Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Omeprazol Medreg

Omeprazol Medreg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Omeprazol Medreg, kapsułki dojelitowe, twarde, 10 mg 

Omeprazol Medreg, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 

Omeprazol Medreg, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Omeprazol Medreg, kapsułki dojelitowe, twarde, 10 mg: każda kapsułka zawiera 40 mg omeprazolu. Omeprazol Medreg, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg: każda kapsułka zawiera 40 mg omeprazolu. Omeprazol Medreg, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg: każda kapsułka zawiera 40 mg omeprazolu. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 

Każda kapsułka 10 mg zawiera około 6 mg sacharozy. 

Każda kapsułka 20 mg zawiera około 12 mg sacharozy. 

Każda kapsułka 40 mg zawiera około 24 mg sacharozy. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Kapsułka dojelitowa, twarda. 

Omeprazol Medreg, kapsułki dojelitowe, twarde, 10 mg: Kapsułka żelatynowa twarda, rozmiar „4” (o  wymiarach około 14,3 mm ± 0,3 mm) o zielonym wieczku i białym korpusie, zawierająca białe do  białawych lub kremowe, kuliste peletki. 

Omeprazol Medreg, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg: Kapsułka żelatynowa twarda, rozmiar „4” (o  wymiarach około 14,3 mm ± 0,3 mm) o niebieskim wieczku i białym korpusie, zawierająca białe do  białawych lub kremowe, kuliste peletki. 

Omeprazol Medreg, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg: Kapsułka żelatynowa twarda, rozmiar „3” (o  wymiarach około 15,9 mm ± 0,3 mm) o białym wieczku i szarym korpusie, zawierająca białe do  białawych lub kremowe, kuliste peletki. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy Omeprazol Medreg 40 mg jest wskazany do stosowania u: 

Dorosłych 

• Leczenie owrzodzenia dwunastnicy 

• Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy 

• Leczenie owrzodzeń żołądka 

• Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka 

• W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori  (H. pylori) w chorobie wrzodowej 

• Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ 

(niesteroidowych leków przeciwzapalnych) 

• Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem  NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) u pacjentów narażonych na ryzyko ich  wystąpienia 

• Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

• Długoterminowe leczenie podtrzymujące u pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia  przełyku 

• Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku 

• Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona 

Dzieci i młodzieży 

Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia oraz o masie ciała ≥ 10 kg 

• Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

• Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej  przełyku 

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat 

• W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywołanego przez  H. pylori 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Dorośli 

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy 

U pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz  na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których w  tym czasie nie doszło do pełnego wygojenia po wstępnej serii podawania leku, proces ten zachodzi  zwykle podczas kolejnych dwóch tygodni leczenia. U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy  oporną na leczenie, stosuje się omeprazol w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie uzyskuje się  zwykle w okresie czterech tygodni. 

Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy 

W celu zapobiegania nawrotom owrzodzeń dwunastnicy u pacjentów H. pylori-ujemnych, oraz gdy  eradykacja H. pylori nie jest możliwa, zaleca się stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę.  U niektórych pacjentów wystarczającą może być dawka dobowa 10 mg. W razie niepowodzenia  terapii dawka może zostać zwiększona do 40 mg na dobę. 

Leczenie owrzodzeń żołądka 

Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje w  ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do pełnego wygojenia po  wstępnej serii podawania leku, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni  leczenia. U pacjentów z owrzodzeniem żołądka opornym na leczenie, zalecane jest stosowanie  omeprazolu w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie uzyskiwane jest zwykle w okresie ośmiu  tygodni. 

Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka 

W celu zapobiegania nawrotom owrzodzenia żołądka u pacjentów z chorobą wrzodową oporną na  leczenie zaleca się stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę  można zwiększyć do 40 mg omeprazolu raz na dobę. 

Eradykacja H. pylori w chorobie wrzodowej żołądka

W celu eradykacji zakażenia H. pylori przy wyborze antybiotyków należy uwzględnić indywidualną  tolerancję leków przez pacjenta oraz należy kierować się krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi  charakterystykami lekooporności, a także wytycznymi dotyczącymi leczenia. 

• omeprazol 20 mg + klarytromycyna 500 mg + amoksycylina 1000 mg, produkty dwa razy na  dobę przez jeden tydzień; lub 

• omeprazol 20 mg + klarytromycyna 250 mg (zamiennie 500 mg) + metronidazol 400 mg (lub  500 mg lub tynidazol 500 mg), wszystkie produkty dwa razy na dobę przez jeden tydzień; albo • omeprazol 40 mg jeden raz na dobę z amoksycyliną 500 mg oraz metronidazolem 400 mg  (lub 500 mg lub tynidazolem 500 mg), wszystkie produkty trzy razy na dobę przez jeden  tydzień. 

W każdym z powyższych schematów leczenia, jeżeli po zakończeniu kuracji u pacjenta utrzymuje się  zakażenie H. pylori, leczenie można powtórzyć. 

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych  leków przeciwzapalnych) 

W leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ (niesteroidowych  leków przeciwzapalnych) zalecane jest stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg jeden raz na dobę.  U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w tym  czasie nie doszło do pełnego wygojenia po wstępnej serii podawania leku, proces ten zachodzi zwykle  podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. 

Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ  (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia W profilaktyce owrzodzeń żołądka lub owrzodzeń dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ  u pacjentów podwyższonego ryzyka ich wystąpienia (wiek > 60 lat, wcześniejsze występowanie  owrzodzeń żołądka i dwunastnicy, wcześniejsze występowanie krwawień z górnego odcinka  przewodu pokarmowego) zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg jeden raz na dobę. 

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje  w ciągu czterech tygodni.  

U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do pełnego wygojenia po wstępnej serii podawania  leku, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. U pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku stosuje się omeprazol w dawce 40 mg raz  na dobę, a wygojenie zmian uzyskuje się zwykle w okresie do ośmiu tygodni. 

Długotrwałe leczenie podtrzymujące pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku  W długotrwałym leczeniu podtrzymującym pacjentów, po wygojeniu refluksowego zapalenia  przełyku, zaleca się podawanie omeprazolu w dawce 10 mg raz na dobę. W razie konieczności, dawkę  można zwiększyć do 20-40 mg raz na dobę. 

Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku 

Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę. Ponieważ możliwa jest odpowiednia reakcja  na dawkę 10 mg na dobę, wskazane jest rozważenie indywidualnego dostosowania dawkowania. Jeżeli kontrola objawów nie została osiągnięta po czterech tygodniach leczenia omeprazolem w dawce  20 mg na dobę, zalecane jest przeprowadzenie dalszych badań diagnostycznych. 

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona 

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie, a leczenie  kontynuować dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa omeprazolu wynosi  60 mg na dobę. Skuteczną kontrolę uzyskiwano u wszystkich pacjentów z ciężką postacią choroby  oraz niewystarczającą reakcją na inne sposoby leczenia, a u ponad 90% pacjentów skuteczne jest  leczenie podtrzymujące dawką w zakresie od 20 mg do 120 mg na dobę. Dawki omeprazolu większe  niż 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Szczególne grupy pacjentów 

Pacjenci z niewydolnością nerek 

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2). 

Pacjenci z niewydolnością wątroby 

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wystarczające może być stosowanie dawki dobowej  wynoszącej 10-20 mg (patrz punkt 5.2). 

Osoby w podeszłym wieku 

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania (patrz punkt 5.2). 

Dzieci i młodzież 

Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia oraz o masie ciała ≥ 10 kg 

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku 

Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące: 

Wiek 
Masa ciała 
Dawkowanie
≥ 1. roku życia 
10 do 20 kg 
10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka może zostać  zwiększona do 20 mg na dobę.
≥ 2 lata 
> 20 kg 
20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka może zostać  zwiększona do 40 mg na dobę.


Refluksowe zapalenie przełyku:  

Okres leczenia wynosi 4-8 tygodni. 

Leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku:  Okres leczenia wynosi 2 do 4 tygodni. Jeżeli kontroli objawów nie uzyskano po 2 do 4 tygodniach  leczenia, pacjent powinien zostać poddany dalszym badaniom diagnostycznym. 

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat 

Leczenie wrzodów dwunastnicy wywołanych zakażeniami H. pylori 

Przy wyborze odpowiedniej terapii skojarzonej mającej na celu eradykację zakażenia H. pylori należy  kierować się krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi wytycznymi dotyczącymi lekooporności  drobnoustrojów, czasem trwania leczenia (najczęściej 7 dni, lecz niekiedy do 14 dni), a także  odpowiednim zastosowaniem środków przeciwbakteryjnych. 

Leczenie powinno być nadzorowane przez lekarza-specjalistę.  

Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące:

Masa ciała 
Dawkowanie
15 do 30 kg 
Terapia skojarzona dwoma antybiotykami: omeprazol 10 mg, amoksycylina w dawce  25 mg/kg masy ciała oraz klarytromycyna w dawce 7,5 mg/kg masy ciała; wszystkie  produkty podawane dwa razy na dobę przez jeden tydzień.
31 do 40 kg 
Terapia skojarzona dwoma antybiotykami: omeprazol 20 mg, amoksycylina w dawce  750 mg oraz klarytromycyna w dawce 7,5 mg/kg masy ciała, wszystkie produkty  podawane dwa razy na dobę przez jeden tydzień.
> 40 kg 
Terapia skojarzona dwoma antybiotykami: omeprazol 20 mg, amoksycylina w dawce  1 g oraz klarytromycyna w dawce 500 mg, wszystkie produkty podawane dwa razy na  dobę przez jeden tydzień.


Sposób podawania 

Zalecane jest przyjmowanie omeprazolu w kapsułkach rano, najlepiej z posiłkiem, przez połknięcie  ich w całości, popijając szklanką wody. Kapsułek nie żuć ani nie kruszyć. 

Dotyczy pacjentów z zaburzeniami połykania oraz dzieci, które są w stanie pić lub połykać pokarm  półstały 

Pacjent może otworzyć kapsułkę, a zawartość połknąć bezpośrednio, popijając połową szklanki wody  lub po jej zmieszaniu z nieco kwaśnym płynem, np. sokiem owocowym lub musem jabłkowym lub po  wymieszaniu z wodą niegazowaną. Pacjenta należy pouczyć, że zawiesinę należy wypić natychmiast  (lub w czasie do 30 minut od przygotowania) oraz, że w każdym przypadku zawiesinę należy  wymieszać bezpośrednio przed wypiciem, a po jej przyjęciu należy wypić pół szklanki wody. 

Ewentualnie pacjenci mogą ssać kapsułkę i połykać peletki z połową szklanki wody. Powlekanych  peletek dojelitowych nie należy żuć. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję  pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać  jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5). 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

W przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów (np. istotnego niezamierzonego  zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, utrudnienia połykania, wymiotów krwistych lub  smolistego stolca), a także w przypadku podejrzenia lub obecności owrzodzenia żołądka, należy  wykluczyć obecność zmian nowotworowych, ponieważ leczenie omeprazolem może łagodzić objawy  i opóźnić rozpoznanie. 

Nie zaleca się jednoczesnego podawania atazanawiru oraz inhibitorów pompy protonowej (patrz punkt  4.5). W przypadku, gdy stosowanie łączne atazanawiru oraz inhibitora pompy protonowej jest uznane  za nieuniknione zaleca się dokładną kontrolę kliniczną (np. ocena miana wirusa) w skojarzeniu ze  zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg z dawką rytonawiru 100 mg; nie należy stosować dawki  omeprazolu większej niż 20 mg. 

Omeprazol, podobnie jak wszystkie leki hamujące żołądkowe wydzielanie kwasu solnego, może  zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) ze względu na hipo- lub achlorhydrię.  Należy brać to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszonymi rezerwami ustrojowymi lub z czynnikami  ryzyka sprzyjającymi zmniejszeniu wchłaniania witaminy B12 podczas długotrwałego leczenia. 

Omeprazol jest inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia  omeprazolem należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez  izoenzym CYP2C19. Interakcję obserwuje się pomiędzy klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt  4.5). Znaczenie kliniczne tej interakcji nie zostało określone w sposób pewny. Ze względów  ostrożności, nie zaleca się równoczesnego stosowania omeprazolu oraz klopidogrelu. 

Stwierdzono ciężką hipomagnezemię u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (IPP),  takimi jak omeprazol, przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą  wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, delirium, drgawki, zawroty  

głowy i arytmia komorowa, mogą one jednak być mało nasilone i nie zostać zauważone. U większości  pacjentów, u których wystąpiła hipomagnezemia, nastąpiła poprawa po uzupełnieniu magnezu  i zaprzestaniu podawania IPP.

U pacjentów, u których spodziewane jest długotrwałe leczenie, lub którzy przyjmują IPP razem  z digoksyną lub lekami, które mogą powodować hipomagnezemię (np. diuretyki), pracownicy służby  zdrowia powinni rozważyć dokonanie pomiaru stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia IPP  i okresowo w trakcie leczenia. 

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza stosowane w dużych dawkach i przez dłuższy czas  (> 1 rok), mogą nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa,  przeważnie u osób starszych lub przy występowaniu innych rozpoznanych czynników ryzyka.  Z obserwacji wynika, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10 do  40%. To zwiększenie może być częściowo spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem osteoporozy powinni otrzymać opiekę stosownie do bieżących wytycznych  i powinni przyjmować odpowiednie dawki witaminy D i wapnia. 

Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (ang. subacute cutaneous lupus erythematosus, SCLE) Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jest związane ze sporadycznym występowaniem SCLE.  Jeśli pojawią się zmiany skórne, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni  słonecznych, z jednoczesnym bólem stawów, pacjent powinien niezwłocznie poszukać pomocy  medycznej, a lekarz powinien rozważyć możliwość przerwania stosowania omeprazolu. Wystąpienie  SCLE w wyniku wcześniejszego leczenia inhibitorem pompy protonowej może zwiększyć ryzyko  SCLE w wyniku leczenia innymi inhibitorami pompy protonowej. 

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych 

Podwyższone stężenie chromograniny A (ang. Chromogranin A, CgA) może zakłócać badania  wykrywające obecność guzów neuroendokrynnych. Aby uniknąć zakłóceń, należy przerwać leczenie  omeprazolem na co najmniej pięć dni przed pomiarem stężenia CgA (patrz punkt 5.1). Jeżeli po  pomiarze wstępnym wartości stężenia CgA i gastryny nadal wykraczają poza zakres referencyjny,  pomiary należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania leczenia inhibitorami pompy protonowej. 

Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może prowadzić do niewielkiego  zwiększenia ryzyka występowania zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak  Salmonella i Campylobacter oraz u pacjentów hospitalizowanych również Clostridium difficile (patrz  punkt 5.1). 

Podobnie jak w przypadku wszystkich długotrwałych terapii, szczególnie stosowanych przez okres  dłuższy niż 1 rok, pacjenci powinni pozostawać pod regularną kontrolą. 

Zaburzenia czynności nerek  

U pacjentów przyjmujących omeprazol zaobserwowano ostre zapalenie cewkowo-śródmiąższowe  nerek (ang. tubulointerstitial nephritis, TIN), mogące wystąpić w dowolnym momencie w trakcie  terapii omeprazolem (patrz punkt 4.8). Ostre zapalenie cewkowo-śródmiąższowe nerek może  prowadzić do niewydolności nerek.  

Jeśli u pacjenta podejrzewa się TIN, należy przerwać stosowanie omeprazolu i niezwłocznie  rozpocząć odpowiednie leczenie. 

Dzieci i młodzież 

U niektórych dzieci z chorobami przewlekłymi może być konieczne stosowanie leczenia  długoterminowego, lecz nie jest ono zalecane. 

Sacharoza 

Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy  lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. 

Sód

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę, to znaczy produkt uznaje  się za „wolny od sodu”. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Wpływ omeprazolu na farmakokinetykę innych substancji czynnych  

Substancje czynne, których wchłanianie jest zależne od pH 

Zmniejszona kwaśność wewnątrz żołądkowa podczas leczenia omeprazolem może zwiększać lub  zmniejszać wchłanianie substancji czynnych, których wchłanianie jest zależne od pH treści  żołądkowej. 

Nefinawir, atazanawir 

W przypadku podawania w skojarzeniu z omeprazolem stężenia w osoczu nelfinawiru i atazanawiru są  zmniejszone. 

Jednoczesne podawanie omeprazolu z nelfinawirem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).  Jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 40 mg jeden raz na dobę) powoduje zmniejszenie  średniej ekspozycji na nelfinawir o około 40% oraz zmniejszenie średniej ekspozycji na  farmakologicznie czynny metabolit M8 o około 75-90%. Interakcja ta może również obejmować  hamowanie aktywności izoenzymu CYP2C19. 

Jednoczesne podawanie omeprazolu z atazanawirem nie jest zalecane (patrz punkt 4.4). Jednoczesne  stosowanie omeprazolu (w dawce 40 mg jeden raz na dobę) oraz atazanawiru w dawce 300 mg  i rytonawiru w dawce 100 mg u zdrowych ochotników powodowało zmniejszenie ekspozycji na  atazanawir o 75%. Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie kompensuje wpływu omeprazolu na  ekspozycję na atazanawir. Jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 20 mg jeden raz na dobę)  oraz atazanawiru w dawce 400 mg i rytonawiru w dawce 100 mg u zdrowych ochotników  powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o około 30% w porównaniu ze stosowaniem  atazanawiru 300 mg i rytonawiru 100 mg jeden raz na dobę. 

Digoksyna 

Jednoczesne podawanie omeprazolu (w dawce 20 mg na dobę) i digoksyny zdrowym ochotnikom  powodowało 10% zwiększenie biodostępności digoksyny. Objawy toksyczności digoksyny były  obserwowane rzadko. Jednakże należy zachować ostrożność podczas stosowania omeprazolu  w dużych dawkach u osób w podeszłym wieku. W takich przypadkach należy bardzo dokładnie  kontrolować działanie terapeutyczne digoksyny. 

Klopidogrel 

Wyniki badań u osób zdrowych wykazały farmakokinetyczną (ang. pharmacokinetic, PK) i  farmakodynamiczną (ang. pharmacodynamic, PD) interakcję pomiędzy klopidogrelem (300 mg dawka  nasycająca i 75 mg dawka dobowa podtrzymująca) i omeprazolem (80 mg na dobę doustnie),  powodującą zmniejszenie stężenia czynnego metabolitu klopidogrelu średnio o 46% i zmniejszenie  maksymalnego hamowania (indukowanego przez ADP) agregacji płytek krwi średnio o 16%. 

Z badań obserwacyjnych oraz badań klinicznych otrzymano niespójne dane dotyczące następstw  klinicznych tej interakcji PK/PD w zakresie ciężkich incydentów sercowo-naczyniowych. W celu  zachowania ostrożności, należy odradzać jednoczesne stosowanie omeprazolu i klopidogrelu (patrz  punkt 4.4). 

Inne substancje czynne 

Wchłanianie pozakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu oraz itrakonazolu jest istotnie zmniejszone  i z tego względu ich skuteczność kliniczna może być zmniejszona. Należy unikać jednoczesnego  stosowania pozakonazolu i erlotynibu z omeprazolem.

Substancje czynne metabolizowane przez CYP2C19 

Omeprazol jest umiarkowanym inhibitorem CYP2C19, głównego enzymu metabolizującego  omeprazol. Z tego względu metabolizm stosowanych jednocześnie substancji czynnych, również  metabolizowanych przez CYP2C19 może być zmniejszony, a ogólnoustrojowa ekspozycja na te leki  może być zwiększona. Do substancji takich należą, między innymi: R-warfaryna oraz inni antagoniści  witaminy K, cylostazol, diazepam i fenytoina. 

Cylostazol 

Omeprazol podawany zdrowym ochotnikom w dawkach 40 mg w badaniu z dawkowaniem w  schemacie skrzyżowanym (cross-over) zwiększał Cmax oraz AUC cylostazolu odpowiednio o 18% oraz  o 26%, a jednego z jego głównych metabolitów odpowiednio o 29% oraz 69%. 

Fenytoina 

Zaleca się kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu podczas pierwszych dwóch tygodni po  rozpoczęciu leczenia omeprazolem oraz, w przypadku dostosowywania dawki fenytoiny, należy  kontrolować stężenie leku i znowu dostosować jego dawkę na zakończenie leczenia omeprazolem. 

Nieznany mechanizm 

Sakwinawir 

Jednoczesne podawanie omeprazolu z sakwinawirem i rytonawirem powodowało zwiększenie stężenia  sakwinawiru w osoczu o około 70% i było dobrze tolerowane przez pacjentów z zakażeniem wirusem  HIV. 

Metotreksat 

W przypadku podawania razem z inhibitorami pompy protonowej, u niektórych pacjentów  stwierdzono zwiększenie stężenia metotreksatu. W przypadku podawania dużych dawek metotreksatu  może być konieczne tymczasowe przerwanie podawania omeprazolu. 

Takrolimus 

Opisywano zwiększenie stężenia takrolimusa w surowicy podczas jego równoczesnego stosowania  z omeprazolem. Zaleca się dokładną kontrolę stężeń takrolimusa, a także czynności nerek (klirensu  kreatyniny), a dawkowanie takrolimusa powinno być dostosowywane zależnie od potrzeb. 

Wpływ innych substancji czynnych na farmakokinetykę omeprazolu  

Inhibitory CYP2C19 oraz (lub) CYP3A4 

Ponieważ omeprazol jest metabolizowany przez CYP2C19 oraz CYP3A4, substancje czynne znane  z hamującego wpływu na CYP2C19 lub CYP3A4 (takie jak klarytromycyna oraz worykonazol) mogą  prowadzić do zwiększenia stężenia omeprazolu w surowicy poprzez zmniejszenie tempa jego  metabolizmu.  

Jednoczesne leczenie worykonazolem powodowało ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na  omeprazol. Ze względu na to, że duże dawki omeprazolu są dobrze tolerowane, zasadniczo  dostosowywanie dawkowania omeprazolu nie jest konieczne. Jednakże, dostosowanie dawki należy  rozważyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz w przypadkach, gdy wskazane  jest długotrwałe leczenie. 

Induktory CYP2C19 oraz (lub) CYP3A4 

Substancje czynne o znanym wpływie indukującym aktywność CYP2C19 lub CYP3A4 lub obu tych  układów enzymatycznych (takie jak ryfampicyna oraz ziele dziurawca zwyczajnego) mogą prowadzić  do zmniejszenia stężenia omeprazolu w surowicy poprzez zwiększenie tempa jego metabolizmu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (obejmujących ponad 1000 przypadków  ekspozycji) nie wskazują na niekorzystny wpływ omeprazolu na ciążę lub na stan zdrowia płodu  i noworodka. Omeprazol może być stosowany podczas ciąży. 

Karmienie piersią 

Omeprazol przenika do mleka matki, wpływ leku stosowanego w leczniczych dawkach na dziecko jest  mało prawdopodobny. 

Płodność 

Badania na zwierzętach z podawaną doustne mieszaniną racemiczną omeprazolu, nie wykazały  wpływu na płodność. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Wpływ omeprazolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest mało  prawdopodobny. Możliwe jest wystąpienie niepożądanych reakcji na lek, takich jak odczucie zawrotu  głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W przypadku ich wystąpienia pacjent nie powinien  prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

Do najczęściej występujących działań niepożądanych omeprazolu (występujących u 1-10%  pacjentów) należą: bóle głowy, ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie oraz nudności i (lub)  wymioty. 

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych 

Wymienione poniżej działania niepożądane zostały odnotowane lub podejrzewano ich wystąpienie  w programie badań klinicznych dotyczących omeprazolu oraz w praktyce klinicznej po wprowadzeniu  leku do obrotu. Żadne z działań niepożądanych nie było zależne od dawki. Wymienione niżej  działania niepożądane podzielono według częstości występowania oraz zgodnie z klasyfikacją  układów i narządów.  

Częstość występowania określono następująco: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10),  niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000),  nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość występowania 
Działanie niepożądane 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko: 
Leukopenia, trombocytopenia
Bardzo rzadko: 
Agranulocytoza, pancytopenia
Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko: 
Reakcje z nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy oraz  reakcja anafilaktyczna, wstrząs
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Rzadko: 
Hiponatremia
Nieznana: 
Hipomagnezemia; ciężka hipomagnezemia, która może prowadzić do  hipokalcemii  

Hipomagnezemia może być również związana z hipokaliemią. 
Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często: 
Bezsenność


Rzadko: 
Pobudzenie, splątanie, depresja
Bardzo rzadko: 
Agresja, omamy
Zaburzenia układu nerwowego
Często: 
Ból głowy
Niezbyt często: 
Zawrót głowy, parestezje, senność
Rzadko: 
Zaburzenia smaku
Zaburzenia oka
Rzadko: 
Niewyraźne widzenie
Zaburzenia ucha i błędnika
Niezbyt często: 
Zawroty głowy
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Rzadko: 
Skurcz oskrzeli
Zaburzenia żołądka i jelit
Często: 
Ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie, nudności i (lub) wymioty,  polipy dna żołądka (łagodne)
Rzadko: 
Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy  ustnej, kandydoza przewodu pokarmowego
Nieznana: 
Mikroskopowe zapalenie okrężnicy
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Niezbyt często: 
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Rzadko: 
Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez niej
Bardzo rzadko: 
Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z wcześniej istniejącą  chorobą wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: 
Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka
Rzadko: 
Wypadanie włosów (łysienie), nadwrażliwość na światło
Bardzo rzadko: 
Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna  martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN)
Nieznana: 
Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (patrz punkt 4.4).
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Niezbyt często: 
Złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa.
Rzadko: 
Bóle stawów, bóle mięśni
Bardzo rzadko: 
Osłabienie siły mięśniowej
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko: 
Zapalenie cewkowo-śródmiąższowe (mogące postępować do  niewydolności nerek)
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Bardzo rzadko: 
Ginekomastia
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt często: 
Złe samopoczucie, obrzęki obwodowe
Rzadko: 
Zwiększona potliwość


Dzieci i młodzież 

Bezpieczeństwo omeprazolu zostało zbadane łącznie u 310 dzieci w wieku od 0 do 16 lat  z rozpoznaniem choroby związanej nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku. Dostępne  są ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa długoterminowego od 46 dzieci, które otrzymywały  terapię podtrzymującą omeprazolem podczas badania klinicznego dotyczącego ciężkiego  nadżerkowego zapalenia przełyku przez okres do 749 dni. Profil zdarzeń niepożądanych był  zasadniczo taki sam jak u dorosłych, zarówno podczas leczenia krótkoterminowego jak  i długoterminowego. Brak dostępnych długoterminowych danych dotyczących wpływu leczenia  omeprazolem na dojrzewanie i wzrost organizmu.

10 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych  

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 

Dostępne są jedynie ograniczone informacje na temat wpływu przedawkowania omeprazolu u ludzi. 

W literaturze opisywano przypadki przyjęcia dawek do 560 mg, a pojedyncze doniesienia dotyczyły  przypadków zastosowania pojedynczej dawki doustnej do 2400 mg omeprazolu (dawki 120-krotnie  większej niż zalecana dawka kliniczna). Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to:  nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka i bóle głowy. W pojedynczych  przypadkach opisywano również apatię, depresję, splątanie. 

Wszystkie objawy opisywane po przedawkowaniu omeprazolu były przemijające i nie obserwowano  po ich ustąpieniu znaczących skutków klinicznych. Zwiększone dawki omeprazolu nie zmieniały  szybkości eliminacji leku (kinetyki pierwszego rzędu). 

Leczenie, o ile jest potrzebne, jest wyłącznie objawowe. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach zależnych od wydzielania kwasu solnego, inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC01 

Mechanizm działania 

Omeprazol, będący racemiczną mieszaniną dwóch enancjomerów, zmniejsza wydzielanie kwasu  solnego w żołądku w wyniku wysoce specyficznego mechanizmu działania. Jest on swoistym  inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie leku jest szybkie  i zapewnia kontrolę objawów poprzez przemijające hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku  przy podawaniu jeden raz na dobę. 

Omeprazol jest słabą zasadą; osiąga duże stężenie w wysoce kwaśnym środowisku kanalików  wydzielniczych komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka, gdzie jest przekształcany do postaci  czynnej i powoduje hamowanie aktywności pompy protonowej – H+K+-ATPazy. Wpływ na ostatni  etap powstawania kwasu solnego w żołądku jest zależny od dawki i zapewnia wysoce skuteczne  hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, zarówno podstawowego, jak i stymulowanego,  niezależnie od czynnika pobudzającego to wydzielanie. 

Działania farmakodynamiczne 

Wszystkie obserwowane działania farmakodynamiczne omeprazolu można wytłumaczyć jego  wpływem na wydzielanie kwasu solnego. 

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku 

Doustne podawanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne hamowanie wydzielania 

11 

kwasu solnego w żołądku przez całą dobę, przy czym maksymalne działanie jest osiągane po 4 dniach  podawania leku. Po tym czasie stosowania omeprazolu w dawce 20 mg na dobę u pacjentów  z wrzodem dwunastnicy następuje zmniejszenie 24-godzinnej (dobowej) kwaśności soku żołądkowego  średnio o około 80%. Średnie zmniejszenie maksymalnego wydzielania kwasu solnego po stymulacji  pentagastryną wynosi około 70% po 24 godzinach od podania omeprazolu. 

Doustne stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy  powoduje utrzymanie wartości pH w żołądku na poziomie ≥ 3 średnio przez 17 godzin w ciągu doby. 

W następstwie zmniejszonego wydzielania kwasu solnego i zmniejszonej kwaśności soku  żołądkowego omeprazol, w sposób zależny od dawki, zmniejsza lub normalizuje ekspozycję przełyku  na wpływ kwaśnej treści żołądkowej u pacjentów z chorobą refluksową przełyku. Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest związany z wielkością pola powierzchni pod  krzywą stężenia omeprazolu w osoczu w czasie (AUC); nie ma natomiast związku z faktycznym,  chwilowym stężeniem leku w osoczu. 

Podczas leczenia omeprazolem nie obserwowano tachyfilaksji. 

Wpływ na Helicobacter pylori 

Zakażenie H. pylori jest związane z chorobą wrzodową (wrzodem trawiennym), w tym z chorobą  wrzodową dwunastnicy i żołądka. H. pylori jest ważnym czynnikiem w rozwoju zapalenia błony  śluzowej żołądka. H. pylori łącznie z kwasem solnym pochodzenia żołądkowego stanowią główne  czynniki prowadzące do rozwoju choroby wrzodowej. H. pylori jest ważnym czynnikiem w rozwoju  zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, z którym z kolei związane jest zwiększone ryzyko  rozwoju raka żołądka. 

Terapia eradykacyjna zakażenia H. pylori za pomocą omeprazolu oraz leków przeciwbakteryjnych  wykazuje duży odsetek wygojenia zmian chorobowych błony śluzowej żołądka oraz długotrwałą  remisję wrzodów trawiennych. 

Zbadano dwulekowe schematy terapii eradykacyjnej i stwierdzono, że są one mniej skuteczne niż  schematy trójlekowe. Ich stosowanie może jednak być brane pod uwagę w przypadkach, gdy  stwierdzona nadwrażliwość na lek wyklucza zastosowanie któregokolwiek ze schematów  trójlekowych. 

Wpływ na inne procesy związane ze zmniejszeniem wydzielania kwasu solnego Podczas długotrwałego leczenia omeprazolem opisywano nieco zwiększoną częstość występowania  torbieli gruczołowych żołądka. Stanowią one fizjologiczne następstwo znacznego hamowania  wydzielania kwasu solnego w żołądku. Mają one charakter łagodny i prawdopodobnie ustępują  samoistnie. 

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego z dowolnej przyczyny, w tym także w wyniku stosowania  inhibitorów pompy protonowej, zwiększa liczbę bakterii w żołądku, które występują normalnie  w przewodzie pokarmowym. Leczenie preparatami zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego może  prowadzić do nieco większego ryzyka występowania zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami,  takimi jak Salmonella oraz Campylobacter oraz u pacjentów hospitalizowanych również Clostridium  difficile. 

Podczas leczenia przeciwwydzielniczymi produktami leczniczymi zwiększa się stężenie gastryny  w surowicy w odpowiedzi na zmniejszone wydzielanie kwasu. Również stężenie CgA zwiększa się z  powodu zmniejszonej kwaśności wewnątrz żołądkowej. Zwiększone stężenie CgA może zakłócać  badania wykrywające obecność guzów neuroendokrynnych. Dostępne opublikowane dowody  wskazują, że leczenie inhibitorami pompy protonowej należy przerwać w okresie od 5 dni do 2  tygodni przed pomiarem stężenia CgA. Ma to na celu umożliwienie powrotu stężenia CgA, mylnie  zwiększonego w wyniku leczenia inhibitorami pompy protonowej, do zakresu referencyjnego.

12 

Zaobserwowano zwiększoną liczbę komórek ECL być może w powiązaniu ze zwiększonym stężeniem  gastryny w osoczu, u niektórych pacjentów (zarówno dzieci jak i dorosłych) podczas długotrwałego  leczenia omeprazolem. Wyników tych nie uważa się za klinicznie istotne. 

Dzieci i młodzież 

W badaniu niekontrolowanym przeprowadzonym u dzieci (w wieku od 1 do 16 lat) z ciężkim  refluksowym zapaleniem przełyku, omeprazol w dawkach od 0,7 do 1,4 mg/kg masy ciała powodował  poprawę stanu zapalnego przełyku w 90% przypadków i istotnie zmniejszał nasilenie objawów  refluksu. W badaniu z zastosowaniem pojedynczo zaślepionej próby dzieci w wieku od 0 do 24  miesięcy z klinicznie zdiagnozowaną chorobą refluksową przełyku były leczone omeprazolem  w dawce 0,5, 1,0 lub 1,5 mg/kg masy ciała. Częstość występowania epizodów wymiotów  i (lub) zarzucania treści żołądkowej uległa zmniejszeniu o 50% po 8 tygodniach leczenia niezależnie  od stosowanej dawki leku. 

Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori u dzieci 

W randomizowanym, badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą (badanie Héliot) stwierdzono, że  omeprazol w skojarzeniu z dwoma antybiotykami (amoksycyliną oraz klarytromycyną) był bezpieczny i skuteczny w leczeniu zakażenia H. pylori u dzieci w wieku 4 lat i starszych z zapaleniem  błony śluzowej żołądka z odsetkiem eradykacji H. pylori: 74,2% (23/31 pacjentów) przy zastosowaniu  omeprazolu + amoksycyliny + klarytromycyny wobec 9,4% (3/32 pacjentów) leczonych amoksycyliną + klarytromycyną. Jednakże, nie odnotowano dowodów jakiejkolwiek korzyści klinicznej w zakresie  objawów dyspeptycznych. Badanie to nie dostarcza jakichkolwiek informacji dotyczących stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Omeprazol oraz sól magnezowa omeprazolu nie są trwałe w środowisku kwaśnym i dlatego są  podawane doustnie w postaci kapsułek lub tabletek wypełnionych powlekanymi peletkami. Wchłanianie omeprazolu jest szybkie, a maksymalne stężenie w osoczu występuje w przybliżeniu po 1  do 2 godzinach od podania. Omeprazol jest wchłaniany w jelicie cienkim zwykle w okresie 3 do 6  godzin. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie wywiera żadnego wpływu na biodostępność  omeprazolu. Ogólnoustrojowa dostępność (biodostępność) omeprazolu po jednorazowym podaniu  doustnym wynosi około 40%. Powtarzane podawanie pojedynczej dawki dobowej powoduje  zwiększenie biodostępności do około 60%. 

Dystrybucja 

Objętość dystrybucji u zdrowych osób wynosi około 0,3 l/kg masy ciała. Omeprazol wiąże się  z białkami osocza w około 97%. 

Metabolizm 

Omeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP), głównie za  pośrednictwem polimorficznej postaci izoenzymu CYP2C19, który powoduje powstanie głównego  metabolitu występującego w osoczu – hydroksyomeprazolu. Pozostała część procesu metabolizmu jest  zależna od innego swoistego izoenzymu, CYP3A4, odpowiedzialnego za powstawanie sulfonu  omeprazolu. W wyniku wysokiego powinowactwa omeprazolu do CYP2C19 istnieje możliwość  hamowania kompetycyjnego oraz metabolicznych interakcji międzylekowych z innymi substancjami  będącymi substratami dla CYP2C19. Jednak ze względu na małe powinowactwo do CYP3A4,  omeprazol nie wykazuje możliwości hamowania metabolizmu innych substratów CYP3A4. Ponadto  omeprazol nie wykazuje wpływu hamującego na główne izoenzymy cytochromu P (CYP). 

W przybliżeniu u 3% osób populacji kaukaskiej oraz u 15-20% osób populacji azjatyckich brak  czynnego enzymu CYP2C19, a osoby takie określane są jako słabo metabolizujące. U takich osób  metabolizm omeprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. Po powtarzanym 

13 

podawaniu pojedynczej dawki dobowej omeprazolu wynoszącej 20 mg, średnie pole powierzchni pod  krzywą stężenia w czasie (AUC) było od 5 do 10 razy większe u osób słabo metabolizujących niż u  osób z czynną postacią enzymu CYP2C19 (osób szybko metabolizujących). Średnie wartości  maksymalnego stężenia w osoczu również były większe, od 3 do 5 razy. Jednakże, z danych tych nie  wynikają żadne konsekwencje odnośnie dawkowania omeprazolu. 

Eliminacja 

Okres półtrwania omeprazolu w fazie eliminacji w osoczu wynosi zwykle mniej niż jedna godzina,  zarówno po podaniu pojedynczej dawki jak i po wielokrotnym podawaniu pojedynczej dawki  dobowej. Omeprazol jest całkowicie eliminowany z osocza pomiędzy kolejnymi dawkami bez  tendencji do kumulacji podczas podawania jeden raz na dobę. Prawie 80% podanej doustnie dawki jest  wydalane w postaci metabolitów z moczem. Pozostała część wydalana jest w kale, głównie z żółcią. 

Liniowość/nieliniowość 

Pole powierzchni pod krzywą stężenia w czasie dla omeprazolu zwiększa się podczas podawania  dawek wielokrotnych. Zwiększenie to jest zależne od dawki i skutkuje nieliniową zależnością dawka AUC po podawaniu wielokrotnym. Ta zależność od czasu i dawki wynika ze zmniejszenia  metabolizmu pierwszego przejścia oraz klirensu ogólnoustrojowego, prawdopodobnie  spowodowanych hamowaniem enzymu CYP2C19 przez omeprazol oraz (lub) jego metabolity  (np. sulfon). 

Nie stwierdzono jakiegokolwiek wpływu któregokolwiek z metabolitów omeprazolu na wydzielanie  kwasu solnego w żołądku. 

Szczególne grupy pacjentów 

Zaburzenia czynności wątroby  

Metabolizm omeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby jest zaburzony, co skutkuje  zwiększeniem AUC. Omeprazol nie wykazuje tendencji do kumulacji przy podawaniu jeden raz na  dobę. 

Zaburzenia czynności nerek  

Farmakokinetyka omeprazolu, w tym ogólnoustrojowa biodostępność oraz tempo eliminacji, są  niezmienione u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. 

Pacjenci w podeszłym wieku  

Szybkość metabolizmu omeprazolu nieznacznie się zmniejszyła u pacjentów starszych (75-79 lat). 

Dzieci i młodzież 

Podczas leczenia z zastosowaniem zalecanych dawek u dzieci w wieku od 1. roku życia, uzyskiwano  podobne stężenia leku w osoczu jak u pacjentów dorosłych. U dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy  klirens omeprazolu jest mały ze względu na małą zdolność metabolizowania omeprazolu. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

W badaniach na szczurach otrzymujących omeprazol, które były prowadzone przez całe życie  badanych zwierząt, obserwowano występowanie hiperplazji komórek ECL żołądka oraz rakowiaków.  Zmiany te są wynikiem utrzymującej się hipergastrynemii wtórnej do hamowania wydzielania kwasu  w żołądku. Podobne obserwacje poczyniono po leczeniu antagonistami receptorów H2, inhibitorami  pompy protonowej oraz po częściowym wycięciu dna żołądka. Z tego względu, zmiany te nie są  wynikiem bezpośredniego działania jakiejkolwiek pojedynczej substancji czynnej. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

14 

Skład zawartości kapsułki: 

Sacharoza ziarenka (składające się ze skrobi kukurydzianej i sacharozy) Magnezu wodorotlenek (zawierający skrobię kukurydzianą) 

Disodu fosforan 

Hypromeloza typ 2910 

Sodu laurylosiarczan 

Mannitol 

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) 

Talk  

Tytanu dwutlenek (E 171)  

Makrogol 6000 

Polisorbat 80 

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspresja 30% (sucha masa) 

Skład kapsułki z żelatyny, twardej: 

10 mg: 

Wieczko: 

Błękit brylantowy FCF 

Żelaza tlenek żółty (E 172) 

Żelatyna 

Korpus: 

Tytanu dwutlenek (E 171)  

Żelatyna 

20 mg: 

Wieczko: 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Błękit FD&C 2 – Indygotyna 

Żelatyna 

Korpus: 

Tytanu dwutlenek (E 171)  

Żelatyna 

40 mg: 

Wieczko: 

Tytanu dwutlenek (E 171)  

Żelatyna 

Korpus: 

Żelaza tlenek czarny (E 172) 

Tytanu dwutlenek (E 171)  

Żelatyna 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Blister: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 

Należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.  Butelka: Brak specjalnych zaleceń dotyczących temeratury przechowywania.

15 

Należy przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.  6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Produkt leczniczy Omeprazol Medreg, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde pakowany jest w - termoformowalne blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierające 7, 14, 15, 28, 30, 35,  42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 i 112 kapsułek, w tekturowym pudełku 

- białą butelkę z HDPE z polipropylenową (PP) zakrętką zwierającą środek pochłaniający  wilgoć, zawierającą 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 105, 120 i 250 kapsułek, w  tekturowym pudełku. 

Produkt leczniczy Omeprazol Medreg, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde pakowany jest w - termoformowalne blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierające 7, 14, 15, 28, 30, 35,  42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 i 112 kapsułek, w tekturowym pudełku 

- białą butelkę z HDPE z polipropylenową (PP) zakrętką zwierającą środek pochłaniający  wilgoć, zawierającą 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 105, 120 i 250 kapsułek, w  tekturowym pudełku. 

Produkt leczniczy Omeprazol Medreg, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde pakowany jest w - termoformowalne blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierające 7, 14, 15, 28, 30, 35,  42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 i 112 kapsułek, w tekturowym pudełku 

- białą butelkę z HDPE z polipropylenową (PP) zakrętką zwierającą środek pochłaniający  wilgoć, zawierającą 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 105 i 120 kapsułek, w  tekturowym pudełku. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Bez specjalnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Medreg s.r.o.  

Na Florenci 2116/15  

Nové Město  

110 00 Praga 1  

Republika Czeska 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

10 mg – pozwolenie nr: 27205 

20 mg – pozwolenie nr: 27206 

40 mg – pozwolenie nr: 27207 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO  OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2022-07-22

16 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

2023-03-30

17 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Omeprazol Medreg
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu