Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Lamilept

Lamilept
19.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Lamilept - tabletki?

Monoterapia napadów padaczkowych częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych. Dorośli i młodzież powyżej 13 lat. Rozpoczątkowo stosuje się 25 mg raz dziennie przez 2 tygodnie, następnie 50 mg raz dziennie przez kolejne 2 tygodnie, a potem dawkę zwiększa się stopniowo do uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie; zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi między 100 a 200 mg raz dziennie lub podzielona na 2 dawki. U niektórych pacjentów może być konieczne zastosowanie dawki 500 mg/d. Leczenie skojarzone napadów padaczkowych częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych. Lamotrygina może być stosowana w leczeniu skojarzonym, a także jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy u dorosłych i młodzieży powyżej 13 lat w przypadku zespołu Lennoxa i Gastauta. W przypadku leczenia skojarzonego z walproinianem (z innymi lekami przeciwpadaczkowymi lub bez nich) zaleca się początkowo stosowanie 25 mg co 2 dni przez 2 tygodnie, następnie 25 mg raz dziennie przez kolejne 2 tygodnie, a następnie stopniowe zwiększanie dawki do osiągnięcia optymalnej reakcji na leczenie; typowa dawka podtrzymująca wynosi między 100 a 200 mg raz dziennie lub podzielona na 2 dawki.

Kiedy stosować Lamilept - tabletki?

Padaczka

• Terapia skojarzona lub monoterapia w przypadku napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych.
• Napady związane z zespołem Lennoxa-Gastauta. Lamotrygina może być stosowana w terapii skojarzonej, ale również jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy w leczeniu zespołu Lennoxa-Gastauta.
• Terapia skojarzona napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.
• Monoterapia w typowych napadach nieświadomości.

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

• Zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których głównie występują epizody depresyjne.

Lamotrygina nie jest zalecana w leczeniu doraźnym epizodów manii lub depresji.

Kiedy nie stosować preparatu Lamilept - tabletki?

Nietolerancja na dowolny składnik produktu.

Dawkowanie preparatu Lamilept - tabletki


Podaje się doustnie; tabletki należy połykać w całości. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu podawania i dawkowania można znaleźć w materiałach producenta. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby zaleca się zmniejszenie początkowej dawki o około 50%, a w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby o około 75%. Należy ostrożnie stosować lek u pacjentów z niewydolnością nerek. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób starszych.