Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Sildenafil Ranbaxy

Sildenafil Ranbaxy

Sildenafil Ranbaxy, 50mg i 100mg tabletki powlekane z syldenafiluNależy przeczytać ulotkę przed zastosowaniem leku, aby poznać informacje ważne dla pacjenta.Należy zachować ulotkę i w razie potrzeby ponownie ją przeczytać. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutem lub pielęgniarką.Lek jest przepisany dla określonej osoby i nie powinien być przekazywany innym osobom, ponieważ może zaszkodzić, choć symptomy mogą być takie same.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, również niewymienionych w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutem, patrz punkt 4.Spis treści:1. Co to jest lek Sildenafil Ranbaxy i w jaki celu się go stosuje2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafil Ranbaxy3. Jak stosować lek Sildenafil Ranbaxy4. Możliwe działania niepożądane5. Jak przechowywać lek Sildenafil Ranbaxy6. Zawartość opakowania i inne informacjeLek zawiera syldenafil, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając przepływ krwi podczas pobudzenia seksualnego. Ułatwia to osiągnięcie erekcji tylko pod wpływem stymulacji seksualnej.Stosuje się go w leczeniu impotencji u dorosłych mężczyzn, czyli niemożności utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.Nie należy stosować leku Sildenafil Ranbaxy:- Jeśli występuje uczulenie na syldenafil lub inne składniki leku- Przy jednoczesnym stosowaniu leków azotanowych lub uwalniających tlenek azotu, co może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego- Przy przyjmowaniu riocyguatu, leku stosowanego w leczeniu nadciśnienia płucnegoDziałania niepożądane leku oraz sposób przechowywania i inne informacje zawarte są w ulotce. Ostrzeżenia dotyczące leku Sildenafil Ranbaxy

Ostrzeżenia dotyczące leku Sildenafil Ranbaxy

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sildenafil Ranbaxy należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli u pacjenta występuje:

 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowość czerwonych krwinek), białaczka (choroba nowotworowa krwi), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego);
 • anatomiczne zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego;
 • dolegliwości ze strony serca; w tej sytuacji lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną;
 • choroba wrzodowa żołądka lub zaburzenia krzepnięcia krwi (jak hemofilia);
 • nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku; należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Ranbaxy i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi ani miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń wzwodu.

Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować jednocześnie z lekami na tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) zawierającymi syldenafil ani innymi inhibitorami PDE5.

Nie należy stosować leku u pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

Lek Sildenafil Ranbaxy nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątrobyPacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarzmoże zadecydować o zmniejszeniu dawki.

Dzieci i młodzieżLeku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia.

Lek Sildenafil Ranbaxy a inne lekiNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentaostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Sildenafil Ranbaxy może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymiw leczeniu dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej). W sytuacji wymagającej nagłej interwencjimedycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku SildenafilRanbaxy oraz kiedy miało to miejsce. Nie należy przyjmować leku Sildenafil Ranbaxy jednocześniez innymi lekami bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Sildenafil Ranbaxy, jeśli pacjent przyjmuje leki zwane azotanami, ponieważich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.Należy zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmujejakiekolwiek leki z tej grupy; są one często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej.

Lek Sildenafil Ranbaxy

Nie stosować leku Sildenafil Ranbaxy wraz z produktem uwalniającym tlenek azotu

Jeśli pacjent przyjmuje azotyn amylu (w celach rekreacyjnych), nie należy stosować leku Sildenafil Ranbaxy ze względu na możliwość niebezpiecznego obniżenia ciśnienia krwi.

Jeżeli pacjent przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceuta.

U pacjentów przyjmujących inhibitory proteazy zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg) preparatu zawierającego syldenafil.

Przy przyjmowaniu leków takich jak ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, czy cymetydyna, lekarz może zalecić początkowo najmniejszą dawkę (25 mg) preparatu zawierającego syldenafil.

Syldenafil może mieć interakcje z lekami obniżającymi ciśnienie krwi oraz z lekami stosowanymi w leczeniu bakteryjnych zakażeń.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy spadku ciśnienia krwi podczas stosowania leków alfa-adrenolitycznych i Sildenafil Ranbaxy.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków zawierających sakubitril/walsartan, stosowanych w leczeniu niewydolności serca.

Lek Sildenafil Ranbaxy - spożycie z jedzeniem i alkoholem

Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez niego, jednak spożycie obfitych posiłków może opóźnić działanie leku.

Po spożyciu alkoholu może wystąpić zaburzenie zdolności do uzyskania erekcji. Zaleca się unikanie dużej ilości alkoholu przed przyjęciem leku.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Lek nie jest przeznaczony dla kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia, dlatego przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn należy sprawdzić reakcję na lek.

Lek zawiera barwnik czerwień koszenilową (E124), który może wywołać reakcje alergiczne.

Sildenafil Ranbaxy

Jak stosować lek Sildenafil Ranbaxy

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Sildenafil Ranbaxy powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W razie wrażenia, że działanie leku Sildenafil Ranbaxy jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sildenafil Ranbaxy umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle jednak wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku Sildenafil Ranbaxy może nastąpić później, jeśli zostanie on przyjęty podczas obfitego posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po przyjęciu leku Sildenafil Ranbaxy nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sildenafil Ranbaxy

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Przyjęcie dawki większej niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku.

Nie należy przyjmować większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Sildenafil Ranbaxy są zwykle łagodne, umiarkowane i krótkotrwałe.

Poważne działania niepożądane

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku Sildenafil Ranbaxy i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 osób) objawy: nagle pojawiający się świszczący oddech, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła;
 • ból w klatce piersiowej - występuje niezbyt często Jeśli objawy te pojawią się w trakcie stosunku płciowego lub po nim należy: - przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, - nie przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej;
 • nadmiernie przedłużający się i czasem bolesny wzwód – występuje rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 osób). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;
 • nagłe pogorszenie lub utrata wzroku – występuje rzadko;
 • ciężkie reakcje skórne – występują rzadko objawy: intensywne łuszczenie się i obrzęk skóry, pojawianie się pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych lub wokół oczu, gorączka;
Lek Sildenafil Ranbaxy

Działania niepożądane i przechowywanie leku Sildenafil Ranbaxy

Działania niepożądane:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób): ból głowy.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób): nudności, zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy te obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa i zawroty głowy.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób): wymioty, wysypka, przekrwienie i (lub) zaczerwienienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, nadmierne łzawienie, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bóle mięśniowe, uczucie senności, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 osób): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, krótkowzroczność, ból oka, podwyższone ciśnienie wewnątrz oka, zaburzenia tęczówki, dolegliwości oczu, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białkówki oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie rozdrażnienia, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dusznicy bolesnej (choroba serca) oraz nagłego zgonu. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca miały już miejsce przed przyjęciem leku Sildenafil Ranbaxy. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały bezpośredni związek ze stosowaniem leku Sildenafil Ranbaxy.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, . Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Sildenafil Ranbaxy:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Sildenafil Ranbaxy

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sildenafil Ranbaxy

- Substancją czynną leku jest syldenafil.

Każda tabletka powlekana 50 mg leku Sildenafil Ranbaxy zawiera 50 mg syldenafilu, w postaci syldenafilu cytrynianu.

Każda tabletka powlekana 100 mg leku Sildenafil Ranbaxy zawiera 100 mg syldenafilu, w postaci syldenafilu cytrynianu.

Pozostałe składniki leku:

 • rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian
 • otoczka tabletki: hypromeloza, czerwień koszenilowa (E124), lak, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), indygotyna (E132), lak

Jak wygląda lek Sildenafil Ranbaxy i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 50 mg leku Sildenafil Ranbaxy są barwy czerwonej, o kształcie zaokrąglonego trójkąta, z wytłoczonym napisem „S22” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Tabletki powlekane 100 mg leku Sildenafil Ranbaxy są barwy czerwonej, o kształcie zaokrąglonego trójkąta, z wytłoczonym napisem „S23” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Tabletki 50 mg są dostępne w opakowaniach blistrowych zawierających po 4, 8 i 24 tabletki.

Tabletki 100 mg są dostępne w opakowaniach blistrowych zawierających po 4, 8 i 24 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

ul. Idzikowskiego 16

00-710 Warszawa

Wytwórca:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132JH Hoofddorp, Holandia

Terapia S.A.

Str. Fabricii Nr 124

Cluj-Napoca 400 632

Rumunia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 29.06.2023 r.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Sildenafil Ranbaxy
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu