Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Losec

Losec

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Losec, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 

Każda kapsułka zawiera 8 mg laktozy. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Kapsułka dojelitowa, twarda (kapsułka dojelitowa). 

Twarde kapsułki żelatynowe o nieprzezroczystym, różowym korpusie, oznaczonym liczbą „20” oraz  z matowym czerwono-brązowym wieczkiem oznaczonym A/OM, zawierające powlekane peletki dojelitowe. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Wskazania do stosowania produktu Losec w kapsułkach obejmują: 

Dorośli 

• Leczenie owrzodzenia dwunastnicy 

• Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy 

• Leczenie owrzodzenia żołądka 

• Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka 

• W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej 

• Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych  leków przeciwzapalnych) 

• Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ  (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia • Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

• Długoterminowe leczenie podtrzymujące pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku • Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku  

• Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona. 

Dzieci 

Dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała ≥ 10 kg 

• Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

• Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku 

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat 

• W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywołanego przez H. pylori

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dawkowanie 

Dorośli 

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy 

U pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy zalecana dawka produktu Losec wynosi 20 mg raz na  dobę. U większości pacjentów wygojenie następuje w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których w tym  czasie nie doszło do pełnego zagojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych dwóch tygodni  podawania produktu Losec. U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie, stosuje się  Losec w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie uzyskuje się zwykle w okresie do czterech tygodni. 

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy 

W celu zapobiegania nawrotom owrzodzeń dwunastnicy u pacjentów z ujemnym wynikiem testu na  obecność H. pylori oraz gdy eradykacja H. pylori nie jest możliwa zaleca się stosowanie produktu Losec  w dawce 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów wystarczająca może być dawka dobowa 10 mg.  W razie niepowodzenia terapii dawka może zostać zwiększona do 40 mg na dobę. 

Leczenie owrzodzeń żołądka 

Zalecana dawka produktu Losec wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje  w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do pełnego zagojenia, proces ten  zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. U pacjentów z owrzodzeniem żołądka  opornym na leczenie, zaleca się stosowanie produktu Losec w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie  uzyskuje się zwykle w okresie ośmiu tygodni. 

Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka 

W celu zapobiegania nawrotom owrzodzenia żołądka u pacjentów z chorobą wrzodową oporną na leczenie  zaleca się stosowanie produktu Losec w dawce 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może być  zwiększona do 40 mg raz na dobę. 

Schematy zalecane w celu eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową: W celu eradykacji zakażenia H. pylori przy wyborze antybiotyków należy uwzględnić indywidualną  tolerancję leków przez pacjenta oraz należy kierować się krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi wzorami  lekooporności, a także wytycznymi dotyczącymi leczenia. 

• Losec 20 mg + klarytromycyna 500 mg + amoksycylina 1 000 mg, wszystkie produkty dwa razy na  dobę przez jeden tydzień; lub 

• Losec 20 mg + klarytromycyna 250 mg (zamiennie 500 mg) + metronidazol 400 mg (lub 500 mg lub  tynidazol 500 mg), wszystkie produkty dwa razy na dobę przez jeden tydzień; albo • Losec 40 mg jeden raz na dobę, łącznie z amoksycyliną 500 mg oraz metronidazolem 400 mg (lub  500 mg lub tynidazolem 500 mg) stosowanymi trzy razy na dobę przez jeden tydzień. 

W każdym z powyższych schematów leczenia, jeżeli po zakończeniu kuracji u pacjenta utrzymuje się  zakażenie H. pylori, leczenie można powtórzyć. 

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ (niesteroidowych leków  przeciwzapalnych) 

W leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ (niesteroidowych leków  przeciwzapalnych) zalecane jest stosowanie produktu Losec w dawce 20 mg jeden raz na dobę. U większości  pacjentów wygojenie zmian następuje w okresie do czterech tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie  nie doszło do pełnego wygojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. 

Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ  (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) u pacjentów z podwyższonym ryzykiem ich wystąpienia W profilaktyce owrzodzeń żołądka lub owrzodzeń dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ  u pacjentów podwyższonego ryzyka ich wystąpienia (wiek>60 lat, wcześniejsze występowanie owrzodzeń 

żołądka i dwunastnicy, wcześniejsze występowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego)  zalecana dawka produktu Losec wynosi 20 mg jeden raz na dobę. 

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

Zalecana dawka produktu Losec wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wygojenie następuje  w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których nie doszło do zagojenia w czasie pierwszego etapu  leczenia, proces ten zwykle zachodzi podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. 

U pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku stosuje się Losec w dawce 40 mg raz na dobę,  a wygojenie zmian uzyskuje się zwykle w okresie do ośmiu tygodni. 

Długotrwałe leczenie podtrzymujące u pacjentów z wygojonym refluksowym zapaleniem przełyku W długotrwałym leczeniu podtrzymującym pacjentów, po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku,  zaleca się podawanie produktu Losec w dawce 10 mg raz na dobę. W razie konieczności, dawkę można  zwiększyć do 20-40 mg raz na dobę. 

Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku 

Zalecana dawka produktu Losec wynosi 20 mg raz na dobę. Ponieważ pacjenci mogą reagować odpowiednio na dawkę 10 mg na dobę, należy rozważyć indywidualnie dostosowanie dawkowania. Jeżeli kontrola objawów nie została osiągnięta po czterech tygodniach leczenia produktem Losec w dawce  20 mg na dobę, zaleca się przeprowadzenie dalszych badań diagnostycznych. 

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona 

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkę produktu Losec należy dobrać indywidualnie, a leczenie  kontynuować dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa produktu Losec wynosi  60 mg na dobę. Skuteczną kontrolę uzyskiwano u wszystkich pacjentów z ciężką postacią choroby oraz  niewystarczającą reakcją na inne sposoby leczenia, a u ponad 90% pacjentów skuteczne jest leczenie  podtrzymujące dawką w zakresie od 20 mg do 120 mg na dobę. Dawki produktu Losec większe niż 80 mg  na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych. 

Dzieci i młodzież 

Dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała ≥ 10 kg 

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

Leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku  Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące: 

Wiek 
Masa ciała 
Dawkowanie
≥1 roku 
10-20 kg 
10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka może zostać  zwiększona do 20 mg na dobę
≥2 lat 
>20 kg 
20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka może zostać  zwiększona do 40 mg na dobę


Refluksowe zapalenie przełyku: Okres leczenia wynosi 4-8 tygodni. 

Leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku: Okres  leczenia wynosi 2-4 tygodni. Jeżeli kontroli objawów nie uzyskano po 2-4 tygodniach leczenia, pacjent  powinien zostać poddany dalszym badaniom diagnostycznym. 

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat 

Leczenie wrzodów dwunastnicy wywołanych zakażeniem H. pylori 

Przy wyborze odpowiedniej terapii skojarzonej mającej na celu eradykację zakażenia H. pylori należy  kierować się krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi wytycznymi dotyczącymi lekooporności  drobnoustrojów, czasem trwania leczenia (najczęściej 7 dni, lecz niekiedy do 14 dni), a także odpowiednim  zastosowaniem środków przeciwbakteryjnych.

Leczenie powinno być nadzorowane przez lekarza-specjalistę. 

Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące: 

Masa ciała 
Dawkowanie
15 – 30 kg
Terapia skojarzona dwoma antybiotykami: Losec 10 mg, amoksycylina w dawce  25 mg/kg masy ciała oraz klarytromycyna w dawce 7,5 mg/kg masy ciała; wszystkie  produkty podawane razem dwa razy na dobę przez jeden tydzień.
31 – 40 kg
Terapia skojarzona dwoma antybiotykami: Losec 20 mg, amoksycylina w dawce 750 mg  oraz klarytromycyna w dawce 7,5 mg/kg masy ciała; wszystkie produkty podawane dwa  razy na dobę przez jeden tydzień.
>40 kg
Terapia skojarzona dwoma antybiotykami: Losec 20 mg, amoksycylina w dawce 1 g oraz  klarytromycyna w dawce 500 mg; wszystkie produkty podawane dwa razy na dobę przez  jeden tydzień.


Szczególne populacje pacjentów 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2). 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wystarczające może być stosowanie dawki dobowej  wynoszącej 10-20 mg (patrz punkt 5.2). 

Pacjenci w podeszłym wieku  

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania (patrz punkt 5.2). 

Sposób podawania produktu leczniczego 

Produkt Losec należy przyjmować rano, połykając kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody.  Kapsułek nie wolno żuć ani kruszyć. 

Dotyczy pacjentów z zaburzeniami połykania oraz dzieci, które są w stanie pić lub połykać pokarm półstały Pacjent może otworzyć kapsułkę, a zawartość połknąć bezpośrednio, popijając połową szklanki wody lub po  jej zmieszaniu z lekko kwaśnym płynem, np. sokiem owocowym lub musem jabłkowym lub po wymieszaniu  z wodą niegazowaną. Należy pouczyć pacjenta, że zawiesinę należy wypić natychmiast (lub ciągu 30 minut  od przygotowania) oraz, że w każdym przypadku zawiesinę należy wymieszać bezpośrednio przed  wypiciem, a po jej przyjęciu należy wypić pół szklanki wody. 

Ewentualnie pacjenci mogą ssać kapsułkę i połykać peletki z połową szklanki wody. Powlekanych peletek  dojelitowych nie wolno żuć. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować  jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5). 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

W przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów (np. istotnego niezamierzonego  zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, utrudnienia połykania, wymiotów krwistych lub  smolistego stolca), a także w przypadku podejrzenia lub obecności owrzodzenia żołądka, należy wykluczyć 

obecność zmian nowotworowych, ponieważ leczenie produktem Losec może łagodzić objawy i opóźnić  rozpoznanie. 

Nie zaleca się jednoczesnego podawania atazanawiru oraz inhibitorów pompy protonowej (patrz punkt 4.5).  W przypadku, gdy stosowanie łączne atazanawiru oraz inhibitora pompy protonowej jest uznane za  nieuniknione zaleca się dokładną kontrolę kliniczną (np. ocenę miana wirusa) w połączeniu ze zwiększeniem  dawki atazanawiru do 400 mg z dawką rytonawiru 100 mg; nie należy stosować dawki omeprazolu większej  niż 20 mg. 

Omeprazol, podobnie jak wszystkie leki hamujące żołądkowe wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać  wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) ze względu na hipo- lub achlorhydrię. Należy brać to pod  uwagę u pacjentów ze zmniejszonymi rezerwami ustrojowymi lub z czynnikami ryzyka sprzyjającymi  zmniejszeniu wchłaniania witaminy B12 podczas długotrwałego leczenia. 

Omeprazol jest inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia  omeprazolem należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez izoenzym  CYP2C19. Interakcję obserwuje się pomiędzy klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt 4.5). Znaczenie  kliniczne tej interakcji nie zostało określone w sposób pewny. Na wszelki wypadek jednak, nie zaleca się  równoczesnego stosowania omeprazolu oraz klopidogrelu. 

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI), jak omeprazol,  przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących PPI przez rok, odnotowano przypadki występowania ciężkiej hipomagnezemii. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemii,  takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, zawroty głowy oraz arytmie komorowe, jednakże mogą one  rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U pacjentów najbardziej dotkniętych chorobą,  hipomagnezemia zmniejszyła się po uzupełnieniu niedoborów magnezu i odstawieniu inhibitorów pompy  protonowej.  

U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących inhibitorów  pompy protonowej łącznie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię  (np. diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia  inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia. 

Ciężkie skórne działania niepożądane (SCAR), w tym zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczna rozpływna  martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN), reakcja polekowa z eozynofilią i objawami  ogólnymi (zespół DRESS) oraz ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), które mogą zagrażać życiu lub  prowadzić do zgonu , były zgłaszane bardzo rzadko i rzadko, odpowiednio w związku z leczeniem  omeprazolem. 

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie stosowane w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości  nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi  czynnikami ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą  zwiększać ogólne ryzyko złamań na poziomie 10-40%. Może być to również spowodowane innymi  czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie  z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D oraz  wapnia. 

Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (SCLE) (ang. Subacute cutaneous lupus erythematosus,  SCLE) 

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jest związane ze sporadycznym występowaniem SCLE. Jeśli  pojawią się zmiany skórne, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych,  z jednoczesnym bólem stawów pacjent powinien niezwłocznie poszukać pomocy medycznej, a lekarz  powinien rozważyć możliwość przerwania stosowania produktu Losec. Wystąpienie SCLE w wyniku  wcześniejszego leczenia inhibitorem pompy protonowej może zwiększyć ryzyko SCLE w wyniku leczenia  innymi inhibitorami pompy protonowej. 

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych 

Zwiększenie stężenia chromograniny A (CgA) może zakłócać badania wykrywające obecność guzów  neuroendokrynnych. Aby tego uniknąć, należy przerwać leczenie produktem Losec na co najmniej 5 dni  przed pomiarem stężenia CgA (patrz punkt 5.1). Jeżeli po pomiarze wstępnym wartości stężenia CgA i  gastryny nadal wykraczają poza zakres referencyjny, pomiary należy powtórzyć po 14 dniach od  zaprzestania leczenia inhibitorami pompy protonowej. 

U niektórych dzieci z chorobami przewlekłymi może być konieczne stosowanie leczenia długoterminowego,  lecz nie jest ono zalecane. 

Produkt Losec zawiera laktozę i dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą  dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może prowadzić do niewielkiego zwiększenia  ryzyka występowania zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter oraz u pacjentów hospitalizowanych, również możliwość wystąpienia zakażenia Clostridium difficile (patrz  punkt 5.1). 

Podobnie jak w przypadku wszystkich długotrwałych terapii, szczególnie stosowanych przez okres dłuższy  niż 1 rok, pacjenci powinni pozostawać pod regularną kontrolą lekarską. 

Kapsułki leku Losec zawierają mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na kapsułkę, to znaczy lek uznaje się za  „wolny od sodu”.  

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Oddziaływanie omeprazolu na farmakokinetykę innych substancji czynnych 

Substancje czynne, których wchłanianie jest zależne od pH 

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego w wyniku leczenia omeprazolem może zwiększać lub  zmniejszać wchłanianie substancji czynnych, których wchłanianie jest zależne od pH treści żołądka. 

Nelfinawir, atazanawir 

Stężenie nelfinawiru oraz atazanawiru w osoczu ulega zmniejszeniu podczas stosowania tych leków  jednocześnie z omeprazolem. 

Jednoczesne podawanie omeprazolu z nelfinawirem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Wykazano, że jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 40 mg jeden raz na dobę) powodowało  zmniejszenie średniej ekspozycji na nelfinawir o około 40% oraz zmniejszenie średniej ekspozycji na  farmakologicznie czynny metabolit M8 o około 75-90%. Interakcja ta może również obejmować hamowanie  aktywności izoenzymu CYP2C19. 

Jednoczesne podawanie omeprazolu z atazanawirem nie jest zalecane (patrz punkt 4.4). Jednoczesne  stosowanie omeprazolu (w dawce 40 mg jeden raz na dobę) oraz atazanawiru w dawce 300 mg/rytonawiru  w dawce 100 mg u zdrowych ochotników powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o 75%.  Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie kompensowało wpływu omeprazolu na ekspozycję na  atazanawir. Jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 20 mg jeden raz na dobę) oraz atazanawiru  w dawce 400 mg/rytonawiru w dawce 100 mg u zdrowych ochotników powodowało zmniejszenie  ekspozycji na atazanawir o około 30% w porównaniu ze stosowaniem atazanawiru 300 mg/rytonawiru  100 mg jeden raz na dobę. 

Digoksyna 

Jednoczesne podawanie omeprazolu (w dawce 20 mg na dobę) oraz digoksyny u zdrowych ochotników  powodowało zwiększenie biodostępności digoksyny o 10%. Objawy toksyczności digoksyny były  obserwowane rzadko. Jednakże należy zachować ostrożność podczas stosowania omeprazolu w dużych 

dawkach u osób w podeszłym wieku. W takich przypadkach należy zastosować kontrolowanie działania  terapeutycznego digoksyny. 

Klopidogrel 

Wyniki badań przeprowadzonych u osób zdrowych wykazały obecność interakcji farmakokinetyczno (PK)- farmakodynamicznej (PD) pomiędzy klopidogrelem (dawka nasycająca 300 mg, a następnie dawka  podtrzymująca 75 mg/dobę) a omeprazolem (stosowanym doustnie w dawce 80 mg na dobę), powodującej zmniejszenie ekspozycji na czynny metabolit klopidogrelu średnio o 46% oraz zmniejszenie maksymalnego  hamowania (indukowanej ADP) agregacji płytek średnio o 16%. 

Z badań obserwacyjnych oraz badań klinicznych otrzymano niespójne dane dotyczące następstw klinicznych  tej interakcji PK/PD w zakresie poważnych incydentów krążeniowych. Ze względów bezpieczeństwa, nie  zaleca się jednoczesnego stosowania omeprazolu i klopidogrelu. 

Inne substancje czynne 

Wchłanianie pozakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu oraz itrakonazolu jest istotnie zmniejszone i z tego  względu ich skuteczność kliniczna może być zmniejszona. W odniesieniu do pozakonazolu oraz erlotynibu  należy unikać ich jednoczesnego stosowania z omeprazolem. 

Substancje czynne metabolizowane przez CYP2C19 

Omeprazol jest umiarkowanym inhibitorem CYP2C19, głównego enzymu metabolizującego omeprazol.  Z tego względu, metabolizm stosowanych jednocześnie substancji czynnych, które również są substratem dla  izoenzymu CYP2C19 może być zmniejszony, a ogólnoustrojowa ekspozycja na te leki może ulec  zwiększeniu. Do substancji takich należą między innymi: R-warfaryna oraz inni antagoniści witaminy K,  cylostazol, diazepam i fenytoina. 

Cylostazol 

Omeprazol podawany zdrowym ochotnikom w dawkach 40 mg w skrzyżowanym badaniu (cross-over), zwiększał Cmax oraz AUC cylostazolu odpowiednio o 18% oraz o 26%, a jednego z jego głównych  metabolitów odpowiednio o 29% oraz 69%. 

Fenytoina 

Zaleca się kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu podczas pierwszych dwóch tygodni po rozpoczęciu  leczenia omeprazolem oraz, w przypadku dostosowywania dawki fenytoiny, na zakończenie leczenia  omeprazolem należy przeprowadzić kontrolę i dalsze dostosowanie dawki. 

Mechanizm nieznany 

Sakwinawir 

Jednoczesne podawanie omeprazolu z sakwinawirem/rytonawirem powodowało zwiększenie stężenia  sakwinawiru w osoczu o około 70% i było dobrze tolerowane przez pacjentów zakażonych wirusem HIV. 

Takrolimus 

Opisywano zwiększenie stężenia takrolimusu w surowicy podczas jego równoczesnego stosowania  z omeprazolem. Zaleca się dokładniejszą kontrolę stężeń takrolimusu a także czynności nerek (klirensu  kreatyniny), a dawkowanie takrolimusu należy dostosowywać zależnie od potrzeb. 

Metotreksat 

W przypadku stosowania łącznie z inhibitorami pompy protonowej, u niektórych pacjentów opisywano  zwiększenie stężenia metotreksatu. Podczas stosowania dużych dawek metotreksatu, należy rozważyć  czasowe odstawienie omeprazolu. 

Oddziaływanie innych substancji czynnych na farmakokinetykę omeprazolu 

Inhibitory CYP2C19 i (lub) CYP3A4 

Ze względu na to, że omeprazol jest metabolizowany przez enzymy CYP2C19 oraz CYP3A4, substancje  czynne znane z hamującego wpływu na CYP2C19 lub CYP3A4 (takie jak klarytromycyna oraz 

worykonazol) mogą prowadzić do zwiększenia stężenia omeprazolu w surowicy poprzez zmniejszenie tempa  jego metabolizmu. Jednoczesne leczenie worykonazolem powodowało ponad dwukrotne zwiększenie  ekspozycji na omeprazol. Jako że wysokie dawki omeprazolu są dobrze tolerowane, zasadniczo  dostosowywanie dawkowania omeprazolu nie jest konieczne. Jednakże, dostosowanie dawki należy  rozważyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz w przypadkach, gdy wskazane jest  stosowanie długotrwałego leczenia. 

Induktory CYP2C19 oraz (lub) CYP3A4 

Substancje czynne o znanym wpływie indukującym aktywność CYP2C19 lub CYP3A4 lub obu tych  izoenzymów (takie jak ryfampicyna oraz ziele dziurawca) mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia  omeprazolu w surowicy poprzez zwiększenie tempa jego metabolizmu. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (obejmujących ponad 1000 przypadków  ekspozycji) wykazują brak niepożądanych oddziaływań omeprazolu na ciążę lub na stan zdrowia  płodu/noworodka. Omeprazol może być stosowany podczas ciąży. 

Karmienie piersią 

Omeprazol przenika do mleka matki, lecz nie ma zagrożenia niekorzystnego oddziaływania na dziecko  podczas stosowania produktu Losec w dawkach terapeutycznych. 

Płodność 

Badania na zwierzętach z mieszaniną racemiczną omeprazolu, podaną doustnie nie wykazują wpływu na płodność. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Losec nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Możliwe jest  wystąpienie działań niepożądanych, takich jak odczucie zawrotu głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt  4.8). W przypadku ich wystąpienia pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń  mechanicznych. 

4.8 Działania niepożądane 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

Do najczęściej spotykanych działań niepożądanych omeprazolu (występujących u 1-10% pacjentów) należą:  bóle głowy, ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie oraz nudności/wymioty. 

W związku z leczeniem omeprazolem zgłaszano występowanie ciężkich skórnych działań niepożądanych (SCAR), w tym zespołu Stevensa-Johnsona (SJS), toksycznej rozpływnej martwicy naskórka (ang. toxic  epidermal necrolysis, TEN), reakcji polekowej z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS) oraz  ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP) (patrz punkt 4.4). 

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych 

Poniższe działania niepożądane były obserwowane lub spodziewano się ich wystąpienia w badaniach klinicznych z omeprazolem oraz w praktyce klinicznej po wprowadzeniu produktu Losec do obrotu. Żadne  z działań niepożądanych nie było zależne od dawki. Wyszczególnione poniżej działania niepożądane  podzielono według częstości występowania oraz zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Częstość  występowania określono następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 i <1/10), niezbyt często  (≥1/1 000 i <1/100), rzadko (≥1/10 000 i <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) oraz częstość nieznana  (częstość nie może być ustalona na podstawie dostepnych danych).

Klasyfikacja  

układów 
Działanie niepożądane


i narządów/częstość  występowania


Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko: 
Leukopenia, trombocytopenia (małopłytkowość)
Bardzo rzadko: 
Agranulocytoza, pancytopenia
Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko: 
Reakcje z nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy oraz reakcja  anafilaktyczna/wstrząs
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Rzadko: 
Hiponatremia
Częstość nieznana: 
Hipomagnezemia; ciężka hipomagnezemia może prowadzić do hipokalcemii. Hipomagnezemia może być również związana z hipokaliemią.
Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często: 
Bezsenność
Rzadko: 
Pobudzenie, splątanie, depresja
Bardzo rzadko: 
Agresja, omamy
Zaburzenia układu nerwowego
Często: 
Ból głowy
Niezbyt często: 
Uczucie zawrotu głowy, parestezje, senność
Rzadko: 
Zaburzenia smaku
Zaburzenia oka
Rzadko: 
Niewyraźne widzenie
Zaburzenia ucha i błędnika
Niezbyt często: 
Zawroty głowy
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Rzadko: 
Skurcz oskrzeli
Zaburzenia żołądka i jelit
Często: 
Ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie, nudności/wymioty, polipy dna  żołądka (łagodne)
Rzadko: 
Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,  kandydoza przewodu pokarmowego
Nieznana: 
Mikroskopowe zapalenie jelita grubego
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Niezbyt często: 
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Rzadko: 
Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez niej
Bardzo rzadko: 
Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z wcześniej istniejącą  chorobą wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: 
Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka
Rzadko: 
Wypadanie włosów (łysienie), nadwrażliwość na światło, ostra uogólniona  osutka krostkowa (AGEP), reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi  (zespół DRESS)
Bardzo rzadko: 
Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna  martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN)
Nieznana: 
Podostra postać skórna toczenia rumieniowatego (patrz punkt 4.4)
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Niezbyt często: 
Złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)
Rzadko: 
Bóle stawów, bóle mięśni
Bardzo rzadko: 
Osłabienie siły mięśniowej
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko: 
Śródmiąższowe zapalenie nerek
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Bardzo rzadko: 
Ginekomastia
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt często: 
Złe samopoczucie, obrzęki obwodowe


10

Rzadko: 
Zwiększona potliwość


Dzieci i młodzież 

Bezpieczeństwo omeprazolu zostało zbadane łącznie u 310 dzieci w wieku od 0 do 16 lat z rozpoznaniem  choroby związanej nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku. Dostępne są ograniczone dane  dotyczące bezpieczeństwa długoterminowego od 46 dzieci, które otrzymywały terapię podtrzymującą  omeprazolem podczas badania klinicznego dotyczącego ciężkiego nadżerkowego zapalenia przełyku przez  okres do 749 dni. Profil zdarzeń niepożądanych był zasadniczo taki sam jak u dorosłych, zarówno podczas  leczenia krótkoterminowego jak i długoterminowego. Brak dostępnych długoterminowych danych  dotyczących wpływu leczenia omeprazolem na dojrzewanie i wzrost organizmu. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie  podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych  Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C  

PL-02 222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Dostępne są jedynie ograniczone informacje na temat wpływu przedawkowania omeprazolu u ludzi.  W literaturze opisywano przypadki przyjęcia dawek do 560 mg, a pojedyncze doniesienia dotyczyły  przypadków zastosowania pojedynczej dawki doustnej do 2400 mg omeprazolu (dawki 120-krotnie większej  niż zalecana dawka kliniczna). Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to: nudności, wymioty,  zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka i bóle głowy. W pojedynczych przypadkach opisywano również  apatię, depresję, splątanie. 

Wszystkie objawy opisywane po przedawkowaniu omeprazolu były przemijające i nie obserwowano po ich  ustąpieniu poważnych skutków klinicznych. Zwiększone dawki omeprazolu nie zmieniały szybkości  eliminacji leku (kinetyki pierwszego rzędu). Leczenie, o ile jest potrzebne, jest wyłącznie objawowe. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością, inhibitory  pompy protonowej, kod ATC: A02BC01 

Mechanizm działania 

Omeprazol, będący racemiczną mieszaniną dwóch enancjomerów, zmniejsza wydzielanie kwasu solnego  w żołądku w wyniku wysoce specyficznego mechanizmu działania. Jest on swoistym inhibitorem pompy  protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie produktu Losec jest szybkie i zapewnia  kontrolę objawów poprzez odwracalne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku przy podawaniu  jeden raz na dobę. 

Omeprazol jest słabą zasadą; osiąga duże stężenie w wysoce kwaśnym środowisku kanalików  wydzielniczych komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka, gdzie jest przekształcany do postaci  czynnej i powoduje hamowanie aktywności pompy protonowej – H+/K+-ATP-azy. Wpływ na ostatni etap  powstawania kwasu solnego w żołądku jest zależny od dawki i zapewnia wysoce skuteczne hamowanie 

11 

wydzielania kwasu solnego w żołądku, zarówno podstawowego, jak i stymulowanego, niezależnie od  czynnika pobudzającego to wydzielanie. 

Działanie farmakodynamiczne 

Wszystkie obserwowane działania farmakodynamiczne omeprazolu można wytłumaczyć jego wpływem na  wydzielanie kwasu solnego. 

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku 

Doustne podawanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne hamowanie wydzielania kwasu  solnego w żołądku przez całą dobę (tak w ciągu dnia jak i w nocy), przy czym maksymalne działanie jest  osiągane po 4 dniach podawania produktu Losec. Po tym czasie stosowania omeprazolu w dawce 20 mg na  dobę u pacjentów z wrzodem dwunastnicy następuje zmniejszenie 24-godzinnej (dobowej) kwaśności soku  żołądkowego średnio o około 80%. Średnie zmniejszenie maksymalnego wydzielania kwasu solnego po  stymulacji pentagastryną wynosi około 70% po 24 godzinach od podania omeprazolu. 

Doustne stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy powoduje  utrzymanie wartości pH w żołądku na poziomie ≥3 przez średnio 17 godzin w ciągu doby. 

W następstwie zmniejszonego wydzielania kwasu solnego i zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego  omeprazol, w sposób zależny od dawki, zmniejsza/normalizuje ekspozycję przełyku na wpływ kwaśnej  treści żołądkowej u pacjentów z chorobą refluksową przełyku.  

Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest związany z wielkością pola pod krzywą zależności  stężenia omeprazolu w osoczu w czasie (AUC); nie ma natomiast związku z faktycznym, chwilowym  stężeniem leku w osoczu. 

Podczas leczenia omeprazolem nie obserwowano tachyfilaksji. 

Wpływ na Helicobacter pylori 

Zakażenie Helicobacter pylori jest związane z chorobą wrzodową (wrzodem trawiennym), w tym z chorobą  wrzodową dwunastnicy i żołądka. H. pylori jest ważnym czynnikiem w rozwoju zapalenia błony śluzowej  żołądka. H. pylori łącznie z kwasem pochodzenia żołądkowego stanowią główne czynniki prowadzące do  rozwoju choroby wrzodowej. H. pylori jest ważnym czynnikiem w rozwoju zanikowego zapalenia błony  śluzowej żołądka, z którym z kolei związane jest zwiększone ryzyko rozwoju raka żołądka. 

Terapia eradykacyjna zakażenia Helicobacter pylori za pomocą omeprazolu oraz leków przeciwbakteryjnych  wykazuje duży odsetek wygojenia zmian chorobowych błony śluzowej żołądka oraz długotrwałą remisję wrzodów trawiennych. 

Zbadano dwulekowe schematy terapii eradykacyjnej i stwierdzono, że są one mniej skuteczne niż schematy  trójlekowe. Ich stosowanie może jednak być brane pod uwagę w przypadkach, gdy stwierdzona  nadwrażliwość na którykolwiek składnik terapii trójlekowej uniemożliwia wdrożenie takiego schematu  leczenia. 

Wpływ na inne procesy związane ze zmniejszeniem wydzielania kwasu solnego 

Podczas długotrwałego leczenia omeprazolem opisywano nieco zwiększoną częstość występowania torbieli  gruczołowych żołądka. Stanowią one fizjologiczne następstwo znacznego hamowania wydzielania kwasu  solnego w żołądku. Mają one charakter łagodny i prawdopodobnie ustępują samoistnie. 

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego z dowolnej przyczyny, w tym także w wyniku stosowania  inhibitorów pompy protonowej, zwiększa liczbę bakterii w żołądku, które występują normalnie  w przewodzie pokarmowym. Leczenie preparatami zmniejszającymi wydzielanie kwasu może prowadzić do  nieco większego ryzyka występowania zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami z rodzaju: Salmonella oraz Campylobacter oraz u pacjentów hospitalizowanych, również możliwość wystąpienia zakażenia Clostridium difficile. 

Podczas leczenia przeciwwydzielniczymi produktami leczniczymi stężenie gastryny w surowicy ulega  zwiększeniu w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu solnego. Stężenie CgA również zwiększa się 

12 

z powodu zmniejszenia kwaśności wewnątrzżołądkowej. Zwiększenie stężenia CgA może zakłócać badania  wykrywające obecność guzów neuroendokrynnych.  

Dostępne opublikowane dowody wskazują, że leczenie inhibitorami pompy protonowej należy przerwać w  okresie od 5 dni do 2 tygodni przed pomiarem stężenia CgA. Ma to na celu umożliwienie powrotu stężenia  CgA, mylnie zwiększonego w wyniku leczenia inhibitorami pompy protonowej, do zakresu referencyjnego. 

U niektórych pacjentów (zarówno u dzieci jak i dorosłych) podczas długotrwałego leczenia omeprazolem  obserwowano zwiększenie liczby komórek ECL, spowodowane prawdopodobnie zwiększeniem stężenia  gastryny w surowicy. Te obserwacje uważane są za nieistotne klinicznie. 

Dzieci i młodzież 

W badaniu bez komparatora przeprowadzonym u dzieci (w wieku od 1 do 16 lat) z ciężkim refluksowym  zapaleniem przełyku, omeprazol w dawkach od 0,7 do 1,4 mg/kg masy ciała powodował poprawę stanu  zapalnego przełyku w 90% przypadków i istotnie zmniejszał nasilenie objawów refluksu. W badaniu  z zastosowaniem pojedynczej ślepej próby, dzieci w wieku od 0 do 24 miesięcy z klinicznie zdiagnozowaną  chorobą refluksową przełyku leczono omeprazolem w dawce 0,5, 1,0 lub 1,5 mg/kg masy ciała. Częstość  występowania epizodów wymiotów/zarzucania treści żołądkowej uległa zmniejszeniu o 50%  po 8 tygodniach leczenia niezależnie od stosowanej dawki. 

Eradykacja zakażenia H. pylori u dzieci 

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym (badanie Héliot) stwierdzono, że  omeprazol w skojarzeniu z dwoma antybiotykami (amoksycyliną oraz klarytromycyną) był bezpieczny  i skuteczny w leczeniu zakażenia H. pylori u dzieci w wieku 4 lat i starszych z zapaleniem błony śluzowej  żołądka: odsetek eradykacji H. pylori: 74,2% (23/31 pacjentów) przy zastosowaniu omeprazolu  w skojarzeniu z amoksycyliną oraz klarytromycyną wobec 9,4% (3/32 pacjentów) leczonych amoksycyliną  w skojarzeniu z klarytromycyną. Jednakże, nie odnotowano dowodów jakiejkolwiek korzyści klinicznej  w zakresie objawów dyspeptycznych. Badanie to nie dostarcza jakichkolwiek informacji odnoszących się do  dzieci w wieku poniżej 4 lat. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Wchłanianie 

Omeprazol oraz sól magnezowa omeprazolu nie są trwałe w środowisku kwaśnym i dlatego są podawane  doustnie w postaci kapsułek lub tabletek wypełnionych powlekanymi peletkami (granulkami). Wchłanianie  omeprazolu jest szybkie, a maksymalne stężenie w osoczu występuje w przybliżeniu po 1-2 godzinach od  podania. Omeprazol jest wchłaniany w jelicie cienkim w okresie 3-6 godzin. Jednoczesne przyjmowanie  pokarmu nie wywiera żadnego wpływu na biodostępność omeprazolu. Ogólnoustrojowa dostępność  (biodostępność) omeprazolu po jednorazowym podaniu doustnym wynosi około 40%. Podawanie  wielokrotne raz na dobę powoduje zwiększenie biodostępności do około 60%. 

Dystrybucja 

Pozorna objętość dystrybucji u zdrowych osób wynosi około 0,3 l/kg masy ciała. Omeprazol wiąże się  z białkami osocza w około 97%. 

Metabolizm 

Omeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP), głównie za  pośrednictwem polimorficznej postaci izoenzymu CYP2C19, który powoduje powstanie głównego  metabolitu występującego w osoczu - hydroksyomeprazolu. Pozostała część procesu jest zależna od innego  swoistego izoenzymu, CYP3A4, odpowiedzialnego za powstawanie sulfonu omeprazolu. W wyniku  wysokiego powinowactwa omeprazolu do CYP2C19 istnieje możliwość hamowania kompetycyjnego oraz  metabolicznych interakcji międzylekowych z innymi substancjami będącymi substratami dla CYP2C19.  Jednakże, ze względu na niskie powinowactwo do CYP3A4, omeprazol nie wykazuje możliwości  hamowania metabolizmu innych substratów CYP3A4. Ponadto, omeprazol nie wykazuje wpływu  hamującego na główne izoenzymy cytochromu P (CYP).

13 

W przybliżeniu u 3% populacji kaukaskiej oraz u 15-20% populacji azjatyckich brak czynnego enzymu  CYP2C19, a osoby takie określane są jako słabo metabolizujące. U takich osób metabolizm omeprazolu jest  prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. Po powtarzanym podawaniu pojedynczej dawki  dobowej omeprazolu wynoszącej 20 mg, średnie pole pod krzywą stężenia w czasie (AUC) było od  5 do 10 razy większe u osób słabo metabolizujących niż u osób z czynną postacią enzymu CYP2C19 (osób  szybko metabolizujących). Średnie wartości maksymalnego stężenia w osoczu również były większe, od  3 do 5 razy. Jednakże, z danych tych nie wynikają żadne konsekwencje odnośnie dawkowania omeprazolu. 

Eliminacja 

Okres półtrwania omeprazolu w osoczu wynosi zwykle poniżej jednej godziny, zarówno po podaniu  pojedynczej dawki jak i po powtarzanym podawaniu pojedynczej dawki dobowej. Omeprazol jest całkowicie  eliminowany z osocza pomiędzy kolejnymi dawkami bez tendencji do kumulacji podczas podawania jeden  raz na dobę. Prawie 80% podanej doustnie dawki jest wydalane w postaci metabolitów z moczem. Pozostała  część wydalana jest w kale, głównie z żółcią. 

Liniowość/nieliniowość 

Pole powierzchni pod krzywą stężenia w czasie zwiększa się podczas podawania powtarzanych dawek.  Zwiększenie to jest zależne od dawki i skutkuje nieliniową zależnością dawka-AUC po podawaniu  powtarzanym. Ta zależność od czasu i dawki wynika ze zmniejszenia metabolizmu pierwszego przejścia  oraz klirensu ogólnoustrojowego, prawdopodobnie spowodowanych hamowaniem enzymu CYP2C19 przez omeprazol oraz/lub jego metabolity (np. sulfon). Nie stwierdzono jakiegokolwiek oddziaływania  któregokolwiek z metabolitów omeprazolu na wydzielanie kwasu solnego w żołądku. 

Szczególne populacje pacjentów 

Zaburzenia czynności wątroby 

Metabolizm omeprazolu u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby jest upośledzony, co skutkuje  zwiększeniem AUC. Omeprazol nie wykazuje tendencji do kumulacji przy podawaniu jeden raz na dobę. 

Zaburzenia czynności nerek 

Farmakokinetyka omeprazolu, w tym ogólnoustrojowa biodostępność oraz tempo eliminacji,  są niezmienione u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. 

Pacjenci w wieku podeszłym 

Tempo metabolizmu omeprazolu jest nieco zmniejszone u pacjentów w wieku podeszłym (w wieku 75-79 lat). 

Dzieci i młodzież 

Podczas leczenia z zastosowaniem zalecanych dawek u dzieci w wieku od 1 roku życia, uzyskiwano  podobne stężenia produktu Losec w osoczu jak u pacjentów dorosłych. U dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy  klirens omeprazolu jest niski ze względu na małą zdolność metabolizowania omeprazolu. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

W badaniach na szczurach otrzymujących omeprazol, które były prowadzone przez całe życie badanych  zwierząt, obserwowano występowanie hiperplazji komórek ECL żołądka oraz rakowiaków. Zmiany te są  wynikiem utrzymującej się hipergastrynemii wtórnej do hamowania wydzielania kwasu w żołądku. Podobne  obserwacje poczyniono po leczeniu antagonistami receptorów H2, inhibitorami pompy protonowej oraz po  częściowym wycięciu dna żołądka. Z tego względu, zmiany te nie są wynikiem bezpośredniego działania  jakiejkolwiek pojedynczej substancji czynnej. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Zawartość kapsułki

14 

Disodu fosforan dwuwodny 

Hydroksypropyloceluloza 

Hypromeloza 

Laktoza bezwodna  

Magnezu stearynian 

Mannitol 

Kwas metakrylowy - kopolimer kwasu metakrylowego typ C (1:1) dyspersja 30 procent Celuloza mikrokrystaliczna 

Makrogol (glikol polietylenowy 400) 

Sodu laurylosiarczan 

Otoczka kapsułki 

Żelaza tlenek (E172) 

Tytanu dwutlenek (E171) 

Żelatyna 

Magnezu stearynian 

Sodu laurylosiarczan 

Tusz drukarski (zawiera szelak, wodorotlenek amonowy, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny E172) Krzemionka koloidalna bezwodna 

Parafina ciekła 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. 

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Butelka z HDPE: z szczelną zakrętką polipropylenową (PP) zawierającą środek pochłaniający wilgoć,  zawierająca 7, 14 lub 28 kapsułek. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Brak szczególnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO  OBROTU 

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH 

Ziegelhof 24  

17489 Greifswald, Niemcy  

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

R/1937

15 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 listopada 1990 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23 stycznia 2008 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU LECZNICZEGO 

10-01-2022 

Szczegółowe informacje dotyczące tego produktu są dostępne na stronie internetowej: www.urpl.gov.pl.

16 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Losec
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu