Szukaj leku
FAQ

Elidel

Elidel

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Elidel, 10 mg/g, krem
Pimecrolimusum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest Elidel i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elidel
3. Jak stosować Elidel
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Elidel
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Elidel i w jakim celu się go stosuje
Elidel jest lekiem przeciwzapalnym do stosowania na skórę. Nie zawiera steroidów.
Lek działa na komórki skóry powodujące stan zapalny, charakterystyczne czerwone zabarwienie skóry
i świąd.
Wskazania
Leczenie pacjentów w wieku od 2 lat z łagodnym lub umiarkowanym atopowym zapaleniem skóry,
gdy nie zaleca się miejscowego stosowania glikokortykosteroidów lub nie jest ono możliwe. Mogą to
być następujące przypadki:
- nietolerancja miejscowo stosowanych glikokortykosteroidów,
- brak reakcji na stosowane miejscowo glikokortykosteroidy,
- stosowanie na skórę twarzy i szyi, gdzie długotrwałe przerywane leczenie
glikokortykosteroidami może być niewłaściwe.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elidel
Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Kiedy nie stosować leku Elidel
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6.)
2
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Elidel należy omówić to z lekarzem.
Leku Elidel nie należy stosować jeśli pacjent ma osłabiony układ immunologiczny (odporność jest
upośledzona).
Elidel nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 2 lat. W związku z tym nie może być
stosowany w tej grupie wiekowej. Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
Elidel jest przeznaczony tylko do stosowania w atopowym zapaleniu skóry. Nie należy go stosować
w innych chorobach skóry.
U pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry podczas leczenia produktem Elidel może
występować zwiększone ryzyko zakażeń bakteryjnych skóry (liszajec).
Leku Elidel nie można stosować w miejscach, gdzie występują zmiany nowotworowe lub
przednowotworowe skóry.
Należy poinformować lekarza prowadzącego przed rozpoczęciem stosowania leku Elidel
o jakichkolwiek nowotworach złośliwych (guzy) lub w przypadku osłabionego (upośledzonego)
układu immunologicznego.
Elidel jest przeznaczony tylko do stosowania na skórę. Nie należy go stosować na błony śluzowe,
w tym na błonę śluzową nosa, na oczy i błonę śluzową jamy ustnej. W sytuacji przypadkowego
kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi należy natychmiast usunąć lek i przemyć je wodą.
Należy uważać, aby nie połknąć leku lub aby przypadkowo nie dostał się on do jamy ustnej, np. gdy
jest stosowany na dłonie.
Nie należy stosować leku na powierzchnie skóry zakażone wirusami, takimi jak wirusy powodujące
opryszczkę warg (opryszczka zwykła) lub ospa wietrzna.
Jeśli skóra jest zakażona, lekarz prowadzący może zalecić odpowiedni lek w celu wyleczenia
zakażenia. Dopiero po wyleczeniu zakażenia można rozpocząć leczenie lekiem Elidel. Jeśli podczas
leczenia lekiem Elidel wystąpi zakażenie, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.
W takim przypadku lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Elidel aż do wyleczenia zakażenia.
Elidel może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkiego zakażenia skóry wirusem opryszczki (wyprysk
opryszczkowy). W razie powstania bolesnych owrzodzeń na ciele należy natychmiast powiadomić
o tym lekarza prowadzącego. Leczenie lekiem Elidel należy przerwać do czasu wyleczenia zakażenia.
Elidel może powodować reakcje w miejscu podania, takie jak uczucie ciepła lub pieczenia. Reakcje te
mają zwykle łagodny charakter i szybko ustępują. Należy powiadomić lekarza prowadzącego
w przypadku wystąpienia ciężkich reakcji podczas stosowania leku Elidel.
W przypadku stosowania leku Elidel nie należy owijać leczonej skóry bandażem lub przykrywać
opatrunkiem, jednak można nosić normalne ubranie.
Podczas leczeniem lekiem Elidel należy unikać nadmiernego narażenia na światło słoneczne, lampy
słoneczne i łóżka samoopalające. Jeśli po zastosowaniu leku Elidel pacjent przebywa na wolnym
powietrzu, powinien osłaniać skórę odpowiednim ubraniem i stosować odpowiednie preparaty
z filtrem przeciwsłonecznym (UV) oraz maksymalnie ograniczyć czas przebywania na słońcu.
Nie zaleca się stosowania leku Elidel w przypadku występowania erytrodermii (zaczerwienienie
prawie całego ciała) lub choroby skóry zwanej zespołem Nethertona. Przed rozpoczęciem leczenia
lekiem Elidel, należy poinformować lekarza o występowaniu tych chorób.
3
W przypadku wystąpienia obrzęku węzłów chłonnych podczas stosowania leku Elidel, należy
natychmiast zgłosić się do lekarza.
U pacjentów z ciężkim zakażeniem i (lub) zniszczoną skórą stężenia ogólnoustrojowe mogą być
większe.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.
Lek Elidel a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie zaleca się stosowania pimekrolimusu w miejscu szczepienia podczas występowania odczynów
miejscowych.
W przypadku rozległego wyprysku atopowego leczenie lekiem Elidel może być wstrzymane przed
podaniem jakichkolwiek szczepionek. Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, czy jest to
konieczne.
Elidel nie powinien być stosowany jednocześnie z leczeniem promieniowaniem (np. UVB, UVA,
PUVA) lub lekami immunosupresyjnymi (np. azatiopryną lub cyklosporyną).
Podczas leczenia lekiem Elidel należy unikać nadmiernego naświetlania skóry.
Wystąpienie interakcji z innymi lekami jest mało prawdopodobne.
Lek Elidel z jedzeniem, piciem i alkoholem
W rzadkich przypadkach, w krótkim czasie po spożyciu alkoholu może wystąpić nagłe uderzenie
gorąca, wysypka, uczucie pieczenia, swędzenie lub obrzęk.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować leku Elidel w okresie ciąży.
Nie wiadomo czy substancja czynna zawarta w leku Elidel przenika do mleka matki po podaniu leku
na skórę. Nie należy stosować leku Elidel na skórę piersi w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Elidel nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
Lek Elidel zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy i alkohol
benzylowy
Alkohol cetylowy i alkohol stearylowy mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe
zapalenie skóry). Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Alkohol benzylowy
może wywoływać reakcje alergiczne i łagodne miejscowe podrażnienie.
3. Jak stosować Elidel
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
4
Stosowanie u pacjentów dorosłych
Elidel stosuje się na chorobowo zmienione miejsca na skórze, w tym na głowie, twarzy i szyi oraz
w fałdach skórnych. Lek zwykle stosuje się, jak podano poniżej.
- Należy umyć i wysuszyć ręce.
- Należy otworzyć tubę (za pierwszym razem należy przebić zamknięcie za pomocą wypustki
zawartej w zakrętce).
- Należy wycisnąć krem na palec.
- Na chorobowo zmienione miejsca na skórze należy nałożyć cienką warstwę leku Elidel.
- Lek należy stosować jedynie na miejsca na skórze, gdzie występuje atopowe zapalenie skóry
(wyprysk atopowy).
- Delikatnie i całkowicie wetrzeć lek w skórę.
- Zamknąć tubę zakrętką.
Elidel należy stosować dwa razy na dobę, np. raz rano i raz wieczorem. Podczas leczenia lekiem
Elidel można stosować środki zmiękczające. W przypadku jednoczesnego stosowania środków
zmiękczających, należy je nakładać bezpośrednio po zastosowaniu leku Elidel.
Nie należy kąpać się, brać prysznica lub pływać zaraz po zastosowaniu leku Elidel. Mogłoby to
spowodować zmycie kremu.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Ze względu na brak wystarczających danych lek Elidel nie może być stosowany u dzieci w wieku
poniżej 2 lat.
Dawkowanie i sposób podawania u dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do
17 lat) jest takie samo, jak u pacjentów dorosłych.
Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy) rzadko występuje u osób w wieku 65 lat i starszych.
Nie oceniono, czy reakcja na lek u pacjentów w podeszłym wieku różni się od reakcji u pacjentów
młodszych.
Jak długo stosować Elidel
Długotrwałe leczenie powinno mieć charakter cykliczny i nieciągły. Należy przerwać stosowanie leku
Elidel natychmiast po ustąpieniu objawów wyprysku atopowego.
Należy kontynuować stosowanie leku Elidel tak długo, jak zaleci to lekarz.
Należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli po 6 tygodniach nie
nastąpiła poprawa lub wystąpiło zaostrzenie objawów wyprysku atopowego.
W długotrwałym leczeniu wyprysku atopowego Elidel powinien być zastosowany ponownie od razu
po wystąpieniu objawów (zaczerwienienie skóry i świąd). Pomaga to zapobiec nawrotowi choroby.
Jeśli objawy choroby powrócą, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz rozważy, czy ponownie
zacząć leczenie.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elidel
W przypadku zastosowania większej ilości kremu na skórę, należy go zetrzeć.
Pominięcie zastosowania leku Elidel
W przypadku pominięcia dawki leku Elidel, należy go zastosować jak najszybciej i następnie
kontynuować zwykle zalecone dawkowanie.
5
Przypadkowe połknięcie leku Elidel
W sytuacji przypadkowego połknięcia leku Elidel należy natychmiast poinformować o tym lekarza.
Przerwanie stosowania leku Elidel
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Najczęściej występujące działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Elidel to reakcje
(np. uczucie dyskomfortu) w miejscu podania. Reakcje takie mają charakter łagodny i (lub)
umiarkowany, występują na początku leczenia i trwają krótko.
Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
Uczucie ciepła lub pieczenia w miejscu zastosowania leku.
Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)
Podrażnienie, świąd i rumień w miejscu zastosowania. Zakażenia skóry (zapalenie mieszków
włosowych).
Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)
Zakażenia skóry takie jak czyraki, liszajec (bakteryjne zakażenie skóry), opryszczka zwykła,
półpasiec, zapalenie skóry wywołane opryszczką (wyprysk opryszczkowy), mięczak zakaźny
(wirusowe zakażenie skóry), brodawczak skóry (brodawki). Odczyny skórne w miejscu zastosowania,
takie jak wysypka, ból, parestezje (uczucie kłucia, mrowienia), łuszczenie się, suchość, obrzęk
i nasilenie objawów atopowego zapalenia skóry.
Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)
Nietolerancja alkoholu, uderzenia gorąca, wysypka, uczucie pieczenia, swędzenie lub obrzęk
w krótkim czasie po wypiciu alkoholu. Odczyny alergiczne, które mogą powodować obrzęk
naczynioruchowy (obrzęk, najczęściej w okolicach twarzy, kończyn i okolic stawów), wysypkę skórną
lub pokrzywkę. Zmiany koloru skóry (fragment skóry może stać się miejscami ciemniejszy lub
jaśniejszy w stosunku do otaczającej go skóry).
Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
Ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne) z objawami, takimi jak nagłe sapanie oraz ból lub
ucisk w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy i warg.
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast zaprzestać
stosowania leku i zgłosić się do lekarza.
Odnotowano przypadki wystąpienia nowotworów złośliwych, w tym chłoniaka i nowotworów skóry
u pacjentów stosujących Elidel.
U pacjentów stosujących lek Elidel występowały przypadki powiększenia węzłów chłonnych,
jednakże związek z leczeniem lekiem Elidel nie został ustalony.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
6
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać Elidel
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać tuby szczelnie zamknięte.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Po pierwszym otwarciu tuby lek może być stosowany przez 12 miesięcy.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Elidel
- Substancją czynną leku jest pimekrolimus. 1 g kremu zawiera 10 mg pimekrolimusa.
- Pozostałe substancje pomocnicze to: sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy bezwodny, alkohol
benzylowy, sodu cetostearylosiarczan, mono- i dwuglicerydy, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy,
glikol propylenowy, alkohol oleilowy, triglicerydy średniołańcuchowe, woda oczyszczona.
Lek zawiera 10 mg alkoholu benzylowego i 50 mg glikolu propylenogo w 1 g kremu. Patrz także
„Lek Elidel zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy i alkohol benzylowy”
w punkcie 2.
Jak wygląda Elidel i co zawiera opakowanie
Krem o białawym zabarwieniu, homogeniczny, bezzapachowy, niepozostawiający plam i łatwo
rozsmarowujący się.
Tuba aluminiowa pokryta od wewnątrz lakierem epoksydowym, zamykana nakrętką z bolcem do
przekłuwania membrany zamykającej tubę, w tekturowym pudełku.
1 tuba o pojemności 5 g
1 tuba o pojemności 15 g
1 tuba o pojemności 30 g
1 tuba o pojemności 100 g
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny:
Mylan Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Wytwórca:
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg
Niemcy
7
MEDA Manufacturing
Avenue J. F. Kennedy
33700 Mérignac
Francja
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego:
Mylan Healthcare Sp. z o.o.
tel.: 22 546 64 00
[logo Mylan]
Data ostatniej aktualizacji ulotki: