Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Biseptol co zawiera

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Xaloptic Free

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zylaki

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Mupirox Maść

15.07.2024
Biseptol co zawiera
03.07.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Biseptol - tabletki?

Jest to preparat złożony zawierający dwie aktywne substancje: sulfametoksazol i trimetoprim. Kotrimoksazol, skojarzenie tych substancji w proporcji 5:1, ma silniejsze działanie przeciwbakteryjne niż każda substancja osobno. Bactrim jest stosowany w leczeniu zakażeń spowodowanych zarówno przez bakterie Gram-ujemne, jak i Gram-dodatnie. Zwalczane są pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, Vibrio cholerae, Listeria, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia spp., Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Staphylococcus, Nocardia, Burkholderia cepacia, Xanthomonas (Stenotrophomonas) maltophilia; Pneumocystis jiroveci. Mniejsza aktywność jest stwierdzana w przypadku paciorkowców, Streptococcus pneumoniae oraz meningokoków, a niewielka wobec Enterococcus. Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest określenie wrażliwości patogenów. Oporna na leczenie jest Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallium, Mycoplasma spp.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Kiedy stosować Biseptol - tabletki?

Preparat jest zalecany do stosowania w przypadku zakażeń spowodowanych przez mikroorganizmy wrażliwe na kotrimoksazol:
· infekcje dróg oddechowych – podczas zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli, gdy istnieją przesłanki przemawiające za wyborem kotrimoksazolu zamiast pojedynczego antybiotyku
· zapalenie ucha środkowego, gdy są powody do zastosowania kotrimoksazolu zamiast pojedynczego antybiotyku
· terapia i profilaktyka zapalenia płuc spowodowanego przez Pneumocystis carinii u dorosłych i dzieci
· infekcje układu moczowego oraz wrzód miękki (weneryczny)
· infekcje przewodu pokarmowego, w tym dur brzuszny i biegunka podróżnych.

Kiedy nie stosować preparatu Biseptol - tabletki?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do korzystania z tego preparatu, nie zawsze jest to możliwe. Konieczne jest unikanie stosowania preparatu w przypadku uczulenia na którąkolwiek ze składników lub sulfonamidy. Przeciwwskazania do stosowania preparatu obejmują również ciężką niewydolność nerek (gdy nie można monitorować stężenia leku we krwi), istotne uszkodzenie miąższu wątroby, ciężkie zaburzenia hematologiczne, niedokrwistość megaloblastyczna spowodowana niedoborem kwasu foliowego, oraz niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (co może prowadzić do hemolizy). Preparatu nie należy stosować u dzieci do 3. miesiąca życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Biseptol- tabletki?

Niektóre schorzenia oraz inne sytuacje mogą stanowić przeciwwskazanie albo wskazanie do zmiany dawkowania specyfiku. W określonych przypadkach konieczne może być wykonanie konkretnych badań kontrolnych. W związku z tym przed zastosowaniem preparatu warto skonsultować się z lekarzem, jeśli masz podejrzenia albo zostało u Ciebie zdiagnozowane:
· astmę oskrzelową
· ciężką alergię
· problemy z pracą nerek
· problemy z funkcjonowaniem wątroby
· poważne zaburzenia krwi
· fenyloketonurię
· niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
· porfirię
· problemy z tarczycą
· inne schorzenia przewlekłe
również,
· jeśli przyjmujesz równocześnie inne leki
· jeśli jesteś osobą starszą.
W wymienionych przypadkach trzeba zachować szczególną ostrożność. U takich osób istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia silnych działań niepożądanych. W przypadku pojawienia się wysypki skórnej lub innych poważnych działań niepożądanych, należy natychmiast przerwać stosowanie specyfiku. Poważne działania niepożądane, takie jak: nieprawidłowości w składzie krwi, ciężka postać rumienia wielopostaciowego, martwica toksyczna naskórka, martwica wątroby, mogą zagrażać życiu oraz prowadzić do zgonu. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, stosowanie preparatu powinno być jak najkrótsze, szczególnie u osób starszych.
Jeśli pojawią się objawy wysypki skórnej albo inne poważne działania niepożądane, należy przerwać stosowanie specyfiku i skonsultować się z lekarzem.
Osoby, które muszą przyjmować preparat długotrwale, powinny regularnie wykonywać badania krwi. Jeśli zauważysz znaczące zmniejszenie się wartości któregoś z elementów krwi, należy przerwać leczenie. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z poważnymi zaburzeniami krwi. Czasami u niektórych osób w okresie leczenia może pojawić się zaburzenie krwi, charakteryzujące się zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi (pancytopenia).
U osób starszych, z niewydolnością nerek lub u osób z wcześniejszym niedoborem kwasu foliowego mogą wystąpić działania niepożądane związane z deficytem kwasu foliowego. Po uzupełnieniu niedoboru objawy ustępują.
Osoby przyjmujące specyfik długotrwale, zwłaszcza osoby z niewydolnością nerek, powinny regularnie wykonywać badania moczu oraz funkcji nerek. W trakcie leczenia należy pić dużo wody, aby zapewnić odpowiednie wydalanie moczu i zapobiec powstawaniu kryształków w moczu (krystaluria).
Stosowanie preparatu u osób z deficytem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej jest możliwe po dokładnej ocenie przez lekarza ryzyka w stosunku do korzyści. U takich osób istnieje zagrożenie hemolizą (nieodwracalnym uszkodzeniem krwinek). W przypadku stosowania preparatu u tych osób, należy stosować minimalne dawki leku i zachować ostrożność (monitorując czy nie występują objawy hemolizy poprzez odpowiednie badania laboratoryjne).
W przypadku osób z niewydolnością nerek lekarz zaleci odpowiednio dostosowane dawkowanie.
Specyfik zaburza przemianę fenyloalaniny; jednak nie ma to znaczącego wpływu u osób chorych na fenyloketonurię, pod warunkiem, że stosują odpowiednią dietę.
Niektóre osoby mogą wykazywać większe skłonności do indywidualnej nadwrażliwości na sulfonamidy (np. grupa osób „wolno acetylujących”).
Preparat może mieć wpływ na wyniki badań diagnostycznych (np. może zwiększyć wynik pomiaru stężenia kreatyniny we krwi o około 10%, zniekształcić oznaczenie stężenia metotreksatu we krwi).

Czy ten preparat wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma informacji dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Biseptol - tabletki

Preparat jest dostępny w postaci tabletek lub syropu, zalecanym dla dzieci poniżej 12 roku życia. U starszych dzieci i dorosłych można stosować tabletki. Należy przestrzegać zaleceń lekarza i nie przekraczać zaleconych dawek. Preparat jest skuteczny w leczeniu infekcji dróg moczowych, przewodu pokarmowego oraz innych schorzeń. Należy pamiętać o spożywaniu dużej ilości płynów w trakcie leczenia. Lekarz może zalecić zmianę dawkowania dla osób z zaburzeniami nerek, dlatego warto skonsultować się z nim przed rozpoczęciem kuracji.

Czy można stosować Biseptol - tabletki w okresie ciąży ikarmienia piersią?

Podczas ciąży i karmienia piersią konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem przed stosowaniem jakiegokolwiek leku. Należy dokładnie omówić potencjalne zagrożenia i korzyści związane z danym lekiem. Informuj lekarza o ciąży lub planach ciąży przed przyjęciem leku.
Przed użyciem leku w ciąży lub podczas karmienia piersią, skonsultuj się z lekarzem. Leczenie podczas ciąży jest możliwe tylko wtedy, gdy lekarz stwierdzi, że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka. Zaleca się również stosowanie kwasu foliowego zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie stosuj leku podczas ostatnich tygodni ciąży, ponieważ może to zwiększyć ryzyko uszkodzeń układu nerwowego u noworodka (żółtaczka jąder podkorowych mózgu).
Nie stosuj leku podczas karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj swojego lekarza o wszystkich ostatnio stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty. Należy szczególnie wspomnieć o stosowaniu lub stosowaniu niedawno:- leków moczopędnych (szczególnie tiazydów)- digoksyny- leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny)- fenytoiny- cyklosporyny- leków przeciwdepresyjnych- metotreksatu- pirymetaminy- doustnych leków przeciwcukrzycowych- indometacyny- amantadyny- dofetyliduRównoczesne stosowanie leków moczopędnych (szczególnie tiazydowych) u osób starszych zwiększa ryzyko małopłytkowości (zmniejszenia liczby płytek krwi). Preparat może zwiększyć stężenie digoksyny we krwi, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku; zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny. Preparat wzmacnia działanie leków przeciwzakrzepowych; należy zachować ostrożność i regularnie monitorować czas krzepnięcia. Preparat może potęgować działanie fenytoiny, co może prowadzić do objawów toksycznych tej substancji. Równoczesne stosowanie preparatu z cyklosporyną może tymczasowo pogorszyć funkcjonowanie nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi). Preparat może zmniejszyć skuteczność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Preparat może zwiększyć toksyczność metotreksatu (szczególnie u osób starszych, z niewydolnością nerek, zaburzeniami krwi lub przy stosowaniu dużych dawek) i spowodować niepożądane objawy krwi (ryzyko pancytopenii - ostre zmniejszenie liczby czerwonych, białych i płytek krwi). Równoczesne stosowanie pirymetaminy (środek przeciwmalaryczny) może zwiększyć ryzyko niedokrwistości megaloblastycznej. Preparat może wzmocnić działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych, co zwiększa ryzyko ciężkiej hipoglikemii (należy częściej kontrolować stężenie glukozy we krwi). Indometacyna może wzmocnić działanie preparatu. Po równoczesnym stosowaniu z amantadyną może wystąpić stan splątania. Preparatu nie należy stosować z dofetylidem (możliwe poważne arytmie komorowe).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Biseptol- tabletki?

Jak każdy lek, także Bactrim może wywoływać niepożądane skutki uboczne, choć nie występują one u wszystkich pacjentów stosujących ten lek. Należy pamiętać, że korzyści z zastosowania leku z reguły przewyższają szkody wynikające z ewentualnych działań niepożądanych.
Możliwe reakcje niepożądane obejmują: agranulocytozę, niedokrwistość aplastyczną, hemolityczną lub megaloblastyczną, eozynofilię, hipoprotrombinemię, leukopenię, metemoglobinemię, neutropenię, małopłytkowość, zespół choroby posurowiczej, reakcje alergiczne (w tym ciężkie i zagrażające życiu), alergiczne zapalenie mięśnia sercowego, obrzęk naczynioruchowy, gorączkę polekową, plamicę, zespół Henocha-Schoenleina, zespół toczniopodobny, dreszcze, wysypki alergiczne, objawy nadwrażliwości układu oddechowego, rzadkie guzkowe zapalenie okołotętnicze, zapalenie spojówek oraz twardówki oka, hiperkaliemię, hiponatremię, zmniejszone łaknienie, rzadko hipoglikemię, depresję, omamy, bóle głowy, zawroty głowy, aseptyczne zapalenie opon mózgowych, drgawki, zapalenie nerwów obwodowych, ataksję, szumy uszne, apatię, nerwowość, duszność, kaszel, nacieki w płucach, biegunkę, nudności, wymioty, bóle brzucha, zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie trzustki, zwiększoną aktywność aminotransferaz, zapalenie wątroby z żółtaczką cholestatyczną lub martwicą wątroby (rzadko), wysypkę, pokrzywkę, świąd skóry, nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, bóle stawów, bóle mięśni, obecność kryształów w moczu, niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, toksyczny zespół nerczycowy z okresowym zatrzymaniem moczu lub bezmoczem, zwiększone stężenie azotu pozabiałkowego, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy, rzadko zwiększoną diurezę, osłabienie, uczucie zmęczenia, bezsenność.
Bardzo rzadko zgłaszano przypadki zespołu Stevensa-Johnsona oraz martwicę toksyczną – rozpływną naskórka.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł