Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ibum Forte Dawkowanie

Ibum Forte Dawkowanie
28.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Ibum Forte - kapsułki miękkie?

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, lek przeciwzapalny z grupy NLPZ. Ibuprofen hamuje aktywność cyklooksygenaz, co prowadzi do zmniejszenia objawów zapalenia. Po podaniu doustnym szybko się wchłania, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-2 godzinach. Ibuprofen przenika przez łożysko i w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Ibum Forte - kapsułki miękkie?

Preparat jest polecany do stosowania w przypadku: - bólów o różnym pochodzeniu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, takich jak bóle głowy (w tym migrena), bóle zębów, kości, mięśni i stawów, nerwobóle, bóle po urazach, a także ból w przebiegu przeziębienia i grypy - bolesnego miesiączkowania - gorączki o różnym pochodzeniu, m.in. w przebiegu przeziębienia, grypy i innych chorób zakaźnych.

Kiedy nie stosować preparatu Ibum Forte - kapsułki miękkie?

Niestety, chociaż można znaleźć wskazania do używania preparatu, nie zawsze jest to możliwe. Nie wolno stosować go w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.Przeciwwskazaniem do używania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na te leki może objawiać się astmą, pokrzywką lub katarze błony śluzowej nosa.Preparatu nie powinny stosować osoby z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ, osoby stosujące inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2), osoby z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca, osoby ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna) oraz kobiety w III trymestrze ciąży. Preparatu nie wolno stosować u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ibum Forte- kapsułki miękkie?

Niektóre choroby i okoliczności mogą być przeciwwskazaniem do stosowania lub wskazaniem do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach mogą być konieczne określone badania kontrolne.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. W razie nasilenia się objawów lub ich utrzymywania się, a także pojawienia się nowych objawów należy skonsultować się z lekarzem.

U osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych, lekarz dokładnie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego; u tych osób należy unikać stosowania preparatu w dużych dawkach.

Lekarz starannie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego w przypadku konieczności długotrwałego leczenia osób, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), szczególnie jeśli wymagane są duże dawki preparatu.

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie, skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej, z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności serca, z zaburzeniami czynności wątroby, z zaburzeniami czynności nerek, z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi, oraz w podeszłym wieku.

Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji. Objawy te mogą pojawić się w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Należy niezwłocznie poinformować lekarza o nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). W przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.

W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego.

Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona. Reakcje te występują bardzo rzadko. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu, preparat zawiera barwniki: żółcień chinolinową i błękit patentowy, które mogą powodować reakcje alergiczne.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ibum Forte - kapsułki miękkie

Preparat dostępny jest w postaci kapsułek miękkich do przyjmowania doustnego. Należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uniknąć potencjalnych szkód dla zdrowia. Dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia zalecana początkowa dawka to 400 mg, a następnie kolejne 400 mg co 4-6 godzin, nie przekraczając 1200 mg na dobę. Preparat przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania, nie dłużej niż 3 dni bez konsultacji lekarskiej. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12. roku życia.

Czy można stosować Ibum Forte - kapsułki miękkie w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży nie należy przyjmować żadnych leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Przed zastosowaniem dowolnego leku w okresie ciąży lub podczas karmienia piersią istotne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu wyjaśnienia potencjalnych zagrożeń i korzyści związanych z danym lekiem. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w trzecim trymestrze ciąży ze względu na ryzyko przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, zahamowania skurczów macicy oraz niewydolności nerek u matki i płodu. Preparatu nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że lekarz wyraźnie zaleci takie działanie w uzasadnionych sytuacjach. Decyzję o zastosowaniu preparatu podczas ciąży podejmuje jedynie lekarz po dokładnej ocenie korzyści i ryzyka.

Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Zaleca się unikanie stosowania preparatu podczas karmienia piersią, chociaż w pewnych przypadkach lekarz może zezwolić na krótkotrwałe podawanie zaleconych dawek preparatu w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszelkich przyjmowanych lekach, także tych dostępnych bez recepty. Nie zaleca się stosowania preparatu w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Należy zachować ostrożność także przy jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych, przeciwnadciśnieniowych, przeciwzakrzepowych, hamujących agregację płytek krwi, zydowudyny, metotreksatu, lito, kortykosteroidów, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, glikozydów nasercowych, cyklosporyny, takrolimusem, antybiotykami chinolonowymi, lekami antyagregacyjnymi, fenytoiną, probenecydem, sulfinpirazonem, pochodnymi sulfonylomocznika, selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny, mifeprystonem. Jednoczesne stosowanie może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Ibum Forte- kapsułki miękkie?

Jak każdy lek, także Ibum Forte może wywoływać skutki uboczne, chociaż nie występują one u wszystkich pacjentów przyjmujących ten preparat. Warto pamiętać, że korzyści wynikające z przyjmowania leku zazwyczaj przewyższają potencjalne szkody spowodowane pojawieniem się działań niepożądanych.

Do częstych działań niepożądanych należą objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak ból brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, wzdęcia, zaparcia, zgaga, wymioty, niewielka utrata krwi z przewodu pokarmowego, która w rzadkich przypadkach może prowadzić do niedokrwistości.

W kategorii niezbyt częstych skutków ubocznych znajdują się reakcje alergiczne (np. pokrzywka, świąd), zaburzenia związane z układem nerwowym (ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, zmęczenie), problemy ze wzrokiem, owrzodzenie żołądka i/lub dwunastnicy, a także perforacja lub krwotok z przewodu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka i wysypki skórne.

Rzadko można zaobserwować szumy uszne, a w pojedynczych przypadkach uszkodzenie tkanek nerek (martwica brodawek nerkowych) oraz wzrost stężenia mocznika we krwi, spadek stężenia hemoglobiny we krwi.

Bardzo rzadko może dojść do zaostrzenia stanów zapalnych związanego z zakażeniem wirusem ospy wietrznej (np. martwicze zapalenie powięzi), ciężkich infekcji skóry i powikłań tkankowych, zaburzeń układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza; objawy te mogą objawiać się gorączką, bólem gardła, owrzodzeniami jamy ustnej, objawami grypopodobnymi, silnym zmęczeniem, nieuzasadnionym krwawieniem i siniakami), ciężkich reakcji alergicznych (obrzęk twarzy, języka lub krtani, duszność, częstoskurcz, spadek ciśnienia krwi - anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs), nasilenia objawów astmy, reakcji psychotycznych, depresji, aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności serca, kołatania serca i obrzęków, zawału mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego, zapalenia naczyń, zapalenia przełyku, zapalenia trzustki, tworzenia się zwężeń jelita, zaburzeń funkcji wątroby, uszkodzenia wątroby, szczególnie w przypadku długotrwałego stosowania, niewydolności wątroby, ostrych zapaleń wątroby, ciężkich reakcji skórnych, takich jak reakcje pęcherzowe, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy oraz toksyczne oddzielanie się naskórka, łysienia, obrzęków (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespołu nerczycowego, śródmiąższowego zapalenia nerek z towarzyszącą ostrogą niewydolnością nerek.

O nieznanym częstości występowania są reakcje dróg oddechowych (w tym astma, skurcz oskrzeli, duszność), reakcje polekowe z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS) oraz ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP).