Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ospamox 500 mg

Ospamox 500 mg

być reakcja polegająca na pokrzywkę, trudności w oddychaniu, obrzęk skóry, jamy ustnej, gardła lub twarzy;  jeśli pacjent ma mononukleozę zakaźną. Ospamox szczególnie ostrożnie stosować Przed rozpoczęciem stosowania leku Ospamox należy poinformować lekarza:  jeśli pacjent ma problemy z nerkami  jeśli pacjent ma problemy z wątrobą  jeśli pacjent jest alergiczny na jakiekolwiek inne leki  jeśli pacjent ma alergie, astmę, gorączkę sienne, atopowe zapalenie skóry  jeśli pacjent ma mononukleozę zakaźną  jeśli pacjent niedawno miał lub ma teraz biegunkę, szczególnie gdy jest obfita lub krwotoczna  jeśli pacjent niedawno miał lub ma teraz gorączkę sienne, zapalenie jamy ustnej, włókniaki w naczyniach krwionośnych, wysypkę skórną. Podczas stosowania leku Ospamox można wykonać badania laboratoryjne: • lekarz może zlecić badanie krwi i moczu, aby sprawdzić, czy liczba krwinek jest w normie • lekarz może wykonać badanie wątroby podczas stosowania leku, szczególnie u pacjentów biorytmu nerek lub w terapii długotrwałej. Ważne informacje sojowe Jeśli pacjent jest alergiczny na substancje zawierające azotyn potasu, może być również alergiczny na leki zawierające amoksycylinę. Koszerny lek Ospamox 500 mg zawiera azotyn potasu. 3. Jak stosować Ospamox Lek Ospamox podaje się doustnie. Dawkowanie leku Ospamox ustala lekarz. Zazwyczaj stosuje się: • dorośli i dzieci powyżej 40 kg masy ciała: 750-1000 mg co 8 godzin; • dzieci od 3 miesiąca do 40 kg masy ciała: dawkę leku ustala lekarz zależnie od masy ciała pacjenta; • w leczeniu infekcji żołądka związanych z zakażeniem bakterii Helicobacter pylori: 1000 mg 2 razy dziennie wraz z innymi lekami przez okres 7 dni. W trakcie leczenia nie należy zmieniać dawki samodzielnie ani przerwać leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Przedawkowanie: w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leków Ospamox, należy skonsultować się z lekarzem. 4. Możliwe działania niepożądaneOspamox, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdego. Jeśli wystąpią jakiekolwiek z wymienionych niżej objawów lub inne objawy, o których nie ma mowy w ulotce, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. • Najczęstsze działania niepożądane: biegunka, nudności i wysypka. • Inne działania niepożądane: zmniejszenie liczby płytek krwi, leukocytów czy granulocytów. • Po zaprzestaniu leczenia amoksycyliną mogą pojawić się reakcje alergiczne: wysypka, obrzęk skóry, ukąszenie itp. 5. Jak przechowywać OspamoxLek należy przechowywać poza zasięgiem i wzrokiem dzieci. Lek przechowywać w temperaturze mniejszej niż 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. 6. Zawartość opakowania i inne informacjeCo zawiera Ospamox • Substancją czynną lejsoniemu jest amoksycylina. Każda tabletka zawiera 500 mg, 750 mg lub 1000 mgamoksycyliny w postaci amoksycyliny trihydratu. • Ponadto lek zawiera składniki pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, propylenoglikol, talk. Jak wygląda Ospamox i co zawiera opakowanie Opakowanie leku zawiera 7, 10, 14, 20, 100 tabletek powlekanych. Jest dostępny w różnych rozmiarachopakowań. Podmiot odpowiedzialny i producent Podmiot odpowiedzialny: Sandoz Polska Sp. z o.o. Producent: Lek spółka. Z o.o.(odpowiedzialny za wprowadzanie serii leku do obrotu: Sandoz GmbH,Austria) Ten lek został zarejestrowany w Agencji Leków i Productów Medycznych pod numerem marketingowym: 0784/029IB/029. Data ostatniej aktualizacji ulotki: 21.03.2019. Ospamox 500 mg, tabletki powlekane (500-tab) – 1 opakowanie) Ospamox 750 mg, tabletki powlekane (750-tab) – 1 opakowanie) Ospamox 1000 mg, tabletki powlekane (1000-tab) – 1 opakowanie) Ospamox

PL/H/0784/001-003,005-006/IB/029
obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub gardła.

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Ospamox. W razie wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ospamox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:
- choruje na mononukleozę zakaźną (gorączka, ból gardła, powiększenie węzłów chłonnych oraz skrajne zmęczenie)
- ma chorobę nerek
- nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości, czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, przed rozpoczęciem stosowania leku Ospamox należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Badania krwi i moczu
Jeśli pacjent (pacjentka) ma mieć wykonane:
- badanie moczu (w celu wykrycia glukozy) lub krwi (w celu oceny czynności wątroby)
- badanie stężenia estriolu (wykonywane w czasie ciąży w celu sprawdzenia, czy dziecko rozwija się prawidłowo),
należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leku Ospamox, gdyż może on wpływać na wyniki tych badań.

Ospamox a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Jeśli jednocześnie z lekiem Ospamox pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych.
- Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej) - jednoczesne stosowanie probenecydu może zmniejszać wydalanie amoksycyliny i nie jest zalecane. Lekarz może zadecydować o modyfikacji dawki leku Ospamox.
- Jeśli razem z lekiem Ospamox pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.
- Jeśli pacjent przyjmuje również inne antybiotyki (takie jak tetracyklina), Ospamox może być mniej skuteczny.
- Jeśli pacjent przyjmuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu nowotworów i ciężkiej łuszczycy) - penicyliny mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu powodując możliwość nasilenia się działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że jest w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ospamox może wywoływać działania niepożądane i objawy (takie jak reakcje alergiczne, zawroty głowy i drgawki) zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów.
Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że czuje się dobrze.

Ospamox zawiera sód
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Jak stosować Ospamox

PL/H/0784/001-003,005-006/IB/029

3. Jak stosować Ospamox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Tabletki należy połykać popijając wodą. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.
 • Dawki leku należy zażywać w równych odstępach czasu w ciągu dnia, z zachowaniem co najmniej 4-godzinnych przerw.

Zazwyczaj stosowana dawka

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Wszystkie dawki są ustalane w zależności od masy ciała dziecka (wyrażonej w kilogramach).

 • Lekarz prowadzący zaleci dawkę leku, jaką należy podać dziecku.
 • Zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg do 90 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę, podawanych w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.
 • Maksymalna zalecana dawka to 100 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku oraz dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

Zazwyczaj stosowana dawka leku Ospamox to 250 mg do 500 mg trzy razy na dobę lub 750 mg do 1 g co 12 godzin, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

 • Ciężkie zakażenia: 750 mg do 1 g trzy razy na dobę.
 • Zakażenia układu moczowego: 3 g dwa razy na dobę przez jeden dzień.
 • Choroba z Lyme (borelioza - zakażenie przenoszone przez kleszcze): pojedynczy rumień wędrujący (wczesna postać – plama rumieniowa o barwie różowoczerwonej): 4 g na dobę.
 • Objawy układowe (późna postać –poważniejsze objawy lub gdy choroba obejmuje wiele narządów): do 6 g na dobę.
 • Choroba wrzodowa żołądka: 750 mg lub 1 g dwa razy na dobę przez 7 dni w skojarzeniu z innymi antybiotykami i lekami stosowanymi w leczeniu wrzodów żołądka.
 • Zapobieganie zapaleniu wsierdzia w trakcie zabiegów chirurgicznych: dawka może się różnić w zależności od rodzaju zabiegu chirurgicznego. Jednocześnie mogą być podawane inne leki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Maksymalna zalecana dawka to 6 g na dobę.

Choroby nerek

Jeśli pacjent ma chorobę nerek, dawka leku może być mniejsza niż zwykle stosowana.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ospamox

Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku Ospamox niż zalecana, mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty lub biegunka) lub pojawić się w moczu kryształki amoksycyliny (postrzegane jako zmętnienie moczu lub odczuwane jako trudności w oddawaniu moczu). Należy zwrócić się do lekarza tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy zabrać ze sobą lek, aby pokazać go lekarzowi.

Pominięcie przyjęcia leku Ospamox

 • Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją możliwie szybko po przypomnieniu sobie o tym.
 • Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, ale należy odczekać około 4 godzin do jej przyjęcia.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jak długo należy przyjmować Ospamox

Lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił to lekarz, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku potrzebne są do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

PL/H/0784/001-003,005-006/IB/029

PL/H/0784/001-003,005-006/IB/029

Jeśli po zakończeniu leczenia pacjent nadal nie czuje się lepiej, należy ponownie zwrócić się do lekarza.

W przypadku stosowania leku Ospamox przez dłuższy czas mogą wystąpić pleśniawki (kandydoza - zakażenie drożdżakowe błon śluzowych, powodujące miejscowy ból, świąd i białą wydzielinę). W takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjent przyjmuje Ospamox przez dłuższy czas, lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań oceniających czynność nerek, wątroby i krwi.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ospamox i skontaktować się z lekarzem, gdyż może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje uczuleniowe, w tym świąd skóry lub wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka, ciała lub trudności w oddychaniu; mogą to być ciężkie objawy, sporadycznie prowadzące do zgonu;
 • wysypka lub punktowe, płaskie, czerwone, okrągłe plamki pod powierzchnią skóry lub zasinienie skóry, które mogą być objawem zapalenia naczyń krwionośnych w wyniku reakcji alergicznej;
 • reakcja alergiczna typu późnego, występująca zwykle po upływie 7 do 12 dni od przyjęcia leku Ospamox;
 • reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym, objawiająca się swędzącymi czerwonofioletowymi wykwitami na skórze, zwłaszcza na dłoniach lub podeszwach stóp,
 • inne ciężkie reakcje skórne, takie jak zmiany zabarwienia skóry, grudki pod skórą, powstawanie pęcherzy, krostek, złuszczanie się skóry, zaczerwienienie, ból, świąd, łuszczenie się skóry;
 • objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi;
 • gorączka, dreszcze, ból gardła lub inne objawy zakażenia albo łatwe powstawanie siniaków;
 • reakcja Jarischa-Herxheimera, która występuje podczas leczenia amoksycyliną choroby z Lyme;
 • zapalenie jelita grubego, wywołujące biegunkę (czasami z domieszką krwi), ból i gorączkę;
 • ciężkie działania niepożądane dotyczące wątroby; występują zazwyczaj u pacjentów leczonych przez długi czas, mężczyzn i osób w podeszłym wieku.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi:

 • silna biegunka połączona z krwawieniem
 • pęcherze na skórze, zaczerwienienie lub siniaki
 • ciemne zabarwienie moczu lub odbarwione stolce
 • żółte zabarwienie skóry lub białek oczu (żółtaczka).

Należy przeczytać również informacje niżej dotyczące niedokrwistości, która może spowodować żółtaczkę.

Opisane objawy

PL/H/0784/001-003,005-006/IB/029

Opisane objawy mogą wystąpić w trakcie stosowania leku lub do kilku tygodni po zakończeniu leczenia.

 • ból w klatce piersiowej związany z reakcją alergiczną, mogący być objawem alergii prowadzącej do zawału serca (zespół Kounisa).
 • zapalenie jelit indukowane lekami (DIES, ang. drug-induced enterocolitis syndrome): zapalenie jelit indukowane lekami występowało głównie u dzieci otrzymujących amoksycylinę. Jest to pewien rodzaj reakcji alergicznej, której wiodącym objawem są powtarzające się wymioty (1-4 godziny po przyjęciu leku). Dalsze objawy mogą obejmować ból brzucha, letarg, biegunkę i niskie ciśnienie krwi.
 • wysypka z pęcherzami układającymi się obrączkowato ze strupami w części centralnej lub jak sznur pereł (linijna IgA dermatoza).
 • zapalenie błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza.

Czasem mogą wystąpić mniej ciężkie reakcje skórne, takie jak lekko swędząca wysypka (okrągłe, różowoczerwone wykwity), przypominające pokrzywkę obrzęki na przedramionach, nogach, dłoniach, rękach lub stopach. Występują one niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może być konieczne przerwanie stosowania leku.

Inne możliwe działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): wysypka, nudności, biegunka

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): wymioty

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): pleśniawki (zakażenie drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry), zaburzenia czynności nerek, drgawki, zawroty głowy, nadmierna aktywność, zmiana zabarwienia języka na żółto, brązowo lub czarno (język może wyglądać jak włochaty), nadmierny rozpad krwinek czerwonych, zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby krwinek uczestniczących w krzepnięciu krwi (płytek krwi), wydłużenie czasu krzepnięcia krwi (może być widoczne w razie krwawienia z nosa lub skaleczenia), kryształy w moczu prowadzące do ostrego uszkodzenia nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

PL/H/0784/001-003,005-006/IB/029

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5. Jak przechowywać Ospamox

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytaćfarmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronićśrodowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ospamox
Substancją czynną jest amoksycylina. ...

Informacje o leku

PL/H/0784/001-003,005-006/IB/029

Tabletki można podzielić na równe połowy.

Ospamox 1000 mg

Tabletki powlekane są białe lub kremowe, owalne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po obu stronach.

Tabletki można podzielić na równe połowy.

Tabletki powlekane pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium i umieszczane w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 16, 20 lub 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na dotyczących tego leku: należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

AmoxiHEXAL 500 Filmtabletten

Włochy

Amoxicillina Hexal AG

Polska

OSPAMOX 500 mg; TABLETKI POWLEKANE

OSPAMOX 750 mg; TABLETKI POWLEKANE

OSPAMOX 1000 mg; TABLETKI POWLEKANE

Logo podmiotu odpowiedzialnego

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2023

Ogólne porady dotyczące stosowania antybiotyków

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest oporność bakterii na podawany antybiotyk. Oznacza to, że bakterie mogą przetrwać, a nawet namnażać się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków może pomóc w zmniejszeniu ryzyka powstania oporności bakterii.

Przepis na antybiotyk

PL/H/0784/001-003,005-006/IB/029

Antybiotyk przepisany przez lekarza jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej u pacjenta choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, które mogłyby wstrzymać działanie antybiotyku.

 1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, w odpowiednim czasie i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w ulotce i jeśli którekolwiek z nich są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o wyjaśnienie.

 2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego i powinien stosować go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

 3. Nie należy przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

 4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

 5. Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ospamox 500 mg
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu