Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Acodin

Acodin
28.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Acodin - tabletki?

Dekstrometorfan jest lekiem przeciwkaszlowym, który blokuje odruch kaszlu poprzez oddziaływanie na centralny układ nerwowy. W odpowiednich dawkach nie ma wpływu na pracę rzęsek oskrzeli (struktury odpowiedzialne za transport śluzu).

Kiedy stosować Acodin - tabletki?

Preparat jest zalecany do leczenia kaszlu suchego, który jest spowodowany przeziębieniem, zapaleniem opłucnej lub wdychaniem substancji drażniących.

Kiedy nie stosować preparatu Acodin - tabletki?

Niestety, nawet jeśli istnieją wskazania do używania preparatu, nie zawsze jest to możliwe. Nie wolno stosować preparatu jeśli występuje uczulenie na którąkolwiek z substancji w nim zawartych. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są też: stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) jednocześnie lub w ciągu ostatnich 14 dni, astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia. Preparatu nie powinno się stosować w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Acodin- tabletki?

Niektóre schorzenia i inne sytuacje mogą być przeciwwskazaniem do stosowania lub wskazaniem do zmiany dawkowania leku. W niektórych przypadkach konieczne może być regularne wykonywanie określonych badań kontrolnych.

Preparat zmniejsza objawy kaszlu, ale nie eliminuje jego przyczyny. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek lub wątroby. Zaleca się zmniejszenie dawki leku lub wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi dawkami u tych pacjentów. Nie stosować u pacjentów z chorobami dróg oddechowych, związanymi z nadmierną produkcją śluzu, takimi jak zapalenie oskrzeli. W przypadku stosowania preparatu w ciąży, konieczna jest konsultacja z lekarzem i podjęcie decyzji o stosowaniu tylko w sytuacjach bezwzględnej konieczności.

Czy ten lek wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów?
W terapeutycznych dawkach lek nie powoduje upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Acodin - tabletki

Preparat występuje w postaci tabletek przeznaczonych do przyjmowania doustnego. Należy stosować preparat zgodnie z zaleceniami. Nie należy przekraczać zalecanych dawek, ponieważ nie spowoduje to zwiększenia skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania preparatu warto skonsultować się z lekarzem.
Wskazania dotyczące dawkowania dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia to przyjmowanie 15 mg co 4 godziny lub 30 mg co 6-8 godzin; maksymalna dzienna dawka to 120 mg. W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy dostosować dawkowanie lub zwiększyć odstępy między poszczególnymi dawkami.
Preparat można stosować niezależnie od spożywania posiłków.

Czy można stosować Acodin - tabletki w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży nie należy przyjmować żadnych leków bez konsultacji z lekarzem. Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią, aby omówić potencjalne zagrożenia i korzyści związane z jego stosowaniem. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu. Preparat można stosować w ciąży tylko po konsultacji z lekarzem i tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Informuj lekarza o wszystkich niedawno przyjmowanych lekach, w tym tych bez recepty. Jeśli stosujesz którekolwiek z poniższych leków, skonsultuj się z lekarzem, ponieważ może być konieczna zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania tego preparatu. Nie łącz tego preparatu z inhibitorami MAO (ani w ciągu 14 dni od zaprzestania stosowania), ponieważ może to prowadzić do objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takich jak zawroty głowy, pobudzenie, wysoka temperatura ciała, nudności, drżenie mięśni, oraz wzrost ciśnienia tętniczego. Ten preparat wzmacnia działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Acodin- tabletki?

Jak każdy lek, także Acodin tabletki mogą wywołać skutki uboczne, ale nie u wszystkich pacjentów. Należy pamiętać, że oczekiwane korzyści z przyjmowania leku z reguły przewyższają ewentualne szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Może wystąpić: lekka senność, zawroty głowy, problemy gastryczne, oraz reakcje alergiczne na skórze, takie jak wysypka, pokrzywka, trwałe zmiany skórne, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, anafilaksja, zaburzenia psychiczne, takie jak omamy i splątanie, ruchy mimowolne (dystonia), zwłaszcza u dzieci; objawy neurologiczne, senność, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, zmęczenie, niewyraźna mowa oraz oczopląs.