Szukaj leku
FAQ

Betnovate

Betnovate

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Betnovate C,
(1,22 mg + 30 mg)/g, maść
Betamethasoni valeras + Clioquinolum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Betnovate C maść i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betnovate C maść
3. Jak stosować lek Betnovate C maść
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Betnovate C maść
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Betnovate C maść i w jakim celu się go stosuje
Substancjami czynnymi leku Betnovate C w postaci maści są:
• betametazonu walerianian - kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym,
• kliochinol - substancja o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym.
Betnovate C maść jest wskazany do leczenia miejscowego chorób skóry reagujących na leczenie
kortykosteroidami, z towarzyszącym im lub wtórnym zakażeniem bakteryjnym i (lub) grzybiczym,
takich jak:
• atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy),
• wyprysk pieniążkowaty,
• świerzbiączka guzkowa,
• łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),
• liszaj płaski, liszaj prosty,
• łojotokowe zapalenie skóry,
• alergiczny i niealergiczny wyprysk kontaktowy,
• wyprzenia okolicy odbytu i narządów płciowych,
• duże odczyny po ukąszeniach owadów.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betnovate C maść
Kiedy nie przyjmować leku Betnovate C maść
- jeśli pacjent ma uczulenie na betametazonu walerianian, kliochinol lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub jodynę,
- u dzieci w 1. roku życia,
- jeśli pacjent ma trądzik różowaty,
- jeśli pacjent ma trądzik pospolity,
- jeśli pacjent ma zapalenie skóry okolicy ust,
- jeśli pacjent ma świąd skóry bez stanu zapalnego,
- jeśli pacjent ma świąd okolic odbytu i narządów płciowych,
- 2 -
- jeśli pacjent ma zakażenie skóry wywołane przez wirusy,
bakterie lub grzyby (w tym grzyby z rodziny drożdżakowatych).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy unikać długotrwałego stosowania leku, zwłaszcza u dzieci, gdyż mogą wystąpić
ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, zahamowanie
czynności nadnerczy i objawy zespołu Cushinga, nawet bez stosowania opatrunku
okluzyjnego - uszczelniającego (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).
Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:
• siła działania i postać produktu zawierającego kortykosteroidy do stosowania miejscowego,
• okres stosowania leku,
• stosowanie na duże powierzchnie ciała,
• stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych
lub pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym), u małych dzieci pielucha może działać jak
opatrunek okluzyjny),
• zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,
• stosowanie na obszary, gdzie skóra jest cienka – np. na skórę twarzy,
• stosowanie na uszkodzoną skórę lub w przypadku innych sytuacji, gdy bariera skórna może być
uszkodzona.
Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania
na skórę innych okolic ciała, do zaników skóry. Z tego względu należy ostrożnie stosować lek
na skórę twarzy.
Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Unikać stosowania leku na powieki, gdyż
dostanie się leku do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry i zaćmy.
Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenie widzenia, należy skontaktować się
z lekarzem.
W przypadku wystąpienia ponownego zakażenia w obrębie zmian zapalnych leczonych lekiem
Betnovate C maść należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Leki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym nie powinny być rozcieńczane.
W razie konieczności zastosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym (opatrunek
uszczelniający, który chroni leczone miejsce przed środowiskiem zewnętrznym), należy oczyścić
skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć związane ze stosowaniem opatrunków
okluzyjnych sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych.
Pacjenci chorzy na łuszczycę powinni być pod ścisłą kontrolą lekarską. Miejscowe stosowanie
kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu:
- ryzyka wystąpienia tolerancji na lek,
- ryzyka zaostrzenia zmian chorobowych po zaprzestaniu stosowania leku,
- ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej,
- ryzyka miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów
wynikających z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę.
Miejscowo stosowane kortykosteroidy używa się czasami do leczenia zapalenia skóry w postaci
przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych. Stosowanie w takim przypadku może być
związane z większą częstością występowania reakcji miejscowej nadwrażliwości i zwiększeniem
ryzyka miejscowych zakażeń.
- 3 -
Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać leczenia lekiem
Betnovate C maść.
Betnovate C maść może brudzić włosy, skórę i tkaniny. Po posmarowaniu, miejsce powinno być
przykryte w celu ochrony ubrania.
Istnieje ryzyko działania neurotoksycznego (działania polegającego na uszkodzeniu układu
nerwowego) miejscowo stosowanego kliochinolu, szczególnie gdy lek Betnovate C maść jest
stosowany długotrwałe lub pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym).
Inne leki i Betnovate C maść
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Równoczesne przyjmowanie niektórych leków (takich jak rytonawir, itrakonazol) powoduje
nasilenie działania leku Betnovate C maść w wyniku spowolnienia metabolizmu kortykosteroidów.
Leki zawierające wigabatrynę nie powinny być stosowane jednocześnie z lekiem Betnovate C maść.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży
i karmienia piersią oraz wpływu na płodność.
Lekarz oceni, czy pacjentka może stosować lek Betnovate C maść w okresie ciąży i karmienia piersią.

W przypadku stosowania leku podczas karmienia piersią należy unikać stosowania leku Betnovate C
maść na skórę piersi, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi noworodka z lekiem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań na temat wpływu produktu leczniczego Betnovate C maść na prowadzenie
pojazdów i obsługiwanie maszyn, ale biorąc pod uwagę zgłaszane działania niepożądane,
nie przewiduje się takiego wpływu.
Lek Betnovate C maść zawiera parafinę
Podczas stosowania leku Betnovate C nie wolno palić ani zbliżać się do otwartego ognia ze względu
na ryzyko poważnych oparzeń. Materiał (odzież, pościel, garderoba, opatrunki itp.), który miał kontakt
z tym lekiem, łatwiej się pali i stanowi poważne zagrożenie pożarowe. Pranie odzieży i pościeli może
zmniejszyć ilość zawartego w nich leku, ale nie całkowicie go z nich usunąć.
3. Jak stosować lek Betnovate C maść
Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
Betnovate C maść jest przeznaczony do stosowania na skórę. Lek jest szczególnie wskazany
do stosowania na suche, liszajowate, łuszczące się zmiany skórne.
Cienką warstwą leku należy pokrywać jedynie chorobowo zmienione miejsca na skórze 1 lub 2 razy
na dobę, aż do uzyskania poprawy, ale nie dłużej niż 7 dni. Należy pozostawić maść na skórze
do wchłonięcia, a potem zastosować środek zmiękczający skórę (emolient).
- 4 -
W celu podtrzymania działania leczniczego lekarz może następnie zalecić stosowanie leku
1 raz na dobę lub rzadziej lub zastosować lek o mniejszej mocy.
Nie stosować leku Betnovate C maść dłużej niż 7 dni.
Jeśli nie ma poprawy po tygodniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia
dalszego postępowania, gdyż istnieje ryzyko dalszego bezobjawowego szerzenia zakażenia na skutek
przeciwzapalnego działania kortykosteroidu.
W stanach opornych na leczenie (np. zmiany łuszczycowe na łokciach i kolanach) lekarz może
zalecić stosowanie opatrunku okluzyjnego (np. z folii polietylenowej) tylko na noc. Przynosi to
zazwyczaj wyraźną poprawę, która może być podtrzymywana przez regularne stosowanie leku bez
opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego).
W przypadku stosowania leku na skórę twarzy, należy ograniczyć leczenie do 5 dni i nie stosować
opatrunku okluzyjnego.
U osób w wieku podeszłym lub z niewydolnością nerek i wątroby należy stosować najmniejszą
możliwą dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby, gdyż może
u nich wystąpić wolniejsza eliminacja leku z organizmu.
Stosowanie u dzieci
Nie należy stosować leku Betnovate C maść u dzieci w 1. roku życia.
U dzieci lek można stosować do 5 dni.
U dzieci nie należy stosować opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego).
Należy upewnić się, że zastosowana została najmniejsza wymagana dawka maści.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betnovate C maść
W przypadku długotrwałego lub nieprawidłowego stosowania leku należy skontaktować się
z lekarzem, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne
dla kortykosteroidów (patrz punkty 2 i 4). Nie należy samodzielnie rezygnować ze stosowania leku,
gdyż może doprowadzić to do niedoboru glikokortykosteroidów w organizmie.
Pominięcie zastosowania leku Betnovate C maść
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować lek
najszybciej jak jest to możliwe, zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.
Przerwanie stosowania leku Betnovate C maść
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Aby zapobiegać występowaniu objawów niepożądanych, lekarz powinien upewnić się, że pacjent
stosuje najmniejszą dawkę zapewniającą działanie lecznicze.
Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek.
Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek):
• miejscowe pieczenie i (lub) ból skóry i świąd.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących
lek):
• zakażenia oportunistyczne (zakażenia pojawiające się u osób o obniżonej odporności),
• miejscowa nadwrażliwość,
• zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza,
- 5 -
• objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna),
• opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci,
• osteoporoza,
• jaskra,
• hiperglikemia (zbyt duże stężenie glukozy we krwi) i (lub) glikozuria (glukoza w moczu),
• zaćma,
• nadciśnienie tętnicze krwi,
• wzrost masy ciała i (lub) otyłość,
• zmniejszenie stężenia endogennego (wytwarzanego wewnątrz organizmu) kortyzolu,
• łysienie,
• łamliwość włosów,
• ścieńczenie skóry, zaniki skóry, marszczenie się skóry, suchość skóry,
• rozstępy,
• teleangiektazje (rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, tzw. pajączki naczyniowe),
• przebarwienia,
• nadmierne owłosienie, łysienie, rozszczep węzłowaty włosa, odbarwienie włosów,
• zaostrzenie objawów choroby,
• kontaktowe alergiczne zapalenie skóry i (lub) zapalenie skóry,
• rumień,
• wysypka,
• pokrzywka,
• łuszczyca krostkowa (patrz punkt 2),
• podrażnienie i (lub) ból w miejscu stosowania.
Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona
na podstawie dostępnych danych):
• nieostre widzenie.
Jeśli pojawią się objawy nadwrażliwości należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się
z lekarzem.
Stosowanie leku w dużych dawkach, długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry może
prowadzić do wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych charakterystycznych
dla kortykosteroidów i zahamowania czynności nadnerczy.
Wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne u małych dzieci oraz po zastosowaniu
opatrunków okluzyjnych. U małych dzieci rolę opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego) mogą
spełniać pieluszki (patrz punkt 2).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
- 6 -
5. Jak przechowywać lek Betnovate C maść
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po
skrócie „Termin ważn.(EXP)” i na tubie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
miesiąca.
Skrót „Lot” oznacza numer serii produktu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Betnovate C maść:
Substancjami czynnymi leku są: 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego i 30 mg
kliochinolu w 1 gramie maści.
Pozostałe składniki: parafina ciekła, wazelina biała.
Jak wygląda lek Betnovate C maść i co zawiera opakowanie:
Lek Betnovate C to maść koloru słomkowego do żółtego.
Tuba aluminiowa zawierająca 15 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia
Wytwórca:
Delpharm Poznań Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Polska
Importer:
Delpharm Poznań Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Polska
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
GSK Services Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel. (22) 576-90-00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2022