Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Beto Zk

Beto Zk
02.07.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Beto 25 ZK - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Substancją aktywną preparatu jest metoprolol, który należy do grupy leków zwanych beta-blokerami. Te leki blokują receptory adrenergiczne typu beta, co prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca, siły jego skurczu i ciśnienia tętniczego. Metoprolol działa głównie selektywnie na receptory beta 1, co minimalizuje ryzyko działań niepożądanych. W przypadku postaci kontrolowanego uwalniania stężenia leku są bardziej wyrównane, co dodatkowo zwiększa selektywność w stosunku do receptorów beta 1.

Kiedy stosować Beto 25 ZK - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Preparat jest zalecany w terapii:
• wysokiego ciśnienia krwi
• bólów klatki piersiowej
• zaburzeń rytmu serca, szczególnie częstoskurczu nadkomorowego
• kołatania serca wywołanego problemami z pracą serca
• stabilnej postaci objawowej niewydolności serca (klasa II–IV wg NYHA, frakcja wyrzutowa lewej komory poniżej 40%) w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca
a także:
• w celu zapobiegania zgonom z przyczyn sercowych i powtórnemu zawałowi serca po przebytym ostrej fazie zawału serca
• w celu zapobiegania napadom migreny.
Preparat jest wskazany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi u dzieci i młodzieży w wieku 6.–18 lat.

Kiedy nie stosować preparatu Beto 25 ZK - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do stosowania leku, nie zawsze można go używać. Nie jest to zalecane w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku lub inne leki z grupy beta-blokerów. Istnieją również inne przeciwwskazania, takie jak określone schorzenia serca, niskie ciśnienie krwi, astma, guz chromochłonny nadnerczy czy podejrzenie zawału serca. Leku nie należy stosować także w ciąży i podczas karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Beto 25 ZK- tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niektóre schorzenia i inne sytuacje mogą być powodem do zmiany dawkowania leku. W niektórych przypadkach konieczne może być wykonanie określonych badań kontrolnych. Nie zaleca się stosowania leku u osób cierpiących na nieleczoną niewydolność serca. Preparat powinien być stosowany jedynie u pacjentów w stabilnym stanie klinicznym. Podczas przyjmowania leku możliwe jest nasilenie zaburzeń przewodnictwa serca, dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia. Jeśli częstość rytmu serca spadnie poniżej 50–55 uderzeń na minutę, należy skonsultować się z lekarzem w celu stopniowego zmniejszenia dawki. W przypadku znacznego spadku ciśnienia tętniczego u pacjentów po zawale serca, konieczny jest ścisły nadzór lekarski i możliwe przerwanie stosowania leku. Zaburzenia czynności wątroby mogą prowadzić do zwiększenia stężenia leku we krwi. W przypadku pacjentów z dusznicą bolesną, beta-blokery mogą zwiększać częstość i czas trwania napadów. Podczas stosowania leku mogą pojawić się objawy związane z oczami, w takim przypadku skonsultuj się z lekarzem. Osoby cierpiące na cukrzycę powinny być ostrożne, ponieważ lek może wpływać na stężenie glukozy we krwi. Lek może nasilać objawy chorób naczyń obwodowych, takich jak chromanie przestankowe. W przypadku guza chromochłonnego nadnerczy, konieczne jest zastosowanie leczenia blokującego receptory alfa-adrenergiczne. Preparat może maskować objawy nadczynności tarczycy, dlatego należy regularnie kontrolować czynność tarczycy u pacjentów. Przed planowanym zabiegiem wymagającym znieczulenia ogólnego, powiadom lekarza o stosowaniu leku. Nie zaleca się nagłego zaprzestania stosowania preparatu, konieczne jest stopniowe zmniejszanie dawki pod kontrolą lekarza. Lek może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje anafilaktyczne. W przypadku nietolerancji galaktozy, preparat nie powinien być stosowany. Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, dlatego należy zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Beto 25 ZK - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Preparat w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować raz na dobę, najlepiej podczas śniadania, popijając je wodą. Nie wolno rozgryzać, żuć ani rozgniatać tabletek, a zalecane dawki nie powinny być przekraczane. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania preparatu zaleca się konsultację z lekarzem. Dawkowanie dla dorosłych zależy od diagnozy, przy czym zalecane dawki dla różnych chorób serca wynoszą od 47,5 mg do 190 mg na dobę. Leczenie jest długotrwałe i wymaga regularnej kontroli lekarskiej. Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat mają ustanowione specjalne dawki w zależności od masy ciała. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 6. roku życia.

Czy można stosować Beto 25 ZK - tabletki o przedłużonym uwalnianiu w okresie ciąży ikarmienia piersią?

Przed użyciem jakiegokolwiek leku w trakcie ciąży lub karmienia piersią, zawsze skonsultuj się z lekarzem. Ważne jest, aby omówić potencjalne zagrożenia i korzyści związane z przyjmowaniem danego leku. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz dziecko, koniecznie poinformuj o tym lekarza przepisującego lek.

Metoprolol może negatywnie wpływać na ciążę, rozwój płodu oraz noworodka. Należy unikać stosowania tego leku w ciąży, chyba że lekarz uzna to za niezbędne. Tylko on może ocenić balans ryzyka i korzyści w Twoim przypadku. Jeśli zaleci przyjmowanie leku, konieczne będzie zachowanie ostrożności oraz regularne badania kontrolne.

Nie stosuj metoprololu podczas karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj swojego lekarza o wszystkich lekach, które ostatnio przyjmowałeś, również tych, które kupiłeś bez recepty. Unikaj przyjmowania antagonistów wapnia z grupy werapamilu i diltiazemu dożylnie, ponieważ może to prowadzić do zatrzymania krążenia. Bądź ostrożny, jeśli stosujesz go jednocześnie z innymi lekami, takimi jak leki przeciwnadciśnieniowe, inhibitory MAO, amiodaron lub leki stosowane do znieczulenia ogólnego. Pamiętaj, że alkohol może wpłynąć na działanie metoprololu - nie łącz go z alkoholem.

Jeśli stosujesz metoprolol, skonsultuj się ze swoim lekarzem przed przyjęciem innych leków, aby uniknąć niebezpiecznych interakcji.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Beto 25 ZK- tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Beto ZK, podobnie jak inne leki, może wywoływać działania niepożądane, choć nie muszą one wystąpić u wszystkich pacjentów stosujących ten lek. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że korzyści z przyjmowania leku zazwyczaj przewyższają szkody wynikające z ewentualnych działań niepożądanych.
Do częstych działań niepożądanych należą: obniżenie ciśnienia tętniczego (w tym ortostatyczne), uczucie zmęczenia, bóle i zawroty głowy, zwolnienie rytmu serca (bradykardia), zaburzenia równowagi, kołatania serca, zimne dłonie i stopy, duszność wysiłkowa, nudności, biegunka, zaparcia, bóle brzucha. Mniej często mogą wystąpić: przyrost masy ciała, depresja, osłabienie koncentracji, senność, bezsenność, koszmary senne, mrowienie i drętwienie (parestezje), nasilenie objawów niewydolności serca, zaburzenia rytmu serca, ból w okolicy przedsercowej, skurcz oskrzeli, wymioty, wysypka, pokrzywka, zwiększone pocenie się, kurcze mięśni, obrzęki. Rzadziej mogą wystąpić: małopłytkowość, leukopenia, zapominanie, splątanie, zmiany nastroju, zaburzenia słuchu, szumy uszne, nasilenie objawów chorób naczyniowych, zmiany smaku, zapalenie wątroby, nadwrażliwość na światło, bóle stawów, osłabienie mięśni.