Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Jardiance Cena

Jardiance Cena
22.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Anapran - tabletki powlekane?

Substancją czynną produktu jest naproksen, lek przeciwzapalny z grupy pochodnych kwasu propionowego. Jego działanie obejmuje przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe działanie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenaz. Naproksen jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych i bólowych o różnym pochodzeniu. Nie ma on działania przeciwdrobnoustrojowego ani przeciwzakrzepowego. Sól sodowa naproksenu zapewnia szybsze wchłanianie substancji czynnej, co skutkuje szybszym działaniem przeciwbólowym. Naproksen przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Anapran - tabletki powlekane?

Preparat jest skuteczny w leczeniu wielu różnych schorzeń, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie kości i stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów, ostre stany zapalne narządu ruchu, ostry atak dny moczanowej, bóle różnego pochodzenia, bolesne miesiączkowanie oraz gorączka.

Kiedy nie stosować preparatu Anapran - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do korzystania z preparatu, nie zawsze jest to możliwe. Konieczne jest unikanie preparatu, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek z jego składników. Uczulenie na kwas acetylosalicylowy (popularnie znany jako aspiryna) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne stanowi przeciwwskazanie do stosowania. Objawy uczulenia mogą obejmować astmę, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa. Preparat nie powinien być stosowany przez osoby z chorobami żołądka, dwunastnicy, nerek, wątroby lub serca, a także przez osoby zwiększającym się ryzykiem krwawienia. Kobiety w trzecim trymestrze ciąży również nie powinny go stosować. Nie zaleca się stosowania preparatu przez kobiety karmiące piersią. Preparat nie jest odpowiedni dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia, z wyjątkiem przypadków młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Anapran- tabletki powlekane?

Niektóre warunki zdrowotne mogą uniemożliwić stosowanie lub wymagać zmiany dawki leku. Należy regularnie kontrolować stan zdrowia podczas przyjmowania preparatu. Stosowanie minimalnej skutecznej dawki leku przez krótki czas zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Osoby w podeszłym wieku powinny przyjmować preparat ostrożnie, ponieważ mają zwiększone ryzyko działań niepożądanych. Preparatu nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi naproksen, a także z lekami przeciwzapalnymi. Istnieje ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, dlatego należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku w przypadku krwawienia.

Osoby z problemami żołądkowymi lub jelitowymi powinny stosować preparat pod ścisłym nadzorem lekarza. Dodatkowo, należy unikać stosowania leku u osób z astmą, zakrzepicą krwi, niewydolnością serca, chorobami wątroby lub nerek. Leku nie należy także podać osobom starszym.

Preparat nie działa przeciwbakteryjnie, więc w przypadku infekcji należy skonsultować się z lekarzem. Preparatu nie należy stosować u osób z problemami skórnymi. Może on również wpływać negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów i maszyn.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek z wymienionych problemów zdrowotnych, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu w przypadku chorób sercowo-naczyniowych oraz w podeszłym wieku.

Stosowanie naproksenu w dużych dawkach przez długi czas zwiększa ryzyko zawału serca. Należy także unikać stosowania leku razem ze sterydami, ponieważ może to prowadzić do poważnych działań niepożądanych.

Preparat może również spowodować poważne reakcje skórne, które należy natychmiast zgłosić lekarzowi. Zaleca się regularne sprawdzanie funkcji nerek podczas stosowania leku. Reakcje alergiczne są również możliwe podczas stosowania preparatu.

Jeśli doświadczasz problemów ze zdrowiem podczas stosowania leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lek może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz maszyn, więc należy być ostrożnym podczas ich używania.

Nie wolno stosować leku w przypadku nietolerancji laktozy. W przypadku wątpliwości dotyczących przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie preparatu Anapran - tabletki powlekane

Preparat występuje w postaci tabletek powlekanych i jest przeznaczony do zażycia doustnego. Należy przestrzegać zaleceń lekarza. Dorośli powinni przyjmować zwykle 550-1100 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych, a w przypadku zaostrzeń może być zalecana dawka nasycająca 825-1100 mg na dobę. Nie stosować u dzieci i młodzieży do 16. roku życia, z wyjątkiem młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów. Dawkowanie należy dostosować u osób z zaburzeniami nerek lub wątroby. Preparat należy przyjmować w trakcie posiłku lub po nim, połykając tabletkę w całości, nie rozgryzając jej. Czas trwania leczenia określony jest przez lekarza. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów może być konieczne leczenie długotrwałe.

Czy można stosować Anapran - tabletki powlekane w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży nie należy przyjmować żadnych leków bez konsultacji z lekarzem! Ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w trakcie ciąży lub laktacji skonsultować się z lekarzem, aby omówić potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeśli spodziewasz się dziecka lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na dany lek.

Nie zaleca się stosowania preparatu w trzecim trymestrze ciąży ze względu na ryzyko przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego oraz zahamowania czynności skurczowej macicy. Unikaj również stosowania preparatu w pierwszym i drugim trymestrze, chyba że lekarz wyraźnie zaleci to pod jego nadzorem, w sytuacjach uzasadnionych względami zdrowotnymi dla matki. Decyzję o stosowaniu preparatu w ciąży podejmuje tylko lekarz, który ocenia korzyści i ryzyko związane z jego użyciem.

Preparatu nie należy również stosować u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj swojego lekarza o wszystkich lekach, które ostatnio przyjmowałeś, również o tych bez recepty. Stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy lub cholestyraminy może wpływać na wchłanianie naproksenu. Należy być ostrożnym przy jednoczesnym stosowaniu naproksenu z różnymi lekami, takimi jak leki moczopędne, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwnadciśnieniowe, metotreksat, probenecyd, cyklosporyna, leki przeciwzakrzepowe, antybiotyki i wiele innych. Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: Zaleca się zaprzestanie przyjmowania naproksenu na 48 godzin przed oceną czynności kory nadnerczy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Anapran- tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Anapran może wywoływać efekty uboczne, chociaż nie zdarzą się u wszystkich pacjentów stosujących ten preparat. Należy pamiętać, że korzyści wynikające z przyjmowania leku zazwyczaj przewyższają szkody związane z ewentualnymi działaniami niepożądanymi.

Objawy często lub niezbyt często występujące to: problemy z trawieniem, zgaga, ból brzucha, nudności, biegunka, zaparcia, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność, wysypka, pokrzywka, świąd. Rzadziej mogą pojawić się: krwawienia z przewodu pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy z perforacją, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie przełyku, ostre zapalenie trzustki, problemy z wątrobą, zapalenie wątroby (w tym przypadki śmiertelne), żółtaczka, problemy z nerkami, niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zapalenie nerek, zespół nerczycowy, hiperkaliemia, wzrost kreatyniny we krwi, obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, kołatanie serca, problemy hematologiczne (anemia hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia; w przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienia z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy problemów hematologicznych), zapalenie naczyń, astma, obrzęk płuc, eozynofilowe zapalenie płuc, problemy z układem nerwowym (drgawki, zaburzenia koncentracji, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, depresja, parestezje), problemy z widzeniem, zamglenie rogówki, zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, szumy uszne, problemy ze słuchem.

Może dojść do reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło) oraz do reakcji anafilaktycznych, w tym potencjalnie groźnego wstrząsu anafilaktycznego (nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca), obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła prowadzący do trudności z oddychaniem), zaostrzenia astmy, skurczu oskrzeli oraz poważnych reakcji skórnych: martwicy toksycznej rozpływnej naskórka, zespołu Stevensa i Johnsona, złuszczającego zapalenia skóry, rumienia wielopostaciowego, plamicy, skazy krwotocznej, porfirii. Długotrwałe stosowanie naproksenu w dużych dawkach zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru.