Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Nasen Skutki Uboczne

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Xaloptic Free

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zylaki

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Mupirox Maść

15.07.2024
Nasen Skutki Uboczne
04.07.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Nasen - tabletki powlekane?

Aktywnym składnikiem tego preparatu jest zolpidem, lek działający uspokajająco i nasennie. Zolpidem działa podobnie do benzodiazepin, łącząc się z receptorem benzodiazepinowym w kompleksie receptora GABA-A. Jednak w odróżnieniu od benzodiazepin, zolpidem aktywuje selektywnie tylko receptor benzodiazepinowy typu 1. Aktywacja tego receptora powoduje otwarcie kanału chlorkowego, co prowadzi do zmniejszenia pobudliwości neuronu i ułatwia zasypianie, wydłuża czas snu oraz poprawia jego jakość.

Preparat szybko się wchłania z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie po około 2 godzinach. Działanie nasenne następuje po 10-30 minutach od podania leku i trwa do 6 godzin. Zolpidem jest metabolizowany w wątrobie i wydalany w postaci nieaktywnych metabolitów głównie z moczem (60%) i kałem (40%).

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Kiedy stosować Nasen - tabletki powlekane?

Lek ten jest zalecany do krótkotrwałego stosowania w przypadku bezsenności.

Preparat powinien być używany jedynie w leczeniu bezsenności, która znacząco wpływa na normalne funkcjonowanie pacjenta lub jest bardzo uciążliwa dla niego.

Kiedy nie stosować preparatu Nasen - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do korzystania z preparatu, nie zawsze można go zastosować. Nie wolno stosować produktu, jeśli występuje nadwrażliwość na którąkolwiek ze składników preparatu.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również:
• zespół obturacyjnego bezdechu podczas snu
• miastenia () - choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni
• ciężka niewydolność wątroby
• ciężka niewydolność oddechowa.
Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nasen- tabletki powlekane?

Niektóre schorzenia oraz inne sytuacje mogą być przeciwwskazaniem do stosowania lub wskazaniem do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych okolicznościach konieczne może się okazać przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Przed rozpoczęciem przyjmowania leków nasennych lekarz będzie dążył do ustalenia przyczyny bezsenności i wykluczenia czynników ją wywołujących. Jeśli bezsenność utrzymuje się po 7-14 dniach leczenia, może to wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, które wymagają dalszej diagnostyki. Jeśli leki nasenne są stosowane przez dłuższy okres, możliwe jest zmniejszenie ich działania nasennego (tzw. tolerancja). Zastosowanie leków uspokajających i nasennych może prowadzić do rozwoju uzależnienia.

Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z dawką i czasem trwania leczenia; jest również większe u osób mających problemy z uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych lub leków w przeszłości. Osoby z tej grupy powinny być szczególnie monitorowane przez lekarza. W przypadku rozwoju uzależnienia fizycznego, odstawienie leczenia może towarzyszyć objawy zespołu odstawienia. Mogą wystąpić bóle głowy i mięśni, zwiększone poczucie lęku i napięcia, splątanie, drażliwość oraz w cięższych przypadkach objawy takie jak dezorientacja, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, omamy i drgawki. W niektórych przypadkach zespół odstawienny może nasilać się w przerwach między kolejnymi dawkami, zwłaszcza gdy stosowane są duże dawki. Po zakończeniu leczenia może pojawić się przemijająca bezsenność, polegająca na zaostrzeniu objawów, które wcześniej skłoniły do zastosowania preparatu (tzw. bezsenność z odbicia). Ten stan może być towarzyszony innymi objawami, takimi jak zmiany nastroju, niepokój i zwiększony lęk. Ryzyko wystąpienia tych objawów jest większe po nagłym zaprzestaniu stosowania preparatu, dlatego zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki. Czas trwania leczenia powinien być ograniczony do minimum; przy odstawianiu preparatu nie powinien przekraczać 4 tygodni. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy preparat jest stosowany u osób: - z chorobami psychicznymi - po kuracjach odtruwających po przedawkowaniu substancji psychoaktywnych - w podeszłym wieku (powyżej 65. roku życia) lub osłabionych - z niewydolnością wątroby. W powyższych grupach pacjentów lekarz może zalecić obniżenie początkowej dawki i dostosowanie jej indywidualnie. U osób starszych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej. Ze względu na działanie rozluźniające mięśnie, istnieje ryzyko upadków i złamań kości, zwłaszcza u osób starszych w związku z wstawaniem w nocy. Lekarz nie powinien zalecać stosowania preparatu jako monoterapii u chorych na depresję, lecz w połączeniu z odpowiednimi lekami przeciwdepresyjnymi. Należy zachować ostrożność u osób z objawami depresji, ponieważ mogą być skłonne do zachowań samobójczych. Preparaty o działaniu zbliżonym do benzodiazepin mogą zwiększać ryzyko prób samobójczych u chorych z depresją. Preparatu nie należy stosować bez jednoczesnego leczenia depresji i związanego z nią lęku. Lekarz powinien przepisać najmniejszą skuteczną dawkę, aby uniknąć celowego przedawkowania. Osoby z zaburzeniami oddechowymi powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ leki uspokajające mogą hamować oddychanie. Podczas stosowania leków nasennych, zwłaszcza u seniorów, mogą wystąpić reakcje takie jak niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady złości, koszmary senne, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie i inne zaburzenia. W razie zaobserwowania tych objawów należy skonsultować się z lekarzem. W razie potrzeby lekarz zaleci zaprzestanie stosowania preparatu.

Leki uspokajające i nasenne mogą powodować niepamięć następczą. Najczęściej występuje ona po kilku godzinach od zażycia leku. Aby zmniejszyć ryzyko, zaleca się zapewnienie nieprzerwanego snu trwającego 8 godzin. Stosowanie preparatu niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń psychoruchowych następnego dnia, w tym zaburzeń zdolności prowadzenia pojazdów. Ryzyko to wzrasta, gdy: - przyjęto dawkę większą niż zalecaną - stosowano inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy - stosowano preparaty zwiększające stężenie zolpidemu we krwi - spożywano alkohol lub inne substancje psychoaktywne - od zażycia preparatu nie minęło więcej niż 8 godzin. Po zażyciu preparatu, u osób które nie są całkowicie obudzone, mogą wystąpić zachowania takie jak chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie posiłków, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie, z brakiem pamięci o tych czynnościach. Spożycie alkoholu, stosowanie leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy i przyjmowanie większych dawek niż zalecane zwiększa ryzyko wystąpienia takich zachowań. W przypadku pojawienia się tego typu zachowań, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. U pacjentów, którzy zgłaszają takie zachowania, zaleca się przerwanie stosowania preparatu, ze względu na potencjalne zagrożenie dla siebie i innych. Preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat znacząco wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, oraz istotnie obniża sprawność psychoruchową. Następnego dnia po przyjęciu preparatu, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być ograniczona, mogą wystąpić senność, wydłużenie czasu reakcji, zawroty głowy, senność, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zmniejszona czujność, problemy z koncentracją oraz ryzyko zasypienia za kierownicą. Aby zminimalizować ryzyko tych zdarzeń, zaleca się co najmniej 8-godzinny odstęp między zażyciem preparatu a prowadzeniem pojazdów, obsługiwaniem maszyn czy wykonaniem innych działań wymagających sprawności psychoruchowej. Przez okres stosowania preparatu należy unikać spożywania alkoholu, przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ zwiększają ryzyko opisanych wyżej zaburzeń.

Dawkowanie preparatu Nasen - tabletki powlekane

Tabletki powlekane to forma tego preparatu, przeznaczona do przyjmowania doustnego. Należy unikać przekraczania zaleconych dawek, ponieważ może to zaszkodzić zdrowiu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.


U dorosłych zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, bezpośrednio przed snem.

Nie należy stosować kolejnej dawki w ciągu jednej nocy. Maksymalna dawka to 10 mg na dobę.
U osób starszych i osłabionych zalecana dawka to 5 mg na dobę.
W przypadku niewydolności wątroby zaleca się rozpoczęcie terapii od dawki 5 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę u osób do 65 roku życia i w dobrym stanie ogólnym, jeśli preparat nie przynosi odpowiednich efektów.
Preparat można stosować przez kilka dni, maksymalnie do 2 tygodni. Nie należy stosować preparatu dłużej niż 4 tygodnie, tak jak innych leków nasennych.
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Czy można stosować Nasen - tabletki powlekane w okresie ciąży ikarmienia piersią?

Podczas ciąży zawsze skonsultuj się z lekarzem przed zażyciem jakiegokolwiek leku!

Przed użyciem jakiegokolwiek preparatu w okresie ciąży lub karmienia piersią ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, aby dokładnie omówić potencjalne ryzyko i korzyści związane z danym lekiem. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj swojego lekarza o stosowaniu tego leku.

Nie należy stosować tego preparatu w czasie ciąży ani u kobiet planujących ciążę. Jeśli podejrzewasz ciążę w trakcie leczenia, należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem, aby szybko dostosować terapię.

Nie stosować podczas karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Zgłoś lekarzowi wszystkie ostatnio stosowane leki, nawet te bez recepty.
Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu.
Należy być ostrożnym przy jednoczesnym stosowaniu innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak leki przeciwpsychotyczne, nasenne, przeciwlękowe, przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe opioidowe, leki przeciwdepresyjne, leki znieczulające ogólnie, i uspokajające leki przeciwhistaminowe. Współużywanie innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy może nasilać działanie preparatu, prowadzić do większej senności, zaburzeń psychoruchowych, i utrudnień z prowadzeniem pojazdów następnego dnia. W niektórych przypadkach mogą wystąpić halucynacje wzrokowe.
Nie należy łączyć preparatu z fluwoksaminą, co może doprowadzić do zwiększenia stężenia zolpidemu we krwi.
Opioidowe leki przeciwbólowe mogą zwiększyć uczucie euforii, sprzyjając uzależnieniu.
Trzeba być ostrożnym przy stosowaniu preparatu z lekami wpływającymi na izoenzym 3A4 cytochromu P450. Leki hamujące ten izoenzym (jak ketokonazol) mogą podnieść stężenie zolpidemu we krwi i jego działanie. Leki zwiększające aktywność tego izoenzymu (jak ryfampicyna) mogą obniżać stężenie zolpidemu we krwi. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania cyprofloksacyny i zolpidemu; można zauważyć zwiększone stężenie zolpidemu we krwi przez cyprofloksacynę. Nie zaobserwowano istotnych interakcji przy stosowaniu zolpidemu z ranitydyną.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Nasen- tabletki powlekane?

Jak każdy lek, Nasen może powodować działania niepożądane, choć nie u wszystkich pacjentów. Przypominamy, że korzyści z leczenia zazwyczaj przewyższają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Objawy niepożądane związane z lekiem, szczególnie te dotyczące ośrodkowego układu nerwowego i układu pokarmowego, zależą od dawki. Jeśli lek jest przyjmowany bezpośrednio przed snem, efekty uboczne są zwykle łagodniejsze. Starsi pacjenci częściej doświadczają działań niepożądanych. Mogą wystąpić: senność, ból głowy, zawroty głowy, pogorszenie bezsenności, niepamięć następcza, omamy, pobudzenie, koszmary senne, zmęczenie, splątanie, drażliwość, podwójne widzenie, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, kaszel, astma, uczucie kołatania serca oraz sporadycznie zaburzenia rytmu serca.

Nieznaną częstością mogą pojawić się: zaburzenia świadomości, niepokój, agresja, urojenia, gniew, zaburzenia zachowania, psychozy, somnambulizm, uzależnienie, zaburzenia libido, zaburzenia miesiączkowania, depresja, chodzenie we śnie, senność w dniu następnym, osłabienie mięśni, zaburzenia chodu, reakcje alergiczne.

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł