Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Gynalgin

Gynalgin

w funkcji wątroby orz mikroskopowe zmiany w nerkach i te zmiany mogą być nieodwracalne.Leku nie należy stosować u osób z zaburzeniami funkcji nerek.W czasie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.Prowadzenie pojazdów i obsługa maszynGynalgin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.3.Jak stosować GynalginLek Gynalgin jest przeznaczony do stosowania dopochwowego.Dawkowanie leku ustala lekarz.-zakładać dopochwowych tabletek każdego wieczora przed snem. Kuracja trwa 7 dni, chybaże lekarz zaleci inny schemat leczenia. Tabletki można stosować zarówno w pozycjileżącej, jak iw stojącej.Tabletki należy wprowadzać możliwie głęboko do pochwy.Należy unikać stosowania tamponów podczas kuracji.4.Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek, Gynalgin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.-zdarzyć się, że u pacjentki wystąpi zaczerwienienie skóry, świąd oraz uczucie pieczenia w okolicypochwy.-może wystąpić także reakcja alergiczna.Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.5.Jak przechowywać Gjsonandg-Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Najlepiej przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.-Chronić przed wilgocią.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.6.Zawartość opakowania i inne informacjeCo zawiera Gynalgin-Substancjami czynnymi leku są: metronidazolum i chlorquinaldolum.-Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana.Jak wygląda Gynalgin i co zawiera opakowanieGynalgin to małe tabletki dopochwowe białe lub prawie białe, okrągłe, płytkie z wklęsłym odciskiem obu stronach. Opakowanie zawiera 7 tabletek dopochwowych.

Przeredaguj cały tekst bez pomijania i wygeneruj go w kodzie HTML.

czucia, osłabienie mięśni, bóle oraz zaburzenia widzenia (objawy tak zwanej podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej).

 • Lek przeznaczony jest do stosowania dopochwowego. Nie należy stosować go doustnie.
 • Należy unikać stosowania leku w trakcie miesiączki.
 • Zarówno w trakcie zakażenia, jak i w czasie leczenia należy powstrzymać się od odbywania stosunków seksualnych.
 • Podczas leczenia zakażenia pochwy u pacjentki zaleca się również przeprowadzenie odpowiedniego leczenia partnera.

Podczas stosowania leków zawierających metronidazol u pacjentów z zespołem Cockayne’a, odnotowano przypadki ciężkiej hepatotoksyczności (ostrej niewydolności wątroby), w tym przypadki zakończone zgonem.

U pacjentów z zespołem Cockayne’a lekarz powinien w trakcie leczenia metronidazolem oraz po jego zakończeniu kontrolować czynność wątroby.

Jeśli u pacjenta wystąpią niżej wymienione objawy, należy natychmiast poinformować o tym lekarza i przerwać przyjmowanie metronidazolu:

 • ból brzucha, jadłowstręt, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, kleiste lub rzadkie stolce lub świąd skóry.

Lek Gynalgin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

 • Jeśli pacjentka stosuje którykolwiek z następujących leków, powinna powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może być konieczne zachowanie szczególnej ostrożności:
 • disulfiram (stosowany w uzależnieniu od alkoholu) – podczas stosowania z metronidazolem może powodować wystąpienie reakcji psychotycznych oraz stanu splątania;
 • warfaryna (stosowana w leczeniu zakrzepów);
 • lit (stosowany w leczeniu depresji);
 • cyklosporyna (stosowana po przeszczepieniu narządów);
 • 5-fluorouracyl (stosowany w leczeniu nowotworów);
 • związki metali i jodu - osłabiają działanie chlorochinaldolu;

Jeśli pacjentka ma mieć wykonywane badania laboratoryjne krwi, powinna powiedzieć o stosowaniu leku Gynalgin, gdyż może on wpływać na wyniki niektórych badań (oznaczanie AlAT, AspAT, kwasu mlekowego, trójglicerydów, heksokinazy glukozowej).

Spożywanie alkoholu może spowodować wystąpienie reakcji nietolerancji alkoholu (tak zwanej reakcji disulfiramowej).

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań podczas stosowania leku Gynalgin jest niewielkie, ponieważ podczas dopochwowego stosowania metronidazolu stężenia jakie osiąga w surowicy są małe.

Gynalgin z alkoholem

Podczas stosowania leku Gynalgin nie należy pić alkoholu, gdyż może wystąpić reakcja nietolerancji alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Gynalgin w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Należy zachować ostrożność stosując lek w okresie karmienia piersią.

Gynalgin

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Gynalgin nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanizmów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować Gynalgin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek przeznaczony jest do stosowania dopochwowego. Nie należy stosować go doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli:

Głęboko dopochwowo 1 tabletkę 1 raz na dobę, najlepiej na noc.

Leczenie należy rozpocząć od 2 do 4 dni po zakończeniu miesiączki i kontynuować przez 10 dni. W razie konieczności lekarz zaleci powtórzenie cyklu leczenia.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat:

Nie zaleca się stosowania leku.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 • Bóle i zawroty głowy, nieprawidłowe doznania czuciowe w obrębie kończyn.
 • Depresja, zaburzenia snu.
Gynalgin

Przedawkowanie

Kurczowe bóle brzucha, uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, nudności, wymioty, uczucie nieprzyjemnego smaku w ustach, biegunka, zaparcie, wzdęcia, uczucie suchości w jamie ustnej.

Ciemne zabarwienie moczu.

Świąd, podrażnienie i pieczenie w obrębie pochwy, uczucie dyskomfortu w obrębie miednicy, upławy, obrzmienie sromu, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie z pochwy, plamienia.

Świąd skóry.

Kurcze mięśni.

Uczucie nadmiernego zmęczenia, nadmierna drażliwość.

Wyciekanie preparatu z pochwy.

Zmniejszenie apetytu.

Objawy podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej (zaburzenia czucia, osłabienie mięśni, bóle, zaburzenia widzenia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Gynalgin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gynalgin

Substancjami czynnymi leku są metronidazol i chlorochinaldol. Jedna tabletka dopochwowa zawiera 250 mg metronidazolu i 100 mg chlorochinaldolu.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy, laktoza jednowodna, skrobia ryżowa, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), makrogol 6000, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Gynalgin i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy beżowej, gładkie o wydłużonym kształcie i marmurkowej powierzchni, posiadające grawer w postaci G.

Lek dostępny w opakowaniu

Lek jest dostępny w opakowaniu zawierającym 10 tabletek (2 blistry z folii PVC/Al/OPA/Aluminium zawierające 5 tabletek, w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny:
Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Wytwórca:
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Gynalgin
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu