Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Sildenafil Medreg

Sildenafil Medreg

fosfodiesterazy typu 5, takie jak syldenafil, zwiększają ryzyko hipotensji przy jednoczesnym stosowaniu riocyguatu. Przed zastosowaniem leku Sildenafil Medreg należy porozmawiać z lekarzem: - Jeśli pacjent ma zaburzenia krzepliwości krwi (takie jak hemofilia). - Jeśli pacjent ma deformację anatomiczną prącia (taką jak zniekształcenie zwane chorobą Peyroniego). - Jeśli pacjent ma schorzenia mięśnia sercowego. - Jeśli pacjent miał w przeszłości zaburzenia widzenia spowodowane ubytkiem przepływu krwi do nerwu wzrokowego (NAION, tzw. nietętnicze zapalenie tarczy nerwu wzrokowego). - Jeśli pacjent miał w przeszłości jakiekolwiek zaburzenia serca, takie jak niestabilna choroba wieńcowa lub ciężka niewydolność serca. - Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi, lub wysokie ciśnienie krwi niekontrolowane leczeniem. - Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą. - Jeśli pacjent ma problemy z nerkami. Przed zastosowaniem leku Sildenafil Medreg należy poinformować lekarza o wszelkich innych lekarstwach przyjmowanych obecnie oraz o przyjmowanych w przeszłości. W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu następujących leków: - Leki zwane inhibi-torami proteazy, stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie jak ritonawir, sakwinawir, nelfinawir. - Leki przeciwgrzybicze, takie jak ketokonazol, itrakonazol. - Erytromycyna, antybiotyk z grupy makrolidów. - Klaritromycyna, antybiotyk z grupy makrolidów. - Leki, które hamują aktywność enzymu CYP3A4, takie jak cymetydyna. - Leki stosowane w leczeniu problemów z gruczołem krokowym lub ciśnienia krwi, takie jak doksazosyna. - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak chinidyna, amiodaron, rytmilina. - Leki przeciwpadaczkowe, takie jak fenytoina, karbamazepina. - Rifampicyna, lek stosowany w leczeniu gruźlicy i innych chorób zakaźnych. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania porady. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sildenafil Medreg: Lek zawiera laktozę. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. 3. Jak przyjmować lek Sildenafil Medreg Przyjmować 1 tabletkę środka Sildenafil Medreg około 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Nie należy dzielić ani żuć tabletek. Maksymalna zalecana dawka to 100 mg. Nie należy przyjmować dawki większej niż jedna tabletkę dziennie. Lekarz oceni, czy leczenie jest odpowiednie i czy dawka leku jest odpowiednia. Jeśli lek Sildenafil Medreg został przyjęty z jedzeniem, efekt działania może nastąpić później niż w przypadku przyjęcia na czczo. Jeśli pacjent sam stwierdzi, że lek Sildenafil Medreg działa zbyt mocno lub za słabo, powinien porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjent przyjął więcej leku Sildenafil Medreg, niż powinien, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeśli pacjent ma jakiekolwiek dalsze pytania dotyczące stosowania leku Sildenafil Medreg, ten tabletek). Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich innych objawach, które mogą się pojawić po zastosowaniu leku Sildenafil Medreg. 4. Możliwe działania niepożądane Jak wszystkie leki, lek Sildenafil Medreg może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich pacjentów. Ważne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas przyjmowania leku to: - Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy. - Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów): zawroty głowy, niestrawność, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia widzenia (zmiany w widzeniu kolorów), zaburzenia przewodzenia nerwowego (wrażenia mrowienia, uczucie pieczenia), zawroty głowy, niedrożność nosa, nudności. - Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów): wymioty, wysypka, krwotok z nosa, żółtaczka, zawodzenie uszu. - Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): drgawki, zawroty głowy spowodowane spadkiem ciśnienia krwi, utrata przytomności, udar. Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjent zgłosi efekt działania tego leku jako za silny lub zbyt słaby, należy omówić sytuację z lekarzem lub farmaceutą. 5. Jak przechowywać lek Sildenafil Medreg Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać leku po terminie wskazanym na opakowaniu po „EXP”. Leku nie wolno stosować po upływie terminu ważności. Warunki przechowywania to: 15-30°C, w oryginalnym opakowaniu. Po zastosowaniu tabletki, jakiekolwiek pozostałe tabletki należy schować z powrotem do opakowania i przechowywać zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przechowywania. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sildenafil Medreg - Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg syldenafilu w postaci siarczanu syldenafilu. - Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, magnezu stearynian, powłoka tabletki: hypromeloza, dioksyd tytanu (E171), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, talk, barwniki: indygotyna (E132), żelaza tlenek czarny (E172). Jak wygląda lek Sildenafil Medreg i co zawiera opakowanie Tabletki Sildenafil Medreg 100 mg są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe i powlekane. Opakowanie zawiera 4, 8, 12 lub 24 tabletki. Podmiot odpowiedzialny i producent Kwas siarkowy pharmamed 52 00-856 Warszawa 90-00 Kraków Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2021```html Ulotka informacyjna - Sildenafil Medreg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sildenafil Medreg, 100 mg, tabletki powlekane
Sildenafilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Sildenafil Medreg i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Sildenafil Medreg
 3. Jak przyjmować lek Sildenafil Medreg
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Sildenafil Medreg
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sildenafil Medreg i w jakim celu się go stosuje

Lek Sildenafil Medreg zawiera substancję czynną - syldenafil, należącą do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek Sildenafil Medreg pomaga osiągnąć wzwód, jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Lek Sildenafil Medreg jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Występuje ona wtedy, gdy mężczyzna nie może uzyskać lub utrzymać erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Sildenafil Medreg

Kiedy nie stosować leku Sildenafil Medreg:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej ("ból w klatce piersiowej"). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak: azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.
 • Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Lek ten jest stosowany do leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach powstałego na skutek zamknięcia przez skrzepy krwi tętnicy płucnej i (lub) jej odgałęzień). Wykazano, że inhibitory fosfodiesterazy typu 5, takie jak syldenafil, zwiększają ryzyko hipotensji przy jednoczesnym stosowaniu riocyguatu.

Przed zastosowaniem leku Sildenafil Medreg należy porozmawiać z lekarzem:

 • Jeśli pacjent ma zaburzenia krzepliwości krwi (takie jak hemofilia).
 • Jeśli pacjent ma deformację anatomiczną prącia (taką jak zniekształcenie zwane chorobą Peyroniego).
 • Jeśli pacjent ma schorzenia mięśnia sercowego.
 • Jeśli pacjent miał w przeszłości zaburzenia widzenia spowodowane ubytkiem przepływu krwi do nerwu wzrokowego (NAION, tzw. nietętnicze zapalenie tarczy nerwu wzrokowego).
 • Jeśli pacjent miał w przeszłości jakiekolwiek zaburzenia serca, takie jak niestabilna choroba wieńcowa lub ciężka niewydolność serca.
 • Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi, lub wysokie ciśnienie krwi niekontrolowane leczeniem.
 • Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą.
 • Jeśli pacjent ma problemy z nerkami.

Przed zastosowaniem leku Sildenafil Medreg należy poinformować lekarza o wszelkich innych lekarstwach przyjmowanych obecnie oraz o przyjmowanych w przeszłości. W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu następujących leków:

 • Leki zwane inhibitorami proteazy, stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie jak ritonawir, sakwinawir, nelfinawir.
 • Leki przeciwgrzybicze, takie jak ketokonazol, itrakonazol.
 • Erytromycyna, antybiotyk z grupy makrolidów.
 • Klaritromycyna, antybiotyk z grupy makrolidów.
 • Leki, które hamują aktywność enzymu CYP3A4, takie jak cymetydyna.
 • Leki stosowane w leczeniu problemów z gruczołem krokowym lub ciśnienia krwi, takie jak doksazosyna.
 • Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak chinidyna, amiodaron, rytmilina.
 • Leki przeciwpadaczkowe, takie jak fenytoina, karbamazepina.
 • Lek Sildenafil Medreg

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  PDE5, takie jak lek Sildenafil Medreg, nasilają hipotensyjne działanie tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien czy go przyjmuje, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

  Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby.

  Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

  Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

  Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Sildenafil Medreg, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

  jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczka (choroba nowotworowa krwi), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego);

  jeśli u pacjenta występuje anatomiczne zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego;

  jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną;

  jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia);

  jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

  Leku Sildenafil Medreg nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.

  Leku Sildenafil Medreg nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.

  Lek Sildenafil Medreg nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

  Lek Sildenafil Medreg nie jest przeznaczony dla kobiet.

  Stosowanie leku Sildenafil Medreg u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku.

  Dzieci i młodzież Leku Sildenafil Medreg nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

  Lek Sildenafil Medreg a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Lek Sildenafil Medreg może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o zażyciu leku Sildenafil Medreg. Nie należy przyjmować leku Sildenafil Medreg jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

  Nie należy stosować leku Sildenafil Medreg, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”).

  Instrukcja leku

  Instrukcja leku Sildenafil Medreg

  Nie należy stosować leku Sildenafil Medreg, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak: azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może również prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego.

  Jeśli pacjent przyjmuje już riocyguat, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg).

  U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki o działaniu α-adrenolitycznym z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Sildenafil Medreg i leki o działaniu α-adrenolitycznym. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Sildenafil Medreg. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku działającego α-adrenolitycznie przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sildenafil Medreg. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu niższej dawki początkowej (25 mg).

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu leków zawierających sakubitryl z walsartanem, stosowanych w leczeniu niewydolności serca.

  Lek Sildenafil Medreg z jedzeniem, piciem i alkoholem

  Lek Sildenafil Medreg może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie leku Sildenafil Medreg w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

  Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku Sildenafil Medreg.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Lek Sildenafil Medreg nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek Sildenafil Medreg może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek.

  Lek Sildenafil Medreg zawiera sód

  Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jednostkę dawkowania, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  Jak przyjmować lek Sildenafil Medreg

  Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

  Leku Sildenafil Medreg nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

  Nie należy przyjmować leku Sildenafil Medreg w postaci tabletek powlekanych w skojarzeniu z innym sildenafilem w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

  Lek Sildenafil Medreg

  Lek Sildenafil Medreg powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

  W przypadku wrażenia, że działanie leku Sildenafil Medreg jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lek Sildenafil Medreg umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

  Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Sildenafil Medreg nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

  Tabletkę można podzielić na pół, aby otrzymać dawkę 50 mg. W celu przyjęcia dawki 25 mg należy zastosować inny lek.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sildenafil Medreg

  U pacjenta mogą wówczas częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

  Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

  Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Możliwe działania niepożądane

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Sildenafil Medreg są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

  W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Sildenafil Medreg i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:

  • Reakcja alergiczna
  • Bóle w klatce piersiowej
  • Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody
  • Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku
  • Ciężkie reakcje skórne
  Objawy niepożądane

  Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.

  Napady padaczkowe lub drgawki – występują rzadko.

  Inne działania niepożądane:

  Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
  -
  Ból głowy.

  Często (może występować u 1 na 10 pacjentów):
  -
  Nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują nagłe uczucie ciepła w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie), zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

  Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów):
  -
  Wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, uczucie zatkania lub zatkane zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują wyciek z nosa, kichanie i zatkany nos), ból górnej części brzucha, refluks żołądkowo-przełykowy (objawy obejmują zgagę), obecność krwi w moczu, ból w ramionach lub nogach, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

  Rzadko (może występować u 1 na 1 000 pacjentów):
  -
  Omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu, uczucie ściskania w gardle, drętwienie ust, krwawienie z tyłu oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, zaburzenia czucia w oku, obrzęk oka lub powieki, małe cząstki lub plamki w polu widzeniu, widzenie aureoli wokół światła, rozszerzenie źrenicy oka, odbarwienie białka oka, krwawienie prącia, obecność krwi w nasieniu, suchy nos, obrzęk wnętrza nosa, drażliwość oraz nagłe zmniejszenie słyszenia lub utrata słuchu.

  Po wprowadzeniu do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy piersiowej (choroby serca) i nagłej śmierci. Warto zauważyć, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem tego leku. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Sildenafil Medreg.

  Zgłaszanie działań niepożądanych
  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  Jak przechowywać lek Sildenafil Medreg

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Sildenafil Medreg

  Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

  Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  6. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Sildenafil Medreg
  Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

  Pozostałe składniki to:
  - Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.
  - Otoczka tabletki: Opadry II Blue 85F505164 (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, talk, indygokarmina, lak (E 132)) i Opadry Clear 02K19253 (hypromeloza 5 cp, triacetyna).

  Jak wygląda lek Sildenafil Medreg i co zawiera opakowanie
  Niebieskie, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału, z wytłoczonym „126” na jednej stronie i „J” na drugiej stronie.

  Wielkości opakowań:
  1, 2, 4, 8, 10, 12, 20, 24, 28 lub 90 tabletek powlekanych w blistrach PVC/Aluminium lub PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

  Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

  Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

  Podmiot odpowiedzialny:
  Medreg s.r.o.
  Na Florenci 2116/15
  Nové Město
  110 00 Praga 1
  Republika Czeska
  tel.: (+420) 225 574 973

  Wytwórca:
  Medis International a.s.
  Průmyslová 961/16
  747 23 Bolatice
  Republika Czeska

  Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

  Polska: Sildenafil Medreg

  Republika Czeska: Sildenafil Medreg

  Informacja o lekach

  Rumunia:

  Sildenafil Gemax Pharma 100 mg comprimate filmate

  Słowacja:

  Sildenafil Medreg 100 mg filmom obalené tablety

  Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2023

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Sildenafil Medreg
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu