Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ospen 1500

Ospen 1500

- w przypadku wcześniejszego wystąpienia reakcji alergicznej na antybiotyki (poważna reakcja anafilaktyczna); Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed zastosowaniem leku Ospen należy omówić z lekarzem: - Choroby nerek; - Cukrzycę; - Astmę; - Gorączkę; - Dna; - Reakcje alergiczne. Stosowanie leku Ospen z jedzeniem i piciem Lek należy przyjmować jedynie na czczo lub jedzenie powinno być ograniczone (najlepiej przyjmować lek godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po posiłku). Ciąża i karmienie piersią Przed stosowaniem leku Ospen w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie ma danych potwierdzających wpływ leku Ospen na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lek może zawierać sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej, że pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. 3. Jak stosować Ospen Lek Ospen należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie i czas trwania leczenia będą zależały od rodzaju i ciężkości zakażenia, wieku pacjenta oraz stanu ogólnego. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, Ospen może powodować działania niepożądane. Należy zachować czujność i zgłosić wszelkie niepożądane reakcje lekarzowi lub farmaceucie. Do działań niepożądanych mogą należeć: - nudności, wymioty; - biegunka; - wysypka alergiczna; - pokrzywka; - zaostrzenie atopowego zapalenia skóry; - kłopoty z oddychaniem; - obrzęk naczynioruchowy; - drgawki. Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę o każdym przypadku pojawienia się objawów niepożądanych, nawet jeśli nie znajdują się one na liście powyżej. 5. Jak przechowywać Ospen Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza. Chronić przed światłem i wilgocią. 6. Zawartość opakowania i inne informacje OSPEN 1000: Opakowanie zawiera 10 tabletek powlekanych. OSPEN 1500: Opakowanie zawiera 10 tabletek powlekanych. Skład: - Substancją czynną leku jest fenyloksymetylopenicylina potasowa. - Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, sacharoza, żelatyna, talk, olej rycynowy utwardzony. Wyprodukowano przez: Zentiva, k.s. Leki zbiorowo ws. [Numer partii] Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. HTML: ```html OSPEN 1000, 1500 - ulotka dla pacjenta

DZL-ZLN.4020.3035.2020

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OSPEN 1000, 1 000 000 IU, tabletki powlekane

OSPEN 1500, 1 500 000 IU, tabletki powlekane

Phenoxymethylpenicillinum potassium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest Ospen i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ospen
 3. Jak stosować Ospen
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Ospen
 6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Ospen i w jakim celu się go stosuje

Ospen jest antybiotykiem należącym do grupy penicylin do stosowania doustnego, o silnym działaniu przeciwbakteryjnym. Działa bakteriobójczo na wrażliwe, rozmnażające się drobnoustroje poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej.

Ospen wskazany jest:

 • w leczeniu następujących zakażeń o przebiegu lekkim do umiarkowanego, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na penicylinę:
  • zakażenia uszu, nosa i gardła, w tym zakażenia paciorkowcowe (płonica, zapalenie gardła, zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha środkowego, angina Vincenta);
  • zakażenia dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc, odoskrzelowe zapalenie płuc (jako kontynuacja leczenia lekami podawanymi we wstrzyknięciach);
  • zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, różyca, ropne zapalenie skóry (np. liszajec, czyraczność), ropnie, ropowica;
 • w zapobieganiu gorączce reumatycznej.

W leczeniu ciężkiego zapalenia płuc, ropniaka opłucnej, posocznicy, zapalenia osierdzia, zapalenia wsierdzia, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia stawów i zapalenia szpiku, penicylinę należy podawać pozajelitowo w ostrej fazie zakażenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ospen

Kiedy nie stosować leku Ospen:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • w przypadku wcześniejszego wystąpienia reakcji alergicznej na antybiotyki (poważna reakcja anafilaktyczna);

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ospen należy omówić z lekarzem:

 • Choroby nerek;
 • Cukrzycę;
 • Astmę;
 • Gorączkę;
 • Dna;
 • Reakcje alergiczne.

Stosowanie leku Ospen z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować jedynie na czczo lub jedzenie powinno być ograniczone (najlepiej przyjmować lek godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po posiłku).

Ciąża i karmienie piersią

Przed stosowaniem leku Ospen w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma danych potwierdzających wpływ leku Ospen na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek może zawierać sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej, że pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować Ospen

Lek Ospen należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie i czas trwania leczenia będą zależały od rodzaju i ciężkości zakażenia, wieku pacjenta oraz stanu ogólnego.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ospen może powodować działania niepożądane. Należy zachować czujność i zgłosić wszelkie niepożądane reakcje lekarzowi lub farmaceucie.

Do działań niepożądanych mogą należeć:

 • nudności, wymioty;
 • biegunka;
 • wysypka alergiczna;
 • pokrzywka;
 • zaostrzenie atopowego zapalenia skóry;
 • kłopoty z oddychaniem;
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • drgawki.

Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę o każdym przypadku pojawienia się objawów niepożądanych, nawet jeśli nie znajdują się one na liście powyżej.

5. Jak przechowywać Ospen

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza. Chronić przed światłem i wilgocią.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

OSPEN 1000: Opakowanie zawiera 10 tabletek powlekanych.

OSPEN 1500: Opakowanie zawiera 10 tabletek powlekanych.

Skład:

 • Substancją czynną leku jest fenyloksymetylopenicylina potasowa.
 • Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, sacharoza, żelatyna, talk, olej rycynowy utwardzony.

Wyprodukowano przez: Zentiva, k.s.

Leki zbiorowo ws. [Numer partii]

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

``` Ostrzeżenia dotyczące leku Ospen

DZL-ZLN.4020.3035.2020

- jeśli pacjent ma uczulenie na cefalosporyny (uczulenie oznacza, że w przeszłości podczasstosowania tych leków wystąpiła u pacjenta wysypka skórna, obrzęk twarzy, szyi lub tułowia bądźtrudności w oddychaniu);

- jeśli pacjent ma zaburzenia żołądkowo-jelitowe z uporczywą biegunką lub wymiotami, gdyż możeto spowodować zmniejszone wchłanianie leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ospen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent jest uczulony na penicyliny, cefalosporyny lub inne substancje, gdyż może być również uczulony na Ospen;
 • pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości astmę oskrzelową lub ciężkie reakcje alergiczne;
 • pacjent przyjmuje Ospen w celu zapobiegania nawrotom gorączki reumatycznej;
 • pacjent ma zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza ciężkie;
 • pacjent choruje na mononukleozę zakaźną;
 • w przeszłości lek przeciwbakteryjny wywołał u pacjenta ciężką biegunkę;
 • pacjent ma nudności, wymioty, biegunkę lub stwierdzono u niego rozszerzenie żołądka;
 • pacjent ma poddać się szczepieniu przeciw durowi brzusznemu.

Jeśli podczas leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi u pacjenta ciężka i uporczywa biegunka,należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych, które hamująperystaltykę jelit.

W czasie długotrwałego leczenia lekarz zaleci kontrolne badania morfologii krwi oraz czynnościwątroby i nerek.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ospen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lubostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy zwłaszcza poinformowaćo stosowaniu następujących leków:

 • wszelkie leki przeciwbakteryjne;
 • leki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwreumatycznym, przeciwgorączkowym;
 • probenecyd i sulfinpirazon;
 • leki przeciwzakrzepowe;
 • metotreksat.

Ospen może hamować aktywność doustnej szczepionki przeciw durowi brzusznemu. Jeśli pacjent mapoddać się szczepieniu, powinien poinformować lekarza lub pielęgniarkę o przyjmowaniu leku Ospen.

Wpływ na badania laboratoryjne

Przed wykonaniem badań laboratoryjnych należy poinformować o przyjmowaniu leku Ospen, gdyżmoże on wpływać na wyniki niektórych badań krwi i moczu.

Ospen z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować na 1 godzinę przed posiłkiem.

Guma guar może zmniejszać wchłanianie fenoksymetylopenicyliny.

Informacje o leku Ospen

DZL-ZLN.4020.3035.2020

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ospen nie należy stosować w okresie ciąży.

Fenoksymetylopenicylina i jej metabolity przenikają do mleka kobiecego i mogą działać na dziecko karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dotychczas nie ustalono wpływu leku Ospen na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ospen zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę powlekaną, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Jak stosować Ospen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dokładne dawkowanie i czas trwania leczenia ustala lekarz.

Dorośli, w tym pacjenci otyli, osoby w podeszłym wieku, kobiety w ciąży: 4,5 miliona IU na dobę, czyli 1 tabletka leku Ospen 1500 trzy razy na dobę (co 8 godzin). W razie konieczności lekarz może zalecić zwiększenie dobowej dawki leku.

Dzieci i młodzież o masie ciała większej niż 40 kg i dorośli o masie ciała mniejszej niż 60 kg: 3 miliony IU na dobę, czyli 1 tabletka leku Ospen 1000 trzy razy na dobę (co 8 godzin).

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: Od 1 do 1,5 miliona IU na dobę. Szczegółowe dawkowanie ustala lekarz.

Zapobieganie gorączce reumatycznej: Dorosłym należy podawać co najmniej 1 milion IU na dobę; u dzieci należy stosować Ospen w postaci zawiesiny.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby: Zmniejszenie dawki leku u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek nie jest zazwyczaj konieczne. Jednak lekarz ustali odpowiednią dawkę w każdym przypadku indywidualnie.

Czas trwania leczenia: Lekarz określi, jak długo należy przyjmować lek. Jako zasadę przyjmuje się, że leczenie należy kontynuować przez 3 dni po ustąpieniu objawów. Aby zapobiec powikłaniom (tj. gorączka reumatyczna, zapalenie kłębuszków nerkowych), pacjenci z zakażeniami paciorkowcowymi powinni przyjmować ten lek przez co najmniej 10 dni.

Sposób podawania: Ospen należy podawać na 1 godzinę przed posiłkiem. Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając szklanką wody. Zaleca się podawanie dawki dobowej w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ospen: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Ospen należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

DZL-ZLN.4020.3035.2020

DZL-ZLN.4020.3035.2020

Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka) oraz zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (np. zwiększenie stężenia potasu we krwi). Znaczne przedawkowanie leku może w rzadkich przypadkach spowodować napady drgawek. Jeśli wystąpią inne objawy, może to wskazywać na reakcję uczuleniową.

Pominięcie przyjęcia leku Ospen. Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy przyjął dawkę leku Ospen, powinien skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ospen. Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Za wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej objawów należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala:

 • obrzęk twarzy, warg, gardła lub innych części ciała, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu;
 • wysypka skórna ze świądem (pokrzywka).

W takich wypadkach konieczna jest szybka pomoc lekarska lub leczenie szpitalne.

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania leku Ospen

 • Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): reakcje alergiczne (zazwyczaj skórne), pokrzywka, wysypka rumieniowa lub odropodobna, świąd, nudności, biegunka, wymioty, ból brzucha, uczucie pełności w żołądku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka.
 • Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): neuropatia (zaburzenia i objawy chorobowe dotyczące nerwów), drgawki (zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek leku lub u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek), parestezje, czyli zaburzenia czucia (mogą wystąpić podczas długotrwałego stosowania), nefropatia (zaburzenia i objawy chorobowe dotyczące nerek) u pacjentów otrzymujących pozajelitowo duże dawki leku.
 • Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, ciężkie reakcje alergiczne, powodujące obrzęk naczynioruchowy, obrzęk krtani i anafilaksja, reakcje przypominające chorobę posurowiczą (z gorączką, dreszczami, bólem stawów, obrzękiem, uczuciem wyczerpania), ból w jamie ustnej, czarny włochaty język (powierzchniowe, przemijające brązowe przebarwienie grzbietu języka), złuszczające zapalenie skóry.
 • Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zmiany w obrazie krwi, w tym małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), eozynofilia (widoczne w rozmazie krwi zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych), niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana szybszym rozpadem krwinek czerwonych), agranulocytoza (ciężka, zagrażająca życiu choroba wywołana znacznym zmniejszeniem liczby białych krwinek zwanych granulocytami), zaburzenia krzepnięcia.
Ospen

DZL-ZLN.4020.3035.2020

Wydłużenie czasu krwawienia i zaburzenia czynności płytek krwi, zapalenie wątroby i żółtaczka na skutek zastoju żółci, śródmiąższowe zapalenie nerek, dodatni bezpośredni test Coombsa.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych): wstrząs anafilaktyczny (ostra, zagrażająca życiu reakcja alergiczna) z zapaścią, reakcje rzekomoanafilaktyczne (astma oskrzelowa, plamica, objawy żołądkowo-jelitowe), rumień wielopostaciowy (sinoczerwone rumienie, niekiedy z występowaniem pęcherzy na skórze w okolicy naturalnych otworów ciała i na błonie śluzowej jamy ustnej).

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać Ospen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ospen Substancją czynną jest fenoksymetylopenicylina potasowa. 1 tabletka powlekana zawiera 1 000 000 IU (654 mg) lub 1 500 000 IU (981 mg) fenoksymetylopenicyliny potasowej.

Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, makrogol 6000, maltodekstryna, powidon, talk. Otoczka: sacharyna sodowa, olejek pieprzowo-miętowy, tytanu dwutlenek, talk, hypromeloza.

Jak wygląda Ospen i co zawiera opakowanie Ospen 1000: białe lub lekko kremowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po obu stronach. Ospen 1500: białe lub lekko kremowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po obu stronach.

Tabletki pakowane są w blistry umieszczone w tekturowych pudełkach. Opakowania zawierają 12 lub 30 tabletek powlekanych.

DZL-ZLN.4020.3035.2020

Opakowania szpitalne zawierają 500 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do

miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

logo podmiotu odpowiedzialnego
Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ospen 1500
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu