Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Cordarone

Cordarone
27.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Cordarone - tabletki?

Zastosowanie leku w przypadku zaburzeń rytmu serca, takich jak zespół WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków, oraz tachyarytmie nadkomorowe. Leczenie groźnych zaburzeń rytmu komorowych, takich jak częstoskurcz komorowy i migotanie komór, gdy inne leki nie przynoszą rezultatów. Dawkowanie dla dorosłych to zazwyczaj 600 mg/d w 3 podzielonych dawkach przez tydzień, a następnie stosowanie najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej (zwykle 100-200 mg/d). Lek można podawać co drugi dzień w dawce 200 mg/d, codziennie w dawce 100 mg/d, lub robić przerwy (2 dni w tygodniu). Bezpieczeństwo stosowania u dzieci nie zostało ustalone.

Kiedy nie stosować preparatu Cordarone - tabletki?

Niepoddawanie się na jod, substancję czynną amiodaronu lub dowolny inny składnik preparatu, wolniejsze bicie serca, problemy z przewodzeniem impulsów elektrycznych w sercu, zaburzenia pracy węzła zatokowego (z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem serca), zaburzenia przewodzenia między przedsionkami a komorami serca II lub III stopnia (z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem), jednoczesne stosowanie innych leków, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, choroby tarczycy, stan ciąży, okres laktacji.