogą pojawić się: neuropatia, drgawki, nefropatia.
Rzadziej występują: czarny, owłosiony język, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, parestezje przy długotrwałym stosowaniu.
Bardzo rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości: zmiany skórne (od grudek po złuszczające zapalenie skóry), pokrzywka, gorączka, dreszcze, bóle stawów, obrzęki, obrzęk krtani, reakcje przypominające atak dny moczanowej, skrajne zmęczenie, wstrząs anafilaktyczny z utratą przytomności, reakcje rzekomoanafilaktyczne (np. astma, plamica, problemy żołądkowo-jelitowe), zapalenie okrężnicy związane z antybiotykiem, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy spowodowane przede wszystkim przez , eozynofilia, dodatni test Coombsa, hemolityczna niedokrwistość, niedobór leukocytów, małopłytkowość, agranulocytoza, niedobór neutrofili, zakłócenia krzepnięcia, zapalenie nerek, zapalenie wątroby i cholestaza.