Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Betnovate N

BetnovateN

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Betnovate N
(1,22 mg + 5 mg)/g, maść
Betamethasoni valeras + Neomycini sulfas
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Betnovate N maść i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betnovate N maść
3. Jak stosować lek Betnovate N maść
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Betnovate N maść
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Betnovate N maść i w jakim celu się go stosuje
Substancjami czynnymi leku Betnovate N w postaci maści są:
- betametazonu walerianian - kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym,
- neomycyny siarczan - antybiotyk działający na większość bakterii wywołujących zmiany zapalne
na skórze.
Betnovate N maść jest wskazany w leczeniu miejscowym chorób skóry reagujących na leczenie
kortykosteroidami z towarzyszącym lub wtórnym zakażeniem bakteryjnym, takich jak:
• atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy),
• wyprysk pieniążkowaty,
• świerzbiączka guzkowa,
• łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),
• liszaj płaski,
• łojotokowe zapalenie skóry,
• alergiczny i niealergiczny wyprysk kontaktowy,
• duże odczyny po ukąszeniach owadów,
• wyprzenia okolicy odbytu i narządów płciowych.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betnovate N maść
Kiedy nie stosować leku Betnovate N maść:
• u dzieci w wieku poniżej 2 lat,
• jeśli pacjent ma trądzik różowaty,
• jeśli pacjent ma trądzik pospolity,
• jeśli pacjent ma zapalenie skóry w okolicy ust,
• jeśli pacjent ma świąd okolicy odbytu i narządów płciowych,
• jeśli pacjent ma świąd bez stanu zapalnego,
- 2 -
• jeśli pacjent ma wirusowe zakażenie skóry,
• jeśli pacjent ma zmiany skórne pierwotnie zakażone bakteriami lub grzybami,
• jeśli pacjent ma pierwotne lub wtórne zakażenia skóry wywołane przez drożdżaki,
• jeśli pacjent ma wtórne zakażenia wywołane bakteriami z rodziny Pseudomonas i Proteus,
• jeśli pacjent ma zapalenie ucha zewnętrznego przebiegające z perforacją błony bębenkowej
(ryzyko uszkodzenia słuchu w przypadku stosowania leków zawierających neomycynę),
• długotrwale, w dużych dawkach lub na dużych powierzchniach skóry z powodu ryzyka
uszkodzenia słuchu i nerek przez neomycynę, jeśli wystąpi znaczne wchłanianie leku
do organizmu.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Betnovate N maść, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Lek powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z nadwrażliwością na miejscowo stosowane
kortykosteroidy, neomycynę i jakiekolwiek substancje pomocnicze leku Betnovate N maść
(wymienione w punkcie 6.). Miejscowe objawy nadwrażliwości mogą przypominać objawy leczonej
choroby (patrz punkt 4.).
Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania leku
Betnovate N maść i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W rzadkich przypadkach leki takie jak Betnovate N maść mogą spowodować zapalenie okrężnicy
(jelita grubego) – objawia się to biegunką, zwykle krwistą i zawierającą śluz, bólem brzucha,
podwyższoną temperaturą (rzekomobłoniaste zapalenie jelit).
 W razie pojawienia się powyższych objawów należy poinformować o tym lekarza tak szybko
jak to możliwe.
Należy unikać długotrwałego stosowania leku, zwłaszcza u dzieci, gdyż mogą wystąpić
ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, zahamowanie
czynności nadnerczy i objawy zespołu Cushinga, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego
(uszczelniającego), patrz punkt 4.
Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:
• siła działania i postać leku zawierającego kortykosteroidy do stosowania miejscowego,
• długotrwałe stosowanie leku,
• stosowanie na duże powierzchnie ciała,
• stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych
lub pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym), u małych dzieci pielucha może działać
jak opatrunek okluzyjny),
• zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,
• stosowanie na obszary gdzie skóra jest cienka – np. na skórę twarzy,
• stosowanie na uszkodzoną skórę lub w przypadku gdy skóra może być uszkodzona.
Lek powinno się stosować ostrożnie u dzieci, gdyż u dzieci w porównaniu do dorosłych może
dochodzić do wchłaniania proporcjonalnie większej ilości miejscowo stosowanych kortykosteroidów
i w związku z tym, mogą być one bardziej podatne na ogólnoustrojowe działania niepożądane.
Stosowanie leków zawierających kortykosteroidy na skórę twarzy, może prowadzić (częściej
niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała) do zaników skóry. Z tego względu należy
ostrożnie stosować lek na skórę twarzy, zwłaszcza w przypadku łuszczycy, tocznia i nasilonego
wyprysku.
Ze względu na zawartość neomycyny, lek może uszkadzać słuch (włącznie z utratą słuchu) i nerki.
- 3 -
Lek powinien być stosowany szczególnie ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów
z zaburzeniami czynności nerek.
Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Unikać stosowania leku na powieki, gdyż
dostanie się leku do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry lub zaćmy.
Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenie widzenia, należy skontaktować się
z lekarzem.
W przypadku utrzymywania się objawów zakażenia w obrębie zmian zapalnych leczonych lekiem
Betnovate N maść, lekarz może zadecydować o natychmiastowym przerwaniu leczenia i podać
pacjentowi leki przeciwdrobnoustrojowe o działaniu ogólnym.
W razie konieczności stosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym), należy
dokładnie oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć sprzyjają rozwojowi
zakażeń bakteryjnych.
Długotrwałe lub częste stosowanie leku Betnovate N maść może prowadzić do wystąpienia objawów
nadwrażliwości w miejscu stosowania. Należy wtedy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pacjenci chorzy na łuszczycę powinni być leczeni pod ścisłym nadzorem lekarza. Miejscowe
stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu:
• ryzyka wystąpienia tolerancji na lek,
• ryzyka zaostrzenia zmian chorobowych,
• ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej,
• działania toksycznego wynikającego z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę.
Kortykosteroidy są czasami stosowane miejscowo w leczeniu zapalenia skóry w przewlekłych
zmianach owrzodzeniowych kończyn dolnych. Zastosowanie leku Betnovate N maść w takim
przypadku wiąże się z większą częstością występowania miejscowej reakcji nadwrażliwości
i zwiększeniem ryzyka miejscowych zakażeń.
Betnovate N maść, tak jak inne leki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym nie powinien być
rozcieńczany.
Lek Betnovate N maść a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie
lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Równoczesne stosowane niektórych leków, jak rytonawir, itrakonazol, nasilają działanie leku
Betnovate N maść.
Lek Betnovate N maść, w związku z zawartością neomycyny siarczanu, może nasilić i wydłużyć
działanie depresyjne na układ oddechowy depolaryzujących środków zwiotczających.
Istnieje ryzyko skumulowanej toksyczności w trakcie jednoczesnego stosowania leku leku Betnovate
N maść z aminoglikozydami o działaniu ogólnoustrojowym.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Stosowanie leku Betnovate N maść w ciąży lub w okresie karmienia piersią jest niewskazane.
Lek Betnovate N maść w okresie ciąży i okresie karmienia piersią może być stosowany wyłącznie
wtedy, gdy zdecyduje o tym lekarz.
Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży
i karmienia piersią oraz wpływu na płodność.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
- 4 -
Nie wykazano wpływu leku Betnovate N maść na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.
Lek Betnovate N maść zawiera parafinę
Podczas stosowania leku Betnovate N nie wolno palić ani zbliżać się do otwartego ognia ze względu
na ryzyko poważnych oparzeń. Materiał (odzież, pościel, garderoba, opatrunki itp.), który miał kontakt
z tym lekiem, łatwiej się pali i stanowi poważne zagrożenie pożarowe. Pranie odzieży i pościeli może
zmniejszyć ilość zawartego w nich leku, ale nie całkowicie go z nich usunąć.
3. Jak stosować lek Betnovate N maść
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów
z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 2).
Betnovate N maść jest przeznaczony do stosowania na skórę. Lek jest szczególnie wskazany
do stosowania na suche, liszajowate, łuszczące się zmiany skórne.
Niewielką ilością leku należy pokrywać jedynie chorobowo zmienione miejsca na skórze
raz lub dwa razy na dobę, aż do wystąpienia poprawy ale nie dłużej niż przez 7 dni.
Należy pozostawić maść na skórze do wchłonięcia a potem zastosować emolient.
W stanach opornych na leczenie (np. zmiany łuszczycowe na łokciach i kolanach) lekarz może zalecić
stosowanie opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego, np. z folii polietylenowej) tylko na noc.
Przynosi to zazwyczaj wyraźną poprawę, która może być podtrzymywana przez regularne stosowanie
leku bez opatrunku okluzyjnego w ciągu dnia.
Jeśli nie ma poprawy po 7 dniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia
dalszego postępowania.
W przypadku stosowania leku na skórę twarzy, należy ograniczyć leczenie do 5 dni i nie stosować
opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego).
U osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością nerek czy wątroby może wystąpić wolniejsze
wydalanie leku z organizmu, dlatego lekarz określi najmniejszą możliwą dawkę leku i możliwie
najkrótszy czas stosowania umożliwiający wyleczenie choroby.
Stosowanie u dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
U dzieci w wieku od 2 lat, lek Betnovate N maść można stosować do 5 dni.
U dzieci nie należy stosować opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego). Należy upewnić się,
że zastosowana została najmniejsza wymagana dawka leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betnovate N maść
W przypadku długotrwałego lub nieprawidłowego stosowania leku należy skontaktować się
z lekarzem, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla
kortykosteroidów (patrz punkty 2 i 4), w tym ostra niewydolność nadnerczy.
Pominięcie zastosowania leku Betnovate N maść
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować lek
najszybciej jak jest to możliwe, zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.
Przerwanie stosowania leku Betnovate N maść
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
- 5 -
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Aby zapobiegać występowaniu objawów niepożądanych, lekarz powinien upewnić się, że pacjent
stosuje najmniejszą dawkę zapewniającą działanie lecznicze.
Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów stosujących lek.
Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek):
• miejscowe pieczenie lub ból skóry i świąd.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących
lek):
• zakażenia oportunistyczne (zakażenia pojawiające się u osób o obniżonej odporności),
• miejscowa nadwrażliwość,
• zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza,
• objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna),
• opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci,
• osteoporoza,
• jaskra,
• hiperglikemia/glikozuria (zbyt duże stężenie cukru we krwi lub w moczu),
• zaćma,
• nadciśnienie tętnicze,
• zwiększenie masy ciała lub otyłość,
• zmniejszenie stężenia endogennego kortyzolu,
• ścieńczenie lub zanik skóry,
• marszczenie się skóry,
• suchość skóry,
• rozstępy,
• teleangiektazje (rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, tzw. pajączki naczyniowe),
• przebarwienia,
• nadmierne owłosienie,
• łysienie,
• rozszczep węzłowaty włosa,
• zaostrzenie objawów leczonej choroby,
• kontaktowe alergiczne zapalenie skóry/zapalenie skóry,
• rumień,
• wysypka,
• pokrzywka,
• łuszczyca krostkowa (patrz punkt 2),
• ból lub podrażnienie w miejscu podania.
Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona
na podstawie dostępnych danych):
• nieostre widzenie.
Ze względu na to, że lek zawiera kortykosteroid o silnym działaniu, długotrwałe leczenie może
doprowadzić do miejscowych zmian zanikowych skóry, takich jak ścieńczenie, rozstępy i rozszerzenie
powierzchownych naczyń krwionośnych, zwłaszcza wtedy, gdy lek stosowany jest w fałdach
skórnych lub pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym).
Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości na lek, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
- 6 -
W rzadkich przypadkach podczas stosowania w leczeniu łuszczycy istnieje ryzyko uogólnionej,
krostkowej postaci łuszczycy.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Betnovate N maść
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym
po skrócie „Termin ważn. (EXP)” i na tubie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień
podanego miesiąca.
Skrót „Lot” oznacza numer serii produktu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Betnovate N maść
Substancjami czynnymi są betametazonu walerianian zmikronizowany i neomycyny siarczan.
1 g maści zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego i 5 mg neomycyny
siarczanu.
Pozostałe składniki to: parafina ciekła, wazelina biała
Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie
Lek Betnovate N to gładka, przezroczysta maść w kolorze złamanej bieli.
Tuba aluminiowa zawierająca 15 g lub 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia
- 7 -
Wytwórca:
Delpharm Poznań Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Polska
Importer:
Delpharm Poznań Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Polska
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
GSK Services Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel. (22) 576-90-00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2022

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Betnovate N
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu