Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Elosone krem

Elosone

- w rozległych zranieniach, owrzodzeniach skóry, skórze pozbawionej błony śluzowej, na skórę z przebarwieniami polekowymi, po radio- lub chemioterapii, - na totalnym porażeniu naczyń, - u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed zastosowaniem leku Elosone, roztworu na skórę należy omówić to z lekarzem. Informacje ważne do zapoznania się z nimi przed zastosowaniem leku Elosone: - unikać stosowania na skórę okolic oczu, - unikać kontaktu z oczami, - nie stosować na duże powierzchnie skóry i długo, - nie stosować pod opatrunkiem, zasłonięciem, pieluszką, itp. (chyba że lekarz zaleci inaczej), - jeśli po zastosowaniu leku Elosone występuje podrażnienie skóry, zaczerwienienie, pokrzywka, świąd (objawy te mogą być związane z alergią na substancję czynną leku), należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem, - unikać stosowania leku pod pieluszkę w przypadku niemowląt. Dzieci i młodzież Nie stosować leku Elosone u dzieci w wieku poniżej 2 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u tej grupy wiekowej. Stosowanie innych leków Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub niedawno lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Ciąża, karmienie piersią i płodność Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Elosone w przypadku ciąży, karmienia piersią lub planowania ciąży. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek Elosone nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 3. Jak stosować lek Elosone, roztwór na skórę Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Sposób użycia i dawkowanie leku Elosone są ściśle określone i zależą od rodzaju schorzenia i jego nasilenia. Przed użyciem leku należy dokładnie umyć i osuszyć skórę. Następnie należy nałożyć cienką warstwę leku na chore miejsca, delikatnie wmasowując. Należy unikać stosowania na skórę okolic oczu. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce. Po zastosowaniu leku nie zaleca się okrywania skóry opatrunkiem lub bandażem, chyba że lekarz zlecił inaczej. Nie stosować leku Elosone dłużej niż zaleca lekarz. Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Elosone jest zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek Elosone może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich objawach niepożądanych, w tym o tych nie wymienionych w ulotce. Najczęstsze działania niepożądane to: pieczenie, szczypanie lub swędzenie skóry, suchość skóry, rumień, trądzik, blizny na skórze, zmiany barwy skóry, łysienie plackowate. 5. Jak przechowywać lek Elosone, roztwór na skórę Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać powyżej temperatury 25°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie używać leku Elosone po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po "TERMIN WAŻNOŚCI", ten termin oznacza ostatni dzień danego miesiąca. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Elosone, roztwór na skórę - Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. 1 ml roztworu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu. - Pozostałe składniki leku to: liniment do podaży doustnej (bezpiecznego do połknięcia), woda oczyszczona. Jak wygląda lek Elosone, roztwór na skórę i co zawiera opakowanie Lek Elosone jest przezroczystym roztworem, dostępnym w opakowaniu zawierającym 30 ml roztworu. Właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za wytworzenie tego leku jest: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard Roi Albert II 4, 1000 Bruksela, Belgia. To jest ulotka dla pacjenta. Dalsze informacje oraz pomoc praktyczna dla farmaceutów znajdują się w ulotce informacyjnej dla farmaceutów. Lek Elosone - ostrzeżenia

Lek Elosone - ostrzeżenia

Lek Elosone, roztwór na skórę jest stosowany w różnych przypadkach, takich jak:

  • w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych,
  • w pieluszkowym zapaleniu skóry,
  • na uszkodzoną i pokrytą owrzodzeniami skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elosone, roztwór na skórę należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpią objawy podrażnienia lub uczulenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia zakażeń, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. W przypadku niewystąpienia szybkiej i pozytywnej reakcji na leczenie, należy przerwać stosowanie kortykosteroidu aż do czasu wyleczenia zakażeń.

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, należy unikać stosowania leku Elosone, roztwór na skórę na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkami, długotrwale oraz na skórę twarzy i w fałdach skórnych oraz u dzieci. Jeśli konieczne jest nałożenie leku na twarz, leczenie powinno trwać maksymalnie 5 dni.

Wszelkie działania niepożądane zgłaszane po stosowaniu kortykosteroidów o działaniu ogólnym, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, mogą również występować w przypadku miejscowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie u niemowląt i dzieci.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku, pozwalającą na złagodzenie objawów choroby, zwłaszcza u dzieci (patrz także „Dzieci” poniżej).

Elosone, roztwór na skórę podawany miejscowo nie jest przeznaczony do leczenia okulistycznego (w tym również w okolicach powiek) ze względu na bardzo rzadkie ryzyko wystąpienia jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.

Szczególnie ostrożnie powinni stosować lek pacjenci z łuszczycą. Stosowanie leku w łuszczycy może spowodować nawrót choroby w wyniku rozwoju tolerancji, wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnych działań toksycznych związanych z zaburzeniem ciągłości skóry.

Tak jak w przypadku innych silnie działających kortykosteroidów stosowanych miejscowo, należy unikać nagłego zaprzestania leczenia. Po nagłym odstawieniu leku może wystąpić silne zaczerwienienie, pieczenie i kłujący ból (tzw. „efekt z odbicia”). W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Elosone, roztwór na skórę podobnie jak inne leki zawierające kortykosteroidy, może zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych, co może utrudniać lekarzowi postawienie właściwej diagnozy, mogą również opóźniać gojenie.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci:

Należy zachować szczególną ostrożność i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza u dzieci w wieku 2 lat lub starszych. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Elosone u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Elosone - informacje o leku

Elosone - informacje o leku

Lek Elosone to kortykosteroidowy roztwór stosowany na skórę. Ze względu na potencjalne działania niepożądane nie zaleca się stosowania u dzieci. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Nie należy stosować leku na skórę przykrywaną pieluszką, aby uniknąć zwiększonego wchłaniania. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Elosone a inne leki

Brak danych. Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Bezpieczeństwo stosowania Elosone w ciąży nie zostało ustalone.

Jak stosować lek Elosone roztwór na skórę

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj nanosi się raz na dobę kilka kropli roztworu na zmienione miejsca skóry głowy.

Lek Elosone

Lek Elosone

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku pozwalającą na złagodzenie objawów choroby. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Dzieci w wieku 2 lat lub starsze

Elosone należy stosować ostrożnie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, choć nie zbadano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Elosone przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku Elosone u dzieci w wieku poniżej 2 lat, dlatego nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elosone, roztwór na skórę. Dotychczas nie opisano przypadku przedawkowania leku.

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy i w konsekwencji do niewydolności nadnerczy.

W przypadku przedawkowania lekarz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe oraz leczenie wspomagające. Ostre objawy przedawkowania kortykosteroidów są zwykle odwracalne. W przypadku przewlekłego zatrucia lekarz zaleci stopniowe odstawianie leku. W razie wypicia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Elosone, roztwór na skórę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Elosone, roztwór na skórę. Jeżeli pacjent stosował ten lek przez długi czas, a choroba skóry owłosionej głowy uległa poprawie, nie powinien nagle przerywać stosowania leku. Jeżeli pacjent jednak nagle przerwie stosowanie leku, skóra owłosionej głowy może ulec zaczerwienieniu oraz wystąpi kłucie i pieczenie. Aby tego uniknąć, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz stopniowo zmniejszy częstość stosowania leku, aż do całkowitego przerwania leczenia. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania kortykosteroidów na skórę obserwowano następujące działania niepożądane:

  • Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): zapalenie mieszków włosowych, uczucie pieczenia, świąd.
  • Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zakażenia, czyrak, parestezje, kontaktowe zapalenie skóry, niedobór barwnika, nadmierne owłosienie, rozstępy, zmiany trądzikopodobne, zanik skóry, ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu stosowania, nieostre widzenie.
Elosone - informacje o leku

Elosone - informacje o leku

W przypadku użycia opatrunków okluzyjnych, występowało wchłanianie leku do krążenia ogólnego.

Podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów obserwowano następujące działania niepożądane: suchość skóry, podrażnienie skóry, zapalenie skóry, zapalenie skóry wokół ust, rozmiękanie skóry (maceracja), potówki i rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych (teleangiektazje).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, . Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Elosone roztwór na skórę

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i kartoniku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Uwaga: lek łatwopalny - trzymać z dala od ognia lub płomieni. Po użyciu szczelnie zamknąć butelkę zakrętką. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Elosone roztwór na skórę
- Substancją czynną leku jest mometazonu furonian 1 mg/g.
- Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, hydroksypropyloceluloza, sodu diwodorofosforan dwuwodny, kwas fosforowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Elosone roztwór na skórę i co zawiera opakowanie
Lek Elosone jest bezbarwnym i przezroczystym płynem o charakterystycznym zapachu alkoholu izopropylowego.

Opakowania leku: 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml roztworu na skórę w białej polietylenowej butelce, z białym kroplomierzem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny

Bausch Health Ireland Limited

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Wytwórca:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.12.2020

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Elosone krem
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu