Szukaj leku
FAQ

Coffecorn forte

Coffecorn forte

1
ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA
Coffecorn forte
1 mg + 100 mg, tabletki drażowane
Ergotamini tartras + Coffeinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić
innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Coffecorn forte i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coffecorn forte
3. Jak stosować lek Coffecorn forte
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Coffecorn forte
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Coffecorn forte i w jakim celu się go stosuje
Lek Coffecorn forte zawiera winian ergotaminy i kofeinę. Ergotamina silnie kurczy naczynia krwionośne,
ale także może rozkurczać naczynia w zależności od oporu naczyniowego. Jeśli opór naczyniowy jest
mały, ergotamina powoduje skurcz naczyń i wzrost ciśnienia tętniczego, jeśli opór naczyniowy jest
wysoki ergotamina wywołuje odwrotną reakcję - rozkurcz naczyń. Ergotamina działa obkurczająco na
naczynia krwionośne głównie mózgu, zmniejszając objawy migrenowe oraz przepływ krwi.
Ergotamina częściowo pobudza, a częściowo hamuje alfa-adrenergiczne receptory naczyń krwionośnych.
Ergotamina wywiera silne działanie oksytocynowe (powoduje skurcz mięśni macicy). Uzasadnieniem
łączenia kofeiny z ergotaminą jest fakt, że kofeina ułatwia wchłanianie tego alkaloidu.
Kofeina stosowana w dawkach terapeutycznych pobudza czynność kory mózgowej i ośrodków
wegetatywnych. Ułatwia koncentrację uwagi, skraca czas reakcji, poprawia sprawność myślenia, łagodzi
objawy zmęczenia psychicznego, usuwa senność. Kofeina rozszerza naczynia zewnątrzczaszkowe i
wewnątrzczaszkowe. Przyspiesza czynność, zwiększa siłę skurczów i pojemność wyrzutową serca.
Kofeina nasila działanie leków przeciwbólowych. Kofeina stosowana jest jako lek wspomagający w
bólach głowy, tonizujący w stanach zmęczenia umysłowego, niedociśnieniu, omdleniu.
Wskazania do stosowania
Lek Coffecorn forte stosuje się w napadach migreny oraz w bólach głowy pochodzenia naczyniowego,
jeżeli środki przeciwbólowe są nieskuteczne.
2
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coffecorn forte
Kiedy nie stosować leku Coffecorn forte
- jeśli występuje nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu, kofeinę lub którykolwiek składnik leku,
- jeśli występuje niekontrolowane nadciśnienie,
- jeśli przyjmujemy leki, które hamują aktywność izoenzymu CYP3A cytochromu P450 (np. azolowe leki
przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy HIV, klarytromycyna, telitromycyna, werapamil, diltiazem,
indynawir, cyprofloksacyna)
- jeśli przyjmujemy leki, które zwężają naczynia krwionośne,
- jeśli u pacjenta stwierdzono występujące obecnie lub w przeszłości reakcje w postaci zwłóknienia
(bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc, otrzewnej lub zaotrzewnowe,
- w chorobach naczyń obwodowych takich, jak choroba Raynauda, zarostowe zapalenie naczyń
krwionośnych, zakrzepowe zapalenie żył, zaawansowana miażdżyca naczyń oraz po zabiegach
chirurgicznych na naczyniach,
- w niedotlenieniu mięśnia sercowego,
- po przebytym zawale serca,
- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
- w chorobach nerek i wątroby,
- w posocznicy,
- w jaskrze,
- w ciąży,
- w okresie karmienia piersią.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podczas stosowania leku mogą wystąpić bardzo indywidualne reakcje nadwrażliwości na ergotaminę.
Lek może spowodować niedotlenienie mięśnia sercowego lub zawał serca podczas leczenia nawet
małymi dawkami ergotaminy. Obwodowe zaburzenia naczyniowe mogą wystąpić nawet po jednokrotnej
dawce ergotaminy. Należy ostrożnie stosować lek u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.
Jeśli wystąpi mrowienie w palcach rąk lub stóp należy przerwać zażywanie leku i skontaktować się z
lekarzem.
W przypadku pacjentów przyjmujących ergotaminę długotrwale przed rozpoczęciem leczenia lekarz
sprawdzi, czy funkcja serca, płuc i nerek jest prawidłowa. W trakcie leczenia lekarz zwróci szczególną
uwagę na wszelkie oznaki potencjalnie związane z wystąpieniem włóknienia. W razie potrzeby zostaną
wykonane odpowiednie badania. W razie wystąpienia włóknienia leczenie zostanie przerwane.
Ergotamina może wchodzić w reakcję z tworzywami sztucznymi używanymi do rekonstrukcji
w chirurgii.
Należy zwrócić się do lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w
przeszłości.
Lek Coffecorn forte nie jest przeznaczony do terapii długotrwałej i nie powinien być stosowany w
profilaktyce migreny.
Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy.
Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i
zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo
(lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu
głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.
Jednoczesne stosowanie leków hamujących aktywność izoenzymu CYP3A cytochromu może nasilać
działanie ergotaminy i kofeiny oraz powodować nasilenie zdarzeń niepożądanych. Możliwe jest poważne,
a nawet zagrażające życiu mózgowe i/lub obwodowe niedokrwienie.
Dzieci i młodzież
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.
3
Coffecorn forte a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.
Leków zawierających ergotaminę nie należy przyjmować łącznie z sumatryptanem (lek
przeciwmigrenowy) ze względu na możliwość sumowania działania spastycznego na naczynia.
Ergotamina nie powinna być stosowana w trakcie terapii dihydroergotaminą, bromokryptyną, kabergoliną
(leki hamujące laktację), metyzergidem (lek przeciwmigrenowy) ze względu na możliwość wystąpienia
nadciśnienia i zawału serca.
W przebiegu terapii ergotaminą i lekami hamującymi receptory alfa-adrenergiczne (tolazoliną, prazosyną
- leki rozszerzające naczynia) oraz receptory beta-adrenergiczne (atenololem, nadololem, oksprenololem,
propranololem, timololem - leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i w chorobie niedokrwiennej serca)
może wystąpić wzrost ciśnienia tętniczego i bóle wieńcowe.
W przypadku jednoczesnego stosowania produktu zawierającego ergotaminę i kofeinę z inhibitorami
izoenzymu CYP3A cytochromu P450 (np. azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy HIV,
klarytromycyna, telitromycyna, werapamil, diltiazem, indynawir, cyprofloksacyna, sok grejpfrutowy)
efekty działania ergotaminy i kofeiny mogą być silniejsze jak również wydłużone w czasie.
Jednoczesne podawanie antybiotyków z grupy makrolidów (klarytromycyny, roksytromycyny,
erytromycyny) może zaburzyć metabolizm ergotaminy, poprzez zahamowanie cytochromu P450 i
spowodować nasilenie toksyczności alkaloidu.
Leki przeciwwirusowe (delawirdyna, indynawir, rytonawir, nelfinawir) stosowane jednocześnie z
ergotaminą zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.
Leki antydepresyjne (fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina) w połączeniu z ergotaminą
mogą powodować zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie ogólne i osłabienie odruchów.
Dopamina i dobutamina (leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego) stosowane jednocześnie z
ergotaminą mogą powodować obwodowe niedokrwienie i niedotlenienie prowadzące do martwicy dłoni i
stóp, dlatego nie należy stosować tych leków jednocześnie z alkaloidami sporyszu.
Zawarta w leku kofeina nasila działanie leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy oraz
zwiększających ciśnienie krwi.
Lek Coffecorn forte z jedzeniem, piciem i alkoholem
Patrz punkt 3.
Nie należy pić soku grejpfrutowego ani alkoholu podczas stosowania leku Coffecorn forte.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje
ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Leku Coffecorn forte nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Przewlekłe stosowanie ergotaminy stanowi zagrożenie dla płodu i może wywołać poronienie
spowodowane działaniem oksytocynowym.
Zarówno ergotamina jak i kofeina przenikają do mleka matki i mogą wywołać różnego rodzaju
zaburzenia u dzieci karmionych piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W piśmiennictwie dotyczącym alkaloidów sporyszu i ich pochodnych oraz kofeiny brak danych
dotyczących działania ograniczającego zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Coffecorn forte zawiera 179,925 mg sacharozy i 34,7 mg laktozy
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem leku.
4
3. Jak stosować lek Coffecorn forte
Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie
skontaktować się z lekarzem.
Aby lek był maksymalnie skuteczny powinien być przyjmowany w momencie wystąpienia pierwszych
objawów napadu migreny.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Zwykle stosuje się od 1 do 2 tabletek drażowanych w momencie wystąpienia pierwszych objawów
napadu migreny. Następnie, jeśli jest to konieczne w celu przerwania napadu migreny zażywać 1 tabletkę
drażowaną, co pół godziny (maksymalnie 4 tabletki drażowane na dobę lub 8 tabletek drażowanych na
tydzień). Należy zachować, co najmniej 4 dniowy odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami maksymalnymi.
W przypadku innych bólów głowy pochodzenia naczyniowego należy zażywać 1 tabletkę drażowaną
2 razy na dobę, nie dłużej niż cztery dni.
Lek należy przyjmować przed posiłkiem, a w razie dolegliwości żołądkowo-jelitowych w czasie posiłku.
(patrz też „Lek Coffecorn forte z jedzeniem, piciem i alkoholem” w punkcie 2).
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Stosowanie leku Coffecorn forte u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek jest
przeciwwskazane.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Coffecorn forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się
do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coffecorn forte
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Objawy przedawkowania:
Znużenie, dezorientacja, depresja, senność, majaczenie, ciężka duszność, obniżenie lub podwyższenie
ciśnienia tętniczego, szybkie i słabe tętno, drętwienie kończyn, utrata przytomności, wstrząs i śmierć.
Jeśli pacjent jest przytomny należy prowokować wymioty i zgłosić się do lekarza.
Pominięcie zastosowania leku Coffecorn forte
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Coffecorn forte
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Coffecorn forte może powodować działania niepożądane choć nie u każdego one
występują:
zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: parestezje obwodowych części ciała,
osłabienie kończyn, bóle głowy, stany dezorientacji, zawroty głowy, senność, nudności, dolegliwości
5
żołądkowo-jelitowe, bóle w nadbrzuszu, zaparcia, przerost dziąseł, powikłania rzadko pojawiające się
podczas terapii krótkotrwałej: rumień, obrzęk, wybroczyny, martwica naskórka, trądzik. Ergotamina
może spowodować niedokrwienie, podrażnienie, krwawienie i owrzodzenie odbytu, spowodowane
skurczem naczyń krwionośnych.
Obecność kofeiny może powodować: bezsenność, drażliwość, drżenia mięśniowe.
Lek może powodować zaburzenia rytmu serca, zwłóknienie mięśnia sercowego, zastawek, naczyń
wieńcowych i aorty, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego.
W przypadku długotrwałego stosowania ergotaminy może wystąpić: ergotyzm, objawiający się
początkowo drętwieniem oraz oziębieniem rąk i stóp, a w kolejnym etapie upośledzeniem krążenia
w kończynach, długotrwałym skurczem naczyń kończyn i w konsekwencji martwicą kończyn.
Podczas długotrwałego stosowania leku może dojść do uszkodzenia wątroby i nerek.
Przy długotrwałym stosowaniu ergotaminy mogą wystąpić reakcje w postaci zwłóknienia
(bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc, otrzewnowe i pozaotrzewnowe.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301,
fax: + 48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Coffecorn forte
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Coffecorn forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Coffecorn forte
Substancjami czynnymi leku są: winian ergotaminy i kofeina bezwodna.
1 tabletka drażowana zawiera 1 mg winianu ergotaminy i 100 mg kofeiny bezwodnej:
Substancje pomocnicze:
w skład rdzenia tabletki drażowanej wchodzą: metyloceluloza, skrobia ziemniaczana,
karboksymetyloskrobia sodowa, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk;
w skład otoczki tabletki drażowanej wchodzą: sacharoza, błękit brylantowy FCF (E–133), syrop
ziemniaczany; skład masy połyskowej: olej rzepakowy, wosk pszczeli żółty, Nipagina M, etanol 96%.
6
Jak wygląda lek Coffecorn forte i co zawiera opakowanie
Lek Coffecorn forte to tabletki drażowane doustne.
Opakowanie:
W tekturowym pudełku znajduje się 1 fiolka szklana bezbarwna.
Jedna fiolka zawiera 12 szt. tabletek drażowanych.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
ul. Pułaskiego 39,
85-619 Bydgoszcz
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz
Tel.: /0-prefix-52/ 342 67 88
Data ostatniej aktualizacji ulotki: