Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Elosone roztwór na skórę

Elosone

 na zmiany skórne objęte opryszczką półpaśca,  na skórne zmiany rakowe,  dzieciom poniżej 2 roku życia. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed zastosowaniem leku Elosone, roztworu na skórę, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:  zakażenia skórne,  zakażenia wirusowe (np. półpasiec, opryszczka zwykła),  zakażenia grzybicze (wywołane przez drożdżaki),  zakażenia bakteryjne,  układany na okolice okołoustne,  długotrwałe stosowanie leku w dużej ilości i/lub na dużej powierzchni ciała,  u dzieci, szczególnie u niemowląt i małych dzieci, ze względu na większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Inne leki i lek Elosone, roztwór na skórę Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, włącznie z tymi dostępnymi bez recepty. Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy omówić to z lekarzem. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Nie ma danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek Elosone, roztwór na skórę zawiera stearynian etylu, metyloparyben sodowy (E219) i propyloparaben sodowy (E217) Stearynian etylu może powodować reakcje alergiczne (może wystąpić późne reakcje skórne). 3. Jak stosować lek Elosone, roztwór na skórę Ten lek jest przeznaczony do stosowania na skórę. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Przed zastosowaniem leku należy dokładnie umyć ręce. Należy używać leku zgodnie z zaleceniami, niestosowanie się do nich może prowadzić do nasilenia objawów choroby. Leku nie należy nakładać na skórę twarzy, oczu, oczodołów, błony śluzowej jamy ustnej ani na fałdy skórne okolic narządów płciowych. Przeczytaj dokładnie ulotkę dołączoną do leku przed zastosowaniem oraz skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą w razie wątpliwości. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek Elosone, roztwór na skórę, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęstsze działania niepożądane to: pieczenie skóry, swędzenie skóry, podrażnienie skóry w miejscu stosowania leku. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę. 5. Jak przechowywać lek Elosone, roztwór na skórę Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Elosone, roztwór na skórę - Substancja czynna: mometazonu furoinian. - Pozostałe składniki: benzalkoniowy chlorek, edetynian sodu, alkohol cetyloserylowy, makrogola gliceryd palmowy, kwas cytrynowy jednowodny i woda oczyszczona. Jak wygląda lek Elosone, roztwór na skórę i co zawiera opakowanie Lek Elosone jest bezbarwny lub słabo żółty roztwór do stosowania na skórę. Opakowanie zawiera 30 lub 60 ml roztworu. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited. Wytwórca: Fermion Oy, Espoo, Finlandia. To jest kod HTML wygenerowany na podstawie przepisanego tekstu:```html Ulotka Elosone

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Elosone, 1 mg/g, roztwór na skórę
Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Elosone, roztwór na skórę i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elosone, roztwór na skórę
 3. Jak stosować lek Elosone, roztwór na skórę
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Elosone, roztwór na skórę
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Elosone, roztwór na skórę i w jakim celu się go stosuje

Lek Elosone w postaci roztworu na skórę zawiera substancję czynną mometazonu furoinian. Mometazonu furoinian jest syntetycznym kortykosteroidem; stosowany miejscowo wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

Lek Elosone w postaci roztworu na skórę wskazany jest w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu owłosionej skóry głowy w reagujących na leczenie kortykosteroidami chorobach skóry, takich jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elosone, roztwór na skórę

``` Lek Elosone

Zastosowanie leku Elosone

 • w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych,
 • w pieluszkowym zapaleniu skóry,
 • na uszkodzoną i pokrytą owrzodzeniami skórę

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elosone, roztwór na skórę należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpią objawy podrażnienia lub uczulenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia zakażeń, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. W przypadku niewystąpienia szybkiej i pozytywnej reakcji na leczenie, należy przerwać stosowanie kortykosteroidu aż do czasu wyleczenia zakażeń.

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, należy unikać stosowania leku Elosone, roztwór na skórę na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkami, długotrwale oraz na skórę twarzy i w fałdach skórnych oraz u dzieci. Jeśli konieczne jest nałożenie leku na twarz, leczenie powinno trwać maksymalnie 5 dni.

Wszelkie działania niepożądane zgłaszane po stosowaniu kortykosteroidów o działaniu ogólnym, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, mogą również występować w przypadku miejscowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie u niemowląt i dzieci.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku, pozwalającą na złagodzenie objawów choroby, zwłaszcza u dzieci.

Elosone, roztwór na skórę podawany miejscowo nie jest przeznaczony do leczenia okulistycznego (w tym również w okolicach powiek) ze względu na bardzo rzadkie ryzyko wystąpienia jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.

Szczególnie ostrożnie powinni stosować lek pacjenci z łuszczycą. Stosowanie leku w łuszczycy może spowodować nawrót choroby w wyniku rozwoju tolerancji, wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnych działań toksycznych związanych z zaburzeniem ciągłości skóry.

Tak jak w przypadku innych silnie działających kortykosteroidów stosowanych miejscowo, należy unikać nagłego zaprzestania leczenia. Po nagłym odstawieniu leku może wystąpić silne zaczerwienienie, pieczenie i kłujący ból (tzw. „efekt z odbicia”). W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Elosone, roztwór na skórę podobnie jak inne leki zawierające kortykosteroidy, może zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych, co może utrudniać lekarzowi postawienie właściwej diagnozy, mogą również opóźniać gojenie.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza u dzieci w wieku 2 lat lub starszych. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Elosone u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Elosone - informacje o leku

Elosone - informacje o leku

Przeciwwskazane stosowanie u dzieci w tej grupie wiekowej, ze względu na ryzyko działań niepożądanych kortykosteroidów.

U dzieci istnieje większe ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów, takich jak zaburzenia czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga.

Leku nie należy stosować na skórę przykrywaną pieluszką, ponieważ może zwiększyć przezskórne wchłanianie mometazonu furoinianu.

Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Interakcje z innymi lekami

Brak danych. Należy poinformować lekarza o innych stosowanych lekach.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ustalono bezpiecznego stosowania leku Elosone w okresie ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem przed stosowaniem leku w trakcie ciąży.

Podczas karmienia piersią, lek Elosone może być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza po dokładnym rozważeniu ryzyka dla dziecka.

Zalecenia dotyczące stosowania leku

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zwykle nanosi się roztwór na skórę raz na dobę na chorobowo zmienione miejsca owłosionej skóry głowy.

Roztwór zawiera glikol propylenowy, dlatego należy zachować ostrożność przy stosowaniu.

Stosowanie Elosone u dzieci

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku pozwalającą na złagodzenie objawów choroby. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Dzieci w wieku 2 lat lub starsze

Elosone należy stosować ostrożnie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, choć nie zbadano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Elosone przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku Elosone u dzieci w wieku poniżej 2 lat, dlatego nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elosone, roztwór na skórę. Dotychczas nie opisano przypadku przedawkowania leku.

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy i w konsekwencji do niewydolności nadnerczy.

W przypadku przedawkowania lekarz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe oraz leczenie wspomagające. Ostre objawy przedawkowania kortykosteroidów są zwykle odwracalne. W przypadku przewlekłego zatrucia lekarz zaleci stopniowe odstawianie leku.

W razie wypicia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Elosone, roztwór na skórę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Elosone, roztwór na skórę. Jeżeli pacjent stosował ten lek przez długi czas, a choroba skóry owłosionej głowy uległa poprawie, nie powinien nagle przerywać stosowania leku. Jeżeli pacjent jednak nagle przerwie stosowanie leku, skóra owłosionej głowy może ulec zaczerwienieniu oraz wystąpi kłucie i pieczenie. Aby tego uniknąć, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz stopniowo zmniejszy częstość stosowania leku, aż do całkowitego przerwania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania kortykosteroidów na skórę obserwowano następujące działania niepożądane:

 • Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): zapalenie mieszków włosowych, uczucie pieczenia, świąd.
 • Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zakażenia, czyrak, parestezje, kontaktowe zapalenie skóry, niedobór barwnika, nadmierne owłosienie, rozstępy, zmiany trądzikopodobne, zanik skóry, ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu stosowania, nieostre widzenie.

Po stosowaniu leku na bardzo dużą powierzchnię skóry przez dłuższy czas, a szczególnie w

Elosone

Przechowywanie leku Elosone roztworu na skórę

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i kartoniku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Uwaga: lek łatwopalny - trzymać z dala od ognia lub płomieni. Po użyciu szczelnie zamknąć butelkę zakrętką. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Elosone roztwór na skórę:

 • Substancją czynną leku jest mometazonu furonian 1 mg/g.
 • Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, hydroksypropyloceluloza, sodu diwodorofosforan dwuwodny, kwas fosforowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Elosone roztwór na skórę i co zawiera opakowanie:

Lek Elosone jest bezbarwnym i przezroczystym płynem o charakterystycznym zapachu alkoholu izopropylowego.

Opakowania leku: 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml roztworu na skórę w białej polietylenowej butelce, z białym kroplomierzem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny

Bausch Health Ireland Limited

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.12.2020

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Elosone roztwór na skórę
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu