Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Elosone maść

Elosone

 na rumień wędrujący (rozległe zmiany rumienia na skórze),  w reakcji po szczepieniu przeciw żółtej febrze,  w okolicach oczu,  na otwarte rany, uszkodzoną skórę, trądzik różowaty, trądzik różowaty młodzieńczy, zapalenie okolic odbytu i narządów płciowych, krwawienia z odbytu, łysienia plackowatego, jaskry, szpiczak, szpiczak nienabłonkowy i szpiczak elektrochirurgiczny,  u dzieci poniżej 2 lat. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed zastosowaniem leku Elosone należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy unikać dostania leku do oczu. W przypadku pojawienia się lub nasilenia objawów skórnych, należy przerwać stosowanie leku. Nie należy stosować go u dzieci bez konsultacji z lekarzem. W przypadku stosowania leku Elosone u dzieci należy unikać stosowania go na duże powierzchnie skóry, pod opatrunkami okluzyjnymi, w fałdach skórnych, na twarzy i na dłuższe okresy czasu. W przypadku stosowania leku okołoustnego należy zachować ostrożność i unikać dostania go do oczu. Stosowanie u dzieci i młodzieży Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Stosowanie u osób starszych Brak zaleceń dotyczących stosowania leku u osób starszych. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią Nie zaleca się stosowania leku Elosone w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn Nie ma danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 3. Jak stosować lek Elosone, roztwór na skórę Lek przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę. Należy stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Przed pierwszym użyciem wstrząsnąć butelką z roztworem. Następnie zastosować cienką warstwę roztworu na dotkniętych zmianami chorobowymi miejscach skóry. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Nie należy stosować leku dłużej niż przez zalecony okres czasu. Lek może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, Elosone roztwór na skórę może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdego pacjenta. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. 5. Jak przechowywać lek Elosone, roztwór na skórę Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po kropce "exp". 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Elosone, roztwór na skórę - Substancja czynna: mometazonu furoinian. - Pozostałe składniki: propylenoglikol, etanol 96%, kwas mlekowy, poloksamer 407 i woda oczyszczona. Jak wygląda lek Elosone, roztwór na skórę i co zawiera opakowanie Lek Elosone jest dostępny w butelce z roztworem o pojemności 30 ml. każda butelka jest zamknięta w pudełku. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny: Meda Pharma GmbH & Co. KG. Wytwórca: Meda Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Niemcy. Ten lek jest dostępny bez recepty. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o zapoznanie się z ulotką lub skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Przeredagowany tekst

Możliwe zastosowania leku Elosone:

  • w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych,
  • w pieluszkowym zapaleniu skóry,
  • na uszkodzoną i pokrytą owrzodzeniami skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elosone, roztwór na skórę, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpią objawy podrażnienia lub uczulenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia zakażeń, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. W przypadku braku szybkiej reakcji na leczenie, należy przerwać stosowanie kortykosteroidu aż do wyleczenia zakażeń.

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, należy unikać stosowania leku Elosone, roztwór na skórę na duże powierzchnie skóry, pod opatrunkami, długotrwale oraz na skórę twarzy i w fałdach skórnych oraz u dzieci. Jeśli konieczne jest nałożenie leku na twarz, leczenie powinno trwać maksymalnie 5 dni.

Wszelkie działania niepożądane kortykosteroidów o działaniu ogólnym, mogą wystąpić również po miejscowym stosowaniu, szczególnie u niemowląt i dzieci.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku, pozwalającą złagodzić objawy choroby, zwłaszcza u dzieci.

Elosone, roztwór na skórę nie jest przeznaczony do leczenia okulistycznego ze względu na bardzo rzadkie ryzyko wystąpienia jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.

Ostrożność należy zachować przy stosowaniu leku pacjentów z łuszczycą.

Stosowanie leku w łuszczycy może spowodować nawrót choroby, wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnych działań toksycznych.

Nagłe zaprzestanie leczenia silnie działającymi kortykosteroidami może prowadzić do niepożądanych objawów. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia takich reakcji.

Elosone, roztwór na skórę może zmieniać wygląd zmian chorobowych, co może utrudnić diagnozę lekarza.

W przypadku zaburzeń widzenia należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku konieczności stosowania u dzieci powyżej 2 lat, należy stosować się do zaleceń lekarza.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku nie zostały jeszcze ustalone dla dzieci poniżej 2 lat.

Przypomnienie:

Elosone a inne leki

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Elosone, roztwór na skórę w okresie ciąży.

W czasie ciąży lek Elosone, roztwór na skórę można stosować wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa potencjalne ryzyko dla matki i płodu. Jednakże, nie należy stosować leku na duże powierzchnie ciała i przez dłuższy czas. W badaniach na zwierzętach wykazano, że kortykosteroidy mogą uszkodzić płód.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy miejscowo podawane kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę do organizmu w takim stopniu, że mogą przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku Elosone, roztwór na skórę przez kobiety karmiące piersią jest możliwe tylko wtedy, gdy zadecyduje o tym lekarz po starannym rozważeniu ryzyka działań niepożądanych u dzieci do korzyści z leczenia dla matki. Jeśli lekarz uzna, że jest konieczna długotrwała terapia, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Elosone, roztwór na skórę nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Elosone roztwór na skórę zawiera glikol propylenowy

1 g Elosone zawiera 300 mg glikolu propylenowego.

1 kropla Elosone zawiera 6,45 mg glikolu propylenowego.

3. Jak stosować lek Elosone roztwór na skórę

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Zwykle nanosi się raz na dobę kilka kropli roztworu na chorobowo zmienione miejsca owłosionej skóry głowy. Delikatnie i dokładnie masować, aż do zniknięcia roztworu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku pozwalającą na złagodzenie objawów choroby.

Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Dzieci w wieku 2 lat lub starsze

Elosone należy stosować ostrożnie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, choć nie zbadano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Elosone przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku Elosone u dzieci w wieku poniżej 2 lat, dlatego nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elosone, roztwór na skórę

Dotychczas nie opisano przypadku przedawkowania leku.

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy i w konsekwencji do niewydolności nadnerczy.

W przypadku przedawkowania lekarz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe oraz leczenie wspomagające. Ostre objawy przedawkowania kortykosteroidów są zwykle odwracalne. W przypadku przewlekłego zatrucia lekarz zaleci stopniowe odstawianie leku.

W razie wypicia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Elosone, roztwór na skórę

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Elosone, roztwór na skórę

Jeżeli pacjent stosował ten lek przez długi czas, a choroba skóry owłosionej głowy uległa poprawie, nie powinien nagle przerywać stosowania leku. Jeżeli pacjent jednak nagle przerwie stosowanie leku, skóra owłosionej głowy może ulec zaczerwienieniu oraz wystąpi kłucie i pieczenie. Aby tego uniknąć, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz stopniowo zmniejszy częstość stosowania leku, aż do całkowitego przerwania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania kortykosteroidów na skórę obserwowano następujące działania niepożądane:

  • Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): zapalenie mieszków włosowych, uczucie pieczenia, świąd.
  • Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zakażenia, czyrak, parestezje, kontaktowe zapalenie skóry, niedobór barwnika, nadmierne owłosienie, rozstępy, zmiany trądzikopodobne, zanik skóry, ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu stosowania, nieostre widzenie.

Po stosowaniu leku na dużą powierzchnię skóry przez dłuższy czas, a szczególnie w

Elosone - informacje o leku

Informacje o leku Elosone

Przy użyciu opatrunków okluzyjnych, lek może być wchłaniany do krążenia ogólnego.

Podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak suchość skóry, podrażnienie skóry, zapalenie skóry wokół ust, rozmiękanie skóry, potówki oraz rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, zaleca się zgłoszenie ich lekarzowi lub farmaceucie. Można też zgłosić działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych lub odpowiedniemu podmiotowi.

Jak przechowywać lek Elosone roztwór na skórę

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C i z dala od źródeł ognia. Po użyciu, butelkę należy szczelnie zamknąć.

Zawartość opakowania i inne informacje

Lek Elosone zawiera w składzie mometazonu furonian oraz inne składniki. Jest bezbarwnym płynem o charakterystycznym zapachu alkoholu izopropylowego.

Opakowania leku dostępne są w różnych pojemnościach butelek z kroplomierzem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny za lek: [Podmiot odpowiedzialny]

Bausch Health Ireland Limited

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.12.2020

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Elosone maść
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu