Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Nonpres

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Xaloptic Free

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zylaki

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Mupirox Maść

15.07.2024
Nonpres
21.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Nonpres - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest eplerenon, lek blokujący receptory dla aldosteronu, co zapobiega jego działaniu i wpływ na serce. Eplerenon ma działanie moczopędne i zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Jest selektywniejszy i ma mniejsze działania niepożądane niż spironolakton. Pełne stężenie eplerenonu osiągane jest po 1,5-2 godzinach, a stan stacjonarny po 2 dniach. Lek jest metabolizowany i wydalany z moczem oraz kałem.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Kiedy stosować Nonpres - tabletki powlekane?

Produkt jest zalecany jako dodatek do:

• konwencjonalnego leczenia beta-blokerami, aby zmniejszyć ryzyko zgonu i zachorowalności z powodów sercowo-naczyniowych u pacjentów w stabilnym stanie z zaburzeniami czynności lewej komory serca (frakcja wyrzutowa lewej komory nie większa niż 40%) oraz objawami klinicznymi niewydolności serca po niedawnym zawale serca

• standardowego leczenia, w celu zmniejszenia ryzyka zgonu i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych u dorosłych pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (klasa II wg NYHA) i zaburzeniami czynności lewej komory serca (frakcja wyrzutowa lewej komory nie przekracza 30%).

Kiedy nie stosować preparatu Nonpres - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do zastosowania produktu, nie zawsze można go używać. Nie można go stosować, jeśli jesteś uczulony na którykolwiek składnik preparatu.Nie należy stosować, jeśli występuje:- stężenie potasu w surowicy większe niż 5 mmol/l przed rozpoczęciem leczenia- ciężka niewydolność nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2)- ciężka niewydolność wątroby (klasa C w skali Childa i Pugha)oraz:- jeśli równolegle stosowane są leki moczopędne oszczędzające potas lub silne inhibitory izoenzymu 3A4 cytochromu P450- jeśli równolegle stosowane są inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) i antagoniści receptora angiotensyny II (sartany).Produktu nie wolno stosować w ciąży, o ile lekarz nie uzna tego za bezwzględnie konieczne. Produkt jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nonpres- tabletki powlekane?

Niektóre schorzenia i inne sytuacje mogą być przeciwwskazaniem do stosowania lub wskazaniem do zmiany dawki leku. W niektórych przypadkach konieczne może być wykonanie określonych badań kontrolnych. Korzystanie z leku może zakłócić równowagę wodno-elektrolitową i prowadzić do zwiększenia poziomu potasu we krwi. Przed rozpoczęciem terapii, po zmianie dawki oraz w trakcie leczenia, lekarz zaleci regularne monitorowanie poziomu potasu we krwi. Osoby w podeszłym wieku, chorzy na cukrzycę oraz pacjenci z niewydolnością nerek powinni być szczególnie ostrożni i podlegać częstej kontroli poziomu potasu. Ze względu na zwiększone ryzyko hiperkaliemii, nie zaleca się stosowania preparatów zawierających potas w trakcie terapii. Ryzyko hiperkaliemii wzrasta również w przypadku jednoczesnego stosowania eplerenonu z inhibitorami ACE i sartanami. Kombinacja ta jest przeciwwskazana.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni zachować ostrożność, ponieważ ryzyko hiperkaliemii wzrasta w miarę pogarszania się funkcji nerek. Osoby z mikroalbuminurią w przebiegu cukrzycy powinny być szczególnie monitorowane pod kątem poziomu potasu we krwi. Lek nie jest usuwany podczas hemodializy. W przypadku pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność i monitorować poziom elektrolitów. Natomiast u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie leku jest przeciwwskazane.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku z lekami zawierającymi lit, cyklosporynę, takrolimus oraz z substancjami silnie zwiększającymi aktywność enzymu 3A4 cytochromu P450 (np. ziele dziurawca, ryfampicynę, karbamazepinę, fenytoinę, fenobarbital).

Preparat zawiera laktozę, dlatego osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.

Czy lek wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów? Choć nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy mieć na uwadze, że może on powodować zawroty głowy lub inne działania niepożądane, które mogą upośledzić zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawkowanie preparatu Nonpres - tabletki powlekane

Preparat w postaci tabletek do stosowania doustnego może być brany niezależnie od posiłków. Ważne jest, aby nie przekraczać zalecanych dawek, gdyż może to być szkodliwe dla zdrowia. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Dawkowanie dla dorosłych w przypadku niewydolności serca po zawale serca oraz przewlekłej niewydolności serca jest stopniowo zwiększane. Lekarz monitoruje stężenie potasu i dostosowuje dawkę. Preparat nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży.

Czy można stosować Nonpres - tabletki powlekane w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży powinno się omijać przyjmowanie jakichkolwiek leków bez uprzedniej konsultacji lekarza!

Bardzo istotne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące potencjalnych zagrożeń i korzyści związanych z przyjmowaniem tego leku. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj swojego lekarza o tym, że przyjmujesz ten lek.

Preparatu nie powinno się stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uważa to za całkowicie konieczne. Jedynie lekarz jest w stanie ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.

Preparat jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Informuj lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, także tych bez recepty.Należy unikać stosowania preparatu u chorych przyjmujących leki moczopędne oszczędzające potas lub suplementy potasu.Eplerenon stosowany z innymi lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi może nasilać ich działanie.Należy monitorować stężenie potasu w surowicy i czynność nerek u osób stosujących preparat z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub sartanami.Nie należy łączyć inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), sartanów i eplerenonu.Unikaj równoczesnego stosowania soli litu i eplerenonu, ale jeśli konieczne jest takie leczenie, należy monitorować stężenie litu we krwi.Unikaj również równoczesnego stosowania eplerenonu z cyklosporyną lub takrolimusem.Niezalecane jest równoczesne stosowanie diuretyków z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.Monitoruj stężenie potasu w surowicy przy jednoczesnym stosowaniu preparatu i trimetoprimu.Równoczesne stosowanie z pewnymi lekami może nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe.Zaleca się ostrożność podczas stosowania eplerenonu z digoksyną lub warfaryną.Nie wykazano istotnych interakcji z substancjami neutralizującymi sok żołądkowy.**Uwaga: przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie eplerenonu z silnymi inhibitorami izoenzymu 3A4 cytochromu P450.**

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Nonpres- tabletki powlekane?

Jak każdy lek, także Nonpres, może wywoływać skutki uboczne, choć nie u każdego pacjenta stosującego ten preparat. Pamiętaj, że korzyści z zastosowania leku zazwyczaj przewyższają szkody wynikające z ewentualnych działań niepożądanych.

Możliwe są zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, w tym: często hiperkaliemia i jej objawy, zwiększone stężenie cholesterolu oraz rzadziej: obniżone stężenie sodu, odwodnienie, zwiększone stężenie trójglicerydów we krwi.

Częste są: bezsenność, omdlenia, zawroty głowy, bóle głowy, niewydolność serca, migotanie przedsionków, niskie ciśnienie tętnicze, kaszel, biegunka, nudności, zaparcia, wymioty, kurcze mięśni, bóle pleców, niewydolność nerek, osłabienie, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, wysypka, świąd.

Rzadko występują: zapalenie nerek, zapalenie gardła, eozynofilia, niedoczynność tarczycy, niedoczulica, przyspieszenie rytmu serca, zakrzepica naczyń kończyn dolnych, kaszel, wzdęcia, nadmierne pocenie się, obrzęki naczynioruchowe, bóle mięśniowo-szkieletowe, zapalenie pęcherzyka żółciowego, ginekomastia, osłabienie, złe samopoczucie, zwiększone stężenie glukozy we krwi.

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł