Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Elosone krem

Elosone

Lek Elosone, roztwór na skórę, nie jest odpowiedni do stosowania przy uczuleniu na mometazonu furoinian, inne kortykosteroidy lub inne składniki leku, w trądziku pospolitym, trądziku różowatym, zaniku skóry, zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybiczych, odczynach poszczepiennych, gruźlicy skóry oraz kiłowych zmianach skórnych.3. Jak stosować lek Elosone, roztwór na skóręLek należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć skórę. Następnie należy nanieść cienką warstwę roztworu na dotknięte miejsca skóry i delikatnie wmasować. Nie należy stosować go na okolice oczu. Po zastosowaniu należy dokładnie umyć ręce. Leku nie należy stosować dłużej niż zaleca to lekarz.4. Możliwe działania niepożądanePodczas stosowania leku Elosone, roztwór na skórę, mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak podrażnienie skóry, pieczenie, zaczerwienienie, suchość skóry. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.5. Jak przechowywać lek Elosone, roztwór na skóręLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C. Nie wolno zamrażać leku. Po otwarciu opakowania, lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.6. Zawartość opakowania i inne informacjeLek Elosone, roztwór na skórę, jest dostępny w opakowaniach po 30 ml. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Elosone - lek na skórę

Przeznaczenie leku Elosone

Lek Elosone w postaci roztworu na skórę jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:

  • w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych,
  • w pieluszkowym zapaleniu skóry,
  • na uszkodzoną i pokrytą owrzodzeniami skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elosone, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpią objawy podrażnienia lub uczulenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zakażeń, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. W przypadku braku reakcji na leczenie, należy przerwać stosowanie kortykosteroidu.

Ze względu na ryzyko działań niepożądanych kortykosteroidów, należy unikać długotrwałego stosowania roztworu Elosone na duże powierzchnie skóry.

Dzieci

U dzieci w wieku 2 lat i starszych, należy zachować szczególną ostrożność i stosować zalecenia lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 2 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

- 3

Dlatego nie zaleca się stosowania w tej grupie wiekowej.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów tj. zaburzenia czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga.

Leku nie należy stosować na skórę przykrywaną pieluszką, ponieważ może ona działać podobnie jak opatrunek i zwiększać przezskórne wchłanianie mometazonu furoinianu.

Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Elosone a inne leki Brak danych. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Elosone, roztwór na skórę w okresie ciąży.

W czasie ciąży lek Elosone, roztwór na skórę można stosować wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa potencjalne ryzyko dla matki i płodu. Jednakże, nie należy stosować leku na duże powierzchnie ciała i przez dłuższy czas. W badaniach na zwierzętach wykazano, że kortykosteroidy mogą uszkodzić płód.

Karmienie piersią Nie wiadomo, czy miejscowo podawane kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę do organizmu w takim stopniu, że mogą przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku Elosone, roztwór na skórę przez kobiety karmiące piersią jest możliwe tylko wtedy, gdy zadecyduje o tym lekarz po starannym rozważeniu ryzyka działań niepożądanych u dzieci do korzyści z leczenia dla matki. Jeśli lekarz uzna, że jest konieczna długotrwała terapia, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Elosone, roztwór na skórę nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Elosone roztwór na skórę zawiera glikol propylenowy 1 g Elosone zawiera 300 mg glikolu propylenowego. 1 kropla Elosone zawiera 6,45 mg glikolu propylenowego.

Jak stosować lek Elosone roztwór na skórę Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Zwykle nanosi się raz na dobę kilka kropli roztworu na chorobowo zmienione miejsca owłosionej skóry głowy. Delikatnie i dokładnie masować, aż do zniknięcia roztworu.

Lek Elosone - skutki uboczne

Przedawkowanie i zastosowanie leku Elosone

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku pozwalającą na złagodzenie objawów choroby. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Dzieci w wieku 2 lat lub starsze

Elosone należy stosować ostrożnie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, choć nie zbadano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Elosone przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku Elosone u dzieci w wieku poniżej 2 lat, dlatego nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elosone, roztwór na skórę

Dotychczas nie opisano przypadku przedawkowania leku.

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy i w konsekwencji do niewydolności nadnerczy.

Przerwanie stosowania leku Elosone, roztwór na skórę

Jeżeli pacjent stosował ten lek przez długi czas, a choroba skóry owłosionej głowy uległa poprawie, nie powinien nagle przerywać stosowania leku. Jeżeli pacjent jednak nagle przerwie stosowanie leku, skóra owłosionej głowy może ulec zaczerwienieniu oraz wystąpi kłucie i pieczenie. Aby tego uniknąć, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz stopniowo zmniejszy częstość stosowania leku, aż do całkowitego przerwania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania kortykosteroidów na skórę obserwowano następujące działania niepożądane:

  • Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): zapalenie mieszków włosowych, uczucie pieczenia, świąd.
  • Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zakażenia, czyrak, parestezje, kontaktowe zapalenie skóry, niedobór barwnika, nadmierne owłosienie, rozstępy, zmiany trądzikopodobne, zanik skóry, ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu stosowania, nieostre widzenie.

Po stosowaniu leku na dużą powierzchnię skóry przez dłuższy czas, a szczególnie w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

<strong>Elosone</strong> - informacje

Przechowywanie leku Elosone roztwór na skórę

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i kartoniku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Uwaga: lek łatwopalny - trzymać z dala od ognia lub płomieni. Po użyciu szczelnie zamknąć butelkę zakrętką. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309, . Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Elosone roztwór na skórę:

  • Substancją czynną leku jest mometazonu furonian 1 mg/g.
  • Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, hydroksypropyloceluloza, sodu diwodorofosforan dwuwodny, kwas fosforowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Elosone roztwór na skórę i co zawiera opakowanie:

Lek Elosone jest bezbarwnym i przezroczystym płynem o charakterystycznym zapachu alkoholu izopropylowego.

Opakowania leku:

  • 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml roztworu na skórę w białej polietylenowej butelce, z białym kroplomierzem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny:

Bausch Health Ireland Limited

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.12.2020

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Elosone krem
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu