Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Mounjaro

Mounjaro

 

Informacja dla Pacjenta: Mounjaro Roztwór do Wstrzykiwań

Ogólne informacje

Mounjaro dostępny jest w różnych dawkach: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, jako roztwór do wstrzykiwań w półautomatycznym wstrzykiwaczu. Substancją czynną jest tirzepatyd. Produkt podlega dodatkowemu monitorowaniu, aby umożliwić identyfikację nowych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Wskazówki przed użyciem

Przed użyciem leku zapoznaj się z treścią ulotki. Zachowaj ulotkę, aby móc do niej wrócić w przyszłości. Lek przepisany jest ściśle określonej osobie i nie powinien być przekazywany innym. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, nie wymienionych w ulotce, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

  1. Charakterystyka leku Mounjaro i jego zastosowanie.
  2. Kluczowe informacje przed zastosowaniem.
  3. Metoda stosowania leku Mounjaro.
  4. Możliwe działania niepożądane.
  5. Zalecenia dotyczące przechowywania.
  6. Zawartość opakowania i inne informacje.

Zastosowanie i działanie

Mounjaro przeznaczony jest do leczenia dorosłych z cukrzycą typu 2 oraz w leczeniu otyłości. Obniża stężenie glukozy i wspomaga kontrolę apetytu, co może przyczynić się do zmniejszenia masy ciała.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania należy omówić to z lekarzem, zwłaszcza jeśli występują problemy z trawieniem, historię zapalenia trzustki, czy choroby oczu. Istotne jest unikanie odwodnienia. Nie zaleca się stosowania w ciąży oraz podczas karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem.

Jak stosować

Dawkowanie zaczyna się od 2,5 mg raz w tygodniu, z możliwością zwiększenia dawki w zależności od potrzeb i zaleceń lekarza. Wstrzykiwacz używa się raz w tygodniu, najlepiej tego samego dnia.

Działania niepożądane

Potencjalne działania niepożądane to m.in. nudności, biegunka, hipoglikemia, reakcje alergiczne. Należy zgłaszać wszelkie działania niepożądane, także te nie wymienione w ulotce.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w lodówce, nie zamrażać, chronić przed światłem. Nie używać po upływie terminu ważności. Leki nie należy wyrzucać do kanalizacji.

Zawartość opakowania

Lek Mounjaro dostępny jest w postaci przezroczystego roztworu w wstrzykiwaczach półautomatycznych o różnych dawkach. Każdy wstrzykiwacz jest przeznaczony do jednorazowego użycia.

Producent: Eli Lilly, Holandia i Włochy. Podmiot odpowiedzialny: Eli Lilly Nederland B.V.

 

Kontynuacja: Informacja dla Pacjenta - Mounjaro Roztwór do Wstrzykiwań

Interakcje z innymi lekami

Niezbędne jest poinformowanie lekarza o wszystkich obecnie stosowanych lekach, aby uniknąć interakcji z Mounjaro.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, konieczna jest konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Mounjaro. Niewiadomo, czy tirzepatyd przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów

Stosowanie Mounjaro może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza przy jednoczesnym stosowaniu z innymi lekami obniżającymi stężenie glukozy we krwi.

Zawartość sodu

Lek Mounjaro zawiera minimalne ilości sodu, co klasyfikuje go jako produkt 'wolny od sodu'.

Praktyczne wskazówki dotyczące stosowania

Wstrzykiwacz półautomatyczny umożliwia łatwe i bezpieczne podanie dawki leku. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących techniki wstrzyknięcia, aby zapewnić optymalne efekty terapeutyczne.

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Możliwe są reakcje miejscowe takie jak zaczerwienienie, ból czy obrzęk. W przypadku nasilenia się tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku przekroczenia zalecanej dawki

Przyjęcie większej dawki niż zalecana może prowadzić do hipoglikemii. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Co robić w przypadku pominięcia dawki

Jeżeli pominięto dawkę leku, a od planowanego terminu nie upłynęło więcej niż 4 dni, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli minęło więcej niż 4 dni, pominiętą dawkę należy pominąć i kontynuować leczenie zgodnie z harmonogramem.

Przeciwwskazania do przerwania stosowania

Przerwanie stosowania Mounjaro bez konsultacji z lekarzem może spowodować pogorszenie kontroli poziomu glukozy we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Wszelkie działania niepożądane należy zgłaszać w krajowym systemie zgłaszania działań niepożądanych, co pozwoli na zbieranie informacji o bezpieczeństwie stosowania leku.

Producent: Eli Lilly, Holandia i Włochy. Podmiot odpowiedzialny: Eli Lilly Nederland B.V.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Mounjaro
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu