Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Sildenafil Actavis

Sildenafil Actavis

Sildenafil Actavis - tabletki powlekane
Lek stosowany w zaburzeniach wzwodu u dorosłych mężczyzn.
Preparat zawiera substancję sildenafil
Lek dostępny na receptę
Sildenafil Actavis — cena i refundacja
Co zawiera i jak działa Sildenafil Actavis?
Kiedy stosować Sildenafil Actavis?
Kiedy nie stosować preparatu Sildenafil Actavis?
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Sildenafil Actavis?
Dawkowanie preparatu Sildenafil Actavis
Czy można stosować Sildenafil Actavis w okresie ciąży i karmienia piersią?
Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Sildenafil Actavis?
Inne preparaty na rynku polskim zawierające sildenafil
Nazwa preparatu
Postać; dawka; opakowanie
Producent
Cena 100%
Cena po refundacji
Sildenafil Actavis
tabletki powlekane; 100 mg; 4 tabl.
Actavis Group
17,32 zł
 
Sildenafil Actavis
tabletki powlekane; 100 mg; 8 tabl.
Actavis Group
25,51 zł
 
Sildenafil Actavis
tabletki powlekane; 50 mg; 4 tabl.
Actavis Group
17,30 zł
 
Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.

 
Co zawiera i jak działa Sildenafil Actavis - tabletki powlekane?
Substancją czynną preparatu jest sildenafil. W warunkach pobudzenia seksualnego przywraca on zaburzony mechanizm erekcji powodując zwiększenie dopływu krwi do prącia. Mechanizm erekcji jest aktywowany przez tlenek azotu, który uwalniany jest w ciałach jamistych prącia podczas pobudzenia seksualnego. Wywołuje on szereg przemian chemicznych, które prowadzą do rozkurczu mięśni gładkich w ciałach jamistych (bezpośrednio odpowiada za ten proces związek zwany c-GMP). Ciała jamiste wypełniają się krwią i dochodzi do erekcji. Działanie sildenafilu polega na blokowaniu enzymu, fosfodiesterazy typu 5, który odpowiada za rozkład c-GMP. Prowadzi to do pośredniego zwiększenia stężenia tego związku w ciałach jamistych. Zwiększa się zatem wpływ tlenku azotu na ich mięśniówkę gładką. Uwalnianie tlenku azotu rozpoczyna się pod wpływem pobudzenia seksualnego, które jest czynnikiem niezbędnym do tego, by sildenafil mógł zadziałać.
U osób z nadciśnieniem płucnym sildenafil zwiększa stężenie cGMP w komórkach mięśni gładkich naczyń płucnych i powoduje ich rozkurcz, co może prowadzić do ich rozszerzenia.

Kiedy stosować Sildenafil Actavis - tabletki powlekane?
Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli z niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania preparatu niezbędna jest stymulacja seksualna.
Kiedy nie stosować preparatu Sildenafil Actavis - tabletki powlekane?
Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
· które są równolegle leczone preparatami uwalniającymi tlenek azotu oraz azotanami
· u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. osoby z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca)
· które utraciły wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, niezależnie od przyczyny
· z ciężką niewydolnością wątroby
· z niedociśnieniem (ciśnienie tętnicze krwi poniżej 90/50 mmHg)
· po niedawno przebytym udarze lub zawale serca
· ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Sildenafil Actavis - tabletki powlekane?
Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed zaleceniem stosowania preparatu lekarz powinien oceni, czy pacjent może być podatny na działanie rozszerzające naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej. Zwiększoną wrażliwość na środki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują osoby z utrudnieniem odpływu krwi z lewej komory serca (np. zwężeniem ujścia aorty czy kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu) oraz z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się silnym zaburzeniem kontroli ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy.
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku osób:
· z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ preparat może u nich wywołać poważne działania niepożądane (zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa, niemiarowość komorowa, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie czy niedociśnienie)
· z anatomicznymi deformacjami prącia (zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych, choroba Peyroniego) oraz z chorobami predysponującymi do wystąpienia priapizmu (czyli długotrwałego, bolesnego wzwodu bez pobudzenia seksualnego), takimi jak: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi, białaczka; w przypadku erekcji utrzymującej się powyżej 4 godzin należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem
· równolegle przyjmujących leki alfa-adrenolityczne, ponieważ może dochodzić u nich do ortostatycznych spadków ciśnienia podczas stosowania sildenafilu; lekarz prawdopodobnie zaleci u tych osób zastosowanie dawki początkowej 25 mg
· z zaburzeniami krzepnięcia
· z czynną chorobą wrzodową.
Nie zaleca się równoległego stosowania:
· rytonawiru
· innych leków z tej grupy (inhibitory fosfodiesterazy-5)
· innych preparatów sildenafilu w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego
· innych metod leczenia zaburzeń erekcji.
W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; osoby z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy i zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Podczas leczenia możliwe jest występowanie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, należy zachować ostrożność!

 

Dawkowanie preparatu Sildenafil Actavis - tabletki powlekane
Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli.
Doustnie 50 mg ok. 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji lekarz może zalecić modyfikację dawki – zmniejszenie jej do 25 mg lub zwiększenie do 100 mg. Dawka maksymalna to 100 mg.
Nie zaleca się stosowania preparatu częściej niż 1 raz na dobę.
Przyjęcie leku w trakcie posiłku może spowodować opóźnienie początku działania. U osób z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny <30 ml/min) lub z niewydolnością wątroby lekarz rozważy stosowanie dawki 25 mg, którą następnie, w zależności od skuteczności i tolerancji, można zwiększyć do 50–100 mg (pod kontrolą lekarza).
U osób przyjmujących równolegle inne inhibitory izoenzymu CYP3A4 (z wyjątkiem rytonawiru – równoległe stosowanie niezalecane) lub α-adrenolityki lekarz rozważy stosowanie dawki początkowej 25 mg.
Czy można stosować Sildenafil Actavis - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?
W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy zachować ostrożność stosując równolegle leki, które są metabolizowane przez ten sam układ enzymatyczny: izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 lub jego izoenzym CYP2D6.
Podczas równoległego stosowania ketokonazolu, erytromycyny, cymetydyny i innych inhibitorów CYP 3A4 lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie preparatu w dawce początkowej 25 mg. Nie zaleca się równoległego stosowania rytonawiru, który jest silnym inhibitorem tego izoenzymu.
Należy zachować ostrożność w przypadku osób równolegle przyjmujących leki alfa-adrenolityczne, ponieważ może dochodzić u nich do ortostatycznych spadków ciśnienia.
Nie należy stosować nikorandylu ani żadnych innych azotanów równolegle z preparatem.
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Sildenafil Actavis - tabletki powlekane?
Jak każdy lek, również Sildenafl Actavis może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często może wystąpić: ból głowy.
Często mogą wystąpić: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego, uderzenia gorąca, uczucie zatkanego nosa, niestrawność.
Niezbyt często mogą wystąpić: senność, niedoczulica, udar naczyniowy mózgu, omdlenie, zaburzenia spojówek, zaburzenia łzawienia, inne zaburzenia oka, ułożeniowe zawroty głowy, szum w uszach, kołatania serca, tachykardia, wymioty, nudności, suchość w ustach, wysypka skórna, ból mięśniowy, krwiomocz, krwawa sperma, krwawienie z prącia, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, przyspieszona akcja serca.
Rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, utrata słuchu, zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków, niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, krwawienia z nosa.
Ponadto, z nieznaną częstością mogą wystąpić: przemijający napad niedokrwienny, drgawki, drgawki nawracające, nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia, arytmia komorowa, dławica piersiowa niestabilna, nagła śmierć sercowa, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, priapizm, przedłużona erekcja.
Inne preparaty na rynku polskim zawierające sildenafil
Actigra (tabletki powlekane)Actigra Forte (tabletki powlekane)DoppelSil (tabletki do rozgryzania i żucia)Doppelsil Max (tabletki do rozgryzania i żucia)Falsigra (tabletki powlekane)Granpidam (tabletki powlekane)Inventum (tabletki do rozgryzania i żucia)Inventum Max (tabletki do rozgryzania i żucia)Maxigra (tabletki powlekane)Maxigra Go (tabletki powlekane)Maxigra Max (tabletki powlekane)Maxon (tabletki powlekane)Maxon Active (tabletki powlekane)Maxon Forte (tabletki powlekane)Mensil (tabletki do rozgryzania i żucia)Mensil Max (tabletki do rozgryzania i żucia)PrinceX (tabletki powlekane)Remidia (tabletki powlekane)Revatio (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)Revatio (tabletki powlekane)Silandyl (lamelki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)Silcontrol (tabletki powlekane)Sildenafil Apotex (tabletki powlekane)Sildenafil Aurovitas (tabletki powlekane)Sildenafil Bluefish (tabletki powlekane)Sildenafil Espefa (tabletki powlekane)Sildenafil Genoptim (tabletki powlekane)Sildenafil Medical Valley (tabletki powlekane)Sildenafil PPH (tabletki powlekane)Sildenafil Ranbaxy (tabletki powlekane)Sildenafil Sandoz (tabletki)Sildenafil SymPhar (tabletki powlekane)Sildenafil Teva (tabletki powlekane)Sildenafil Zentiva (tabletki powlekane)Silungo (tabletki powlekane)Valinger (tabletki powlekane)Valinger Forte (tabletki powlekane)Viagra (tabletki powlekane)Viagra Connect Max (tabletki powlekane)Vizarsin (tabletki powlekane)Vizarsin (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Sildenafil Actavis
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu