Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Clobederm

Clobederm

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
CLOBEDERM, 0,5 mg/g, maść
Clobetasoli propionas
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera
ona informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub
pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek
może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Clobederm maść i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clobederm maść
3. Jak stosować Clobederm maść
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Clobederm maść
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Clobederm maść i w jakim celu się go stosuje
Lek Clobederm w postaci maści jest lekiem do stosowania na skórę, zawierającym substancję czynną
propionian klobetazolu. Propionian klobetazolu jest bardzo silnie działającym syntetycznym
glikokortykosteroidem (rodzaj hormonu) do stosowania miejscowego na skórę. Lek wykazuje bardzo
silne działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, przeciwalergiczne i obkurczające naczynia
krwionośne.
Wskazania do stosowania
Clobederm w postaci maści stosuje się miejscowo do krótkotrwałego leczenia ostrych i ciężkich, nie
zakażonych, suchych stanów zapalnych skóry, które reagują na glikokortykosteroidy i przebiegają
z uporczywym swędzeniem lub z nadmiernym rogowaceniem, gdy zawiodło leczenie słabszymi
preparatami glikokortykosteroidowymi.
Clobederm wskazany jest w: łojotokowym zapaleniu skóry, wyprysku kontaktowym, atopowym
zapaleniu skóry, łuszczycy zadawnionej, liszaju rumieniowatym, rumieniu wielopostaciowym, toczniu
rumieniowym dyskoidalnym, liszaju płaskim o nasilonym świądzie i wyprysku zliszajowaciałym.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clobederm maść
Kiedy nie stosować leku Clobederm maść:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6);
- w bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych zakażeniach skóry;
- w trądziku zwykłym;
- w trądziku różowatym;
- w zapaleniu skóry dookoła ust;
- po szczepieniach ochronnych;
- w nadwrażliwości na propionian klobetazolu, inne glikokortykosteroidy lub w nadwrażliwości na
którąkolwiek substancję pomocniczą leku;
- w świądzie odbytu i narządów płciowych;
2
- pod opatrunkiem okluzyjnym (szczelnym);
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat;
- długotrwale.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Clobederm maść, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą
lub pielęgniarką, jeśli:
- podczas stosowania leku Clobederm maść po raz pierwszy, u pacjenta wystąpił ból kości lub
nasilają się wcześniej występujące objawy dotyczące kości, zwłaszcza jeśli pacjent stosuje lek
Clobederm maść przez dłuższy czas lub wielokrotnie.
- pacjent stosuje doustnie lub miejscowo inne leki zawierające kortykosteroidy lub leki przeznaczone
do regulowania czynności układu odpornościowego (np. w chorobach autoimmunologicznych lub
po przeszczepieniu narządu). Skojarzone stosowanie leku Clobederm maść z tymi lekami może
prowadzić do ciężkich zakażeń.
Jeżeli po zastosowaniu leku Clobederm maść wystąpią objawy podrażnienia lub skórna reakcja
alergiczna, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, czy należy zaprzestać
stosowania leku.
Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z
lekarzem.
Nie stosować leku bez przerwy dłużej niż 2 tygodnie.
Ze względu na to, że kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę, podczas długotrwałego stosowania
leku lub stosowania go na dużą powierzchnię skóry zwiększa się częstość występowania ogólnych
działań niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, np. obrzęków, nadciśnienia
tętniczego, zwiększonego stężenia cukru we krwi, zmniejszenia odporności.
Dlatego należy unikać stosowania leku na dużą powierzchnię ciała.
Jeśli wystąpi zakażenie w miejscu stosowania leku, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie
przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Jeżeli objawy zakażenia nie ustąpią, należy skontaktować się
z lekarzem. Lekarz zadecyduje, czy należy przerwać stosowanie leku do czasu wyleczenia zakażenia.
Należy unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi lub ranami.
Unikać stosowania leku wokół oczu, ze względu na ryzyko wystąpienia jaskry lub zaćmy.
Unikać stosowania leku na powieki lub na skórę w okolicy powiek, zwłaszcza u osób z jaskrą
o wąskim lub szerokim kącie przesączania oraz u osób z zaćmą, ze względu na ryzyko nasilenia
objawów choroby.
Szczególnie ostrożnie powinni stosować lek pacjenci z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie
kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne z wielu powodów, w tym ze względu na
nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy
krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.
Na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin stosować tylko w przypadkach bezwzględnie
koniecznych, ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidu przez delikatną skórę i większe
ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych, jak poszerzenie żyłek i tętniczek lub zapalenia skóry
dookoła ust, nawet po krótkim stosowaniu.
Ostrożnie stosować w już istniejących stanach zanikowych tkanki podskórnej, zwłaszcza u osób
w podeszłym wieku.
Nie należy stosować leku dłużej niż zalecił lekarz.
Dzieci i młodzież
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Należy ostrożnie stosować ten lek u dzieci w wieku 12 lat i powyżej.
U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, istnieje
większe ryzyko wystąpienia wywołanych ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów zaburzeń
czynności osi podwzgórze–przysadka–nadnercza i zespołu Cushinga (zespół objawów chorobowych
związanych z występowaniem zwiększonej zawartości steroidów w surowicy krwi, czego najczęstszą
3
przyczyną jest długotrwałe podawanie glikokortykosteroidów). Przewlekłe leczenie kortykosteroidami
może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.
Clobederm maść a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie są znane interakcje podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów z innymi lekami.
Podczas stosowania leku nie należy szczepić się przeciwko ospie. Nie należy też wykonywać innych
szczepień, szczególnie w czasie długotrwałego stosowania leku lub stosowania na dużą powierzchnię
skóry.
Lek może nasilać działanie leków wpływających na układ odpornościowy.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie powinny stosować leku kobiety w ciąży lub karmiące piersią, jeśli w opinii lekarza nie jest to
bezwzględnie konieczne, gdyż lek zawiera glikokortykosteroid o bardzo silnym działaniu.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Clobederm maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Clobederm maść zawiera:
-glikol propylenowy – ze względu na jego zawartość, lek może powodować podrażnienie skóry.
3. Jak stosować Clobederm maść
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przedłużać okresu stosowania leku ponad
zalecony przez lekarza.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
Lekko wcierać niewielką ilość maści na zmienione chorobowo miejsca na skórze, zwykle raz lub dwa
razy na dobę.
Nie należy stosować leku pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym), pieluchą czy ceratką.
Po zastosowaniu leku należy umyć ręce.
Leczenia nie należy prowadzić bez przerwy dłużej niż 2 tygodnie.
Po uzyskaniu poprawy leczenie należy przerwać.
Jeżeli niezbędne jest dalsze leczenie kortykosteroidami, lekarz zastosuje leki zawierające
kortykosteroidy o mniejszej sile działania, zapewniające kontrolowanie objawów choroby.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clobederm maść
Po długotrwałym stosowaniu lub stosowaniu na duże powierzchnie skóry mogą pojawić się objawy
przedawkowania w postaci m.in. obrzęków, nadciśnienia, nadmiernego stężenia cukru we krwi,
zmniejszonej odporności, choroby Cushinga.
Jeśli wystąpią objawy przedawkowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
Pominięcie zastosowania leku Clobederm maść
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Clobederm maść
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza.
4
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane miejscowe o nieznanej częstości występowania (częstość nie może być
określona na podstawie dostępnych danych):
- nieostre widzenie,
- jaskra lub zaćma (w razie stosowania miejscowego na skórę powiek),
- zmiany trądzikopodobne,
- plamica posteroidowa,
- zanik naskórka,
- pieczenie, świąd, podrażnienie skóry,
- wysypka,
- zaniki tkanki podskórnej,
- suchość skóry,
- nadmierne owłosienie lub łysienie,
- odbarwienie lub przebarwienie skóry,
- zanik i rozstępy skóry,
- rozszerzenie tętniczek i żyłek,
- stan zapalny skóry dookoła ust,
- zapalenie mieszków włosowych skóry,
- wtórne zakażenia skóry,
- uogólniona łuszczyca krostkowa,
- pokrzywka lub wysypka plamisto-grudkowa albo zaostrzenie istniejących zmian chorobowych.
Działania niepożądane ogólnoustrojowe o nieznanej częstości występowania (częstość nie może być
określona na podstawie dostępnych danych):
W wyniku wchłaniania substancji czynnych do krwi mogą również wystąpić ogólnoustrojowe działania
niepożądane propionianu klobetazolu. Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego
stosowania leku, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem okluzyjnym lub w
przypadku stosowania u dzieci.
Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży
U dzieci mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane propionianu klobetazolu.
Ogólnoustrojowe objawy niepożądane propionianu klobetazolu charakterystyczne dla
kortykosteroidów, to m.in.:
- zahamowanie czynności osi podwzgórze–przysadka–nadnercza (co prowadzi do zaburzeń
wydzielania niekórych hormonów),
- zespół Cushinga (choroba, w przebiegu której pojawiają się m.in. takie objawy jakotyłość, zanik
mięśni kończyn, zmiany skórne, nadciśnienie tętnicze, łatwe męczenie się i inne),
- zahamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci,
- nadmierne stężenie cukru we krwi, cukromocz,
- obrzęki,
- nadciśnienie tętnicze,
- zmniejszenie odporności.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
5
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.
5. Jak przechowywać Clobederm maść
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Clobederm maść
- Substancją czynną leku jest klobetazolu propionian. 1g maści zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu.
- Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, seskwioleinian sorbitanu, wazelina biała.
Jak wygląda Clobederm maść i co zawiera opakowanie
Clobederm maść to biała, półprzezroczysta maść.
Dostępne opakowanie to tuba aluminiowa zawierająca 25 g maści, umieszczona w tekturowym
pudełku.
Podmiot odpowiedzialny
Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia
Wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra
tel. (075) 643 31 02
fax. (075) 752 44 55
e-mail: jelfa@jelfa.com.pl
Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Clobederm
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu