Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Axtil

Axtil

dlatego należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Ostrzeżenia i środki ostrożności: • Pacjent powinien poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Axtil o wszystkich aktualnych problematycznych stanach zdrowia, takich jak: - stosowanie leków moczopędnych, - obniżone ciśnienie krwi, - stwardnienie tętnic, - choroby wątroby, - choroby nerek, - niewydolność serca, - dializa krwi, - przeszczep nerki, - leczenie desensybilizujące z użyciem jadu pszczół lub os. Dzieci i młodzież: • Lek Axtil nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Inne leki i lek Axtil: • Przed zastosowaniem leku Axtil pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Ciąża i karmienie piersią: • Przed zastosowaniem leku Axtil należy poinformować lekarza o stanie ciąży lub planowanej ciąży, a także o karmieniu piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: • Lek Axtil może spowodować uczucie zmęczenia, oszołomienia lub zawrotów głowy, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn. 3. Jak stosować lek Axtil Dawkowanie leku Axtil powinno być ustalone przez lekarza, który dobierze odpowiednią dawkę dla pacjenta, na podstawie jego stanu zdrowia i reakcji na leczenie. Tabletki należy połknąć, popijając wodą. Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Axtil jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skonsultować się z lekarzem. Nie wolno przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawki leku, należy to zrobić tak szybko, jak to możliwe. Należy jednak pamiętać, że jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować podwójnej dawki.4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek Axtil może powodować działania niepożądane. Należy poinformować lekarza o tym, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek objawy niepożądane, takie jak: - zawroty głowy, - zmęczenie, - bóle głowy, - zaburzenia snu, - niedociśnienie, - nudności, - biegunka, - wymioty, - wysypka, - świąd. Możliwe są także inne działania niepożądane, dlatego należy skontaktować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów.5. Jak przechowywać lek Axtil Lek Axtil należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze do 25 stopni Celsjusza. 6. Zawartość opakowania i inne informacje W skład leku Axtil wchodzą: - substancja czynna: ramipril, - inne składniki: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, talk, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian. Lek Axtil jest dostępny bez recepty, jednak należy go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Ostrzeżenia dotyczące leku Axtil

Ostrzeżenia dotyczące leku Axtil

Obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

U pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła ciężka reakcja alergiczna zwana obrzękiem naczynioruchowym. Objawy obejmują świąd, pokrzywkę, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i przełykaniu.Jeśli pacjent przyjął lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanek znajdujących się pod skórą w miejscach takich, jak gardło).

U pacjentów poddawanych dializie lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od zastosowanego urządzenia Axtil może nie być odpowiedni dla pacjenta.

U pacjentów, u których ilość krwi dopływającej do nerki jest zmniejszona (zwężenie tętnicy nerkowej).

U pacjentów z bardzo niskim lub niestabilnym ciśnieniem krwi. Ocena powinna należeć do lekarza.

W okresie ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Jeżeli jakakolwiek wymieniona powyżej sytuacja dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Axtil. W przypadku wątpliwości pacjent powinien poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Axtil.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Axtil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

W przypadku problemów z sercem, wątrobą lub nerkami,

W przypadku utraty przez organizm znacznej ilości soli lub płynów (wskutek wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia, przebywania na diecie niskosolnej, stosowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializowania),

W przypadku planowanego leczenia odczulającego na ukąszenia pszczół lub os,

W przypadku planowanego podania środka znieczulającego. Środki takie podaje się przed operacjami lub zabiegami stomatologicznymi. Może być konieczne zaprzestanie stosowania leku Axtil na jeden dzień wcześniej; należy poprosić lekarza o poradę,

W przypadku wysokiego stężenia potasu we krwi (na podstawie wyników badania krwi),

Jeśli pacjent przyjmuje leki lub występują u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku,

W przypadku kolagenozy naczyń, takiej jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy,

Należy poinformować lekarza w przypadku obecnej bądź planowanej ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Axtil w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży, a powyżej trzeciego miesiąca ciąży lek może istotnie wpłynąć szkodliwie na dziecko, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”,

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

- antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

- aliskiren,

Jeżeli pacjent jest rasy czarnej istnieje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego i lek Axtil może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia krwi u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras,

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ryzyko obrzęku naczynioruchowego może się zwiększyć:

- racekadotryl, lek stosowany w leczeniu biegunki;

- leki stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus);

- wildagliptyna, lek stosowany w leczeniu cukrzycy.

Lek Axtil - informacje dla pacjenta

Lek Axtil - informacje dla pacjenta

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Axtil”.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Axtil należy poinformować lekarza, jeśli jeden z powyższych punktów dotyczy pacjenta lub nie ma co do tego pewności.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Axtil u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci nie została jeszcze ustalona.

Lek Axtil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Axtil może wpływać na działanie niektórych leków. Ponadto niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Axtil.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

 • Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren.

Należy poinformować lekarza, jeśli stosuje się którykolwiek z następujących leków. Mogą one zmniejszyć skuteczność leku Axtil:

 • Leki stosowane do łagodzenia bólu i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy).
 • Leki przeciwko niedociśnieniu, wstrząsowi, niewydolności serca, astmie lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takim przypadku należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.

Należy poinformować lekarza, jeśli stosuje się którykolwiek z następujących leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku stosowania jednocześnie z lekiem Axtil:

 • Leki stosowane do łagodzenia bólu i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy).
 • Leki przeciwnowotworowe (chemioterapia).
 • Leki stosowane przy zapobieganiu odrzucania narządów po przeszczepie, takie jak cyklosporyna.
 • Diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid.
 • Suplementy potasu (w tym substytuty soli), leki moczopędne oszczędzające potas i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi.
 • Steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon.

Należy poinformować lekarza, jeśli stosuje się którykolwiek z następujących leków. Axtil może wpływać na ich działanie:

Lek Axtil

Informacje o leku Axtil

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Axtil należy poinformować lekarza o możliwych interakcjach z innymi lekami, takimi jak leki przeciwcukrzycowe i lit (przy chorobach psychicznych).

Axtil może zmniejszać stężenie glukozy we krwi i zwiększać stężenie litu. Należy regularnie kontrolować te wartości podczas stosowania leku.

Jeśli pacjent spożywa alkohol, powinien omówić z lekarzem możliwe skutki uboczne, takie jak zawroty głowy.

Axtil można zażywać niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Axtil.

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszych 12 tygodniach ciąży ani podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Axtil może wystąpić zawroty głowy, dlatego nie zaleca się prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Skład leku Axtil

Lek zawiera laktozę i sód, dlatego osoby nietolerujące tych substancji powinny skonsultować się z lekarzem.

Jak stosować lek Axtil

Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze, popijając tabletki płynem. Zalecana dawka powinna być ustalona przez lekarza.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Leczenie nadciśnienia tętniczego

 • Rekomendowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz dziennie.
 • Dawkę należy stopniowo zwiększać, aż do uzyskania pożądanych wartości ciśnienia tętniczego.
 • Dawka maksymalna to 10 mg raz dziennie.
 • W przypadku jednoczesnego przyjmowania diuretyków (leków moczopędnych) lekarz może zalecić odstawienie lub zmniejszenie dawki takiego leku przed rozpoczęciem przyjmowania leku Axtil.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

 • Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
 • Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie w celu zmniejszenia lub opóźnienia pogarszania się choroby nerek

 • Dawka początkowa może wynosić 1,25 mg lub 2,5 mg raz dziennie.
 • Odpowiednią dawkę ustali lekarz.
 • Rekomendowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz dziennie.

Leczenie niewydolności serca

 • Rekomendowana dawka początkowa to 1,25 mg raz dziennie.
 • Odpowiednią dawkę ustali lekarz.
 • Dawka maksymalna to 10 mg na dobę. Zaleca się dawkowanie dwa razy na dobę.

Leczenie w przypadku przebytego zawału serca

 • Rekomendowana dawka początkowa to 1,25 mg raz dziennie do 2,5 mg dwa razy dziennie.
 • Odpowiednią dawkę ustali lekarz.
 • Rekomendowana dawka to 10 mg na dobę. Zaleca się dawkowanie dwa razy na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Lekarz zmniejszy dawkę początkową leku i będzie wolniej zmieniał jego dawkowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Axtil:

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub skontaktować się z najbliższym oddziałem ratunkowym. Nie wolno samemu udawać się do szpitala; należy skorzystać z pomocy innej osoby lub zadzwonić po karetkę pogotowia. Opakowanie leku należy zabrać ze sobą. Dzięki temu będzie wiadomo, o jaki lek chodzi.

Pominięcie zastosowania leku Axtil:

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Axtil:

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Axtil i natychmiast zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się jednego z następujących ciężkich działań niepożądanych – może wystąpić konieczność natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej:

 • Obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie, a także świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na Axtil (niezbyt często - mogą wystąpić u 1 na 100 osób).
 • Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, zaostrzenie wcześniej występującej choroby skóry, zaczerwienienie, pęcherze lub złuszczanie się skóry (takie jak
Informacje o działaniach niepożądanych

Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka, rumień wielopostaciowy (działanie niepożądane o nieznanej częstości - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi:

 • Przyspieszone bicie serca, nierówne lub mocne bicie serca (kołatanie), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze schorzenia, takie jak zawał serca (niezbyt często - mogą wystąpić u 1 na 100 osób) i udar mózgu (działanie niepożądane o nieznanej częstości - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
 • Duszność lub kaszel. Mogą to być objawy płucnych działań niepożądanych (niezbyt często - mogą wystąpić u 1 na 100 osób).
 • Zwiększone siniaczenie, krwawienie trwające dłużej niż zazwyczaj, inne krwawienia (np. krwawienie dziąseł), fioletowe wybroczyny na skórze lub większa niż zazwyczaj skłonność do zakażeń, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy chorób krwi lub szpiku kostnego (działanie niepożądane o nieznanej częstości - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
 • Silny ból brzucha, który może promieniować na plecy. Mogą to być objawy zapalenia trzustki (niezbyt często - mogą wystąpić u 1 na 100 osób).
 • Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy chorób wątroby, takich jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby (działanie niepożądane o nieznanej częstości - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Inne możliwe działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli którekolwiek z poniższych działań nasili się lub będzie trwało dłużej niż kilka dni.

 • Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)
  • Ból głowy lub uczucie zmęczenia.
  • Zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia takiego stanu zwiększa się przy rozpoczynaniu stosowania leku Axtil lub zwiększaniu dawki.
  • Omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie krwi), szczególnie przy szybkim wstawaniu lub siadaniu.
  • Suchy, drapiący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność.
  • Ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.
  • Wysypki skórne, w tym uniesione nad powierzchnię skóry.
  • Ból w klatce piersiowej.
  • Kurcze lub bóle mięśni.
  • Zwiększone stężenie potasu we krwi potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.
 • Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)
  • Trudności z zachowaniem równowagi (zawroty głowy).
  • Świąd i nietypowe dolegliwości skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, szczypanie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje).
  • Utrata lub zmiana odczuwania smaku.
  • Zaburzenia snu.
  • Uczucie przygnębienia, niepokoju, większa nerwowość niż zazwyczaj, niecierpliwość.
  • Zatkany nos, trudności w oddychaniu lub zaostrzenie astmy.
  • Obrzęk jelit (obrzęk naczynioruchowy jelit), przebiegający z takimi objawami, jak ból brzucha, wymioty i biegunka.
  • Zgaga, zaparcie lub suchość w jamie ustnej.
  • Wydalanie w ciągu dnia większej ilości moczu niż zwykle.
  • Ostra niewydolność nerek.
  • Większe niż zazwyczaj pocenie.
  • Brak lub zmniejszenie apetytu (brak łaknienia).
Działania niepożądane

Przyspieszone lub nieregularne bicie serca. Obrzęk rąk i nóg. Może być to objawem zwiększonego zatrzymywania wody przez organizm.

Zaczerwienienie.

Nieostre widzenie.

Bóle stawów.

Gorączka.

Niemoc płciowa u mężczyzn, zmniejszone libido u mężczyzn lub kobiet.

Zwiększona liczba niektórych krwinek białych (eozynofilia) w badaniach krwi.

Badania krwi wykazujące zmiany czynności wątroby, trzustki lub nerek.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób)

Drżenie lub dezorientacja.

Zaczerwienienie i obrzęk języka.

Płatowe złuszczanie się skóry, swędząca, grudkowata wysypka.

Zaburzenia paznokci (np. zmniejszenie przylegania lub oddzielenie się paznokcia od łożyska paznokcia).

Wysypka lub zasinienie skóry.

Plamy skórne i ziębnięcie kończyn.

Zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu.

Zaburzenia słuchu lub dzwonienie w uszach.

Uczucie osłabienia.

Spadek liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, lub spadek stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób)

Większa niż zazwyczaj wrażliwość na słońce.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania i napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania ADH (ang. anti-diuretic hormone – wazopresyna, hormon antydiuretyczny). Jeśli następujące objawy wystąpią, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza prowadzącego.

Trudności z koncentracją.

Obrzęk jamy ustnej.

Zwiększenie poziomu przeciwciał w badaniu krwi.

Zmniejszenie liczby krwinek w badaniu krwi.

Obniżone stężenie sodu w wynikach badania krwi.

Zmiana koloru palców u dłoni i stóp pod wpływem zimna, a następnie mrowienie lub ból pod wpływem ciepła (objaw Raynauda).

Powiększenie piersi u mężczyzn.

Spowolnienie lub osłabienie reakcji.

Uczucie pieczenia.

Zaburzenia powonienia.

Utrata włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49-21-301 faks: + 48 22 49-21-309

Lek Axtil - informacje

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Axtil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku i blistrze lub opakowaniu zawierającym tabletki po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Axtil

 • Substancją czynną leku jest ramipryl.
 • Pozostałe składniki to: wodorowęglan sodu, laktoza jednowodna, sól sodowa kroskarmelozy, skrobia kukurydziana preżelowana, stearylofumaran sodu, tlenek żelaza żółty (172) (tabletki 2,5 mg i 5 mg), tlenek żelaza czerwony (E 172) (tabletki 5 mg).

Jak wygląda lek Axtil i co zawiera opakowanie

Axtil 2,5 mg: tabletki w kształcie kapsułek, płaskie, barwy żółtej. Linia podziału z jednej strony i na bokach, z oznaczeniem R2.

Axtil 5 mg: tabletki w kształcie kapsułek, płaskie, barwy różowej. Linia podziału z jednej strony i na bokach, z oznaczeniem R3.

Axtil 10 mg: tabletki w kształcie kapsułek, płaskie, barwy białej do białawej. Linia podziału z jednej strony i na bokach, z oznaczeniem R4.

Opakowania

Axtil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletki są dostępne w bistrach Aluminium/Aluminium pakowanych w tekturowe pudełka zawierające po 30 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Wytwórca:

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
Polska

Adresy firm farmaceutycznych

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate,

Zejtun ZTN 3000,

Malta

Extractum Pharma Ltd.

1044 Budapest,

Megyeri út 64,

Węgry

Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shose Str.

Dupnitsa 2600

Bułgaria

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.2021

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Axtil
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu