Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Augmentin działanie

Augmentin działanie
03.07.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Augmentin - tabletki powlekane?

Preparat z dwiema substancjami czynnymi, amoksycyliną i kwasem klawulanowym w proporcji 7:1, jest półsyntetyczną penicyliną o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Amoksycylina należy do antybiotyków beta-laktamowych, które hamują syntezę ściany komórkowej bakterii. Kwas klawulanowy zawarty w preparacie hamuje aktywność beta-laktamaz, co przywraca wrażliwość niektórych szczepów bakterii na antybiotyk.

Kiedy stosować Augmentin - tabletki powlekane?

Preparat jest przeznaczony do leczenia infekcji spowodowanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę z kwasem klawulanowym u dorosłych i dzieci. Są to m.in. ostre zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich (takie jak zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ropnie okołozębowe), oraz zakażenia kości i stawów, zwłaszcza zapalenie szpiku i kości.

Kiedy nie stosować preparatu Augmentin - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli są wskazania do używania preparatu, nie zawsze jest to możliwe. Nie wolno stosować preparatu, jeżeli istnieje nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne antybiotyki z grupy penicylin.

Niebezpieczne jest stosowanie preparatu u osób, które miały ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne) na inne antybiotyki beta-laktamowe (z grupy cefalosporyn, karbapenemów lub monobaktamów).

Preparat jest przeciwwskazany u osób, które wcześniej miały żółtaczkę lub problemy z wątrobą związanymi z amoksycyliną lub kwasem klawulanowym.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Augmentin- tabletki powlekane?

Niektóre schorzenia i inne sytuacje mogą być powodem do zmiany dawkowania preparatu lub jego unikania. W pewnych przypadkach konieczne może być przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.Przed zastosowaniem preparatu warto skonsultować się z lekarzem, szczególnie jeśli w przeszłości występowały reakcje alergiczne na penicyliny, inne antybiotyki beta-laktamowe lub inne leki i alergeny. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u osób nadwrażliwych na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe.Ryzyko ciężkich reakcji alergicznych związanych z penicylinami może być zwiększone u osób z nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe, chorobami atopowymi oraz alergiami na wiele różnych substancji. Dlatego, w przypadku pojawienia się pierwszych objawów nadwrażliwości, należy natychmiast szukać pomocy medycznej.Lekarz może zalecić stosowanie samej amoksycyliny, jeśli zakażenie zostało potwierdzone jako wrażliwe na ten antybiotyk. Preparat z kwasem klawulanowym może być odpowiedni w przypadku zmniejszonej wrażliwości na amoksycylinę z powodu obecności beta-laktamaz wrażliwych na kwas klawulanowy.Nie zaleca się stosowania preparatu w leczeniu zakażeń wywołanych przez szczepy oporne na penicylinę S. pneumoniae.U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, przyjmujących wysokie dawki lub z czynnikami ryzyka (historia drgawek, padaczka, zapalenie opon mózgowych) mogą wystąpić drgawki. Unikaj stosowania preparatu u osób z mononukleozą zakaźną ze względu na ryzyko rumieniowych zmian skórnych podobnych do odry.Wskazane jest ostrożne stosowanie preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, pod regularną kontrolą lekarską. Istnieje ryzyko zaburzeń czynności wątroby, które mogą pojawić się nawet po zakończeniu leczenia.W przypadku pojawienia się biegunki podczas stosowania preparatu, nie lecz jej samodzielnie, lecz skonsultuj się z lekarzem. Może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit, które wymaga specjalistycznego leczenia.Długotrwałe stosowanie antybiotyków może prowadzić do rozwoju opornych na leczenie bakterii i grzybów. W razie nowych zakażeń, konieczna jest konsultacja lekarska.Preparat może wydłużać czas protrombinowy i powodować inne zmiany w wynikach badań. Dawki powinny być dostosowane u pacjentów z zaburzeniami nerek. Unikaj stosowania preparatu u osób z fenyloketonurią lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.Przed przeprowadzeniem badań informuj o stosowaniu amoksycyliny. Obejrzyj się na objawy niepożądane i skonsultuj każde nowe objawy z lekarzem.

Dawkowanie preparatu Augmentin - tabletki powlekane

Preparat dostępny jest w postaci tabletek lub proszku do przygotowania zawiesiny doustnej. Należy stosować preparat zgodnie z zaleceniem lekarza i nie przekraczać zaleconych dawek. Lekarz dobierze indywidualnie dawkowanie w zależności od potrzeb. Preparat zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy w określonej proporcji. Dawkowanie dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg jest inne niż dla dzieci o masie niższej. Należy unikać stosowania preparatu dłużej niż przez 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem. Preparat należy przyjmować na początku posiłku, a w przypadku proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania zawiesiny.

Czy można stosować Augmentin - tabletki powlekane w okresie ciąży ikarmienia piersią?

Podczas ciąży zawsze skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku!

Przed zażyciem leku w okresie ciąży lub karmienia piersią koniecznie skonsultuj się z lekarzem, aby omówić potencjalne zagrożenia i korzyści. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, pamiętaj o informowaniu lekarza o tym.

Stosowanie leku u kobiet w ciąży należy unikać, chyba że jest to absolutnie konieczne zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przed użyciem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Składniki aktywne preparatu przenikają do mleka matki i mogą wywołać reakcje alergiczne u dziecka. W przypadku wystąpienia u niemowlęcia problemów żołądkowo-jelitowych, infekcji drożdżakowych lub wysypki skórnej, należy przerwać karmienie piersią i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Informuj swojego lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, w tym o tych, które można dostać bez recepty. W szczególności powinieneś zgłosić przyjmowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, metotreksatu, probenecydu oraz mykofenolanu mofetylu. Pamiętaj, że równoczesne stosowanie leków przeciwzakrzepowych z warfaryną lub acenokumarolem może wydłużyć czas krwawienia i wymaga regularnej kontroli parametrów krwi. Amoksycylina i inne penicyliny mogą wpłynąć na stężenie metotreksatu we krwi, dlatego warto kontrolować jego poziom. Unikaj równoczesnego stosowania amoksycyliny z probenecydem, który może zwiększyć stężenie leku we krwi. Podobnie, przy jednoczesnym stosowaniu amoksycyliny z mykofenolanem mofetylu, monitoruj stężenie aktywnego metabolitu - kwasu mykofenolowego. Pamiętaj również o potencjalnych wpływach amoksycyliny na wyniki badań laboratoryjnych, takich jak stężenie glukozy w moczu i we krwi. Informuj lekarza i personel medyczny o stosowaniu amoksycyliny przed planowanymi badaniami, aby uniknąć błędów interpretacji wyników.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Augmentin- tabletki powlekane?

Jak każdy lek, Augmentin może powodować efekty uboczne, ale nie u wszystkich pacjentów. Pamiętaj, że korzyści z przyjmowania leku zazwyczaj przewyższają negatywne skutki niepożądane.

Do najczęstszych działań niepożądanych po stosowaniu preparatu należą: biegunka, nudności i wymioty. Często lub niezbyt często możemy również zauważyć: drożdżycę skóry i błon śluzowych, niestrawność, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zawroty głowy, bóle głowy, wysypkę, świąd i pokrzywkę. Rzadziej możemy napotkać: przejściową leukopenię, małopłytkowość. Dodatkowo, istnieją inne, rzadziej występujące działania niepożądane, takie jak: nadmierne namnażanie się opornych bakterii, zaburzenia krwi, wydłużenie czasu krwawienia i protrombinowego, nadmierna pobudliwość, drgawki, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, czarny język włochaty, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie nerek, krystaluria. Bardziej rzadkie, ale potencjalnie poważne działania niepożądane to reakcje alergiczne typu anafilaktycznego, w tym obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny oraz ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, ostra uogólniona osutka krostkowa, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń. W przypadku pojawienia się pierwszych objawów któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.