Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Imovane

Imovane
26.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Imovane - tabletki powlekane?

Zopiklon jest substancją czynną preparatu, który posiada działanie nasenne, uspokajające, przeciwdrgawkowe oraz rozluźniające mięśnie szkieletowe. Jego działanie jest podobne do benzodiazepin, aktywując receptory GABA-A w mózgu. To prowadzi do zahamowania pobudliwości neuronu, co skutkuje ułatwieniem zasypiania, wydłużeniem czasu snu, poprawą jakości snu oraz zmniejszeniem liczby i czasu przebudzeń nocnych.

Zopiklon po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie po 90-120 minutach. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z moczem, a w mniejszym stopniu z kałem.

Kiedy stosować Imovane - tabletki powlekane?

Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych w celu krótkotrwałego leczenia problemów ze snem, takich jak trudności z zasypianiem, płytki sen i wczesne wstawanie.

Kiedy nie stosować preparatu Imovane - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do używania produktu, nie zawsze jest to możliwe. Nie wolno używać produktu, jeśli jesteś uczulony (masz nadwrażliwość) na którąkolwiek z substancji w preparacie.

Przeciwwskazania do używania produktu obejmują również:

• zespół ciężkiego obturacyjnego bezdechu podczas snu

• niewydolność oddechowa

• miastenia () - choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni

• ciężka niewydolność wątroby.

Nie stosować u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Imovane- tabletki powlekane?

Niektóre schorzenia i sytuacje mogą być przeciwwskazaniem do stosowania lub wskazaniem do zmiany dawkowania preparatu. W niektórych przypadkach może być konieczne wykonanie określonych badań kontroli.Przed zastosowaniem leków nasennych lekarz będzie dążył do ustalenia przyczyny bezsenności i wyeliminowania czynników ją wywołujących. Utrzymywanie się bezsenności może sugerować istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, które wymagają dalszej diagnozy.Warto zachować ostrożność u osób z zaburzeniami układu oddechowego, ponieważ leki nasenne mogą wpływać na czynność ośrodka oddechowego.Tak jak inne leki nasenne, ten preparat działa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.Ryzyko zaburzeń psychoruchowych, w tym trudności z prowadzeniem pojazdów, wzrasta w przypadku stosowania większej niż zalecana dawki, równoczesnego stosowania innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy, preparatów zwiększających stężenie zopiklonu we krwi, spożycia alkoholu lub innych substancji, lub w przypadku zażycia preparatu przed upływem 12 godzin.Aby zmniejszyć ryzyko, zaleca się zachowanie co najmniej 12 godzinnego odstępu między przyjęciem preparatu a wykonywaniem czynności wymagających koncentracji, jak jazda samochodem, obsługa maszyn czy praca na wysokości.Ze względu na relaksujące działanie na mięśnie istnieje ryzyko upadków, kontuzji lub złamań kości, szczególnie u osób starszych (zwiększone ryzyko uszkodzenia stawu biodrowego).Stosowanie preparatu jednocześnie z opioidami może prowadzić do stanu uspokojenia, problemów z oddychaniem, śpiączki i zgonu. Należy unikać stosowania preparatu z opioidami, chyba że jest to absolutnie konieczne, przy zachowaniu jak najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie krótki czas i przestrzeganiu zalecanych środków ostrożności. Należy obserwować pacjenta czy nie występują u niego zaburzenia oddechowe lub uspokojenie.Stosowanie leków uspokajających i nasennych o działaniu podobnym do benzodiazepin może prowadzić do uzależnienia. Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z dawką i czasem trwania leczenia, zwłaszcza u osób z historią uzależnień (od alkoholu, substancji lub leków), a także u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Osoby z tej grupy powinny być szczegółowo monitorowane przez lekarza.W przypadku rozwoju fizycznego uzależnienia, odstawienie leku może skutkować objawami zespołu odstawienia, takimi jak bóle głowy i mięśni, wzmożony lęk, splątanie, nadpobudliwość, a w cięższych przypadkach: derealizacja, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, omamy i drgawki.Objawy odstawienia mogą pojawić się w ciągu kilku dni po zaprzestaniu stosowania preparatu, a czasami nawet między dawkami, szczególnie przy dużych dawkach.W przypadku konieczności długoterminowego stosowania, pacjent powinien być regularnie kontrolowany i monitorowany pod kątem objawów uzależnienia (np. zwiększanie dawki, stosowanie preparatu przez dłuższy czas, niezdolność do ograniczenia przyjmowania leku).Po zakończeniu leczenia może wystąpić przejściowy stan nasilenia objawów, które skłoniły lekarza do przepisania preparatu (tzw. bezsenność odwrót). Wraz z bezsennością mogą wystąpić inne objawy, takie jak zmiany nastroju, lęk, pobudzenie i zwiększony lęk. Ryzyko tych objawów jest większe po nagłym zaprzestaniu stosowania preparatu, dlatego zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.W przypadku stosowania preparatu przez maksymalnie 4 tygodnie, nie obserwuje się tolerancji ani zmniejszenia skuteczności działania nasennego.Leki uspokajające i nasenne o działaniu podobnym do benzodiazepin mogą powodować niepamięć wsteczną, która najczęściej występuje po kilku godzinach od przyjęcia leku. Aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, należy zapewnić co najmniej 8 godzin snu i przyjmować preparat bezpośrednio przed snem.Podczas stosowania leków nasennych, zwłaszcza u osób starszych, mogą wystąpić reakcje takie jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie i inne zaburzenia zachowania. W przypadku ich wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli konieczne, lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu.U osób, które nie obudziły się w pełni po zażyciu preparatu, mogą pojawić się zaburzenia takie jak: chodzenie we śnie, prowadzenie samochodu we śnie, przygotowywanie i jedzenie posiłków, rozmowy telefoniczne lub aktywności seksualne w stanie snu z brakiem pamięci o tych czynnościach. Spożywanie alkoholu, przyjmowanie innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy oraz zwiększona dawka preparatu zwiększa ryzyko tych zachowań. W przypadku takich zachowań należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Osoby, które doświadczają takich zachowań, powinny przerwać przyjmowanie preparatu ze względu na potencjalne zagrożenie dla siebie i innych.Należy być ostrożnym w przypadku osób z objawami depresji. W tej grupie chorobowej mogą wystąpić myśli samobójcze, dlatego lekarz powinien przepisywać najniższą skuteczną dawkę leku, aby zapobiec ewentualnemu przedawkowaniu. Preparatu nie należy stosować bez dodatkowego leczenia depresji lub lęku związanego z nią. Stosowanie preparatu może ujawnić wcześniej istniejącą depresję.Stosowanie leków o działaniu podobnym do benzodiazepin, w tym tego preparatu, zwiększa ryzyko prób samobójczych u osób z depresją, jak i bez niej (nie został ustalony związek przyczynowo-skutkowy). Należy zachować szczególną ostrożność.Dodatkowe informacje o składnikach preparatu:- preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?Tak, preparat istotnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn i urządzeń, poważnie upośledzając sprawność psychoruchową. Następnego dnia po zażyciu preparatu zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być zaburzona, pojawić się senność, wydłużenie czasu reakcji, zawroty głowy, sedacja, ospałość, nieostre widzenie, zmniejszona czujność, trudności z koncentracją, a nawet zasypianie za kierownicą.Ryzyko zaburzeń psychoruchowych wzrasta, jeśli:- po zażyciu preparatu nie minęło 12 godzin- zastosowano dawkę większą niż zalecana- jednocześnie zastosowano inne leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy- przyjmowano preparaty zwiększające stężenie zopiklonu we krwi- spożyto alkohol lub inne substancje.Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się zachowanie co najmniej 12 godzinnego odstępu między zażyciem preparatu a prowadzeniem pojazdu, obsługą maszyn czy innymi czynnościami wymagającymi skupienia i sprawności psychoruchowej (np. praca na wysokości).W trakcie stosowania preparatu nie należy pić alkoholu ani przyjmować substancji psychoaktywnych czy innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia wymienionych zaburzeń.

Dawkowanie preparatu Imovane - tabletki powlekane

Produkt występuje w postaci tabletek powlekanych przeznaczonych do przyjmowania doustnego. Nie przekraczaj zalecanej dawki, ponieważ nie przyniesie to dodatkowej skuteczności leku, a może być szkodliwe dla Twojego zdrowia i życia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dla dorosłych zaleca się przyjmowanie 7,5 mg raz dziennie bezpośrednio przed snem; nie należy przyjmować kolejnej dawki tego samego wieczora. Dzienna dawka nie powinna przekraczać 7,5 mg.

Terapia powinna być możliwie krótka; maksymalny okres stosowania nie powinien przekroczyć 4 tygodni. W niektórych przypadkach, np. u pacjentów z przewlekłą bezsennością, lekarz może zdecydować o przedłużeniu terapii, jednak wymaga to regularnej oceny stanu pacjenta. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z wydłużaniem czasu stosowania preparatu.

Długość leczenia ustali lekarz; w przypadku bezsenności przejściowej terapia trwa 2-5 dni, a w przypadku bezsenności krótkotrwałej 2-3 tygodnie.

Specjalne grupy pacjentów:

U osób starszych zalecana dawka początkowa to 3,75 mg (0,5 tabletki); w razie potrzeby i zgodnie z tolerancją leku lekarz może zwiększyć dawkę do 7,5 mg (1 tabletka).

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby terapię zaczyna się od dawki 3,75 mg (0,5 tabletki) na dobę; następnie lekarz może zwiększyć dawkę do 7,5 mg (1 tabletka) na dobę. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby stosowanie preparatu jest niewskazane.

U osób z zaburzeniami czynności nerek zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 3,75 mg (0,5 tabletki) na dobę.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową terapię zaczyna się od dawki 3,75 mg (0,5 tabletki) na dobę; następnie lekarz może zwiększyć dawkę do 7,5 mg (1 tabletka) na dobę.

Konieczne może być zmniejszenie dawki przy jednoczesnym stosowaniu leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy.

Przyjmowanie preparatu przez dzieci i młodzież do 18. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Imovane - tabletki powlekane w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży nie używaj żadnych leków przed konsultacją z lekarzem!

Jest kluczowe, aby zasięgnąć opinii lekarza oraz omówić potencjalne zagrożenia i korzyści związane z zastosowaniem leków w ciąży lub podczas karmienia piersią. Informuj lekarza, jeśli jesteś w ciąży lub planujesz zajść w ciążę przed zleceniem leku.

Nie stosować leków w czasie ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym planujących ciążę. Jeśli podejrzewasz, że zajście w ciążę nastąpiło podczas leczenia, przerwij leczenie i skonsultuj się z lekarzem w celu szybkiej zmiany terapii.

Nie zaleca się stosowania leków w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Powiadom lekarza o wszystkich niedawno stosowanych lekach, włącznie z tymi, które można dostać bez recepty.

Podczas przyjmowania preparatu zopiklonu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może to nasilać działanie uspokajające i nasenne.

Trzeba być ostrożnym przy jednoczesnym stosowaniu innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy, takich jak leki przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, przeciwbólowe czy antydepresyjne. Mogą one nasilać działanie uspokajające zopiklonu i powodować senność oraz zaburzenia psychoruchowe.

Podobnie stosowanie preparatu z opioidami może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych, takich jak uspokojenie polekowe, zaburzenia oddychania czy śpiączka. Należy unikać łączenia tych leków, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Podczas stosowania zopiklonu należy unikać jednoczesnego przyjmowania leków wpływających na aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, ponieważ może to wpłynąć na zwiększenie stężenia zopiklonu we krwi i nasilenie jego działania nasennego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Imovane- tabletki powlekane?

Imovane, jak każdy lek, może wywołać skutki uboczne, chociaż nie u każdego pacjenta. Zawsze warto pamiętać, że korzyści z leczenia zazwyczaj przeważają nad ewentualnymi działaniami niepożądanymi.

Do częstych skutków ubocznych zaliczamy: zaburzenia smaku, suchość w ustach. Natomiast do skutków niezbyt częstych należą: koszmary senne, pobudzenie, bóle głowy, zawroty głowy, nudności i zmęczenie. Z kolei do rzadko występujących należą: niestabilność emocjonalna, drażliwość, omamy, agresywność, splątanie, zaburzenia libido, niepamięć następcza, duszność oraz reakcje alergiczne, takie jak wysypka i świąd. Bardzo rzadkie skutki uboczne obejmują: wzrost aktywności enzymów wątrobowych, reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne.

Możliwe, że wystąpią także inne skutki uboczne, których częstość nie jest znana, takie jak: niepokój, urojenia, agresywne zachowania, somnambulizm (chodzenie we śnie), uzależnienie, ataksja, parestezje, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia oddychania, niestrawność i osłabienie mięśni.

Symptomy odstawienia mogą być różne, obejmujące: bezsenność, ból mięśni, lęk, drżenie, nadmierne pocenie się, pobudzenie, splątanie, ból głowy, kołatanie serca, majaczenie, koszmary senne, drażliwość. W przypadkach ciężkich mogą pojawić się: poczucie odrealnienia, nadwrażliwość na bodźce, drętwienie kończyn, urojenia i rzadko drgawki.