Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Flixotide

Flixotide
26.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Flixotide - aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina?

Składnikiem aktywnym w preparacie jest flutykazon, który jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym. Kiedy jest podawany wziewnie, działa przeciwzapalnie na proces rozwijający się w ścianie oskrzeli. Jest to skuteczne we hamowaniu aktywności komórek i mediatorów stanu zapalnego, zmniejsza obrzęk i podrażnienie, a także częściowo likwiduje zmiany anatomiczne w ścianie oskrzeli u osób z astmą. Działanie flutykazonu polega głównie na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, które wpływają na proces zapalny. Ponadto, kortykosteroidy mogą działać na inne sposoby, które są nadal słabo poznane.

Podczas wziewnego stosowania kortykosteroidów, ogólne objawy uboczne zazwyczaj nie występują, chyba że stosowane są duże dawki przez długi czas. Działanie terapeutyczne preparatu można zaobserwować w ciągu 4-7 dni od rozpoczęcia stosowania.

Kiedy stosować Flixotide - aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina?

Produkt ten jest zalecany do stosowania profilaktycznego u pacjentów dorosłych:

- z łagodną postacią astmy oskrzelowej, którzy potrzebują codziennego stosowania leków rozszerzających oskrzela;

- z umiarkowaną postacią astmy oskrzelowej, u których choroba postępuje niestabilnie lub nasila się, mimo regularnego stosowania leków zapobiegających napadom astmy lub tylko leków rozszerzających oskrzela;

- z ciężką postacią astmy oskrzelowej, którzy muszą przyjmować doustne kortykosteroidy w celu kontrolowania objawów astmy; u wielu pacjentów rozpoczęcie stosowania flutykazonu do inhalacji pozwala zmniejszyć dawki doustnych kortykosteroidów lub całkowicie odstawić ich stosowanie.

Preparat o stężeniu 50 lub 125 mikrogramów/dawkę jest zalecany do użytku u dzieci:

- cierpiących na astmę oskrzelową, które wymagają stosowania leków zapobiegających napadom astmy, również u dzieci nieskutecznie leczonych innymi lekami profilaktycznymi (preparat o stężeniu 250 mikrogramów/dawkę nie jest wskazany dla dzieci).

W przypadku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u dorosłych:

- preparat o stężeniu 250 mikrogramów/dawkę jest zalecany do leczenia objawowego pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), w połączeniu z długodziałającym beta2-agonistą, takim jak salmeterol.

Kiedy nie stosować preparatu Flixotide - aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do używania specyfiku, nie zawsze jest możliwe jego zastosowanie. Nie można stosować preparatu, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik tego preparatu.

Nie przyjmuj tego preparatu w celu przerwania nagłego napadu duszności! W przypadku nagłego napadu duszności należy sięgnąć po lek rozszerzający oskrzela o szybkim działaniu (np. salbutamol).

Preparatu o dawce 250 mikrogramów nie powinno się stosować u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Flixotide- aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina?

Niektóre schorzenia mogą uniemożliwiać stosowanie lub wymagać dostosowania dawki preparatu. W niektórych sytuacjach konieczne są określone badania kontrolne. Unikaj stosowania preparatu do przerwania nagłego ataku duszności. W takiej sytuacji zaleca się zastosowanie leku rozszerzającego oskrzela o szybkim działaniu, na przykład salbutamolu. Preparat powinien być używany regularnie i długoterminowo. Nie przerywaj leczenia nagle, nawet jeśli objawy choroby nie występują. Astma w ciężkiej postaci wymaga regularnej kontroli odpowiedzi na terapię i wykonywania badań czynnościowych płuc. W przypadku nasilenia objawów związanych z astmą, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Rzadko po zastosowaniu preparatu mogą pojawić się paradoksalne skurcze oskrzeli, które wymagają natychmiastowej przerwy w stosowaniu preparatu. W przypadku długotrwałego stosowania preparatu z kortykosteroidami, istnieje ryzyko działań niepożądanych, takich jak zespoły Cushinga, zaokrąglenie twarzy czy zmniejszenie gęstości kości. Należy unikać nagłego przerwania terapii sterydami doustnymi. Przed zastosowaniem preparatu warto skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli występuje cukrzyca, gruźlica płuc lub stosowane są inne leki. Preparat może zwiększać ryzyko zapalenia płuc u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Ważne jest zachowanie ostrożności podczas zmniejszania dawki sterydów doustnych i regularna kontrola stanu zdrowia. Opanowanie techniki inhalacji jest kluczowe dla skuteczności terapii. Wskazane jest zachowanie czystości inhalatora oraz regularna kontrola lekarza podczas terapii. Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów.

Dawkowanie preparatu Flixotide - aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina

Stosuj zalecenia lekarza dotyczące przyjmowania preparatu. Pamiętaj, że preparat jest przeznaczony do stosowania wziewnego i należy przestrzegać zaleconych dawek. Nie zwiększaj dawki na własną rękę, ponieważ może to zaszkodzić Twojemu zdrowiu. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparatu, należy go stosować regularnie, nawet jeśli nie ma objawów choroby. Dawkę preparatu dostosowuje lekarz, dostosowując ją do nasilenia choroby. Zalecane dawki dla astmy to:- astma łagodna: 100-250 mikrogramów 2 razy dziennie- astma umiarkowana: 250-500 mikrogramów 2 razy dziennie- astma ciężka: 500-1000 mikrogramów 2 razy dziennie.Dla dzieci powyżej 4. roku życia oraz preparatu 50 lub 125 mikrogramów/dawkę, zalecane dawki to 50-100 mikrogramów 2 razy dziennie, z możliwością zwiększenia do 200 mikrogramów 2 razy dziennie. Dla dzieci 1-4. roku życia dawka wynosi także 50-100 mikrogramów 2 razy dziennie.Preparat należy stosować za pomocą komory inhalacyjnej dla dzieci z maseczką twarzową. Dawkowanie u dzieci powinno odbywać się pod kontrolą osoby dorosłej.Przy schorzeniach takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) odpowiedni jest preparat 250 mikrogramów/dawkę. Dawkowanie dla dorosłych to 500 mikrogramów 2 razy dziennie, w połączeniu z długo działającym beta2-agonistą, takim jak salmeterol.Preparat ma postać aerozolu wziewnego i należy go inhalować przez usta. Przed pierwszym użyciem należy przygotować inhalator zgodnie z instrukcją. W czasie inhalacji pacjent powinien siedzieć lub stać. Zaleca się wykonywanie pierwszych inhalacji przed lustrem. Po zauważeniu mgiełki wypływającej z inhalatora, należy rozpocząć inhalację ponownie. W przypadku problemów z inhalatorem należy skonsultować się z lekarzem. Wypłukanie jamy ustnej wodą po inhalacji może zapobiec wystąpieniu chrypki i pleśniawek.

Czy można stosować Flixotide - aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina w okresie ciąży ikarmienia piersią?

Pamiętaj, że w trakcie ciąży zawsze skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku!

Nie ryzykuj, zawsze przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w ciąży lub podczas karmienia piersią zwróć się do lekarza o poradę. Dowiedz się, jakie mogą być potencjalne skutki uboczne i korzyści związane z przyjmowaniem danego leku. Jeśli spodziewasz się dziecka lub już jesteś w ciąży, koniecznie poinformuj o tym lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku kobiet w ciąży stosowanie leku jest dopuszczalne tylko w sytuacjach, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i gdy przewagają oczekiwane korzyści nad ewentualnym ryzykiem. To tylko lekarz może ocenić balans korzyści i ryzyka w Twoim przypadku!

Składnik aktywny leku przenika do mleka matki. Przed przyjęciem leku w okresie karmienia piersią zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Powiadom swojego lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, w tym o tych, które można kupić bez recepty.

Jeśli stosowałeś kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo (podawane doustnie lub w zastrzykach), poinformuj o tym swojego lekarza. Dzięki temu będzie można zminimalizować ryzyko związane z zaburzeniami czynności nadnerczy. Przejście z kortykosteroidów doustnych na te podawane wziewnie wymaga ostrożności i dokładnego stosowania się do zaleceń lekarza. Istnieje ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Przy przejściu na leczenie sterydami wziewnymi, stopniowo zmniejszaj dawkę sterydów doustnych zgodnie z zaleceniami lekarza. Nigdy nie przerywaj nagle leczenia sterydami doustnymi.

Rytonawir oraz inne leki silnie hamujące aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (np. itrakonazol, ketokonazol) oraz preparaty zawierające kobicystat mogą spowodować znaczne zwiększenie stężenia flutykazonu we krwi. Związane jest to z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (jak zespół Cushinga czy zahamowanie czynności kory nadnerczy). Ważne jest unikanie stosowania tych leków jednocześnie. W przypadku konieczności zastosowania takiej kombinacji leków, lekarz musi uwzględnić zarówno korzyści, jak i ryzyko związane z takim leczeniem. Mogą być zalecane dodatkowe środki ostrożności, takie jak wydłużenie odstępu między przyjmowaniem leków czy zmniejszenie dawki flutykazonu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Flixotide- aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina?

Flixotide może wywoływać niechciane skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u wszystkich pacjentów stosujących ten lek. Zawsze należy pamiętać, że korzyści wynikające z zażywania leku z reguły przewyższają ewentualne szkody spowodowane działaniami niepożądanymi.

Do częstych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem preparatu należy kandydoza jamy ustnej i gardła, a także możliwa chrypka, podrażnienie gardła, bezgłos oraz łatwe powstawanie siniaków. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy, po każdym użyciu inhalatora należy przepłukać jamę ustną wodą. Często można zaobserwować zapalenie płuc u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). W mniej częstych przypadkach mogą pojawić się reakcje skórne nadwrażliwości. Do rzadkich objawów niepożądanych należy kandydoza przełyku, a bardzo rzadko mogą wystąpić obrzęk naczynioruchowy oraz reakcje anafilaktyczne (które mogą być groźne i zagrażać życiu).

Warto również wiedzieć, że Flixotide może wywoływać reakcje ogólnoustrojowe typowe dla kortykosteroidów, takie jak zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, nadciśnienie tętnicze czy zmniejszenie gęstości kości. W niektórych przypadkach można także zaobserwować objawy psychiatryczne, takie jak niepokój, depresja czy zmiany zachowania. Istnieje również ryzyko wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli, co może powodować trudności w oddychaniu.