Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Polvertic

Polvertic

Nie należy stosować leku Polvertic lub skonsultować się z farmaceutą przed jego użyciem. Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Polvertic, jeśli pacjent jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią. Stosowanie innych leków Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich stosowanych ostatnio lub obecnie lekach, także o lekach, które można nabyć bez recepty, czy biokomplementach. Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych lub ostatnio przyjmowanych lekach ziołowych, zwłaszcza o uproszczonych środkach roślinnych zawierających alkohol (np. wyciągi z jeżówki, naparstnicy), ponieważ mogą one wzmocnić działanie produktu Polvertic. Stosowanie leku Polvertic z jedzeniem, piciem i alkoholem Leku Polvertic nie należy stosować z alkoholem ani pokarmem. 3. Jak stosować lek Polvertic Lek Polvertic należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą. Dorośli i osoby w podeszłym wieku Zazwyczaj dawkę zalecaną określa lekarz. Do leczenia schorzeń usznych zwykle stosuje się 48 mg na dobę. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, również Polvertic może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich pacjentów. Jeśli wystąpią niepożądane objawy, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem. 5. Jak przechowywać lek Polvertic Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25°C. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Polvertic - Substancją czynną leku jest betahistyna dihydrochloridum. Każda tabletka leku Polvertic zawiera 24 mg betahistyny dihydrochloridum. - Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, stearynian magnezu, kopolimer metakrylanu kwasu metylowego, dwutlenek tytanu (E171), makrogol 6000. Wygląd leku Polvertic i zawartość opakowania Polvertic to białe lub prawie białe, okrągłe tabletki do żucia z wytłoczonym napisem "24". Opakowanie: Karton zawierający opakowanie z blistrem z 14, 28, 30, 84 lub 100 tabletkami do żucia. Właścicielem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i producentem jest... Wszelkie informacje dotyczące tego produktu dostępne są pod adresem... Tylko dla informacji o układzieMateriał bez Magicznego Numeru Wagi. Polvertic

Lek Polvertic i jego interakcje

Pacjenci z powyższymi dolegliwościami powinni pozostawać pod kontrolą lekarza w trakcie leczenia.

Interakcje leku Polvertic

Określenie interakcja oznacza, że leki lub inne substancje mogą zmieniać wzajemnie swoje działanie lub nasilać objawy niepożądane w przypadku gdy są stosowane w tym samym czasie. Do tej pory nie obserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Betahistyna może wpływać na działanie leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhistaminowe stosowane są głównie w leczeniu alergii, np. kataru siennego i choroby lokomocyjnej. W przypadku stosowania leków przeciwhistaminowych, należy przed zażyciem betahistyny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo czy stosowanie betahistyny w ciąży jest bezpieczne. Należy unikać stosowania leku w okresie karmienia piersią, gdyż betahistyna przenika do mleka kobiecego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Betahistyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Polvertic zawiera laktozę

Jedna tabletka zawiera 210 mg laktozy jednowodnej. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak stosować lek Polvertic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj zalecana dawka leku to:

Dorośli:
Pół lub jedna tabletka dwa razy na dobę. Może upłynąć kilka tygodni zanim zaobserwuje się poprawę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:
U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby:
U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Jak przyjmować lek Polvertic:
Tabletki najlepiej przyjmować w czasie posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Polvertic:
W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana, należy zasięgnąć porady lekarza.

Polvertic - informacje o leku

Objawy przedawkowania betahistyny:

nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji i - w przypadku większych dawek - drgawki.

Pominięcie zażycia leku Polvertic:

Należy zaczekać aż nadejdzie pora zażycia kolejnej dawki. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia betahistyną mogą wystąpić następujące ciężkie działania niepożądane:

 • Reakcje alergiczne, takie jak:
  • obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi, który może powodować trudności w oddychaniu;
  • czerwona wysypka na skórze, zapalenie skóry ze świądem.

Jeśli wystąpiła reakcja alergiczna (nadwrażliwości) po zażyciu tego leku, należy natychmiast przestać go zażywać i skonsultować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Nudności i zaburzenia trawienia.

Inne działania niepożądane:

 • Bóle głowy, świąd, wysypka, pokrzywka;
 • Łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak: wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia, gazy.
 • Te działania niepożądane mogą ustąpić, jeśli lek zażywa się podczas posiłku lub po zmniejszeniu dawki.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: +48 22 49 21 309 .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Polvertic:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

Informacje o leku

Usuwanie leków

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Polvertic:

 • Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.
 • Inne składniki leku to: powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A) i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Polvertic i co zawiera opakowanie:

Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tekturowe pudełko zawierające 20, 30, 40, 50, 60, 100 lub 120 tabletek w blistrach. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
tel. + 48 22 364 61 01

Wytwórca:
Catalent Germany Schorndorf GmbH
Steinbeisstrasse 1 und 2
Baden-Wuerttemberg
73614 Schorndorf
Niemcy

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie
ul. Metalowca 2, 39-460 Nowa Dęba

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2021 r.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Polvertic
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu