Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Nebilet

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Xaloptic Free

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zylaki

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Mupirox Maść

15.07.2024
Nebilet
26.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Nebilet - tabletki?

Nebiwolol jest składnikiem aktywnym tego preparatu. Należy do grupy leków znanych jako beta-adrenolityki lub beta-blokerzy. Działanie tych leków polega na blokowaniu specyficznych receptorów zwanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Receptory te znajdują się na różnych komórkach nerwowych, mięśniowych i gruczołowych w różnych tkankach i narządach. Blokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, co ogranicza skutki działania adrenaliny i noradrenaliny na tkanki, które posiadają te receptory. W efekcie nebiwolol zmniejsza częstość rytmu serca, siłę jego skurczu oraz ciśnienie tętnicze. Substancja ta działa selektywnie na receptory beta 1 w sercu, co zmniejsza ryzyko działań niepożądanych związanych z innymi receptorami w innych tkankach. Dodatkowo nebiwolol wykazuje niewielkie działanie rozszerzające naczynia krwionośne.
Po podaniu doustnym nebiwolol szybko się wchłania, a jego biodostępność zależy od genetycznych uwarunkowań dotyczących metabolizmu. Dawkę należy dostosować do potrzeb każdego pacjenta indywidualnie.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Kiedy stosować Nebilet - tabletki?

Preparat jest zalecany w terapii:- pierwotnego nadciśnienia tętniczego- przewlekłej, stabilnej, łagodnej lub umiarkowanej niewydolności serca, jako dodatek do standardowego leczenia u starszych pacjentów (powyżej 70. roku życia).

Kiedy nie stosować preparatu Nebilet - tabletki?

Niestety, mimo wskazań do użycia preparatu, istnieją pewne przeciwwskazania. Nie powinieneś go stosować, jeśli jesteś uczulony na którykolwiek składnik preparatu. Dodatkowo, nie powinieneś go stosować w przypadku:- niewydolności wątroby lub zaburzeń jej czynności- ostrej niewydolności serca, wstrząsu kardiogennego, lub nasilenia niewydolności serca wymagającej dożylnego podawania leków inotropowych- bloku przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia- zespołu chorego węzła zatokowego- bloku zatokowo-przedsionkowego- bradykardii (częstość rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia)- niedociśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg)- astmy oskrzelowej lub skurczu oskrzeli (także w przeszłości)- ciężkiej przewlekłej choroby obturacyjnej płuc (POChP)- ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego- kwasicy metabolicznej- nieleczonym guzem chromochłonnym nadnerczy.Preparatu nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Jest również przeciwwskazany podczas karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nebilet- tabletki?

Niektóre schorzenia mogą uniemożliwić stosowanie lub wymagać zmiany dawki leku. W przypadku planowanego zabiegu wymagającego znieczulenia należy poinformować lekarza o przyjmowaniu beta-blokerów (nebiwololu), aby uniknąć potencjalnych interakcji. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed zabiegiem. Nie należy stosować preparatu u pacjentów z niekontrolowaną niewydolnością serca, a w przypadku przewlekłej niewydolności serca należy monitorować stan pacjenta. Nagłe zaprzestanie stosowania nebiwololu u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca może prowadzić do nasilenia objawów. Preparat może również wpływać na rytm serca, dlatego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku zmian rytmu. Należy ostrożnie stosować preparat u pacjentów z zaburzeniami krążenia, blokiem przedsionkowo-komorowym czy dławicą naczynio-skurczową. Pacjenci z cukrzycą powinni kontrolować poziom glukozy we krwi, a osoby ze skłonnością do skurczu oskrzeli powinny zachować szczególną ostrożność. Lek może także zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje nadwrażliwości. W przypadku nietolerancji galaktozy nie należy stosować preparatu zawierającego laktozę. Nebiwolol może powodować zawroty głowy i zmęczenie, dlatego należy być ostrożnym podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dawkowanie preparatu Nebilet - tabletki

Preparat jest w formie tabletek i przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu, na przykład szklanką wody. Ważne jest, aby nie przekraczać zaleconych dawek, ponieważ może to zaszkodzić Twojemu zdrowiu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem.
Dla dorosłych:
W przypadku nadciśnienia tętniczego zaleca się przyjmowanie 5 mg preparatu raz na dobę o tej samej porze dnia. Działanie przeciwnadciśnieniowe może się zauważyć po 1-2 tygodniach leczenia, a pełne działanie może wymagać 4 tygodni stosowania preparatu. Preparat może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Współdziałanie z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5-25 mg może zwiększyć skuteczność działania przeciwnadciśnieniowego.
Dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę, a lekarz może zwiększyć ją do 5 mg w razie potrzeby. W przypadku chorych z zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu jest niewskazane ze względu na brak doświadczenia klinicznego. Dla osób powyżej 65. roku życia zaleca się dawkę początkową 2,5 mg, którą można zwiększyć do 5 mg pod nadzorem lekarza. Osoby po 75. roku życia powinny zachować szczególną ostrożność i regularnie konsultować się z lekarzem.
W przypadku przewlekłej stabilnej niewydolności serca preparat powinien być stosowany u pacjentów, u których nie wystąpiła ostra niewydolność serca w ciągu ostatnich 6 tygodni oraz u których nie było zmian w leczeniu choroby podstawowej przez ostatnie 2 tygodnie. Leczenie powinno być prowadzone przez doświadczonego lekarza, który stopniowo zwiększa dawkę leku, aż do osiągnięcia zalecanej dawki 10 mg raz na dobę. Maksymalna dawka to 10 mg na dobę. W przypadku zmniejszenia dawki, należy to robić stopniowo pod nadzorem lekarza. Leczenie jest długoterminowe i nie powinno być nagłego zaprzestania. Nagłe przerwanie leczenia nebiwololem może nasilić objawy niewydolności serca.
Dla pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowywania dawkowania. Stosowanie preparatu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie jest zalecane. U pacjentów z niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.
Dla dzieci i młodzieży:
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u tej grupy wiekowej, dlatego nie zaleca się jego stosowania u dzieci i młodzieży.

Czy można stosować Nebilet - tabletki w okresie ciąży ikarmienia piersią?

Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży lub karmienia piersią zawsze skonsultuj się z lekarzem. Należy dobrze zrozumieć potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego preparatu. Jeśli planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza. Niektóre leki mogą negatywnie wpływać na rozwój płodu i noworodka. Zawsze należy stosować preparaty tylko w przypadku, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne. W przypadku konieczności stosowania leku, zalecane są odpowiednie środki ostrożności oraz regularne badania kontrolne. Należy unikać stosowania leków w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Pamiętaj, aby poinformować lekarza o wszystkich lekach które przyjmujesz, również tych bez recepty. Nie zaleca się łączenia preparatu z różnymi innymi lekami, np. przeciwarytmicznymi, antagonistami wapnia, lekami przeciwnadciśnieniowymi o ośrodkowym mechanizmie działania, lekami przeciwarytmicznymi klasy III, preparatami stosowanymi do znieczulenia ogólnego, insuliną, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, meflochiną, glikozydami naparstnicy, antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, lekami sympatykomimetycznymi, lekami hamującymi aktywność izoenzymu 2D6 cytochromu P450. Preparat można łączyć z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, przyjmowanymi podczas posiłku. Nebiwolol nie ma wpływu na działanie warfaryny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Nebilet- tabletki?

Nebilet, podobnie jak każdy inny lek, może wywołać działania niepożądane, ale nie muszą one wystąpić u wszystkich pacjentów. Ważne jest, aby pamiętać, że korzyści wynikające z używania leku zazwyczaj przewyższają szkody spowodowane ewentualnymi skutkami ubocznymi.
Podczas leczenia niewydolności serca często może wystąpić spowolnienie rytmu serca (bradykardia). Do częstych działań niepożądanych należą: duszności, nasilenie niewydolności serca, bóle głowy, zaburzenia czucia, nudności, biegunka, zaparcia, obrzęki i zmęczenie. Rzadziej mogą wystąpić: obniżenie ciśnienia tętniczego (w tym ortostatyczne), pogorszenie objawów chromania przestankowego, zaostrzenie wcześniej istniejącej niewydolności serca, spowolnienie rytmu serca, zaburzenia przewodzenia węzła przedsionkowo-komorowego, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą lub chorobą obturacyjną dróg oddechowych, problemy żołądkowo-jelitowe, świąd, wysypka, depresja, zaburzenia snu, problemy z widzeniem, zaburzenia seksualne. Bardzo rzadko mogą wystąpić omdlenia, zaostrzenie objawów łuszczycy, obrzęk naczynioruchowy. Dodatkowo, mogą pojawić się inne działania niepożądane typowe dla beta-blokerów, takie jak psychozy, splątanie, omamy, objawy zespołu Raynauda, zmniejszone wydzielanie łez, problemy skórne i okulistyczne. Beta-blokery mogą maskować objawy hipoglikemii i nadczynności tarczycy; nagłe odstawienie leku może skutkować przełomem tarczycowym.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł